• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
     • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
        • "ZLATÁ HOREČKA IV.C"

         Třída IV.C se pod vedením paní učitelky Růžičkové v rámci předmětu Člověk a jeho svět vydala do okolí Smolných Pecí. Jejich cílem se staly odvalové haldy bývalého lomu na křemen, který zde byl těžen pro výrobu porcelánu ve Staré Roli. Žáci měli za úkol hledat drahé minerály- růženíny a turmalíny. Některým zdatným hledačům se podařilo objevit i sběratelské kousky. Děti si nalezené kameny ponechaly na památku. Cestou zpět do školy žáci rozvíjeli svůj orientační smysl. Učili se číst v mapě a určovali světové strany podle přírodních jevů.

        • "Hurá na dřevo"

         V úterý 27.9. nás navštívili v rámci předmětu Člověk a jeho svět lektoři z designové galerie SUPERMARKET WC. Z jejich edice jsme si vybrali projekt "Hurá na dřevo". Žáci čtvrtých ročníků se seznámili se slovem design, ukázali si co je umělecká galerie a co vše se dá tvořit v rámci užitého umění. Následně se učebnou začalo nést radostné klepání, jak se žáci s vervou chopili kladívek. Během chvilky už pod rukama začala vznikat vozítka, která se dotvořila všemi možnými materiály. Radost udělalo i to, že si žáci poté vozítka mohli odnést. Byl to krásný program a také,někdy se fantazii opravdu meze nekladou :)

        • Adaptační pobyt 6.C na Božím Daru

         Týden na horách

         V pondělí odjela téměř v plném počtu třída 6.C pod vedením třídní učitelky Mgr. Jany Mohrmannové na adaptační pobyt na Boží Dar. Žáci během prvních dní zvládli mnoho her, při kterých se učili spolupráci, návštěvu Štoly č. 1 v Jáchymově a exkurzi na stanici horské služby. Ve středu absolvovali program "Komunikace a týmová spolupráce" s lektorkou Jitkou Rozhoňovou, která se školou spolupracovala již v minulém roce v rámci projektu "Domluvíme se". Čtvrtek je věnován venkovním aktivitám a večer čeká děti bojovka...a zítra spokojený návrat domů.

        • Příběhy našich sousedů

         Již podesáté se v letošním školním roce zapojí žáci 9.ročníku naší školy do projektu organizace Post Bellum – Příběhy našich sousedů pod vedením Mgr. Světlany Ševčíkové. A i tentokráte se pokusíme zmapovat zajímavý příběh někoho, kdo prožil svůj život v minulém století.

        • Ohlédnutí za Adaptačním kurzem 6.A

         „Kdo si hraje, nezlobí :O)“

         Dobrodružství 6.A na Božím Daru se nachýlilo ke konci. Všechny cíle, které jsme si před odjezdem na Adaptační kurz vytyčili, jsme splnili a v mnohém jsme překvapili sami sebe. Odjíždíme jako jedna parta, která se pomocí nejrůznějších aktivit, činnostního učení, komunikace a týmové spolupráce naučila, že „táhnout za jeden provaz“ umíme skvěle.

        • Adaptační pobyt 6.A

         PO STOPÁCH SNĚŽNÉHO MUŽE

         V týdnu od 12. do 16. září probíhá adaptační kurz třídy 6.A na Božím Daru v penzionu „Houda Bouda“. Hlavním cílem je stmelení nově vznikajícího kolektivu, vzájemná spolupráce, odhalení schopností jedince i skupiny a seznámení mezi sebou. Náplní jsou různé společenské, strategické, seznamovací, zážitkové hry a kreativní činnosti, ve kterých se spolužáci lépe poznají. Soustředíme se na rozvoj komunikace a spolupráce. Vše je zakomponované do možností okolního terénu.

        • VARYZÁŘÍ

         Jak možná už mnozí víte, tento víkend 9. 9. – 10. 9. probíhá v Karlových Varech již několikátý ročník světelné instalace VARYZÁŘÍ. V letošním roce byla naše škola požádána o to, zda by s touto akcí nepomohla. Jedná se o světelnou instalaci u Alžbětiných lázní, která bude zahrnovat velké množství lampionů s karlovarskou tématikou. Na výrobě lampionů se podílela 5.A, 5.B a 4.B a byla to chvilkama opravdu makačka 😊. V pátek ihned po ránu vyrazila třída 4. A s paní učitelkou Pavlou Celerovou a Jitkou Strykovou na pomoc s instalací přímo do lázeňské zóny. Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří se na akci podíleli a pomohli městu Karlovy Vary s přípravou této krásné a zajímavé umělecké akce. Užijte si VARY ZÁŘÍ 2022 😊a snad nás počasí moc nepřekvapí.

