• Pozvání na adventní setkání

     • Srdečně všechny zveme na společnou předvánoční akci žákovského parlamentu, SRPŠ a všech žáků a učitelů školy. Těšíme se na příjemné společné adventní odpoledne.

     • Stávka 27.11.2023

     • Vážení rodiče,

      dnes jsem od zvolené kontaktní osoby na škole obdržela informaci, že se zaměstnanci školy zúčastní jednodenní stávky formou přerušení práce a pracovních povinností, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

      Jednodenní stávka se bude konat 27. 11. 2023.

      Vzhledem k zapojení téměř všech zaměstnanců školy, nelze zajistit provoz ani v omezeném rozsahu.

      Základní škola, školní družina, školní jídelna budou v pondělí 27. 11. 2023 zcela uzavřeny.

      Je nám líto pokud Vám zapojení zaměstnanců do stávky způsobí komplikace.

      Snížení počtu hodin výuky a snížení počtu zaměstnanců by mohlo vést k závažnému zhoršení kvality výuky. Proto se zaměstnanci pokouší tímto způsobem na tyto závažné problémy, které mohou zasáhnout i vaše děti, upozornit.

      V případě změny budete okamžitě informováni.

      S pozdravem Mgr. Jana Krausová, ředitelka školy

     • Krabice od bot...

     • ZŠ Truhlářská letos opět přispěje k oblíbené charitativní akci Krabice od bot.

      Připravujeme dárky velikosti a rozměru krabice od bot pro děti, které neprožívají veselé životní období. Krabice od nás může být jediným dárkem, který tyto děti letos najdou pod stromečkem.

      Připravujeme krabici pro holčičku nebo pro chlapce.Věkové kategorie:

      Dívka/Chlapec 0- 1rok

      D/Ch 1 - 2 roky

      D/Ch 3 - 4 roky

      D/Ch 5 - 6 let

      D/Ch 7 - 8 let

      D/Ch 9 - 10 let

      D/Ch 11 - 12 let

      D/Ch 13 - 14 let

      D/Ch 15 - 17 let

      Lze obdarovat také maminku, tatínka nebo rodinu.

      Krabici, kterou chcete připravit, si prosím rezervujte prostřednictvím aplikace Edupage (přihlašování - Krabice od bot) nebo zprávou paní učitelce Hrochové. Rezervují třídní učitelé za svoji třídu. Pokud je Váš potomek např. nemocný a Vy víte, že se s paní učitelkou nestihnete domluvit, můžete rezervaci provést i sami.

      Pokud chcete celý proces darování projít samostatně (vč. odevzdání Vašich krabic na sběrné místo, např. do Dalovic), vytvořte rezervaci přímo na webu www.krabiceodbot.cz. Pak krabici neponesete do školy, ale přímo na sběrné místo, které si zvolíte.

      Připravte pěknou krabici, odpovídající věku a klukovi/holce, podle Vašeho výběru. Krabice by měla obsahovat např. 10 různých menších dárků. Všechny dárky prosím vyberte pěkné, funkční, aby udělaly obdarovanému radost. Můžete koupit nové věci nebo darovat použité věci v hezkém stavu. Dárky v krabici jednotlivě nebalte, zabalí se pouze celá krabice.

      Inspiraci na obsah krabice najdete na nástěnkách v prostorách naší školy nebo na www.krabiceodbot.cz.

      Krabici zabalte do dárkového balicího papíru a nalepte na ni pevně cedulku s informací, komu darujete (např. kluk 11 - 12 let).

      Krabici přineste na 1. stupni i na 2. stupni do Vaší třídy. Všechny krabice budou předány na sekretariát (p. Derianová, p. Táborská), přepočítány a po 1. prosinci budou hromadně odvezeny na sběrné místo (centrum Nádech Dalovice). Zde budou krabice rozdány obdarovaným dětem.

      Nedávejte na krabici stuhu ani kokardu, působí to problém při skladování a převozu (kokarda/stuha se při stohování krabic zničí). Dodržujte prosím formát krabice od bot. Nepoužívejte na balení dárkové tašky.Aktuálně v těchto dnech probíhají rezervace dárků na Edupage a také již můžete přinést hotové dárky do Vaší třídy. Dne 1 . 12. bude sbírka ukončena a po tomto datu budou všechny vybrané krabice hromadně převezeny na sběrné místo.

