• Všeobecné informace

   • Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v úterý 9. dubna od 14:00 do 17:00

    Pro koho?

    Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2024/2025 věku šesti let. Tedy děti narozené od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018.

    Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

    Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2024, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2018) nebo doporučení z PPP poradny a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2018).

    Kdy a kde?

    Zápis proběhne 9. dubna od 14:00 do 17:00 v budově Školní 9 A (1. stupeň ZŠ).

    Pro ty, co se nemohou dostavit v tomto termínu, bude stanoven náhradní termín zápisu po telefonické domluvě s paní zástupkyní na 1. stupni  Mgr. Růžičkovou (602 433 192).

    Co je potřeba?

    Vezměte s sebou svůj OP, rodný list dítěte a předem vyplněné dokumenty:

    • vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku,
    • případně žádost o odklad,
    • žádost o zařazení do přípravné třídy, (dokumenty naleznete pod záložkou Formuláře ke stažení),
    • všechny dokumenty bude možné vyplnit a vytisknout i přímo ve škole v den zápisu.

     

    Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
    Odevzdáním podepsané přihlášky je splněna zákonná povinnost dle § 36 odst. 4 ŠZ č. 561/2004 Sb.  

    V případě, že zvažujete odklad školní docházky, je potřeba doložit doporučení Pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa do 31. 5. 2024.

    Jak bude zápis probíhat?

    Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz (cizinec pas) a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy zkontroluje předem vyplněnou přihlášku, popřípadě žádost o odklad a sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby apod.).

    Část motivační – probíhá formou rozhovoru dítěte s paní učitelkou v délce max. 20 minut. V jeho průběhu se při různých aktivitách projeví školní zralost, schopnost soustředit se, komunikovat, motorické dovednosti, znalost numerace do 5, znalost geometrických tvarů, barev, orientace v ploše a prostoru atp. Tato část zápisu není ze zákona povinná.

    Co by děti měly před nástupem školní docházky umět, můžete najít např. v materiálech MŠMT Desatero pro rodiče (https://www.msmt.cz/file/37451?highlightWords=Desatero+pro+rodi%C4%8De)

    Každému dítěti bude po vyplnění elektronické přihlášky vygenerováno  registrační číslo, automatickým odesláním na uvedený e-mail zákonného zástupce.Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí, a to na webových stránkách školy a informační vitríně u hlavního vchodu školy.