• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
     • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
        • Peer program

         Na páteční dopoledne jsme si spolu s kamarády z parlamentu připravili peer program na téma první pomoc. Akce byla zaměřena na 3. ročníky, postupně se na našich šesti stanovištích vystřídali žáci 3.A, 3.B a 3.C. Počasí nám přálo, proto jsme akci mohli připravit na hřišti prvního stupně.

         Děti si mohly prakticky vyzkoušet ošetření popálenin, zlomeniny, oživování, pomoc při epileptickém záchvatu, transport zraněného medvěda a volání na linku první pomoci. Na konci byli vždy vyhlášeni nejlepší malí zdravotníci, každý byl odměněn certifikátem a malou sladkostí.

        • Ocenění Města Karlovy Vary

         Ve středu 15.6.2022 v prostorách auly ZŠ Šmeralova ocenilo Město Karlovy Vary nejúspěšnější žáky a pedagogy. Pamětní listy a drobné dárky převzaly vybrané osobnosti jednotlivých škol, které vynikají svými výsledky, úspěchy a věnují se práci nad rámec svých povinností.

         Za naši školu ocenění obdržela za I. stupeň žákyně 5. C Karolína Kučerová, za II. stupeň získal cenu Adam Kučera z 8. C. Oba žáci skvěle reprezentují školu. Vynikají svými vědomostmi a znalostmi. Jsou oblíbení v třídním kolektivu, spolehliví, učí se s chutí a se zájmem.

        • 3.C v Mariánských Lázních

         Třeťáci s písmenem C se s paní učitelkou M. Frantovou a paní asistentkou E. Fričovou vydali 16.6. vlakem do Mariánských Lázní. Děti si poslechly zpívající fontánu, splnily úkoly Karolíny a Rudy a za správné odpovědi získaly v infocentru odměnu. Poté se všichni přemístili do přírodního parku Prelát, kde se děti příjemně vyřádily na přírodních atrakcích. Byl to moc pěkný výlet.

        • KRAJ DOKOŘÁN

         V pátek 17.6. se třída 2.D zúčastnila akce „KRAJ DOKOŘÁN“, která se konala v areálu Krajského úřadu. Pro děti byl připraven bohatý program v několika sektorech- soutěžily, tvořily, hrály si, zhlédly divadelní představení. Žáci si také zkusili dojení. Dověděli se spoustu informací o Karlovarském kraji. Všichni si užili pěkné dopoledne.

        • 3. C v Mariánských Lázních

         Třeťáci s písmenem C se s paní učitelkou M. Frantovou a paní asistentkou E. Fričovou vydali 16.6. vlakem do Mariánských Lázní. Děti si poslechly zpívající fontánu, splnily úkoly Karolíny a Rudy a za správné odpovědi získaly v infocentru odměnu. Poté se všichni přemístili do přírodního parku Prelát, kde se děti příjemně vyřádily na přírodních atrakcích. Byl to moc pěkný výlet.

        • Školní výlet 3.B a 4.A

         15.6.2022 strávili žáci 3. B a 4.A příjemné dopoledne v Techmanii v Plzni. Vyzkoušeli si většinu exponátů, rozhlédli se po vesmíru, byli poučeni o ohnivém tornádu. Snad se i přesvědčili, že fyzika, chemie, matematika jsou vlastně krásné vědy.​​​​​​​​​​​​​​

        • Vyzkoušeli si práci architekta

         Žáci prvního stupně v rámci Člověk a svět práce, byli seznámeni se základy architektonických návrhů interiéru, poznali termíny jako půdorys, bokorys a sami si mohli zkusit navrhnout vlastní interiér v předem připraveném domku. Úpravu interiéru si každý pojímal dle svého. Dosazovaly se příčky i přistavovala zimní zahrada. Někteří se opravdu vyřádili i s bazénem v obyváku a s nejrůznějšími vychytávkami, o kterých se nám dospělým může jenom zdát:) Velkou výzvou pro některé, byla i orientace v prostoru, kdy svět vidíme chvilku z výšky a chvilku opět z našeho pohledu. Dalším úkolem bylo postavit ze stavebnice vlastní byt/dům a představit ho spolužákům. Vždyť bydlení je naše základní potřeba :)

        • Divadelní představení

         V pátek 10. 6. se třídy 1. C, 2. A, 2. C a 2. D slavnostně oblékly a vyrazily za kulturním zážitkem do Karlovarského městského divadla na představení „Rumcajs a Manka“. Pro většinu žáků to byla první návštěva takového divadla. Všichni žáci ocenili představení potleskem. Po návštěvě divadla nechyběla jak oplatka, tak ani procházka po kolonádě.

        • Informace vedoucí školní jídelny

         Od nového školního roku jsme nuceni zdražit obědy o 2,00 Kč na porci. Cena oběda pro I. stupeň (6-10 let) bude 26,00 Kč , jistina 26,00 x 30 = 780,00 Kč, II. stupeň (11-14 let) 27,00 Kč, jistina 27,00 x 30 = 810,00 Kč, 9.třídy (15 a více) 28,00 Kč, jistina 28,00 x 30 = 840,00 Kč.

         Od září končí platnost kartiček a k vyzvedávání obědů budou sloužit jen čipy. Děti, které používaly karty, si musí zakoupit čip. Zatím je cena čipu 115,00 Kč, ale jen do vyprodání zásob. Pak bude cena čipu 122,00 Kč.

        • DEN BEZ TAŠEK

         Jaké by to bylo přinést si učebnice, sešity či jiné školní pomůcky jinak než v aktovce nebo školním batohu? Proto se zástupci školního parlamentu dohodli, že 1. června proběhne „DEN BEZ TAŠEK“. Kreativita žáků I. stupně neznala mezí. Před vstupem do školy to vypadalo, jak před odletem na dovolenou, kdy byly vidět nejčastěji kufry různých velikostí. Nechyběly ani různé krabice, košíky, pytle či dětské kočárky. Těšíme se na další netradiční akci, kterou pro nás školní parlament vymyslí.

        • Restaurátorské dílny v muzeu

         Ve čtvrtek 2.6 jsme s naší 8.A navštívili karlovarské muzeum. Zde jsme si prohlédli výstavu Obnovená krása, doplněnou komentovanou prohlídkou. Také jsme si pod vedením týmu odborníků prošli restauratérskou dílnou. Vyzkoušeli jsme si mravenčí práci restauratéra, snažili jsme se poskládat střípky porcelánu, obnovit krásu středověkých obrazů a také jsme si zaposilovali při čištění kovových předmětů. Akce se nám líbila, jen časová dotace jedna hodina na tak nabitý program, nám přišla velmi krátká.

        • Projektový týden na II. stupni

         V letošním školním roce jsme se s pedagogy a vedením školy rozhodli vyčlenit týden projektovému vyučování na téma „Slavné karlovarské rody“. Věnovali jsme mnoho času plánování a diskutování nad celkovým pojetím této formy práce s dětmi. Cílem bylo rozvíjet v co největší možné míře klíčové kompetence při naplnění stanovených výstupů.

     • Partneři

      • {#1508} 1
      • {#1508} 2
      • {#1508} 3
      • {#1508} 4
     • Přihlášení

     • Zvonění

      Pondělí 22. 4. 2024
     • Fotogalerie

       zatím žádné údaje