      V našem kraji chybí každoročně mnoho krabic na to, aby bylo obdarováno každé dítě v nouzi. Váš příspěvek proto představuje skutečně velkou pomoc. Nejvíce dárků vždy chybí pro starší chlapce. Děkujeme za Vaši účast na této akci.

      Žákovský parlament ZŠ Truhlářská

     • Halloween 31.10.2023

     • Dne 31.10.2023 uskutečnilo Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Truhlářská ve spolupráci se školou svou první stezku odvahy ve Staré Roli. Náš Halloween si přišlo užít přes 230 dětí školy. Většina dětí se přišla bát a jiní zase strašit na jedenácti připravených stanovištích. Na stanovišti děti vždy plnily úkol, na závěr pak prošly pavučinou a kdo se nechytil, dostal ochutnat transylvánskou krev. Největším dobrodružstvím byl pro děti Temný les, kde ti nejodvážnější získaly oko čarodějnice. V závěru stezky dostaly děti za splněné úkoly malé odměny. Na všechny čekal teplý čaj a pro rodiče svařák. Šikovné děti z 2 . stupně naší školy a některé maminky napekly výborné dortíky, koláče, buchty a sušenky k občerstvení. Účast mile předčila naše očekávání! Počasí se také vydařilo a tajemný podvečer vyšel na jedničku. Je skvělé zjistit, že vlastně ani nevíme, kdo si to užil víc, zda my strašidla nebo děti, co se přišly bát.

      Velký dík patří všem úžasným dospělákům, rodičům, strašícím dětem a učitelům, kteří celou akci pomohli připravit. Díky vám jsme mohli našim dětem darovat zážitek plný napětí, dobrodružství a radosti. Věřím, že v příštím roce na tuto krásnou akci navážeme. 

       

      Za SRPŠ MUDr. Martina Procházková 

     • Týden v ŠD

     • Dlabání dýní. To je již každoroční oblíbená akce naší družiny. Tentokrát se dlabalo v pondělí 30.10. od 15:00 hodin a přišlo opravdu velké množství rodičů s dětmi. Obyčejné dýně se změnily v kouzelné halloweenské a ozdobily chodbu naší školy. Za akcí s neopakovatelnou atmosférou byla paní vychovatelka Matysová, které tímto moc děkujeme za realizaci.  

      Podzim je kouzelné roční období samo o sobě a my v družině ho máme moc rádi. S barevným listím se dá totiž užít spousta legrace, vytvořit zajímavé koláže a nejrůznější obrázky. Nezapomínáme ani na zábavné hravé učení, a tak třeba luštíme osmisměrky, tajenky, "poznávačky" listů a stromů nebo kvízy, povídáme si o změnách v přírodě, sbíráme kaštany a bukvice pro lesní zvířata, běháme s větrem o závod nebo mezi kapkami deště... Podzim je prostě prima! 

     • Akce uplynulého měsíce na II. stupni

     • Měsíc říjen zahájila třída 6.B adaptačním pobytem na Božím Daru. Program byl obdobný jako u předchozích dvou tříd. Žáci absolvovali program s lektorkou Jitkou Rozhonovou a věnovali se tématům spolupráce, komunikace a třídním pravidlům. Mimo jiné navštívili Ježíškovu stezku, vyšlápli na Klínovec, vyjeli do jáchymovské štoly, navštívili horskou službu, projeli se v terénních kárách a zvládli mnoho dalších her.​

      V průběhu adaptačního týdne také žáci oslavili "Evropský den jazyků". Žáci 6.B měli to štěstí, že jejich výjezdu se několik dní účastnily praktikantky - studentky z německé univerzity, které na škole působily celkem 3 týdny. 

