• Mikulášský den s florbalem

     • Dne 6. 12. proběhl pod vedením trenérů florbalového klubu FB Hurrican "Mikulášský den s florbalem". Pro děti 3., 4. a 5. tříd byla připravena ukázková hodina, při které si vyzkoušely florbalové i pohybové hry. Na závěr si všichni zahráli malý florbalový turnaj. Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila, bylo skvělé děti rozhýbat a zasportovat si. 

      Pokud by někoho florbal natolik oslovil, že by ho chtěl dělat častěji, nabízíme od 6. ledna 2023 možnost florbalového kroužku přímo na škole. Kroužek by probíhal každý pátek, od 14:00 do 15:00 v tělocvičně na 2. stupni. Cena kroužku bude 600,- Kč za pololetí. Kroužek se otevře v případě naplnění kapacity 12 dětí. 

      Pokud by dětem florbal 1x týdně nestačil a chtěly by se účastnit i turnajů a zápasů, mají možnost navštěvovat tréninky našich kategorií. Rozpis tréninků pro jednotlivé kategorie najdete zde: https://www.florbalvary.cz/treninky

      V případě zájmu o přihlášení na kroužek vyplňte prosím tento formulář:

      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Ph9LiVS86eBuuwYJSIdGBlXr-TTmC59x1JPJ01UwHIs5lw/viewform

      Kontaktní osobou z klubu je sportovní manažer Filip Moravec (tel. 723 347 824)

     • Úspěch našich malých basketbalistů

     • V pondělí 5.12.2022 se skupinka malých basketbalistů z naší školy vydala na přátelský zápas do nedalekého Chodova.  Od 15:45 zde ve sportovní hale proběhlo první basketbalové klání basketbalistů ZŠ Truhlářská a TJ Batesta Chodov. Naše škola si vedla velmi dobře, trenérka byla s jejich hrou spokojená a také výsledek ukázal, že se našim basketbalistům dařilo. Skóre 34:12. Ale nešlo o výsledek. Cílem bylo si zápas užít a odměnou všem dětem byl příchod Mikuláše, čerta a anděla. Každý si odnesl odměnu a úsměv na rtech všech dětí byl jasnou známkou toho, že si to každý z nich užil.

     • Přípravy vrcholí

     • Na prvním stupni vrcholí přípravy na adventní trhy. Všichni mají plné ruce práce, ale už jdeme pomalinku do finále a těšíme se na čtvrtek :) 

     • Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší? 

     • V pondělí se všichni těšili na podvečer, kdy se za okny očekávala mikulášská nadílka. Někoho dokonce měl navštívit Mikuláš se svou družinou přímo doma. Do večera bylo ale ještě daleko, a tak si pro naše nejmenší žáky připravil žákovský parlament ve spolupráci s žáky II.stupně moc pěkné překvapení. 

      Mikuláš se svoji početnou družinou nás navštívil přímo ve třídě. Nejprve nás trochu vystrašili čerti, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Mikuláš nám dal za zazpívanou písničku drobnou sladkost. čertům jsme museli slíbit, že nebudeme vůbec, ale vůbec zlobit a čerti si letos tedy nikoho neodnesli.  

     • Pasování na čtenáře

     • Pro naše žáčky druháčky připravila Městská knihovna ve Staré Roli krásnou akci „Pasování na čtenáře“. Paní knihovnice s dětmi nejprve hledala spící královnu. Děti ji musely nejdřív probudit a pak se společně s ní seznámily s rytířem, který je vyzkoušel ze čtenářských dovedností. Každé dítě přečetlo úryvek z vlastní knížky a rytíř je pak pasoval na čtenáře. Děti dostaly krásné diplomy a až navštíví pobočku knihovny s rodiči a předložení paní knihovnici tento diplom, dostanou od ní svoji vlastní průkazku do knihovny. 

      Městské knihovně děkujeme za krásně připravenou a vydařenou akci. 

     • Startuje projekt: Dopis kamarádovi

     • 12.12.2022
      Milí rodiče, startuje projekt: Dopis kamarádovi - podpora čtenářské gramotnosti.

      Dopis napíše žák druhého stupně nebo i celá třída žáčkům druhé a třetí třídy. Tyto dopisy budou pak chodit od ledna do června 1x měsíčně do schránek našich malých čtenářů. Dopis bude doplněný krásnou ilustrací a nějakou tajenkou, aby byl pro malé děti atraktivnější. Vždy se jedná výhradně o práci našich žáků, kterou SRPŠ nechá graficky upravit, vytisknout a poslat do schránek čtenářů. 

