• Dopravní soutěž mladých cyklistů

     • A mimořádný úspěch žáků 1. i 2. stupně...

      Po dvouleté přestávce způsobené covidem byla obnovena DSMC. Počasí nám moc nepřálo, na tréninky bylo tedy málo času. Scházeli jsme se i o víkendech a snažili se zvládnout všechny čtyři disciplíny co nejlépe. V pátek 6.5.2022 jsme se zúčastnili okresního kola. V kategorii 10 - 12 let reprezentovali Karolína Kučerová 5.B, Lucie Lehnertová 6.B, Dominik Ondr 5.B a Petr Smrčka 5.B, v kategorii13 - 16 let pak Lenka Baťková 8.B, Natálie Džupinová 8.C, Václav Prošek 8.B a Václav Vašek 8.B. Obě družstva obsadila ve svých kategoriích první místo a postoupila do krajského kola. Karolína, Vašek Vašek a Petr byli oceněni jako nejlepší jednotlivci . Petr byl úplně nejlepším účastníkem celé soutěže s nejmenším počtem trestných bodů. 

      Děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

     • Soutěž žáků základních škol v tvůrčím psaní v cizích jazycích

     • Dnes jsme obdrželi výsledky soutěže žáků základních škol v tvůrčím psaní v angličtině a němčině.

      Žáci naší školy obsadili krásná místa, viz. foto - přehled.

      Letos byly tři kategorie v angličtině: pro žáky prvního stupně acrostic poem, žáci druhého stupně mohli psát esej nebo tvořit komiks. Soutěž v němčině byla určena pro žáky druhého stupně ZŠ, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk, žáci tvořili komiks. Hodnocení kategorie v němčině zpracovali lektoři jazykového oddělení Goethe-Institutu Praha. Hodnocení prací v angličtině prováděla čtyřčlenná komise, z toho dva rodilí mluvčí.

      - Němčina komiks: zapojeno 5 škol, 16 prací

      - Angličtina: celkem zapojeno 7 škol, acrostic poem 6 prací, komiks 14 prací, esej 13 prací

      Oceněné žáky a jejich pedagogy čeká slavnostní předání cen, které proběhne v úterý 31.5.2022 od 10:00 v zasedací místnosti 121 a 122 v budově A Krajského úřadu kraje. Účast přislíbili zástupci Goethe-Institutu a krajský radní pro školství Mgr. Jindřich Čermák. 

     • Fyzika, někdy i trochu jinak

     • Fyzika, předmět dětmi neoblíbený, se dá občas vyučovat i tak, aby děti alespoň trochu zabavila Nejde o to děti „pobavit“, ale alespoň trochu zatraktivnit výuku. Proč třeba nevyjít na chvíli na školní dvůr, na sluníčko. Místo letitých aparátů k výuce optiky využít ten nejkrásnější zdroj světla – Slunce a k „výzkumu“ použít pomůcky za pár korun. Myslím, že děti pochopily lom a odraz světla mnohem lépe, když si všechno zkusily samy, než kdyby pasivně sledovaly demonstrační pokus. Navíc se u výuky i dobře bavily.

     • CANISTERAPIE

     • První stupeň navštívil pan Bohumil Stránský společně se svými psími společníky plemene Leonberg. Pan Stránský se věnuje výcviku a chovu psů, ale hlavně canisterapii.

      Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A dobrou náladu pejsci vyvolali i u nás ve škole, jak u dětí, tak u dospělých. Pan Stránský měl vždy připravenou hodinovou ukázku, kde děti seznámil nejen s tím, co je canisterapie, ale poučil nás všechny o tom, jak se chovat ke psům v různých situacích. Co dělat, když se setkáme s agresivním psem, jak se chovat, pokud si chceme cizího psa pohladit. Děti byly do programu zapojeny a mohly si vyzkoušet, jaké to je zažít canisterapii. Některé děti si poležely na měkké, teplé srsti pejsků a jiné byly zase součástí ukázek, při nichž pan Stránský vysvětloval, jak se ke psům chovat. Nakonec si vždy děti mohly všechny psy pohladit a pomazlit se s nimi.

