• Letní slavnost

     • Školní rok se blíží ke konci a všichni již netrpělivě vyhlížíme prázdniny. Přijďte s námi nasát letní atmosféru a neformálně se rozloučit se školním rokem v areálu II. stupně naší základní školy. 

     • Květnové události II. stupně

     • Dopravní soutěž mladých cyklistů a velké úspěchy mladších i starších žáků naší ZŠ.

      V květnu se konalo okresní a krajské kolo DSMC. V okresním kole obě naše družstva s převahou zvítězila a postoupila do krajského kola. V krajském kole zvítězili mladší žáci: Šimon Záhořík, Dominika Trnčáková, Veronika Altmanová a Antonín Rampas. Byli nejlepším družstvem soutěže, získali Pohár hejtmana a postoupili do republikového finále. Nejlepším účastníkem se stala Veronika a odvezla si nové kolo.

      Starší žáci prožili nejprve zklamání, kdy vlivem chyby v bodování nepostoupili. Po kontrole a přehodnocení výsledků odbornou porotou bylo týmu starších žáků přiznáno první místo a postup do celorepublikového finále. Za starší žáky jsou to: Karolína Kučerová, Leona Fingerová, Petr Smrčka a Šimon Hank.

      Družstva naší školy jsou každoročně velmi úspěšná v této soutěži především díky výborné přípravě paní učitelky Jarmily Šantorové a nyní nově i Kateřiny Křížkové Korčíkové.

      Majáles - ples II. stupně

      V květnu proběhl již druhý Majáles naší školy. Na jeho přípravě se vedle SRPŠ nejvíce podílí žákovský parlament pod vedením paní učitelky S. Ševčíkové a E. Barthové. Příprava plesu není jednoduchá. Žáci chystají v hodinách výtvarné výchovy plakát, výzdobu sálu, program - taneční vystoupení a soutěže, vybírají moderátory, hudbu, kameramana, fotografa, a pod. Je potřeba dále zajistit prodej lítků, přípravu tomboly, kdy sponzory jsou vždy rodiče a učitelé. Je opravdu skvělé, když se takový večer nakonec uskuteční a všichni se navíc dobře baví. 

      Letošní "Majáles" měl jinou atmosféru než ten loňský. Dle zpětné vazby v anketě se žáci druhého stupně výborně bavili. Zároveň je z ankety patrné, že je do příprav především programu potřeba zapojit více tříd a žáků a postavit se k tomuto úkolu zodpovědněji. Téma letošního plesu - Charleston - se objevilo jen v jednom z vystoupení. Škoda, že těch, kteří přišli oblečeni v duchu tématu Majálesu bylo minimum. Již nyní vybíráme termín a téma pro ples příštího roku, kde budeme potřebovat i větší pomoc a podporu rodičů.

      Video z akce je v odkazu.

      Londýn

      Žáci naší školy se vypravili na poznávací zájezd do Londýna. Autobus všechny bezpečně dopravil na Greenwhich, kde žáci a jejich učitelé vstoupili na nultý poledník. Cesta pokračovala plavbou po Temži, prohlídkou bitevní lodi Belfast a návštěvou mostu Tower Bridge. Cetovatelé navštívili známá londýnská muzea, prošli se po Hyde parku, obdivovali Big Ben, Buckinghamský palác i katedrálu St. Paul's. Žáci ochutnali tradiční anglické pokrmy, svezli se londýnským metrem. Nakonec si užili i nakupování na Oxford Street. Anglie všechny nadchla...

      Turistický kurz 8. ročníku

      V pondělí 27. 5. 2024 odjely osmé ročníky naší školy se svými učiteli do Lubence, kde se zúčastnily turistického kurzu. Čekaly na ně čtyři dny plné dobrodružství. Ještě týž den se žáci se svými učiteli vydali prozkoumat okolí. Vydali se společně podél Struhařovského potoka. Rozhlédli se po okolí z vyhlídky Bílý kříž, minuli Liščí skály, kde obdivovali krásu mloků, a kolem Kapličky sv. Jiljí se vraceli zpátky do tábora.

      Druhý den se jednotlivé třídy po společné dopolední skupinové práci v táboře rozdělily. 8.A se vydala navštívit zámek ve Valči. 8.B a 8.C šla po stopách K. Čapka do Chýší. Po návratu měli za úkol vyluštit křížovku, kde měli ukázat, co se o něm dozvěděli.

      Třetí den žáci 8.B a 8.C zdolávali Vladař a během cesty po turistických značkách si prohlédli jeho okolí. 8.A se vyměnila s 8.B a 8.C a vydala se do Chýší za Karlem Čapkem.

      V den odjezdu ještě někteří stihli navštívit skloartovou dílnu a krámek manželů Kantových v Lubenci, takže si mohli domů odvézt krásné suvenýry.

      Kurz se všem líbil. Jedinou drobnou chybou byla nepřízeň počasí a v některých případech "neturistická" obuv.

      Bečovská botanická zahrada

      Žáci tříd 6.C a 9.B se společně vydali do botanické zahrady v Bečově. Absolvovali program "Vodní svět". V rámci úvodní přednášky viděli řadu živočichů, kteří botanku obývají. Vypůjčili si síťky a smýkáním v tůni lovili vodní živočichy, které pak určili pomocí klíče. Ulovili mimo jiné pulce, chrostíky, splešťuli, vodní šneky i pijavice. Na rybičku hrouzka číhali marně. Nakonec měli možnost vyrazit na rybník v loďkách.

      Podobně strávili tento den žáci 9.A a 9.C, na které čekaly programy "Vodní svět" a "Jedlé květy", dále třídy 8.A a 7.C s programy "Vodní svět" a "Zvířecím detektivem v botance". Všehny programy jsou velmi dobře připravené a prostředí Bečovské botanické zahrady je opravdu krásné. Doprava byla pro žáky zajištěna z dotace Karlovarského kraje.

      Etická výchova

      V hodinách etické výchovy zakončili žáci II. stupně v květnu projekt s názvem "Cesty". Hledali různé spojnice cest, zastavili se na rozcestí, posouvali se po neznámých krajinách Země i vnitřního světa. Kreativní psaní a imaginace, otevřenost, sdílnost a výborně zpracované cestopisné informace byly spojnicí projektového výstupu. Žáci cestovali samostatně či s někým blízkým, dle své volby. Luštili tajemné vzkazy v láhvi, cestovali po více či méně známých krajinách a snažili se najít cesty k sobě i k druhým...