      Studentky Burcu a Lara z univerzity v Norimberku se účastnily školních i mimoškolních aktivit s dětmi, včetně např. víkendové exkurze v Botanické zahradě Bečov. Navštívili společně s žáky a učiteli nejen Karlovy Vary, ale i další zajímavá místa v okolí. Projekt mohl být realizován díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

      Žáci II. stupně se díky podpoře SRPŠ zapojili do festivalu Oty Hofmana. Letošní ročník a projekce se uskutečnila v Karlových Varech ve velkém sále hotelu Thermal. Žáci i vyučující dostali metodický materiál, pracovní listy k projekci a společně zhlédli film Děti Nagana.

      V průběhu celého měsíce probíhaly preventivní programy a besedy s městskou policií napříč třídami. 

      V říjnu také proběhla schůzka rodičů a žáků 9. tříd s výchovnou a kariérovou poradkyní školy, byly předány informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2023/24 a představeny střední školy.

      V průběhu dopoledního vyučování následně proběhla přednáška pro žáky 8. a 9. ročníků na téma "Volba povolání", kterou připravil odborník z praxe. Představil funkci armády ČR, diskutoval se žáky např. o tom, z jakých škol mohou žádat o pozice ve vojenských složkách. 

      Žáci se též zúčastnili přehlídky středních škol, která každoročně probíhá v prostorách Střední průmyslové školy Ostrov pod záštitou Karlovarského kraje. Žáci si mohly prohlédnout prezentace jednotlivých škol a pohovořit s jejich studenty a zástupci z řad pedagogů.

      Deváťáci stihli v průběhu října mimo jiné absolvovat i detektivní hru, kterou organizovala Střední škola Trivis. Ve skupinách plnili úkoly a hledali tajný kód, který sloužil k vyřešení celého případu. Na závěr je čekala sladká odměna a diplom za účast. 

      Neméně zajímavé byly workshopy "Debatování" jak v českém jazyce tak v angličtině. První workshopy proběhly pod vedením zkušeného lektora a ředitele Asociace debatních klubů ČR Václava Soukupa a to v češtině. Navázaly na ně workshopy v anglickém jazyce pod vedením lektorky Mathanji Bot, která zároveň spolupracuje s pedagogy školy a propojuje workshopy pro pedagogy s workshopy pro žáky školy.  

      Třídy 9.A a 8.C se vypravily s třídními učiteli a vyučující výtvarné výchovy do Prahy objevovat Panteon a absolvovali tak velmi dobře připravenou dějepisnou exkurzi. Vydali se po stopách Davida Černého a přivezli si z Prahy mnoho poznatků i zážitků.

      Na druhém stupni proběhlo školní kolo oblíbené soutěže PISQWORKY a 4 nejlepší skupiny postoupily do okresního kola. Zde reprezentovali naši žáci školu hned 1.11.2023, obsadili druhé a třetí místo a postupují do krajského kola. Gratulujeme!

      3. místo dívky: Lucie Lehnertová, Pavlína Jarčevská, Nella Hladíková

      2. místo chlapci: Petr Smrčka, Jan Sedrovič, Tonda Tran

      To nejlepší nakonec - posledního října proběhlo tradiční halloweenské vyučování. Žáci všech tříd dorazili v originálních a nádherných maskách a žákovský parlament uspořádal soutěž o nejkrásnější masku. Každá třída nominovala dva zástupce a porota složená ze členů žákovského parlamentu pak hlasovala o pět nejlepších masek. Dále byla vyhodnocena třída s největším počtem masek a tou byla letos třída 7.A. Odměny byly sladké a vděčíme za ně paní učitelce Gavlasové a Šantorové, které dětem jako každý rok napekly muffiny a dortíky. 

      Na závěr vyhodnocení si masky mohly společně zatancovat v tělocvičně. 

      Velké poděkování patří všem dětem, které se odpoledne ještě zapojily do realizace halloweenské stezky pro děti prvního stupně a opravdu zodpovědně strašily! 

     • Říjnové akce na I. stupni

     • I v říjnu se žáci I. stupně zúčastnili zajímavých akcí, exkurzí a výletů.

      Třída 5.B se vydala na další pokračování z cyklu Přistupte blíže aneb Nebojte se moderního umění. V galerii nás opět přivítala paní Tothová a tentokrát nás provedla taji a změnami figury, která prošla během 20. století několika podobami. Galerie nás opět nezklamala a nabídla nám další zajímavé pohledy do světa umění. 