      Tímto bychom chtěli poděkovat panu Stránskému za ochotu předat nám něco ze svých zkušeností a vědomostí a také za to, že zodpověděl dotazy žáků i učitelů. Díky patří i jeho psím společníkům za trpělivost.

     • Polytechnika

     • Žáci II. stupně využili příležitosti a zúčastnili se v tomto školním roce polytechnické soutěže, kterou vyhlásila a zorganizovala Krajská hospodářská komora. Na tvorbu dvou výrobků zde dřeva dle zadání měli přibližně tři měsíce. 

      První výrobek byl zadán pro všechny stejný a hodnotila se tedy především kvalita provedení: klasický věšák nebo věšák na klíče.

      U výroby druhého produktu museli žáci zapojit fantazii a sami zvolit a navrhnout výrobek. Někteří se pustili do výroby hlavolamů ze dřeva, jíní sestavili knihovnu a lavici z palet k využití ve škole.

      Soutěžní prezentace výrobků před porotou proběhla dne 27.4.2022 v Chebu. Každá z přihlášených škol zvolila jinou formu prezentace. Naši žáci připravili video, ve kterém vysvětlili postup práce při výrobě každého výrobku, který do soutěže přihlásili. Malé výrobky přivezli na ukázku. Velké poděkování patří školnímu filmovému štábu za natočení a sestřihání videa (Matěj Klíma, 7.A, Daniel Hanák, 8.C). 

      V této soutěži hlasovali všichni zúčastnění - žáci, vyučující i odborná porota. Všechny školy byly oceněny za konkrétní úspěch a originalitu zpracování. Naši žáci získali diplom a ocenění za komplexní pojetí soutěže vzhledem k největší škále různých výrobků. 

      Velké gratulace a poděkování si zaslouží tito žáci: Nazar Dolibych, 7.A, Leona Fingerová, 7.C, Václav Kříž, 7.C, Samuel Kahoun, 8.C - zúčastnili se prezentace v Chebu; Pavlína Jarčevská, 7.C, Jan Šulc, 7.C, Filip Přibyl, 8.C, Daniel Hanák, 8.C - spolupracovali při výrobě soutěžních výrobků.

      Mgr. Markéta Zachariášová

    • Den Země na 1. stupni
     • Den Země na 1. stupni

     • V pátek 22.4. proběhl na I. stupni projektový den. Celý den jsme se věnovali naší planetě v rámci svátku „DNE ZEMĚ“. Jednotlivé třídy se zabývaly možnostmi, jak mohou přispět ke zlepšení životního prostředí, tříděním a recyklací odpadu, ochranou životního prostředí. Projektovému dni přálo počasí, proto se třídy vybavily rukavicemi a pytli a postaraly se o úklid nejen školního pozemku, ale i blízkého okolí. Žáci byli překvapeni, co vše našli a co lidé jsou schopni vyhodit.

     • Den Země anglicky...

     • Žáci 8. a 9. ročníků spojili své síly a ke Dni Země vypracovali prezentaci v anglickém jazyce. Dokumentují a shrnují školní projektový den zaměřený na úklid okolí školy, který proběhl v pátek dne 22.4.2022. Prezentace bude zaslána do soutěže nakladatelství a vydavatelství anglické literatury Macmillan.

      Mgr. Linda Hrochová

     • Okresní finále ve vybíjené

     • Dne 26.dubna se žáci prvního stupně zúčastnili okresního finále ve vybíjené, které proběhlo v hale míčových sportů. Děvčata se umístila na 3. místě, chlapci získali stříbro a postupují do krajského kola, které se uskuteční v květnu. Všem žákům děkujeme za reprezentaci.

      Za AŠSK Lukáš Jankovský a Lucie Novotná

     • Pálení čarodějnic

     • Milí žáci a rodiče, po dvouleté pauze způsobené výskytem pandemie onemocnění COVID-19 připravilo město Karlovy Vary ve spolupráci s Lázeňskými lesy Karlovy Vary a Domem dětí a mládeže Karlovy Vary další kulturní akci – tentokrát se jedná o PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2022, které se tradičně koná na Sokolském vrchu v Karlových Varech. Všichni jsou srdečně zváni!