      Pro 4. a 5. třídy bude připravený dopis v anglickém jazyce, též s tajenkou a ilustrací z dílny našich malých spisovatelů z druhého stupně. Tento anglický dopis dostanou děti od svých třídních učitelů každý měsíc od ledna do června.

      Cílem je pozitivně motivovat děti k četbě, kterou často nemají rády. Těšení se každý měsíc na nový dopis s tajenkou, může být pro řadu dětí motivací a nadšením něco nového se dozvědět. Jde o to, podpořit jejich zvídavosti a radost ze čtení. 

      Děti druhého stupně mají možnost stát se aspoň na chvilku spisovateli a potěšit svou tvorbou mladší kamarády. Je to příležitost pro seberealizaci, sebeprezentaci, ale i možnost teambuildingu, kdy můžou jednotlivé třídy vyrobit dopis společnými silami. Tento měsíc letí první dva vánoční dopisy z dílny 9. B do druhých a třetích tříd. První dopis dostanou děti od svých učitelů. 

      Projekt vznikl ve spolupráci SRPŠ, vedení školy a žákovského parlamentu. 

      Děti členů SRPŠ dopis dostávají automaticky zdarma, nečlenové pak mohou dopis svým dětem koupit, cena za 6 dopisů je 300 Kč.  Uvedenou částku v případě zájmu pošlete na účet SRPŠ: 2602337347/2010. Do poznámky pište: dopis- jméno žaka- třída žáka.

       

      Za SRPŠ Martina Procházková 

     • Vánoční turnaj ve vybíjené 4. a 5. tříd

     • Vánoční turnaj ve vybíjené 4. a 5. tříd se konal ve velké tělocvičně 1. stupně v pátek 9.12. Nejprve hrála všechna družstva 4. tříd mezi sebou (4.A, 4.B a 4.C), poté 5. třídy mezi sebou (5.A, 5.B, 5.C, 5.D).  Na závěr hráli ti nejlepší ze 4. tříd a 5. tříd v závěrečném zápasu.

      Všichni bojovali z plných sil, zápasy byly mnohdy pěkně napínavé. Přesné výsledky budou umístěné v přízemí na nástěnce Žákovského parlamentu.

      1. místo ve čtvrtých třídách vybojovala 4.A

      2. místo 4.C

      3. místo 4.B

       

      1. místo v pátých třídách vybojovala 5. B

      2. místo 5.A

      3. místo 5.D

      4. místo 5.C

       

      Absolutním vítězem se stala 5.B, která v prodloužení zvítězila nad 4.A, ovšem 4.A zaslouží také velkou pochvalu, protože děti bojovaly do poslední chvíle fantasticky.

      Speciální poděkování patří mým spolupracovníkům z druhého stupně: Míroví Naďovi z 9.B, Honzovi Šulcovi z 8.C, Radkovi Štácovi z 9.C, Vaškovi Proškovi z 9.B a Tomovi Slunéčkovi ze 6.B za zvládnutí rolí rozhodčích, zapisovačů, odměňovačů :-)

      Akce se velmi vydařila, myslím, že se nekonala naposledy.

                                                                                                                                             M. Frantová

     • Soutěž ve sběru kaštanů

     • Od začátku září se ve školní družině sbíraly kaštany, žaludy a bukvice. Všechny nasbírané plody poslouží zvířátkům v lese přežít zimu. Do soutěže se zapojila spousta dětí! Ti nejlepší sběrači dostali opravdu krásné ceny - knihy, plyšová zvířátka, pastelky i sladkosti. A kdo byl nejlepší? Z přípravných ročníků - Ribszuk, Rimský, z prvních tříd - Kročáková, Kučerová, Dörrer, z druhých tříd - Raurerová, Nosková, Uhrin, z třetích tříd - Skokanová, Matějková, Pivovarčíková, Sečány a čtvrtých tříd - Suchý, Trnčáková, Matoušek. Absolutním vítězem je ovšem Skokanová z 3.A, která dokázala nasbírat 167 kg!

      Moc všem vítězům gratulujeme!

     • Provoz ŠD v době ředitelského volna!

     • V době ředitelského volna 20.- 22. 12.2022 bude v případě zájmu pro žáky školní družiny v provozu JEDNO oddělení ŠD v přízemí budovy ZŠ Školní od 7:30 h do 16:00 h. 