      Žáci 2.- 5. tříd zhlédli pohádku Největší dar, která byla promítána v rámci Festivalu Oty Hofmana ve Velkém sále Hotelu Thermal.

      Žákovský parlament připravil na Den úsměvů 14.10. vtipy na židličkách. Snadno se nám povedlo rozzářit váš úsměv. 

      Třída 5.B pozvala k nám do školy žáky 3. třídy ze ZŠ Dolní Žandov. Škola většinu žáků velmi uchvátila. Děti se velmi rychle skamarádily a celé dopoledne strávily v aule I. stupně při společné výuce a hraní.

      Žáci 5.C se v rámci čtení seznámili s dobrodružnou literaturou, a tak se v rámci projektového dne zaměřili na western, Indiány, Divoký západ. Paní učitelka domluvila návštěvu u chovatelky koní pí. Donthové, která    připravuje koně na parkourové skákání.

      Dále páťáci navštívili Císařské lázně, které si prohlédli od sklepa až skoro na půdu a ocenili jejich krásnou opravu.

      Třídy 4.A, 4.B, 5.A, 5.B se zúčastnily popáleninové besedy, kdy slečny z Burn Fighters přiblížily své životní příběhy, následky jejich úrazů a zkušenosti s popáleninami. Žáci byli seznámeni a poučeni s riziky popálení kyselinami, elektrickým proudem, horkou tekutinou, ohněm. Z besedy všichni dcházeli se smíšenými pocity, ať už jde o smutek, radost či obdiv. Jedno obrovské díky patří slečnám z Burn Fighters za tyto preventivní besedy.

      Třídy 1. C a 1. D vyjeli na svůj první výlet na farmu do Milíkova.

     • Týden v ŠD

     • Od 16.10. do 25.10. za námi do školní družiny jezdila paní "Písková", aby nám dovezla nové obrázky z písku pro naše tvoření. Tato výtvarná technika uchvátila naprosto všechny. Od nulťáčků po páťáky. Každý si vybral mandalu nebo obrázek a podle své fantazie tvořil a tvořil. Už teď se těšíme na další návštěvu naší paní "pískové Libušky".

      V úterý k nám přijelo divadlo z Hradce Králové s představením "Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná". V kombinovaném loutkohereckém představení na motivy několika známých bajek antického mudrce Ezopa jsme se humornou formou seznámili s obsahem bajek O chytré lišce, O dvou kupcích,  O pyšném orlu nebo Zajíc a želva. Tyto dva a půl tisíce staré příběhy vyprávějí především o kladných a záporných lidských vlastnostech. V představení nechybělo mudrování i pointa, gagy s prvky grotesky a zaznělo také několik písniček. Moc jsme si divadlo užili.

      V týdnu k nám do školní družiny dorazila fotografie z členské schůze Sdružení tělesně postižených, kterým jsme pro tuto příležitost vyrobili kromě přáníček také drobné dárečky v podobě srdíček z vlny. Srdíčka i přáníčka udělala ohromnou radost. 

     • Náš týden v družině

     • Celý rok budeme "cestovat kolem světa" a plnit nejrůznější úkoly při objevování nejrůznějších koutů světa. Svou cestu jsme začali minulý měsíc v České republice a tento týden jsme objevovali Velkou Británii. Rodiště Williho Foga, cestovatele z knihy Julia Verna. Poznali jsme nejen historii Anglie, ale i její královnu a krále, nejznámější budovy, státní symboly a úřední jazyk, který se učíme i v naší škole už od první třídy. Vyrobili jsme si 3D model Big Benu - největšího zvonu ve Spojeném království a stavěli ho z kostek. Do cestovního pasu jsme si po splnění všech aktivit zaznamenali naší cestu tímto královstvím. 

      Včera se oddělení paní Puchýřové vydalo do kina Drahomíra, kde probíhá Karlovárský filmový festival pohádek. V hodinovém pásmu vzhlédly děti několik známých i méně známých večerníčků a náramně si den užily.  

      V jednotlivých odděleních také vrcholí přípravy na oblíbený svátek Halloween, který se kvapem blíží. Pod rukama dětí vznikají strašidelné dekorace, které budou sloužit jako výzdoba oddělení i chodeb školy.