      Dizajnpark a továrna na utopii

      Dne 23. 5. a 30. 5. žáci 9. A a 6. C navštívili v Dyzajnparku interaktivní výstavu "Továrna na utopii" divadla Drak. Žáky čekalo pět originálních zastavení inspirovaných literárním dílem Karla Čapka. Jednotlivé instalace jsou autorskými reakcemi na Čapkovy romány Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s mloky nebo dramata R.U.R. a Věc Makropulos. Žáci si nejen prohloubili znalosti hravou formou, ale uplatnili i svou kreativitu ve výtvarné dílně nesoucí název Továrna na budoucnost. V nejbližší době tuto výstavu navštíví ještě žáci tříd 6. A a 8. A.

      Krajská knihovna

      V rámci výuky českého jazyka absolvovaly dvě šesté třídy naší školy exkurzi v Krajské knihovně. Žáci se tedy seznámili s provozem a prostory knihovny a následně pro ně byl připraven program pod názvem "Čtenářská dílna". Žáci pracovali s texty samostatně, ve dvojicích či ve skupinkách. Cílem bylo ukázat žákům, že knihovna slouží nejen jako místo k výpůjčce knih, ale i jako studovna a prostor, kde mohou strávit příjemně odpoledne.

      Hrad Vildštejn

      Třídy 9. A a 9. B absolvovaly exkurzi se zajímavou vědomostní hrou na hradě Vildštejn. Navštívili hradní kapli, expozici hasičské techniky a také sklepení s vězeňskými celami. Počasí příliš nepřálo, ale výlet se jinak velmi vydařil. Doprava byla hrazena Karlovarským krajem.

      Abaku liga

      Poslední květnový den proběhla v Praze na Univerzitě Karlově matematická soutěž Abaku. Naši školu zde reprezentovali Petr Smrčka, 7. B, Tonda Tran, 8. B a Sebastian Viktor Volák, 9. A. Na soutěž se žáci připravovali v průběhu celého školního roku. V Praze je čekalo 6 hodin náročného soustředění a matematických soubojů s výběrem žáků z celé republiky. Petr, Tonda a Sebastian úspěšně reprezentovali naší školu a v konečném pořadí byli úspěšnější než vloni. Petr vybojoval ve finálovém turnaji pro naši školu krásné 8. místo.

      Přírodopis a první pomoc

      Žáci 8. tříd se v hodinách přírodopisu aktivně věnovali zdravovědě a poskytování první pomoci. Následně odjeli na turistický kurz, kde naštěstí nemuseli získané zkušenosti aplikovat a výjezd se obešel bez velkých zranění. 

      Centrum záchranářů

      Centrum záchranářů v Karlových Varech připravuje pro třídní skupiny vzdělávací programy již několik let. Většina našich tříd již absolvovala téměř všechny nabízené programy. Třída 9. B prošla v květnu své poslední praktické školení. Byla pro ně připravena modelová situace "Záchrana sraženého cyklisty". Všichni aktivně pracovali a vyzkoušeli si, jak se mají zachovat, pokud by podobná situace nastala v reálném životě.

      Landart za školou

      Za příznivého počasí pracují žáci v hodinách výtvarné výchovy v terénu. O některé své landartové práce se zde chtěli podělit.

      Exkurze žáků 8. ročníků

      V květnu se chlapci z 8. tříd zúčastnili exkurze do německých firem Turck Beierfeld GmbH , RUPF SPW Technologies GmbH a Porsche Werkzeugbau GmbH a seznámili se s hlavními profesemi ve výrobě. Následovala prohlídka zámku Schwarzenberg, kde se nachází muzeum PERLA CASTRUM (historie regionálních řemesel, hornictví, železářství a cínařství až po moderní průmysl). Exkurze byla finančně podpořena Úřadem práce Annaberg a v rámci této aktivity se setkali žáci naší školy, žáci ZŠ Libušina, K. Vary a žáci Jenaplanschule Markersbach.

     • Květen na I. stupni

     • O úspěch chlapců z druhých a třetích tříd, kteří reprezentovali školu v minikopané, jsme již psali. Kluci ze čtvrtých a pátých tříd sice nepostoupili do dalších kol, ale uznání a pochvalu za reprezentaci také zaslouží. 

      Jsou to: Tomáš Štycha (5. B), Max Mištuna (5. B), Dominik Zahrádka (5. C), Miroslav Škarda (5. C), Patrik Hofman (5. C), Michael Godžo (IV. C), Šimon Záhořík (IV. D), Maxim Kozel (IV. D). 

      Děti z přípravných tříd byly na výletě na Dianě, Motýlím domě a u Jeleního skoku, také se svezly lanovkami. 

      Na konci páté třídy čeká v karlovarské Galerii umění již třetí pokračování programu "Přistupte blíže aneb nebojme se moderního umění". Žáci si zopakovali vědomosti, které získali v předešlých lekcích a společně se vrhli do oblasti abstraktního umění.

      Třídy 4. A a 4. B nahlédly do útrob přehradní nádrže Stanovice. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí, zaujaly je místní stroje, potrubí, nádrže. Prohlédly si podzemí, byly v místech, kde nad nimi bylo 45 m vody. Posílily svaly při zdolávání výškových rozdílů. Po stopách vody v našem kraji budou pokračovat příští rok, kdy mají v plánu navštívit vodárnu v Březové.

      Přípravné třídy si pro své rodiče připravily jarní vystoupení.

      Žaci ze školního Parlamentu opět prokázali svou kreativitu a organizační schopnosti. Pro žáky 3. až 5. ročníků připravili únikovou hru, která spojila zábavu s opakováním školních znalostí a dovedností. Úniková hra byla pečlivě navržena tak, aby si žáci mohli zopakovat různé vědomosti získané během školního roku. Úkoly byly velmi rozmanité. Každý tým musel spolupracovat a využívat své znalosti, aby úspěšně prošel všemi stanovišti. Kromě intelektuálních úkolů nechyběly ani fyzické aktivity. Dovednosti z tělesné výchovy se hodily při plnění sportovních úkolů, které byly součástí hry. Tato kombinace umožnila žákům nejen procvičit si hlavu, ale také si trochu zasportovat a užít si pohyb. Na konci únikové hry čekala na všechny účastníky malá sladká odměna. Tento závěr hry přinesl radost a pocit úspěchu všem zúčastněným.

      Poslední květnový týden se  žáci ze 2. A a 2. C vypravili na školu v přírodě na Boží Dar. Počasí jim moc nepřálo, ale i tak se děti ničeho nezalekly, vystoupily na nejvyšší horu Krušných hor, prochodily lesní cesty, kochaly se krásnými pohledy z Hadího vrchu, navštívily Štolu č. 1 v Jáchymově, viděly Božidarské rašeliniště a absolvovaly Ježíškovu cestu. A nezalekly se ani stezky odvahy.