      Děti budou moci ráno v tyto dny do ŠD přicházet vždy od 7:30 a do 8:00 h, a vyzvednout si je bude možné v časech od 12:00 do 13:00 h nebo od 15:00 do 16:00 h, popř. může dítě v tyto určené časy odcházet po domluvě samo.

      Dopoledne se budou děti věnovat doučování, odpoledne za příznivého počasí vycházkám nebo didaktickým hrám v oddělení.

      Školní jídelna v tyto dny nevaří a bude nutné dát dětem dostatečně velkou svačinu, která nebude vyžadovat ohřev.

      Potvrzení Vášeho ZÁVAZNÉHO zájmu o ŠD v době ředitelského volna je nutné nahlásit do 15.12. 2022! 

      Další bližší informace získáte u svých vychovatelů.

      Děkujeme

     • Den s florbalem

     • Žáci 3. - 5. tříd si vyzkoušeli florbalový trénink pod vedením zkušených trenérů z karlovarského florbalového týmu, který hraje nejvyšší ligu.  Po celou dobu byli všichni žáci zapáleni do tréninku, ani chvilku se nenudili. 

      Veškeré informace o karlovarském florbalu naleznete na www.florbalVary.cz

     • Vánoční tvoření v Krajské knihovně

     • Žáci 5.A strávili velmi příjemné dopoledne v krajské knihovně. Vytvořili si vánoční dekoraci z připraveného materiálu- svůj vánoční stromeček, nebáli se ani práce s tavnou pistolí. Protože byli šikovní, seznámila je paní knihovnice s knihou Vánoční příběh.Velmi děkujeme, všem dětem se zde velmi líbilo.

     • Čertovský rej v ŠD

     • Pro všechny čertíky, andílky i Mikuláše dnes školní družina připravila zábavné sportovní odpoledne. Soutěže byly jak jinak než, po čertech záludné a andělsky zábavné. Důležité pro čertovské i andělské řemeslo. A všichni i vychovatelé měli masku! A co se vlastně v družině dělo? Házelo se kopytem do koše, hledala se andělská peříčka, stavel se komín ke kotli, nosilo se uhlí do pece, hledala se nejrychlejší cesta do nebíčka, sbíraly se hříšné duše, skládal se roztrhaný pergament s temnými hříchy, a mnoho dalších. Dnešní odpoledne jsme si prostě všichni náramně užili a nechyběla ani sladká odměna za zvládnutí alespoň některých soutěží. Na nás si čerti prostě nepříjdou! 

     • Mimořádný úspěch naší žákyně v šachu

     • ZŠ Truhlářská má Mistryni EU v kategorii D10 a Mistryni České republiky v rapid šachu v kategorii D10

      Nikola Kůsová, žákyně ze 4.B, je čerstvou mistryní EU a mistryní České republiky v rapid šachu.

      V úterý 30. srpna 2022 vyvrcholily v Peci pod Sněžkou boje o vítězství na Mistrovství Evropské unie mládeže do 14 let. Zlatou medaili získala pro Českou republiku Nikola Kůsová a to v kategorii dívek do 10 let.

      Druhý zářijový víkend, 10. - 11. září 2022, proběhlo v Harrachově MČR mládeže 2022 v rapid šachu. Nikolka se stala pro náš kraj historicky první mistryní ČR v rapid šachu. V sobotu uhrála 6 bodů ze 6, v neděli přidala 2 body ze tří a za svoji famózní jízdu si právem zasloužila titul mistryně České republiky.

      V sobotu 5. listopadu 2022 odletěla Nikolka společně s dalšími 14 reprezentanty na šachové ME mládeže do 16 let. Od 6.11.2022 probíhalo každý den od 15:00 kolo, kdy Nikolka změřila síly s hráčkami Ukrajiny, Turecka, Ruska, které hrály pod hlavičkou FIDE, Litvy a také Lotyšska. Nikolka se umístila na krásném 24.místě. Uhrála 5 bodů, což bylo jejím cílem. Její vystoupení bylo jedno z nejlepších z celé výpravy. Trenér, velmistr Pavel Šimáček, byl s jejím výkonem spokojen.

      Nikolka byla za své úspěchy pozvána i do České televize, kde 24.11.2022 měla živé vystoupení v pořadu Události, komentáře na ČT24. Její televizní vystoupení bylo velmi povedené a za své vystoupení dostala pochvalu od předsedy Šachového svazu České republiky, velmistra Martina Petra.