     • Prodej vstupenek na Halloween zahájen

     • Dobrý den, lístky na Halloweenskou stezku lze koupit u paní sekretářky na 1. stupni. Děti mohou lístky koupit o přestávkách. Rodiče pak ráno od 7:40-8:00 hod. Pokud rodičům čas nevyhovuje, lze se tel. domluvit s paní sekretářkou na tel. 777362938 a lístky si vyzvednout  jindy. 
      Za SRPŠ Martina Procházková

     • Halloween  ZŠ Truhlářská 31.10.2023 od 17 hod.

     • 31.10. na Halloweena připravilo SRPŠ ve spolupráci s učiteli a žáky 2. stupně stezku odvahy pro děti 1. stupně. Časové vstupenky na stezku odvahy je možné zakoupit od úterý 17.10. na sekretariátu 1. stupně během přestávek. Rodiče nejmladších žáků mohou vstupenku koupit na sekretariátu školy od 7:30 hod. do 8 hod. každý školní den. Cena vstupenky 30kč člen SRPŠ, nečlen 200kč za vstupenku. Trasa stezky je ve Staré Roli viz. přiložená mapka, QR kód. Děti z 1. a 2. tříd budou chodit ve skupinkách po 8 a každé dítě sebou může vzít na stezku jednoho dospělého, ten vstupenku nepotřebuje. Děti z 3.-5. tříd chodí ve skupince po 10 a jde s nimi vždy jeden dospělý, který se určí na místě. Rodiče, kteří děti dovedou, mohou počkat na své děti v cíli, kde pro ně bude připraveno Halloweenské občerstvení a teplé nápoje ( Ti kdo chtějí, mohou také něco napéct a donést ostatním na ochutnávku😄). Děti po cestě plní úkoly a v cíli za statečnost dostanou pamětní placku a halloweenské sladké odměny. Nejodvážnější děti mohou po cestě navštívit i temný les, kde se mohou setkat s čarodějnicí a ukrást si její oko na důkaz své statečnosti. Na stezku doporučujeme dětem vzít si baterku. Těšíme se tedy na vaše děti. Čeká je stezka plná dobrodružství, napětí a halloweenské zábavy.

      Za SRPŠ

      Martina Procházková 

       

       

       

     • Zářijové akce na I. stupni

     • ​​​I na prvním stupni byl měsíc září plný zajímavých akcí.

      Studentky z Vyšší odborné zdravotnické školy v Karlových Varech si pro žáky druhých až čtvrtých tříd připravily přednášku o správné dentální hygieně. Žáci se dozvěděli, jak je opravdu důležité pečovat o svůj chrup a i sami na sobě si vyzkoušeli, jak si správně čistit zuby.

      Žáci 2. A a 2. C navštívili statek v Milíkově. Žáci mohli být svědky každodenního života venkovského obyvatelstva z dřívějších dob. Dojili kravku, mlátili obilí a hráli hry, kterými si děti v minulém čase krátily dlouhou chvíli. Ochutnali i pochutinku- křížaly. Dostali také dáreček z papíru v podobě domácího zvířete na statku.

      Třídy 4.A, 4.B, 5.A a 5.B se vypravily na divadelní představení Babička drsňačka. Představení bylo velmi poutavé, vtipné, ale také poučné.

      Dne 29.9. přijely na naší školu dvě lektorky s programem Tonda obal na cestách. Tato pojízdná výstava je na školách realizována již přes 20 let a žáci se díky ní dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů a vyzkoušeli si i sami danou věc roztřídit do správného minikontejneru. Na závěr celého programu si hráli hry s tématem třídění např.  puzzle či minibiliard. Akce se zúčastnily 3. a 4.třídy. 