      V každé třídě na I. stupni proběhla malá ochutnávka různých druhů melounů.

      Naše škola byla zapojena do unikátního hudebního workshopu pod vedením kapely Doctor Victor,  která vystupovala v USA, po celé Evropě a Asii a byla předkapelou skupin AC/DC a Deep Purple. MusicBus je hudební autobus, inovativní mobilní hudební studio a učebna o 20 místech, která má za cíl přiblížit hudbu dětem a mládeži. 
Projekt má za úkol inspirovat mladé hudebníky a šířit radost z hudby. Z celé školy bylo vybráno 20 žáků, kteří se podívali do tohoto autobusu, seznámili se s nahráváním písniček a také si připravili krátký koncert pro ostatní spolužáky. Malým překvapením bylo nacvičení společné závěrečné písně. Všichni si to náramně užili a atmosféra byla jako na skutečném rockovém koncertě.

      Většina dětí ze 4. A už může bez obav jezdit na kole po městě. Pod vedením zkušených policistů zvládly pravidla silničního provozu v testech, vše potvrdily bezchybnou jízdou na dopravním hřišti. Méně úspěšní mohou testy i jízdy natrénovat ve Světě záchranářů s rodiči o víkendech.

     • Literární soutěž- úspěch žáků 4. B

     • V měsíci dubnu byla vyhlášena celorepubliková literární soutěž "Rosteme s knihou" na téma : V co, nebo koho bych se chtěl(a) proměnit.

      Soutěžilo se ve třech kategoriích. Ze třídy 4.B se zapojilo 7 žáků a s napětím jsme čekali na výsledek. Velkým překvapením byl pro nás e-mail, ve kterém nám bylo oznámeno, že dva naši žáci (Sebastian Mockl a Tobias Prudil) se probojovali do desítky nejlepších z celé republiky. Kolikátí v té desítce skončili, se měli dozvědět v pátek 24.5. v Praze na knižním veletrhu.

      Obdrželi poštou vstupenky pro sebe a doprovod a vyrazili do Prahy.

      My, ostatní ve třídě, jsme s napětím čekali na zprávu. Když dorazila, propukli jsme v jásot. Sebík se umístil na   1. místě z celé republiky a Tobík skončil na místě 4. - 10.

      Celá třída je na ně moc pyšná.

                                                                                                                                                   Mgr. Jana Petříková

     • Květen v družině!

     • V pátek 17.5. dopoledne s paní vychovatelkou Volfovou a Tatarkovou navštívilo několik z nás Domov seniorů ve Staré Roli, abychom potěšili svým vystoupením klienty tohoto domova. Zahráli jsme a zazpívali spoustu lidových i současných písniček a došlo i na moderní tanec. 

      Odpoledne se stihlo ještě I. oddělení s paní Volfovou královsky pobavit na Laser game ve Staré Roli. Vítězem byl každý kdo se odvážil vstoupit do arény plné překážek. Nejlepší hráči byli oceněni medailemi a na každého hráče čekala také sladká odměna za odvahu. 

      Pokud to počasí jen trochu dovolí, sportujeme rádi na školním hřišti a v nejbližším okolí naší školy. Naposledy jsme hledali například cestu k Mayskému pokladu. Plnili jsme různé sportovní úkoly a luštili vědomostní kvízy. Radost jsme měli také z květů pampelišek a sportovišť na sídlišti. 

      A co když prší? Potom si v družině povídáme, hrajeme hry, tancujeme a zpíváme. Rozšiřujeme si znalosti o změnách v přírodě, o počasí, o fungování lidských orgánů a poznáváme záhady života pod kameny. Vyrábíme dárečky pro naše maminky k jejich svátku nebo sportujeme třeba i na schodbě školy. V naší družině se prostě nikdy nenudíme! 

     • Fotbalový úspěch

     • Chlapci ve složení Šimon Uhrin (3. C), Alexander Zakreničnyj (3. C), Václav Zloch (3. C), Nicolas Edr (3. C), Lukas Mištuna (2. A), Jan Zahrádka (3. A), David Nguyen 3. A), Miroslav Holub (3. B), Samuel Skala (3. A), Denis Vítek (3. A), Matyáš Brančík (2. A) reprezentovali školu McDonald’s Cupu- celorepublikový školní fotbalový turnaj. Kluci svým nasazením vybojovali 2. místo v Karlovarském kraji v kategorii prvních až třetích tříd. Těsně unikl postup do celorepublikového finále.

      Miroslav Holub ze 3. B byl vyhlášen nejlepším střelcem a získal i cenu za nejrychleji vstřelený gól.

      Děkuji klukům za nasazení, panu Štychovi za koučink a všem rodičům za fandění, podporu a ochotu.

       

     • Naše škola má maratonce

     • Na konci dubna se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili během dvou dnů hned tří akcí. A byli vidět.

      Jmenovitě: Marie Pavlová, Nikola Kůsová, Hana Fremlová, Karolína Rybárová, Zoja Uhrinová, David Brynda, Ilja Maksymenko, Šimon Uhrin, Natálie Zemanová, Alexandr Zakreničnyj, Jana Slouková Karolína Hartmanová, Zora Fremlová, Veronika Pavlová, Nicolas Edr, Petr Šott, Max Přikryl, Sebastian Mockl, Dan Nikodým a Dan Rybníček.

      Ve středu 24.4. poměřili síly s ostatními dětmi v rámci okresního kola štafetového poháru základních škol. Jejich výkon sice stačil „až“ na 10. místo, ale jejich nadšení a elán do závodu byla tím hlavním.

      Druhý den, 25.4., je dopoledne čekal turnaj basketbalu. Od 9:00 v hale Lokomotivy Karlovy Vary děvčata svoje působení suverénním způsobem dovedla do vítězného konce. Mix mladších dětí za nimi sice zaostal, ale druhé místo je moc pěkným výsledkem a vizí do budoucna. Basketbal děti z naší školy umí a baví je.

      Po ukončení turnaje jsme se rychle přemístili na Rolavu, kde jsme jako jediná základní škola nastoupila na start maratonské trati 42 km. Organizátor akce RUNCZECH naší škole udělil výjimku a i když mimo závod, tak ale s obrovským nadšením a chutí bojovat po boku středoškoláků se první borec postavil na start. Za 3 hodiny a 40 minut se 11 dětí a 2 dospěláci – trenérka a zdravotnice dostali do cíle. Tahle parta nadšených dětí se kousla a patří jim velký obdiv. Počasí ten den vůbec nepřálo. Na Rolavě se vystřídal sníh, déšť, slunko. Ale nikoho to neodradilo a bojovali až do konce. A nebyli jsme poslední !!!! :-)

      Poděkování patří paní ředitelce Janě Krausové za podporu v této nároční dvoudenní akci. A velké poděkování patří Haně Zakreničné za pomoc s dopravou dětí na středeční akci a Zuzaně Uhrinové za pomoc s dopravou, podporu, běh a občerstvení pro děti během celého dne.