        • Informace školní družiny

         Žáci jsou do školní družiny pro rok 2022/23 přijímáni do naplnění kapacity na základě řádně vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání v ŠD zákonným zástupcem žáka.


         PROVOZ ŠD

         Ranní 6:00 – 8:00 hodin

         Odpolední 11:40 – 16:30 hodin

         Provoz ranní ŠD probíhá v přízemí budovy ZŠ Školní ve IV. oddělení ŠD pro všechny řádně přihlášené žáky, včetně přípravných ročníků, které mají nově umístěny své třídy i oddělení ŠD v budově II. stupně ZŠ Truhlářská. Žádáme Vás o dodržování provozní doby ŠD a včasném vyzvedávání vašich dětí z ŠD.

        • Volno ředitele školy

         V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů na dny 1. 9. 2022 a 2. 9. 2022 volno ředitele školy.

         Školní rok bude zahájen dne 5. 9. 2022, vyučování pro všechny ročníky 8:00 - 8:45.

        • 7.B na výletě...

         Dne 24. 6. se žáci 7. B vydali na pěší výlet po Karlových Varech. Autobus nás dopravil do ulice Na Vyhlídce. Naše kroky vedly na stezku Jeana de Carro, kterou většina z nás navštívila vůbec poprvé. Prohlédli jsme si nově opravené Vřídlo a pak jsme pokračovali lanovkou k rozhledně Diana. Po návštěvě zookoutku, rozhledny a motýlího domu jsme se po nezbytném občerstvení vydali pěšky zpět do Staré Role.

        • Provoz školy

         PROVOZNÍ DOBA SEKRETARIÁTU ŠKOLY BĚHEM HLAVNÍCH ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN

         2022 v pracovní dny 9:00 – 12:00

         1.7. - 14.7. budova Školní (777 362 938)

         15.7. - 25.7. d o v o l e n á

         26.7. - 5.8. budova Truhlářská (775 851 620)

         8.8. - 13.8. budova Školní (777 362 938)

        • Školní výlet 2.A a 2.C

         Ve středu 22. června vyrazili žáci třídy 2. A a 2.C vlakem na zasloužený školní výlet. Náš cíl byl státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou, kde nás čekala komentovaná prohlídka Relikviáře svatého Maura. Expozice nás vrátila do minulosti a provedla nás napínavým příběhem, který se pojí s tajemstvím tohoto skrytého pokladu. Užili jsme si i zámeckou zahradu, kde jsme zkoušeli chůzi na chůdách. Nechyběla ani zmrzlina, penízek hozený do fontány pro štěstí a nějaký ten drobný suvenýr na památku.

        • Peer program

         Na páteční dopoledne jsme si spolu s kamarády z parlamentu připravili peer program na téma první pomoc. Akce byla zaměřena na 3. ročníky, postupně se na našich šesti stanovištích vystřídali žáci 3.A, 3.B a 3.C. Počasí nám přálo, proto jsme akci mohli připravit na hřišti prvního stupně.

         Děti si mohly prakticky vyzkoušet ošetření popálenin, zlomeniny, oživování, pomoc při epileptickém záchvatu, transport zraněného medvěda a volání na linku první pomoci. Na konci byli vždy vyhlášeni nejlepší malí zdravotníci, každý byl odměněn certifikátem a malou sladkostí.

        • Ocenění Města Karlovy Vary

         Ve středu 15.6.2022 v prostorách auly ZŠ Šmeralova ocenilo Město Karlovy Vary nejúspěšnější žáky a pedagogy. Pamětní listy a drobné dárky převzaly vybrané osobnosti jednotlivých škol, které vynikají svými výsledky, úspěchy a věnují se práci nad rámec svých povinností.

         Za naši školu ocenění obdržela za I. stupeň žákyně 5. C Karolína Kučerová, za II. stupeň získal cenu Adam Kučera z 8. C. Oba žáci skvěle reprezentují školu. Vynikají svými vědomostmi a znalostmi. Jsou oblíbení v třídním kolektivu, spolehliví, učí se s chutí a se zájmem.

     • Partneři

      • {#1508} 1
      • {#1508} 2
      • {#1508} 3
      • {#1508} 4
     • Přihlášení

     • Zvonění

      Neděle 21. 7. 2024
     • Fotogalerie

       zatím žádné údaje