       

      Poslední zářijový týden si 3.B zpestřila hned několika akcemi. Nejprve jsme celé úterý věnovali tématu Svatý Václav. Žáci se pomocí hry dozvěděli celý příběh o životě a smrti svatého Václava. Díky matematické hře vyluštili jména jeho babičky, bratra, matky a otce. Poté jsme zkusili frotáž dvacetikoruny, na které je Svatý Václav vyobrazen a zakomponovali jsme i danou dvacetikorunu do výtvarné vitráže.  Ve středu jsme se vydali vlakem do Porcelánky Thun v Nové Roli, kde si děti samy vydekorovaly hrníček či talířek. Prošli jsme i výrobní halu, kde si mohli všichni osahat hmotu, ze které se daný porcelán vyrábí a vidět všechny fáze výrobku před i po vypálení v peci. Na závěr jsme zhlédli krátký film o celé výrobě porcelánu. Po celý týden byla v naší třídě vyhlášená soutěž ve sběru drobného elektra, baterií a mobilů a jako vyvrcholením byl páteční program na školním hřišti s Tonda obalem, který se také třídění věnoval. 

      Třídy 1. C a 1. D navštívily MiniZoo ve Staré Roli. Zvířátkům jsme přinesli něco na zub. Od pana Kocka, který nás prováděl, jsme se dozvěděli spoustu informací o rybičkách, hadech a všech zvířátkách, které zde chovají. Někteří odvážlivci si mohli pod odborným dohledem hada pohladit, dokonce i pochovat.

     • Září v družině!

     • ​​​​​​V letošním školním roce máme v naší školní družině naplánovanou "Cestu kolem světa za 80 dní" inspirovanou knihou Julese Verna. Před námi je úžasná cesta, během které navštívíme všechna místa, o kterých tajně snime. A kam že to vlastně jedeme? Každý měsíc se seznáme s jedním z kontinentů naší Země, objevíme známá i méně známá místa, přiblížíme si místní kulturu, architekturu, faunu i floru, známé osobnosti a vynálezy. Cílem hry je přiblížit dětem různé kouty naší planety, úctu k přírodě i lidem, vzájemnou pomoc a spolupráci. Naši dobrodružnou cestu jsme začali v úterý 26.9., kdy jsme si pomocí zábavných sportovních her vyzkoušeli například, jaké to je balit kufry na cestu, běžet s kufrem na vlak, najíst se v čínském bistru hůlkami, vyšplhat na Eiffelovu věž apod. Odpolednem nás provázel anglický gentleman Willi Fogg a nechyběla ani sladká odměna pro všechny dobrodruhy. ​​​​​​​​​​​​​​

      Na naše putování kolem světa si každé oddělení vyrobilo nezbytné cestovní pasy, které budou sloužit nejen k "překonání hranic", ale také jako zápisník či deníček, kde si budeme zaznamenávat naše dobrodružství, zážitky či zajímavosti z cest. Příští měsíc už vyrážíme do Evropy. 

     • Fotbalový turnaj

      ​​​​​​Ve čtvrtek 8.6. pořádal fotbalový klub FC Slavie Karlovy Vary turnaj pro žáky druhých a třetích tříd. Turnaje se zúčastnilo 6 škol a naši žáci vybojovali krásné 3. místo. Školu reprezentovali Miroslav Holub (2. B), Nicolas Edr (2. C), Petr Šott (2. C), Šimon Uhrin (2. C), Alexander Zakreničnyj (2. C), Václav Zloch (2. C), Marek Nečekal (3. A), Vojta Černý (3. C), Michael Godžo (3. C), Denis Vlnatý (3. C), Maxim Kozel (3. D), Šimon Záhořík.

     • 5. A v Karlovarském městském muzeu

      6.6. po absolvování úžasné přednášky v Thermalu o Senegalu se třída 5. A vydala na další pouť za informacemi. Navštívila Karlovarské městské muzeum, kde na ni čekala komentovaná prohlídka po stopách historie našeho města. Díky paní průvodkyni se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, osahaly a vyzkoušely si vystavené exponáty a jistě si odnesly mnoho dalších informací o našem krásném městě.

     • Škola v přírodě

      Ve dnech 29. 5. - 2. 6. se třídy 3. D a 4. C vypravily na společnou školu v přírodě na Boží Dar. Díky počasí, které vyšlo na 1*, jsme si školu v přírodě v Krušných horách užili. Zdolávali jsme vrcholky hor, stříleli z luku a biatlonové malorážky, házeli oštěpem, vydali se do jáchymovské štoly, navštívili areál Novako. Někteří překonávali strach při bobříku odvahy. Se školou v přírodě jsme se rozloučili při opékání buřtů.