      Děti mají zážitek na celý život. Jsou to naši malí maratonci :-) Lenka Kůsová, trenérka.

     • Den Země

     • Projektový "Den Země" na druhém stupni proběhl dne 22. 4. 2024. Počasí bylo velmi chladné. Některé třídy zima neodradila a vyrazily na Linhart či na Andělskou horu a výlet spojily s úklidem okolí, jiné zrealizovaly exkurzi na letiště Karlovy Vary, do Císařských lázní či do Centra záchranářů, některé pracovaly ve škole ať už na přípravě prezentací na téma "Země a národy světa", tvořily z odpadů, hrály únikovou hru či kvízy s tématem recyklace. 

      Hudební Karlovy Vary

      V rámci výuky hudební výchovy zrealizovali v průběhu uplynulého měsíce žáci 7. ročníků pod vedením paní učitelky Gavlasové exkurzi po městě s názvem "Hudební Karlovy Vary". Žáci se mohli seznámit s významnými osobnostmi hudebního světa, které lázně Karlovy Vary v minulosti navštívily - byl to např. Antonín Dvořák, Friedrich Schiller, Niccolo Paganini a další. Projektový den byl završen komentovanou prohlídkou nově zrekonstruovaného objektu Císařských lázní s odkazem na zlatou epochu evropského lázeňství.

      SPŠ Ostrov "Technika je zábava"

      V úterý 30. 4. 2024 se vybraní žáci 8. ročníků zúčastnili projektového dne, který každoročně pořádá SPŠ Ostrov. Na jednotlivých stanovištích navštívili všechny studijní i učební obory, které se na této střední škole vyučují, a mohli se tak alespoň částečně seznámit s jejich obsahem. Vyzkoušeli si práci autotronika i automechanika, dozvěděli se, co dělá strojař a elektrotechnik a co obnáší studium IT. Akce se všem líbila.

      Šachový turnaj

      Ve dnech 26. 4. a 30. 4. 2024 zorganizoval žákovský parlament druhého stupně šachový turnaj. První den hráli hráči 6. a 7. ročníků, v úterý 30. 4. se k turnaji připojili žáci 8. a 9. ročníků. Rozhodčí byli vybráni z řad žáků naší školy ve složení – J. Eder, J. Sedrovič, H. Flekačová, D. Rozlivková, P. Smrčka a G. Dufková. V prvním kole zvítězil Daniel Anokhin 7.A, ve druhém pak An La Phú Vinh 8.B. Absolutním vítězem se stal Daniel Anokhin. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník turnaje.

      Sportovní soutěže

      V okresním kole ve volejbale starších žákyň vybojovaly dívky našich 8. a 9. tříd 3. místo ve své skupině. Dívky předvedly skvělý výkon, nicméně konkurence byla silnější. 

      Starší žáci v průběhu dubna vyjeli reprezentovat naši školu na soutěž Pohár rozhlasu v Ostrově. Chlapci pro školu vybojovali 5. místo.

      Všem sportovcům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

      Bečovská botanická zahrada

      V jarních měsících probíhají exkurze tříd do Bečova, kontrétně do Botanické zahrady. Dopravu poskytuje Karlovarský kraj žákům zdarma. Během dubna absolvovali tuto exkurzi žáci 6. a 8. tříd, ostatní třídy výjezd ještě čeká. Botanická zahrada nabízí několik vzdělávacích programů. Osmáci zde např. absolvovali seminář s názvem „Jedlé květiny“. V první teoretické části se seznámili s historií Botanické zahrady Bečov a potom za doprovodu zaměstnanců zahrady se vydali hledat rostliny, které si mohou zařadit do svého jídelníčku. Na závěr byla přichystána ochutnávka některých rostlin. Žáci dostali kousky rohlíků, které si namazali tvarohem a dle svého uvážení dozdobili jedlými rostlinami.

      Sbírka Klotex

      V průběhu dubna jsme ve škole zrealizovali sbírku pro nadační fond KLOK TEX, do které se hojně zapojili rodiče i učitelé a podařilo se nashromáždit opravdu velké množství textilu, obuvi i hraček. Všem velké poděkování!

      Hello Czech Republic

      Interaktivní workshop Hello Czech Republic absolvovali v průběhu měsíce dubna žáci 8.A a 8.B a jak je již z názvu patrné týkal se problematiky migrace a integrace. Žáci si aktivně vyzkoušeli situaci, kdy musí opustit rodnou zemi a ocitnou se v jiném jazykovém i socio-kulturním prostředí. Dozvěděli se samozřejmě mnoho teoretických informací k tématu a mohli aktivně diskutovat s lektorkami. Ostatní třídy druhého stupně workshop čeká v průběhu června. 

      Kambodža

      Žáci pátých tříd a druhého stupně se zúčastnili zeměpisné projekce a besedy v malém sále hotelu Thermal pod záštitou organizace "Planeta Země 3000". Celou akci podpořilo částečně finančně SRPŠ. Žáci se mohli díky projekci "podívat" do vzdálených míst a načerpat alespoň střípky tamější kultury. 

      V tuto chvíli žáci II. stupně chystají ples Majáles a všem rodičům děkujeme za pomoc a podporu prostřednictvím příspěvku do tomboly (stále je možnost přispět).

     • Duben na I. stupni

     • Přípravné třídy a 2. B se vypravily na výlet do Botanické zahrady v Bečově, kde plnily úkoly na téma Z pohádky do pohádky.

      Třídy 4. C a 4. D navštívily knihařskou dílnu v Klášteře premonstrátů v Teplé. Žáci si prohlédli krásné prostory opatství, vyzkoušeli si, jak vypadala škola za doby Marie Terezie, zkusili si číst ve stovkách let starých knih. Také se seznámili s knihařskými stroji a různými technikami tisku. Nakonec si každá třída vyrobila svou vlastní knihu- Bestiář.

      Vybraní chlapci ze 4. a 5. tříd se zúčastnili okresního kola ve florbalu. Umístili se na krásném 3. místě z celkového počtu 9 škol. Postup do krajského finále unikl jen o kousek. Kluci bojovali až do posledního hvizdu. Děkuji za reprezentaci: Marek Nečekal (4. A), Tomáš Donáth (5. C), Matyáš Dřímal (5. A), Lukáš Jelínek (5. A), Adam Sunek (5. A), Tomáš Štycha (5. B), Erik Mudrončík (5. A). Ondřej Neugebauer (4. D).