     • "Čisté ruce"

     • I tak zdánlivě banální věc jako je mytí rukou, je pro zdraví nás všech zásadní. Třetí třídy absolvovaly kurz správné hygieny rukou prezentovanou Karlovarskou krajskou nemocnicí. 

      Žáci nejdříve vyslechli přednášku o mytí a dezinfekci rukou. A díky speciální UV lampě si ověřili kvalitu umytí rukou. Děkujeme za předání cenných informací.

       

     • Adventní tvoření ve školní družině!

     • V naší družině se stále něco děje! S chladným počasím jsme více v odděleních, kde si společně zdobíme našimi výtvory a obrázky nástěnky, chodby, okna... Moc už se těšíme na čertíky, anděly a Mikuláše, ale úplně nejvíce se těšíme na Ježíška. Pro naše maminky, tatínky i babičky vyrábíme pro radost dárečky. Jak se nám povedli? To uvidíte přece až pod stromečkem! 

     • Čertovský rej ve školní družině!

     • V pondělí 5.12. od 14:00 do 15:00 h se bude v naší školní družině sportovat, soutěžit, řešit záhady i tancovat. A to vše pouze v maskách čertů, andělů nebo Mikulášů. Tak si nezapomeňte včas připravit masky, ale prosíme jenom ne ty obličejové gumové!

      Budeme se na vás moc těšit.

      Vaši vychovatelé 

     • Advent v přípravných třídách

     • Letošní předvánoční čas zahájily přípravné třídy tradiční adventní spirálou. K této příležitosti si děti ve škole vyrobily vlastní lucerničky. Za přípravné třídy Lenka Krajsová a Lucie Novotná

     • Mikulášský den s florbalem

      Dne 6. 12. proběhl pod vedením trenérů florbalového klubu FB Hurrican "Mikulášský den s florbalem". Pro děti 3., 4. a 5. tříd byla připravena ukázková hodina, při které si vyzkoušely florbalové i pohybové hry. Na závěr si všichni zahráli malý florbalový turnaj. Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila, bylo skvělé děti rozhýbat a zasportovat si.

     • Úspěch našich malých basketbalistů

      V pondělí 5.12.2022 se skupinka malých basketbalistů z naší školy vydala na přátelský zápas do nedalekého Chodova. Od 15:45 zde ve sportovní hale proběhlo první basketbalové klání basketbalistů ZŠ Truhlářská a TJ Batesta Chodov. Naše škola si vedla velmi dobře, trenérka byla s jejich hrou spokojená a také výsledek ukázal, že se našim basketbalistům dařilo. Skóre 34:12. Ale nešlo o výsledek. Cílem bylo si zápas užít a odměnou všem dětem byl příchod Mikuláše, čerta a anděla. Každý si odnesl odměnu a úsměv na rtech všech dětí byl jasnou známkou toho, že si to každý z nich užil.

     • Pasování na čtenáře

      Pro naše žáčky druháčky připravila Městská knihovna ve Staré Roli krásnou akci „Pasování na čtenáře“. Paní knihovnice s dětmi nejprve hledala spící královnu. Děti ji musely nejdřív probudit a pak se společně s ní seznámily s rytířem, který je vyzkoušel ze čtenářských dovedností. Každé dítě přečetlo úryvek z vlastní knížky a rytíř je pak pasoval na čtenáře. Děti dostaly krásné diplomy a až navštíví pobočku knihovny s rodiči a předložení paní knihovnici tento diplom, dostanou od ní svoji vlastní průkazku do knihovny.

     • Startuje projekt: Dopis kamarádovi

      12.12.2022
      Milí rodiče, startuje projekt: Dopis kamarádovi - podpora čtenářské gramotnosti.

      Dopis napíše žák druhého stupně nebo i celá třída žáčkům druhé a třetí třídy. Tyto dopisy budou pak chodit od ledna do června 1x měsíčně do schránek našich malých čtenářů. Dopis bude doplněný krásnou ilustrací a nějakou tajenkou, aby byl pro malé děti atraktivnější. Vždy se jedná výhradně o práci našich žáků, kterou SRPŠ nechá graficky upravit, vytisknout a poslat do schránek čtenářů.

     • Vánoční turnaj ve vybíjené 4. a 5. tříd

      Vánoční turnaj ve vybíjené 4. a 5. tříd se konal ve velké tělocvičně 1. stupně v pátek 9.12. Nejprve hrála všechna družstva 4. tříd mezi sebou (4.A, 4.B a 4.C), poté 5. třídy mezi sebou (5.A, 5.B, 5.C, 5.D). Na závěr hráli ti nejlepší ze 4. tříd a 5. tříd v závěrečném zápasu.