     • Tvořivé psaní žáků 1. stupně

     • V rámci podpory rozvoje nadání a intelektu dětí na naší škole vzniklo „Okénko do vesmíru“, to je soubor aktivit a činností, kterými se žáci věnovali opakovaně a rozvíjeli tak různé dovednosti. Jednou z aktivit bylo tvůrčí psaní. Své literární prvotiny představují: Lenka Váňová, Michal Martin, Antonín Barva a Roman Verbiy.

     • Den Země

     • V pátek 22.4.2022 jsme se rozhodli oslavit Den Země společným úklidem blízkého i vzdáleného okolí školy. Třídy 2. stupně věnovaly úklidu 5. a 6. vyučovací hodinu. Původní obava o to, že 2 hodiny nebudou stačit na velkou práci se rychle rozplynula a děti během velmi krátké doby nashromáždily obrovské množství odpadků a rozmanitých předmětů, které do přírody, k silnicím a stezkám rozhodně nepatří. Všem dětem díky za velké pracovní nasazení.

     • Ohlédnutí za turistickým kurzem

     • V měsíci dubnu se nám podařilo zrealizovat turistický kurz pro žáky 6. až 8. tříd, za což jsme velmi vděční. Největším přínosem týdne stráveného mimo školní budovu byla socializace a navázání vztahů mezi žáky jednotlivých tříd. Žáci prokázali nejen fyzickou a psychickou odolnost, ale též velkou míru kreativity při tvorbě závěrečných prací, které statečně odprezentovali v den odjezdu. V rámci tohoto příspěvku sdílíme videa, která žáci natočili přímo na turistickém kurzu.

     • Zápis do 1. tříd

     • První dubnové úterý proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Paní učitelky a páni učitelé formou hry „ZOO“  zjišťovali základní dovednosti potřebné pro vstup do 1. třídy. Všichni byli moc šikovní a už se na budoucí prvňáčky těšíme.

    • Jarní úklid
     • Jarní úklid

     • Duben – měsíc planety Země - žáci z 2.A a 2.C se v rámci ŠD vydali na jarní úklid v okolí školy. Akci zorganizovala studentka Kateřina ze střední pedagogické školy. Žákům se opět připomnělo, proč pečovat o své okolí a poté se s opravdovou vervou, rukavicí a pytlem pustili do důkladného úklidu v okolí školy.
     • Turistický den 5. den

     • Turistický kurz se blíží ke konci a síly dochází nejen dětem, ale i dospělým. Přesto i dnes jsme se vypravili nachodit ještě několik málo kilometrů a prozkoumat okolí. Mnoho skupin se věnovalo sporotovním aktivitám v areálu školy v přírodě. Někteří dokončili přípravy na zítřejší závěrečnou prezentaci kolektivních projektů a učili se společnou písničku. V tuto chvíli probíhá večerní program, který je rozdělen dle zájmu dětí. Někteří tancují, jiní vyrábí lapače snů, další malují na kamínky, nebo hrají oblíbený "pinčes", či hrají deskové hry. Venku je větrno, ale my jsme v bezpečí. Všichni si odnášíme spoustu zážitků a těšíme se na zítřejší příjezd domů.

     • Dopravní soutěž mladých cyklistů

      A mimořádný úspěch žáků 1. i 2. stupně...

      Po dvouleté přestávce způsobené covidem byla obnovena DSMC. Počasí nám moc nepřálo, na tréninky bylo tedy málo času. Scházeli jsme se i o víkendech a snažili se zvládnout všechny čtyři disciplíny co nejlépe. V pátek 6.5.2022 jsme se zúčastnili okresního kola. V kategorii 10 - 12 let reprezentovali Karolína Kučerová 5.B, Lucie Lehnertová 6.B, Dominik Ondr 5.B a Petr Smrčka 5.B, v kategorii13 - 16 let pak Lenka Baťková 8.B, Natálie Džupinová 8.C, Václav Prošek 8.B a Václav Vašek 8.B. Obě družstva obsadila ve svých kategoriích první místo a postoupila do krajského kola. Karolína, Vašek Vašek a Petr byli oceněni jako nejlepší jednotlivci . Petr byl úplně nejlepším účastníkem celé soutěže s nejmenším počtem trestných bodů.