      Den pro školu - Nedoslýchavé a neslyšící osoby 

      Žáci 5.B se zapojili do vzdělávacího programu zaměřeného na porozumění potřebám nedoslýchavých a neslyšících osob. Tento Den pro školu přinesl žákům nejen nové zkušenosti, ale také hlubší vhled do světa lidí se sluchovým postižením. Během dne měli žáci příležitost prozkoumat různé aspekty života lidí s poruchami sluchu. Jednou z aktivit bylo vyzkoušení simulace sníženého sluchu o 20 dB, což pomohlo žákům pochopit, jakým výzvám mohou nedoslýchaví či neslyšící lidé každodenně čelit. Následně se seznámili s prstovou abecedou, další aktivitou bylo odezírání ze rtů. Na závěr programu proběhla lekce znakové řeči, kdy se žáci  seznámili se základními znaky a základními pravidly komunikace. Tato část programu byla nejen poučná a interaktivní, ale také zábavná.  Děkujeme p. Mgr. Voříškové za takovou zkušenost. Mgr. B. Hankerová

      Dne 22.4. proběhl projektový den "DEN ZEMĚ". Každá třída si připravila svůj program ve škole, nebo venku.  Hrály se kvízy, plnily úkoly, tvořilo se, uklízelo se školní hřiště.

      Proč je voda v řece čistá - to se 24.4. dozvěděli žáci 4. A, B ve firmě Vodakva v Drahovicích. Seznámili se se způsobem čištění odpadních vod. I když jim to občas "nevonělo", žáci pochopili důležitost čisté vody v řekách a potocích.

      Třída 5. C míchala čarodějnické lektvary, trocha chemie před vstupem na II. stupeň se hodí. Žáci si také připomněli tradici a zvyky filipojakubské noci. 

     • Čarodějnický rej v ŠD

     • V pátek 26.4. se celé odpoledne ve školní družině rojili čarodějové a čarodějnice, aby si změřili své síly v deseti záludných úkolech. Jaké úkoly to byly? Let na koštěti, vaření kouzelného letkvaru, překonání bažiny na chůdách, rozpoznání brouků vhodných do čarovných nápojů, hod žábím stehýnkem, vyslovení kouzla věčného mládí, průchod černočernou jeskyní, sběr bylinek jedovatek, překonání lávy po kamenech nebo ropuší skákání v pytli. Za každý splněný úkol se získala část kouzelného hesla k otevření pokladu. Odměnou nám byly nejen jedlé myšky a zuby, barvící lízátka a skleněné drahokamy, ale také jsme si užili spoustu legrace!  

      I ve školní jídelně se našla čarodějnice a dokonce vydávala obědy

     • Ohlédnutí za karnevalem 5.4.2024

     • Ohlédnutí za karnevalem: Pestrý večer plný zábavy a pohádkového kouzla

      Začátkem dubna jsme v Lidovém domě ve Staré Roli prožili nezapomenutelný večer, karneval plný radosti, barev a skvělé atmosféry! 
       

      Zahájení celého večera bylo skvěle symbolizováno zvučnými tóny fanfáry z pohádky "Tři oříšky pro Popelku", které vtiskly večeru pohádkový nádech.

      Během celého večera jsme se mohli těšit na úžasná vystoupení dětí naší školy, včetně poutavého muzikálu "Popelka" a různých soutěží, které přidaly této události vzrušení a soutěživost. 

      Diskotéku letos zahájil Růžový panter s jednorožcem, což byl skvělý start do večera plného tance a radosti, včetně oblíbeného společného tance dětí a rodičů Letkiss. Jedním z vrcholů večera bylo vystoupení Michaela Kučery, který svým tancem na pís Michaela Jacksona okouzlil celé publikum. Nechyběla ani skvělá hudební vystoupení našich tříd: 5.B předvedla píseň od Álvaro Solera a 5.C zazpívala skladbu "Voda" od Markazínů.

      Hlavním uměleckým zážitkem večera byl určitě muzikál "Popelka", který připravily děti ze Základní umělecké školy Antonína Dvořáka ve spolupráci s naší základní školou pod vedením PhDr. Heleny Tašnerové. Pohádkový příběh Popelky ožil na jevišti a nadchl všechny přítomné.

      Velkým tahákem večera byla také bohatá tombola. Přes dvě stovky cen našly své majitele a v případě hlavní ceny, prasátka, stála štěstěna na jeho straně, neboť výherci dali přednost živému před pečeným.

      Rádi bychom za SRPŠ poděkovali všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto skvělého večera. Velké díky za aktivní účast patří rodičům, dětem, paním učitelkám a vychovatelkám i panu školníkovi a všem, kteří svým zapojením a úsilím společně pomohli udělat z karnevalu nezapomenutelný zážitek pro všechny. Vaše práce a podpora jsou pro nás velmi cenné!

      Karneval 2024 zanechal ve všech účastnících nezapomenutelné vzpomínky a radostné pocity. Těšíme se na další akci plnou pohádkového kouzla a společné zábavy!

      Za SRPŠ Mgr. Hana Regnerová

     • Pozvání na Majáles a prodej vstupenek

     • Vážení čtenáři našeho webu, máme pro Vás krásnou novinku! Blíží se druhý ročník "Majálesu", tedy plesu žáků II. stupně. Organizační tým žákovského parlamentu již pilně pracuje na přípravách a za SRPŠ i celý II. stupeň Vás srdečně na akci zve!

      Prodej vstupenek bude zahájen v pondělí dne 22. 4. 2024 v sekretariátu budovy II. stupně u paní Táborské ve 14 hodin. Lístky bude možné zakoupit v průběhu následujících týdnu vždy od pondělí do čtvrtka mezi 14h a 15h. 

      Cena vstupenky pro členy SRPŠ: žák Kč 50,- + 1 rodič Kč 50,-

      Cena každé další vstupenky či pro nečleny SRPŠ: Kč 150,-

      Rádi bychom ještě jednou požádali o věcné či finanční příspěvky do tomboly. Děkujeme za vstřícnost a spolupráci a těšíme se na společný taneční večer. 

     • Vystoupení ŠD pro klienty Farní charity.

