• Klíčová aktivita KA: Krátkodobé mobility

    V rámci projektu ERASMUS+ program krátkodobých mobilit pedagogů vycestovalo v letošním školním roce 6 pedagogů a absolvovalo vzdělávací kurzy v zahraničí.

    3. - 14.10.2022 Německý jazyk pro pedagogy, Vídeň, Rakousko - Mgr. Lucie Haaková, Elvíra Barthová

    8. - 16.10.2022 Různorodá společnost - různorodá třída: společné učení, spolupráce, Reykjavík, Island - Mgr. Jana Mohrmannová, Mgr. Klára Simmerová

    16. - 22.10.2022 Robotika a programování, Florencie, Itálie - Ing. Luboš Mužík, Ing. Milan Růžička

    Díky zapojení do projektu a účasti na vzdělávacích kurzech pro pedagogy navázala škola další kontakty ke spolupráci se zahraničními školami, do kterých bude možné zapojit i žáky.