     • Soutěž žáků základních škol v tvůrčím psaní v cizích jazycích

      Dnes jsme obdrželi výsledky soutěže žáků základních škol v tvůrčím psaní v angličtině a němčině.

      Žáci naší školy obsadili krásná místa, viz. foto - přehled.

      Letos byly tři kategorie v angličtině: pro žáky prvního stupně acrostic poem, žáci druhého stupně mohli psát esej nebo tvořit komiks. Soutěž v němčině byla určena pro žáky druhého stupně ZŠ, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk, žáci tvořili komiks. Hodnocení kategorie v němčině zpracovali lektoři jazykového oddělení Goethe-Institutu Praha. Hodnocení prací v angličtině prováděla čtyřčlenná komise, z toho dva rodilí mluvčí.

     • Fyzika, někdy i trochu jinak

      Fyzika, předmět dětmi neoblíbený, se dá občas vyučovat i tak, aby děti alespoň trochu zabavila Nejde o to děti „pobavit“, ale alespoň trochu zatraktivnit výuku. Proč třeba nevyjít na chvíli na školní dvůr, na sluníčko. Místo letitých aparátů k výuce optiky využít ten nejkrásnější zdroj světla – Slunce a k „výzkumu“ použít pomůcky za pár korun. Myslím, že děti pochopily lom a odraz světla mnohem lépe, když si všechno zkusily samy, než kdyby pasivně sledovaly demonstrační pokus. Navíc se u výuky i dobře bavily.

     • CANISTERAPIE

      První stupeň navštívil pan Bohumil Stránský společně se svými psími společníky plemene Leonberg. Pan Stránský se věnuje výcviku a chovu psů, ale hlavně canisterapii.

      Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A dobrou náladu pejsci vyvolali i u nás ve škole, jak u dětí, tak u dospělých. Pan Stránský měl vždy připravenou hodinovou ukázku, kde děti seznámil nejen s tím, co je canisterapie, ale poučil nás všechny o tom, jak se chovat ke psům v různých situacích. Co dělat, když se setkáme s agresivním psem, jak se chovat, pokud si chceme cizího psa pohladit. Děti byly do programu zapojeny a mohly si vyzkoušet, jaké to je zažít canisterapii. Některé děti si poležely na měkké, teplé srsti pejsků a jiné byly zase součástí ukázek, při nichž pan Stránský vysvětloval, jak se ke psům chovat. Nakonec si vždy

     • Polytechnika

      Žáci II. stupně využili příležitosti a zúčastnili se v tomto školním roce polytechnické soutěže, kterou vyhlásila a zorganizovala Krajská hospodářská komora. Na tvorbu dvou výrobků zde dřeva dle zadání měli přibližně tři měsíce.

      První výrobek byl zadán pro všechny stejný a hodnotila se tedy především kvalita provedení: klasický věšák nebo věšák na klíče.

    • Den Země na 1. stupni
     • Den Země na 1. stupni

      V pátek 22.4. proběhl na I. stupni projektový den. Celý den jsme se věnovali naší planetě v rámci svátku „DNE ZEMĚ“. Jednotlivé třídy se zabývaly možnostmi, jak mohou přispět ke zlepšení životního prostředí, tříděním a recyklací odpadu, ochranou životního prostředí. Projektovému dni přálo počasí, proto se třídy vybavily rukavicemi a pytli a postaraly se o úklid nejen školního pozemku, ale i blízkého okolí. Žáci byli překvapeni, co vše našli a co lidé jsou schopni vyhodit.

     • Den Země anglicky...