      Všichni bojovali z plných sil, zápasy byly mnohdy pěkně napínavé. Přesné výsledky budou umístěné v přízemí na nástěnce Žákovského parlamentu.

     • Soutěž ve sběru kaštanů

      Od začátku září se ve školní družině sbíraly kaštany, žaludy a bukvice. Všechny nasbírané plody poslouží zvířátkům v lese přežít zimu. Do soutěže se zapojila spousta dětí! Ti nejlepší sběrači dostali opravdu krásné ceny - knihy, plyšová zvířátka, pastelky i sladkosti. A kdo byl nejlepší? Z přípravných ročníků - Ribszuk, Rimský, z prvních tříd - Kročáková, Kučerová, Dörrer, z druhých tříd - Raurerová, Nosková, Uhrin, z třetích tříd - Skokanová, Matějková, Pivovarčíková, Sečány a čtvrtých tříd - Suchý, Trnčáková, Matoušek. Absolutním vítězem je ovšem Skokanová z 3.A, která dokázala nasbírat 167 kg!

     • Provoz ŠD v době ředitelského volna!

      V době ředitelského volna 20.- 22. 12.2022 bude v případě zájmu pro žáky školní družiny v provozu JEDNO oddělení ŠD v přízemí budovy ZŠ Školní od 7:30 h do 16:00 h.

      Děti budou moci ráno v tyto dny do ŠD přicházet vždy od 7:30 a do 8:00 h, a vyzvednout si je bude možné v časech od 12:00 do 13:00 h nebo od 15:00 do 16:00 h, popř. může dítě v tyto určené časy odcházet po domluvě samo.

     • Den s florbalem

      Žáci 3. - 5. tříd si vyzkoušeli florbalový trénink pod vedením zkušených trenérů z karlovarského florbalového týmu, který hraje nejvyšší ligu. Po celou dobu byli všichni žáci zapáleni do tréninku, ani chvilku se nenudili.

      Veškeré informace o karlovarském florbalu naleznete na www.florbalVary.cz

     • Čertovský rej v ŠD

      Pro všechny čertíky, andílky i Mikuláše dnes školní družina připravila zábavné sportovní odpoledne. Soutěže byly jak jinak než, po čertech záludné a andělsky zábavné. Důležité pro čertovské i andělské řemeslo. A všichni i vychovatelé měli masku! A co se vlastně v družině dělo? Házelo se kopytem do koše, hledala se andělská peříčka, stavel se komín ke kotli, nosilo se uhlí do pece, hledala se nejrychlejší cesta do nebíčka, sbíraly se hříšné duše, skládal se roztrhaný pergament s temnými hříchy, a mnoho dalších. Dnešní odpoledne jsme si prostě všichni náramně užili a nechyběla ani sladká odměna za zvládnutí alespoň některých soutěží. Na nás si čerti prostě nepříjdou!

     • Mimořádný úspěch naší žákyně v šachu

      ZŠ Truhlářská má Mistryni EU v kategorii D10 a Mistryni České republiky v rapid šachu v kategorii D10

      Nikola Kůsová, žákyně ze 4.B, je čerstvou mistryní EU a mistryní České republiky v rapid šachu.

      V úterý 30. srpna 2022 vyvrcholily v Peci pod Sněžkou boje o vítězství na Mistrovství Evropské unie mládeže do 14 let. Zlatou medaili získala pro Českou republiku Nikola Kůsová a to v kategorii dívek do 10 let.

     • "Čisté ruce"

      I tak zdánlivě banální věc jako je mytí rukou, je pro zdraví nás všech zásadní. Třetí třídy absolvovaly kurz správné hygieny rukou prezentovanou Karlovarskou krajskou nemocnicí.

      Žáci nejdříve vyslechli přednášku o mytí a dezinfekci rukou. A díky speciální UV lampě si ověřili kvalitu umytí rukou. Děkujeme za předání cenných informací.

     • Adventní tvoření ve školní družině!

      V naší družině se stále něco děje! S chladným počasím jsme více v odděleních, kde si společně zdobíme našimi výtvory a obrázky nástěnky, chodby, okna... Moc už se těšíme na čertíky, anděly a Mikuláše, ale úplně nejvíce se těšíme na Ježíška. Pro naše maminky, tatínky i babičky vyrábíme pro radost dárečky. Jak se nám povedli? To uvidíte přece až pod stromečkem!