     • Co bylo v ŠD

      ​​​​​​​​​​​​​V pátek 26.5. se vydalo oddělení paní Volfové a Tatarkové na lanové centrum Linhart, kde si děti vyzkoušely svou zdatnost na juniorském okruhu. Za takové výkony nemohla chybět sladká odměna v podobě nanuku. Moc děkujeme ochotným rodičům za spolupráci s převozem dětí na akci.

      V pátek 2.6. jsme se náramně bavili v divadle na čertovské klauniádě pod názvem Čertovská škola. Divadlo za námi přijelo z Prahy. V představení zaznělo spousta písniček, ke kterým jsme dostali natištěné texty, pracovní listy a omalovánky.

     • "Svět kolem nás"

      Cyklus SVĚT KOLEM NÁS je mezinárodní vzdělávací projekt, který žákům základních škol a studentům středních škol a gymnázií přibližuje ty nejzajímavější kouty naší planety. V uplynulém týdnu nabídky projektu využili žáci druhého stupně naší školy a absolvovali program zaměřený na Afriku, konkrétně Tanzanii. Akci podpořilo finančně SRPŠ školy.

     • Pohár rozhlasu

      Krásné 3. místo v atletice obsadily dívky naší ZŠ v kategorii mladší žákyně. Soutěžilo se ve štafetě 4x60m, skoku do dálky, skoku do výšky, hodu míčkem a běhu na 60 a 600 metrů. Dívkám gratulujeme a děkujeme pořadatelům za skvělou akci!

     • Projektové dny na prvním i druhém stupni

      V průběhu měsíce května jsme se rozhodli, stejně jako minulý rok, vyhradit tři dny projektovému vyučování. Zadaným výstupem bylo vytvořit pracovní list, hru, či aktivitu pro případné návštěvníky Karlových Varů ve věku našich žáků. Zjistili jsme, že nabídka takových aktivit v Infocentru města chybí. Motivovali jsem žáky tím, že se povedené výstupy pokusíme Infocentru nabídnout.

     • Exkurze 3. B

      Naše "krasojízda" s exkurzemi pokračovala 17.5. návštěvou tiskárny Polypress. Viděli jsme, jak se tisknou knihy, letáky, samolepky a textil. Hned jsme toho využili a objednali si trička do školy v přírodě. Obrovské poděkování patří panu Šmídovi, který nás poutavě provedl celou provozovnou a zařídil sponzorský tisk a vazbu naší "Knížky pro prvňáčka".

     • Já, semínko ...

      Třídu 3. C navštívila naše oblíbená a kreativní výtvarnice paní Katka Hanková, která si pro náš připravila dílnu s názvem JÁ, SEMÍNKO. Jak už název vypovídá, děti si povídaly o tom, jaká semínka rostlin nebo bylinek znají. Ve skupinách pak na děti čekaly zajímavé a zábavné úkoly. Od skládání puzzle až po výrobu krabičky, ve které nám semínka budou klíčit a pomaličku růst. Dostali jsme také za úkol pozorovat, jak se naše semínko vyvíjí a všechny naše postřehy postupně zapisovat do Deníčku pěstování. Děti se už nemohou dočkat, až si ze své vypěstované bylinky budou moct připravit nějaký velice chutný pokrm. Děkujeme za inspirativní dílnu, která byla zakončená výbornou ochutnávkou různých bylinek. Moc se těšíme na další spolupráci.

     • Dřevěné tvoření v ŠD

      V pondělí 22.5. se v naší družině opět tvořilo. Tentokrát to byly obrázky ze dřeva. Z veliké nabídky motivů jsme si každý vybral ten svůj oblíbený, který jsme si podle fantazie vybarvili. Byli tu zvířátka, princezny, draci, postavičky z pohádek, auta, dinosauři..., vybrat si jen jeden obrázek bylo opravdu těžké. Ve čtvrtek se budou tvořit stejné obrázky ještě v ŠD na druhém stupni.