     • Ve středu 17.4. se skupinka dětí ze školní družiny paní Tatarkové a Volfové vydala potěšit svým bezmála hodinovým vystoupením klienty Týdenního stacionáře Farní charity v Karlových Varech. Děti hrály na hudební nástroje, zpívaly lidové písničky i současné moderní písně známých zpěváků a tančily vlastní choreografii. A kdo vystupoval? Míša Regner, Markétka Chalupníková, Gazárková Julinka i Valinka, Lísová Eliška, Jeřábková Leontýnka, Viki Dědičová, Jelínková Leontýnka, Zorka Fremlová, Procházková Sylvinka a Milana Bazai. Všichni si zaslouží velkou pochvalu! 

     • Březen, měsíc knihy...

     • V rámci měsíce knihy jsme na druhém stupni uspořádali "snídani s knihou", kdy třídní učitelé a učitelé českého jazyka s žáky nejen četli, ale o knihách i vyprávěli. Cílem bylo se vzájemně inspirovat a podpořit zájem o čtení. 

      Dále vznikla nástěnka přečtených knih, kde žáci sdíleli základní informace o přečtené knize a zároveň doporučení, proč právě danou knihu číst. Z některých knih dále připravili ukázky, připojili QR kód s odkazem na knihu a vylepili na stěny v budově druhého stupně. Opět šlo o inspiraci ke čtení...

      Velké poděkování za iniciativu žákovskému parlamentu, který vede Mgr. Světlana Ševčíková. 

      V rámci měsíce knihy přijel do školy spisovatel Štěpán Javůrek, se kterým se setkali žáci devátých ročníků během velmi poutavé besedy. Vyprávěl žákům především o tom, jak získává náměty pro své romány.

      First Lego League Explore...

      Již v minulých letech se naše škola účastnila soutěže First Lego League (FLL) se skupinou žáků ve věku 12 - 15 let. Letos se bohužel našemu týmu starších žáků nepodařilo soutěže aktivně zúčastnit kvůli nemoci soutěžících.

      Co se ale podařilo, byla prvotní účast žáků ZŠ Truhlářská v nejnižší věkové kategorii FLL, tedy v kategorii pro děti od 10 do 11 let. Hlavním podnětem k této akci byla nová přeshraniční spolupráce se základní školou Jenaplanschule Markersbach Erzgebirge.

      Byl sestaven tým dětí čtvrtých tříd – Max Přibyl, Marek Nečekal, Tobiáš Bláha, Daniel Rybníček, Daniel Horský a Timur Kamaletdinov. Chlapci se pod vedením Ing. Milana Růžičky od října pravidelně scházeli a učili se základům programování za pomocí „Lego Spike Essential“. Tématem soutěže byl „Masterpiece“, tzn. prezentovat své koníčky a prostřednictvím různých profesí tyto koníčky napínavou a zábavnou formou prezentovat. K tomu se děti musely kromě pohybové programace naučit také používat různé zvukové a světelné efekty, tedy programovat senzory. Velmi důležité bylo pak naučit se pracovat jako tým.

      Dne 9.3. 2024 děti prezentovaly výsledky své pololetní práce v Markersbachu společně se čtyřmi dalšími týmy z  německých škol. Naše děti se v soutěži rozhodně neztratily a soutěž ukázala, že pro budoucí ročníky FLL kategorie Chalenge nám roste velmi silný tým. Myslím, že tento typ soutěže je tou nejlepší cestou, jak postupně vyhledávat talentované děti a seznámit je se základy programování již v nižších třídách. Výsledkem jsou motivované děti pro budoucí činnost ve vyšších kategoriích soutěže a v programování obecně.

      Zimní kurzy

      Začátkem března proběhly dva zimní kurzy žáků 2. stupně a to na Klínovci. První z nich byl současně spoluprací žáků 9. tříd naší a německé školy Jenaplanschule Markersbach. Kurz byl finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

      Druhý kurz absolvovali dle ŠVP žáci sedmých ročníků. Počasí v posledních letech lyžování v ČR příliš nepřeje, nicméně se lyžování vydařilo a oba sportovní kurzy proběhly bez problémů. Ubytování na Božím Daru je ideální i pro pěší výlety. Žáci sedmých ročníků absolvovali mimo jiné prohlídku místního pivovaru Červený vlk, kterým je provedla přímo sládková, paní Formáčková. Obě skupiny prošly malý okruh Ježíškovy cesty a naučnou stezku Božídarské rašeliniště, užily si spoustu her a legrace.

      Pamět národa - příběhy našich sousedů

      I v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu organizace Paměť národa. Tentokrát žáci zpovídali paní Hedviku Žalskou. Její příběh pak zpracovali do rozhlasové reportáže a v závěrečné prezentaci, která proběhla 27.4.2024 v prostorách Prvního českého gymnázia, seznámili posluchače s jejím nelehkým životem. Ani tento ročník nebyl soutěžní. Porota ale práci týmu našich žáků ve složení Matěj Klíma, Sebastian Volák, Pavlína Jarčevská a Vanesa Pivovarčíková posoudila a zhodnotila jako velmi dobrou.

      Den pro 5. třídy na II. stupni

      Ve středu 27.3.2024 proběhl tradiční den pro páté třídy na druhém stupni naší školy. Žáci tříd 5.A, 5.B, 5.C byli během první hodiny rozděleni do čtyř skupin dle barev a postupně v těchto skupinách absolvovali 4 workshopy. Celým dnem je provázeli žáci 8.B, kteří pod vedením Mgr. Světlany Ševčíkové zajistili workshop "prohlídka školou" a prezentace školních akcí. Dále byl připraven program v tělocvičně, kde si žáci pod vedením Mgr. Lukáše Jankovského vyzkoušeli růrzné sportovní aktivity. V učebně chemie probíhaly pod vedením Ing. Milana Růžičky a Elvíry Barthové zábavné pokusy, Mgr. Linda Hrochová piřpravila s žáky II.stupně únikové hry v českém i anglickém jazyce. Fotodokumentaci celé události zajistili Matěj Klíma a Filip Sobek z 9.A. Krátkou video reportáž připravila Tereza Michková z 8.B a Anna Zaporozhets z 8.B.

      Na budoucí šesťáky se již moc těšíme a věříme, že i oni na druhý stupeň.

      Matematický klokan a pythagoriáda

      V průběhu března se žáci školy zapojili do matematických soutěží a nejlepšími řešiteli se stali za druhý stupeň:

      Matematický klokan - kategorie benjamín: 

      1. Quynh Anh Nguyen, 7.B

      2. Sebastian Mrnuštík, 6.A

      3. Anna Langerová, 6.A, Markéta Čižnárová, 6.B

      Matematický klokan - kategorie kadet:

      1. Jan Sedrovič, 9.A

      2. Mia Walterová, 8.A

      3. La Phú Vinh An, 8.B

      Pythagoriáda:

      úspěsný řešitel, postupující do dalšího kola: Luboš Poláček, 9.A

      Gratulujeme a přejeme, aby zájem o matematiku všem vydržel. 