      Žáci 8. a 9. ročníků spojili své síly a ke Dni Země vypracovali prezentaci v anglickém jazyce. Dokumentují a shrnují školní projektový den zaměřený na úklid okolí školy, který proběhl v pátek dne 22.4.2022. Prezentace bude zaslána do soutěže nakladatelství a vydavatelství anglické literatury Macmillan.

     • Okresní finále ve vybíjené

      Dne 26.dubna se žáci prvního stupně zúčastnili okresního finále ve vybíjené, které proběhlo v hale míčových sportů. Děvčata se umístila na 3. místě, chlapci získali stříbro a postupují do krajského kola, které se uskuteční v květnu. Všem žákům děkujeme za reprezentaci.

      Za AŠSK Lukáš Jankovský a Lucie Novotná

     • Pálení čarodějnic

      Milí žáci a rodiče, po dvouleté pauze způsobené výskytem pandemie onemocnění COVID-19 připravilo město Karlovy Vary ve spolupráci s Lázeňskými lesy Karlovy Vary a Domem dětí a mládeže Karlovy Vary další kulturní akci – tentokrát se jedná o PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2022, které se tradičně koná na Sokolském vrchu v Karlových Varech. Všichni jsou srdečně zváni!

     • Tvořivé psaní žáků 1. stupně

      V rámci podpory rozvoje nadání a intelektu dětí na naší škole vzniklo „Okénko do vesmíru“, to je soubor aktivit a činností, kterými se žáci věnovali opakovaně a rozvíjeli tak různé dovednosti. Jednou z aktivit bylo tvůrčí psaní. Své literární prvotiny představují: Lenka Váňová, Michal Martin, Antonín Barva a Roman Verbiy.

     • Den Země

      V pátek 22.4.2022 jsme se rozhodli oslavit Den Země společným úklidem blízkého i vzdáleného okolí školy. Třídy 2. stupně věnovaly úklidu 5. a 6. vyučovací hodinu. Původní obava o to, že 2 hodiny nebudou stačit na velkou práci se rychle rozplynula a děti během velmi krátké doby nashromáždily obrovské množství odpadků a rozmanitých předmětů, které do přírody, k silnicím a stezkám rozhodně nepatří. Všem dětem díky za velké pracovní nasazení.

     • Ohlédnutí za turistickým kurzem

      V měsíci dubnu se nám podařilo zrealizovat turistický kurz pro žáky 6. až 8. tříd, za což jsme velmi vděční. Největším přínosem týdne stráveného mimo školní budovu byla socializace a navázání vztahů mezi žáky jednotlivých tříd. Žáci prokázali nejen fyzickou a psychickou odolnost, ale též velkou míru kreativity při tvorbě závěrečných prací, které statečně odprezentovali v den odjezdu. V rámci tohoto příspěvku sdílíme videa, která žáci natočili přímo na turistickém kurzu.

    • Jarní úklid
     • Jarní úklid

      Duben – měsíc planety Země - žáci z 2.A a 2.C se v rámci ŠD vydali na jarní úklid v okolí školy. Akci zorganizovala studentka Kateřina ze střední pedagogické školy. Žákům se opět připomnělo, proč pečovat o své okolí a poté se s opravdovou vervou, rukavicí a pytlem pustili do důkladného úklidu v okol
     • Turistický den 5. den

      Turistický kurz se blíží ke konci a síly dochází nejen dětem, ale i dospělým. Přesto i dnes jsme se vypravili nachodit ještě několik málo kilometrů a prozkoumat okolí. Mnoho skupin se věnovalo sporotovním aktivitám v areálu školy v přírodě. Někteří dokončili přípravy na zítřejší závěrečnou prezentaci kolektivních projektů a učili se společnou písničku. V tuto chvíli probíhá večerní program, který je rozdělen dle zájmu dětí. Někteří tancují, jiní vyrábí lapače snů, další malují na kamínky, nebo hrají oblíbený "pinčes", či hrají deskové hry. Venku je větrno, ale my jsme v bezpečí. Všichni si odnášíme spoustu zážitků a těšíme se na zítřejší příjezd domů.