     • Holčičí den

      V úterý se naše děvčata ze třetí třídy vydala s paní Puchýřovou do cvičného kadeřnictví v Ondřejské ulici v Karlových Varech, kde se jim maximálně věnovaly studentky oboru kadeřník. Během kadeření a výroby rozmanitých účesů jim studentky vysvětlily jak se o vlasy starat, jaké přípravky používat a jak uplést nejrůznější copánky. Ve středu se potom děvčata věnovala péči o své ruce. Učily se ruce nejen dobře umýt a použít vhodné krémy, ale také masírovat. Moc si svůj den užily. Děkujeme Střednímu odbornému učilišti v Karlových Varech a paní vychovatelce za zprostředkování.

     • Pískujeme v družině!

      Od pondělí 15.5 do pondělí 22.5. se v naší družině opět pískují obrázky. Tato výtvarná technika nás naprosto okouzila a my se nemohli dočkat až za námi paní "písková Libuška" přijede. Nezklamala nás a dovezla zase zcela jiné vzory. Vybrat si pouze jednu bylo těžké.

      Příští týden v pondělí 22.5. a ve čtvrtek 25.5. budeme zkoušet něco nového. Malování na dřevo. Na zájemce čekají obrázky dvou velikostí a množství motivů.

     • Velký úspěch našich žáků!

      Obrovskou radost nám dnes udělali a měli žáci druhého stupně! Zabodovali v krajském kole dopravní soutěže mladých cyklistů a obhájili pro naši školu putovní pohár i v tomto školním roce. Oba týmy přivezly zlato a postupují do republikového finále, které se uskuteční na konci června.

      Družstvo mladších žáků zastupovali: Natálie Bedzírová, Adéla Kuboňová, Adam Fekiač a Petr Smrčka, který se stal vítězem soutěže jednotlivců a odvezl si hlavní cenu - jízdní kolo.

     • Přespávačka pro 1.- 4. třídy, čtvrtek 22.6.2023

      SRPŠ ve spolupráci se školou pořádá první školní PŘESPÁVAČKU, která se uskuteční 22.6.2023. Brána školy se pro přespávající děti otevře v 18 hodin. Děti si mohou do třídy donést své věci, kde se setkají se svým učitelem. SRPŠ zajistilo pro děti divadelní představení a soutěže ve velké tělocvičně od 18:30 hod. Vystoupení je pro děti a jejich učitele. Vzhledem k velkému zájmu o přespání se nám rodiče do tělocvičny nevejdou. Program pro děti hradí SRPŠ. Děti, které nemají členství v SRPŠ, platí 150 Kč za divadelní vystoupení. Snídaně pro všechny přespávající děti bude zajištěna ve školní jídelně. Děti sebou vybavte večerní svačinou a svačinkou na dopoledne a věcmi na přespání ( spacák nebo deka a polštářek, karimatka, osobní hygiena).

     • "Pohár rozhlasu"

      V úterý 9. a středu 10.5. jsme se zúčastnili okresniho kola v atletice (Pohár rozhlasu). Mladší i starší chlapci se shodně umístili na vynikajícím 2. místě a mají šanci postoupit do krajského finále. Mladší dívky braly bronzovou pozici.

      Návštěva muzea

      Třída 9.C se v rámci dějepisu vypravila navštívit Muzeum Karlovy Vary. Přdnáška s názvem "Srpen 1968 v Karlových Varech " přenesla žáky do této nelehké doby, součástí přednášky byly i autentické příběhy pamětníků.

     • Dopravní soutěž mladých cyklistů

      ​​​​V pátek 5.5. se konalo okresní kolo DSMC. Naši školu reprezentovali v kategorii mladších žáků: Natálie Bedzirová, Adéla Kuboňová, Adam Fekiač z 6.C a Petr Smrčka z 6.B. V kategorii starších žáků: Karolína Kučerová z 6.B, Leona Fingerová z 8.C, Václav Prošek a Václav Vašek z 9.C. Obě družstva zvítězila ve své kategorii a postoupila do krajského kola. Adélka, Petr, Kája a Vašek P. byli vyhlášen nejlepšími jednotlivci ve svých kategoriích. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.