     • Březnové ohlédnutí na I. stupni

     • Snídaně s Andersenem

      Každoročně se po celé republice koná "Noc s Andersenem". Jedná se o událost, která se snaží v dětech probudit zájem o četbu a alespoň na chvíli je odvést od počítačů a mobilních telefonů. První stupeň se do této akce zapojil projektovým dnem "Snídaní s Andersenem". Snídalo se, předčítalo se v oblíbených knihách, ilustrovalo se, vymýšlely se příběhy, vyhledávaly se informace o životě Hanse Christiana Andersena a nejmladší žáci se seznamovali s Andersenovými pohádkami.  Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav občerstvení a dobrot.

      Den vody ve třetích třídách

      Od roku 1993 se 22. března po celém světě oslavuje Světový den vody. Vyhlásila ho Organizace spojených národů, aby připomínal důležitost vody pro celou naši planetu. Při této příležitosti se třetí třídy spojily a zrealizovaly společně projektové dopoledne plné pokusů, skupinové práce a tvořivých činností, jejichž prostřednictvím se každý naučil nebo dozvěděl něco nového. Všichni si uvědomili, jak je voda vzácná a cenná a je potřeba ji chránit.

       

      Den otevřených dveří

      Blíží se zápis do přípravných a prvních tříd, proto děti se svými rodiči, ale i děti z okolních mateřských školek mají možnost přijít se podívat na vyučování budoucích spolužáků. Při dni otevřených dveří se děti zapojily do výuky, vyzkoušely si práci s interaktivní tabulí a notebooky, podívaly se do tělocvičny, zúčastnily se výtvarného tvoření. Školou provázeli a na všetečné dotazy odpovídali žáci 4. a 5. tříd. Věříme, že jsme budoucí žáky a jejich rodiče přesvědčili o správnosti výběru školy.

      Velikonoční dílny

      Žáci prvních tříd se zúčastnili velikonočních dílen v EASY LAB pod vedením pana Tomáše Řehoře. Každý žák si vyrobil svého velikonočního zajíčka. Děti řezaly, vrtaly, přitloukaly a učily se bezpečnosti při práci s nářadím. Všichni se nadšeně zapojili.

     • Pohádkový bál 5.4.2024

     • Milí rodiče a milé děti, Lidový dům, kde bude náš POHÁDKOVÝ BÁL, se pro vás otevře 5.4.2024 v 16:30 hod. Těšit se můžete na velmi bohatou tombolu ( 20 Kč/lístek do tomboly). Letos bude i bohatší výběr občerstvení ( řízky, hranolky, párek v rohlíku, kanapky, koláčky). Těšíme se na vás. 
      za SRPŠ Martina Procházková

     • Lístky na KARNEVAL 5.4.2024

     • Milí rodiče, vzhledem k obrovskému zájmu o karneval přidáváme 50 lístků do prodeje. Cena lístku 50 Kč, jde o lístky bez nároku na místo. Lístky lze od zítra koupit u paní sekretářky na 1. stupni. Všechna místa k sezení jsou vyprodaná. 

      Děkujeme všem, kteří se podíleli na tombole. Do pátku 22.3. lze ještě nosit dary do tomboly. 

      Za SRPŠ Martina Procházková

     • VSTUPENKY NA POHÁDKOVÝ BÁL

     • 5.4.2024 od 17 do 20:30hod. proběhne 2. ročník KARNEVALU pro 1. stupeň. Lístky jsou v prodeji od 5.3. na sekretariátu 1. stupně. Cena lístků:  50 Kč za dítě platící SRPŠ + 50 Kč za jeden dospělý doprovod k dítěti, ostatní 130 Kč za jednu vstupenku. Sourozenci do 5 let bez nároku na místo zdarma. Program: děti roztančí růžový panter a jednorožec, dětské soutěže a dětská vystoupení naší školy, muzikál Popelka, bohatá tombola. Rodiče v maskách jsou vítáni, ale samozřejmě to není podmínkou. 🤗 Těšíme se na vás. 

      Za SRPŠ Martina Procházková

     • Halloween ve 4. C

      Ve 4.C proběhl v pondělí 31.10. Halloweenský projektový den. Všechny strašidelné postavy se představovaly, poté jsme si připomněli vznik svátku, tradice, vyrobili jsme strašidélka a ponožkovou dýni, kterou jsme pak házeli na cíl a do dálky. Nezapomněli jsme ani na češtinu a matematiku. Odměnou všem byly výborné muffiny.

     • Podzimní tábor 7.ročníků

      V době podzimních prázdnin někteří žáci 7.ročníků prožili dva hezké dny v rámci podzimního tábora. První den 26.10. jsme se podívali do Bečova, kde nás průvodkyně seznámila s historii zdejšího hradu a vyslechli jsme si příběh nálezu relikviáře sv.Maura. Na konci jsme měli možnost vyplnit pracovní listy, kde jsme si všichni ověřili, co nového jsme se dověděli.

     • Halloween na 2. stupni

      Pozvánka žákovského parlamentu na oslavu svátku Halloween:

      Kdy: 1.11.2022

      Co: soutěž tříd o nejlepší Halloweenskou masku.

      Soutěž probíhá během celé dopolední výuky. Vyhodnocení se bude konat ve 13:00 ve velké tělocvičně.

      Nejlepší 3 masky jednotlivců a třída s největším počtem masek budou oceněny.

     • Žákovský parlament

      Od října školního roku 2022/2023 se začal scházet školní parlament, který se snaží zpříjemnit a zlepšit školní prostředí, pracovat s návrhy ostatních žáků ke změnám ve škole a pomáhat s organizací školních akcí.

      Předsedou žákovského parlamentu byl zvolen Adam Kučera, 9.C a v tuto chvíli jsou členy parlamentu zástupci všech tříd II. stupně.

     • Nově vzniklý spolek SRPŠ

      Rádi bychom Vás informovali o založení spolku "Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19".

      Předsedkyní spolku je Mgr. Martina Švecová

      Místopředsedkyní spolku je Mgr. Klára Hanková

      Pokladníkem a kontaktní osobou spolku je MUDr. Martina Procházková martina.prochazkova@zstruhlarska.cz

     • 4. A unikla!

      Osvobodit se z uzamčené místnosti jen díky pozornosti a důvtipu se podařilo dětem ze 4. A, které se 19. 10. vypravily do Krajské knihovny na únikovou hru. Pomocí získaných indicií našly kód a zmocnily se klíče, který je dostal na svobodu.

      Akce byla povedená a děti skvělé!

      Jitka Stryková, tř. uč. 4. A

     • Přespolní běh 1. stupeň

      Vybraní žáci I. stupně se dnes zúčastnili okresního kola v přespolním běhu. Závod se konal v obtížných podmínkách lesního areálu v Drahovicích. I když naši žáci nestáli na stupních vítězů, všichni zaslouží velikou pochvalu za snahu, nasazení a fyzické vypětí. Děkuji za reprezentaci těmto žákům:

     • Letem Karlovým světem

      Třídy 2. B a 3. D společně vyrazili na prohlídku hradu Loket. Prohlédli si sbírku zbraní, navštívili mučírnu a také vyšlápli 96 schodů na útočnou věž. Od paní průvodkyně se dozvěděli o spojení Karla IV. s hradem Loket. A snad jako on se budou i naši žáci rádi vracet na loketský hrad.

     • Středověký bestiář

      Ve středu 5.10. se třídy 7.A a 7.B podívaly do prostor kláštera v Teplé. Žáci navštívili jak reprezentativní prostory kláštera (slavnostní sál, jídelnu apod.), tak nahlédli i do podzemí. Ostatní prostory objevili během únikové hry s názvem „Středověký bestiář“ . Akce se dětem líbila.

     • 8. B hrála únikovou hru v Krajské knihovně

      Třída 8. B se vydala navštívit Krajskou knihovnu v Karlových Varech. Naším záměrem bylo zahrát si únikovou hru nazvanou Strážce příběhů a zkusit během 60 minut opustit uzamčenou místnost s pomocí našich znalostí a důvtipu. Hra nás provedla dějem čtyř známých knih klasické literatury. V době, kdy hráli naši spolužáci, jsme se věnovali vybírání knížek z bohaté nabídky knihovny a jejich čtení a také hraní deskových her. Návštěva knihovny s únikovou hrou se nám velmi líbila a akce se vydařila. Mgr. Linda Hrochová

     • Koulelo se, koulelo

      V pondělí 3. října vyrazili společně žáci z 3. A a 3. C do Bečovské botanické zahrady. Čekalo na nás nabité dopoledne s programem Koulelo se, koulelo. V útulném prostředí botanické zahrady nás lektoři seznámili s ovocnými stromy se zaměřením na jabloň domácí. Žáci si zdravě zamlsali, protože si společnými silami vyrobili vlastní jablečný mošt. Všichni jsme si odnesli cenné informace o zdravé výživě i ekologickém hospodaření, trochu si zacvičili, zazpívali a zatančili. Těšíme se na další návštěvu.

     • Exkurze do Porcelánové školičky

      První říjnové pondělí strávily třídy 3. B a 5. A příjemné dopoledne v Porcelánové školičce v Nové Roli. Pro páťáky to už byla druhá návštěva, přesto si rádi oživili své vzpomínky na výrobu talířů, hrníčků, misek. Opět si všichni odekorovali svůj vlastní hrneček či talířek. Poděkování patří paní lektorce, která se nám celou dobu plně věnovala.

     • Adaptační výjezd 6.B

      V pondělí 3.10.2022 odjela téměř v plném počtu třída 6.B s třídním učitelem Mgr. Martinem Benešem na adaptační kurz na Boží Dar. Žáci během prvního dne zvládli mnoho aktivit, při kterých se učili spolupracovat a řešit problémové situace.

      I další den se žáci věnovali mnoha aktivitám venku na čerstvém vzduchu, zahráli si běhací piškvorky, učili se "morseovku", navštívili muzeum a horskou službu.

     • "ZLATÁ HOREČKA IV.C"

      Třída IV.C se pod vedením paní učitelky Růžičkové v rámci předmětu Člověk a jeho svět vydala do okolí Smolných Pecí. Jejich cílem se staly odvalové haldy bývalého lomu na křemen, který zde byl těžen pro výrobu porcelánu ve Staré Roli. Žáci měli za úkol hledat drahé minerály- růženíny a turmalíny. Některým zdatným hledačům se podařilo objevit i sběratelské kousky. Děti si nalezené kameny ponechaly na památku. Cestou zpět do školy žáci rozvíjeli svůj orientační smysl. Učili se číst v mapě a určovali světové strany podle přírodních jevů.

     • "Hurá na dřevo"

      V úterý 27.9. nás navštívili v rámci předmětu Člověk a jeho svět lektoři z designové galerie SUPERMARKET WC. Z jejich edice jsme si vybrali projekt "Hurá na dřevo". Žáci čtvrtých ročníků se seznámili se slovem design, ukázali si co je umělecká galerie a co vše se dá tvořit v rámci užitého umění. Následně se učebnou začalo nést radostné klepání, jak se žáci s vervou chopili kladívek. Během chvilky už pod rukama začala vznikat vozítka, která se dotvořila všemi možnými materiály. Radost udělalo i to, že si žáci poté vozítka mohli odnést. Byl to krásný program a také,někdy se fantazii opravdu meze nekladou :)

     • Adaptační pobyt 6.C na Božím Daru

      Týden na horách

      V pondělí odjela téměř v plném počtu třída 6.C pod vedením třídní učitelky Mgr. Jany Mohrmannové na adaptační pobyt na Boží Dar. Žáci během prvních dní zvládli mnoho her, při kterých se učili spolupráci, návštěvu Štoly č. 1 v Jáchymově a exkurzi na stanici horské služby. Ve středu absolvovali program "Komunikace a týmová spolupráce" s lektorkou Jitkou Rozhoňovou, která se školou spolupracovala již v minulém roce v rámci projektu "Domluvíme se". Čtvrtek je věnován venkovním aktivitám a večer čeká děti bojovka...a zítra spokojený návrat domů.

     • Příběhy našich sousedů

      Již podesáté se v letošním školním roce zapojí žáci 9.ročníku naší školy do projektu organizace Post Bellum – Příběhy našich sousedů pod vedením Mgr. Světlany Ševčíkové. A i tentokráte se pokusíme zmapovat zajímavý příběh někoho, kdo prožil svůj život v minulém století.

     • Ohlédnutí za Adaptačním kurzem 6.A

      „Kdo si hraje, nezlobí :O)“

      Dobrodružství 6.A na Božím Daru se nachýlilo ke konci. Všechny cíle, které jsme si před odjezdem na Adaptační kurz vytyčili, jsme splnili a v mnohém jsme překvapili sami sebe. Odjíždíme jako jedna parta, která se pomocí nejrůznějších aktivit, činnostního učení, komunikace a týmové spolupráce naučila, že „táhnout za jeden provaz“ umíme skvěle.