• Adventní setkání 2023

     • Setkání žáků, rodičů a zaměstnanců školy proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Akce byla zároveň prodejním jarmarkem krásných výrobků žáků, ochutnávkou pekařského umění rodičů a zážitkovou událostí díky kreativní dílně, zdobení perníčků, vánočnímu fotokoutku, únikovým a dalším hrám či tvoření při využití 3D tisku. Zpívání vánočních písní dokreslilo příjemnou atmosféru. Všem, kteří se podíleli na přípravách, realizaci a dobré náladě na této společné akci patří velké poděkování.

      Fotografie z vánočního fotokoutku budou nahrány do galerie EDUpage. Foto z akce: Matěj Klíma, 9.A, video Tereza Michková, 8.B.

     • Mikulášský, čertovský a andělský den ve škole

     • K oblíbené adventní tradici patří tzv. mikulášská nadílka, kdy sv. Mikuláš přichází v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky a čerti se starají o symbolické strašení zlobivých dětí.

      Mikuláš se svou družinou navštívil naši školu již v dopoledních hodinách. Pro děti z přípravných, prvních a druhých tříd byla díky podpoře spolku SRPŠ připravena mikulášská nadílka. 

      Ve školní jídleně se děti mohly těšit na mikulášské balíčky plné dobrot a zábava pokračovala pro prvostupňové ve školní družině při čertovském reji. Proběhly pekelné soutěže, čertovská škola dovedností, vaření v kotlíku, skoky přes oheň (papírový), let na koštěti i čertovská diskotéka. Nechyběly sladké odměny.

      V souvislosti s nadílkou stojí ještě za zmínku odvoz všech 173 dárků do centra Nádech a ještě jednou velké poděkování všem za účast v této charitativní akci. 

     • Aktuality z druhého stupně školy

     • Další školní měsíc je za námi a s tím i spousta zajímavých akcí, workshopů a besed nejen s městskou policií. Žáci devátých ročníků dokončili workshop "Paměť a efektivní učení", který byl podpořen SRPŠ a pomáhá žákům zlepšit přístup k učení a zkvalitnit především přípravu na přijímací zkoušky. Pro žáky devátých tříd proběhly také další besedy se zástupci středních škol. Tentokrát měli možnost získat podrobnější informace o Střední odborné škole Karlovy Vary a Gymnáziu Mánesova Sokolov. Vybraní žáci 9. ročníků navštívili SPŠ Ostrov v rámci projektu Technika je zábava. Vyzkoušeli si programování a v dílně autotroniků si vyrobili kovové přívěsky.

      V učebně výtvarné výchovy se velmi aktivně pracovalo, proběhly celkem čtyři workshopy ve spolupráci s paní Hankovou a za podpory SRPŠ. Výrobky budou žáci prodávat během adventního setkání dne 7.12.2023.​

      Kreativitu uplatnili žáci mnoha tříd taktéž při návštěvě Muzea Karlovy Vary, jak shrnuje následující zpráva.

      "Zdobení skleněných koulí"

      Ve čtvrtek 30. 11. 2023 navštívila třída 6. B Muzeum Karlovy Vary. Žáci si ozdobili skleněné koule a dozvěděli se zajímavé věci o historii čokolády. Touto akcí zahájili vánoční čas.

      Dan Košťál, 6. B

      Další třídy návštěva muzea teprve čeká v příštím týdnu.

      Během měsíce listopadu proběhla školní kola předmětových soutěží. Žáci se velmi aktivně zapojovali do soutěží v cizích jazycích, českém jazyce a dějepisu. Výsledky školního kola budou zveřejněny během příštího týdne.

      Velkým úspěchem bylo 3. místo v krajském kole soutěže Pisqworky, kde školu skvěle reprezentovala dvě družstva. Dívky (Lucie Lehnertová, Nela Hladíková, Pavlína Jarčevská) obsadily 4. místo, chlapci (Jan Sedrovič, Petr Smrčka, Tonda Tran) obsadili 3. místo a přivezli pro sebe i dívky poukázku na únikovou hru.

      Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

      V uplynulém měsíci nezaháleli ani sportovci školy. Proběhl školní i meziškolní turnaj ve stolním tenise. Dále naše škola pořádala skupinu okresního kola v halovém fotbalu. Naši reprezentanti obsadili 5. místo. Škola pak pořádala i okresní kolo, které opět proběhlo v dobré náladě a sportovním duchu. Všechny týmy si hru užily a těší se na další sportovní zážitky.

      O zájem o sport svědčí i aktivní práce žákovského parlamentu, který chystá florbalový turnaj všech tříd druhého stupně. Organizace je zcela v režii žáků, zástupců žákovského parlamentu. Velmi se na tuto tradiční předvánoční událost těšíme. 

      Během listopadu proběhla na obou stupních školy akce "Krabice od bot", kterou zaštítil žákovský parlament. Dnes byla akce úspěšně zakončena, všechny krabice shromážděny a připraveny k odvozu do centra Nádech. Tato charitativní akce je i letos velmi úspěšná a solidarita žáků, rodičů i pedagogů je ohromná. Věřím, že připravené dárky přinesou spoustu radosti. Letos jich je z naší školy celkem 173 !!!!

      Přejeme krásný adventní čas a těšíme se na setkání dne 7. 12. 2023 od 15:00 v areálu II. stupně. 

     • Listopad na I. stupni

     • Přípravné třídy se vypravily na výlet do lázeňského centra. Děti se prošly po kolonádě, prohlédly si Vřídlo, ochutnaly léčivé prameny a svezly se lanovkou od Imperiálu.

      Na 19. listopadu připadl celosvětový den toalet. My jsme tento den oslavili 20. listopadu soutěží o co nejzajímavější doplněk z toaletního papíru. To vám byly ale originální nápady 🙂. Všem zúčastněným moc děkujeme za snahu a zapojení se do akce. Ty nejlepší vidíte na fotkách.

      Třída 4.C navštívila Svět záchranářů v Karlových Varech. Děti se učily poznávat dopravní značky, přednost na křižovatkách a také si vyzkoušely jízdu na kole na dopravním hřišti, vše pod vedením městské policie. I přes drobnou nepřízeň počasí si děti jízdy moc užily a těší se na příští návštěvu na jaře, kdy se pokusí získat průkaz cyklisty.   

      Střípky z 1. C

      Děti ze třídy 1.C se v říjnu a listopadu učily poznávat písmena a slabiky a skládat je třeba i pomocí víček od PET lahví, nebo je vytvářet z modelíny. 

      Pomalu se učíme i pracovat společně a musím říct, že nám to jde moc dobře. Spolupracujeme nejen na aktivitách ve školních předmětech, ale společně trénujeme také logické myšlení, které budeme potřebovat nejen při školní práci. Moc se nám proto líbila Malá digitální univerzita, kde jsme si právě logické myšlení mohli procvičit. Máme za sebou i náš první výlet na statek Milíkov. Poznali jsme tam, jak se žilo dříve a zkusili jsme si například vymlátit obilí, nebo podojit kravičku.

      Také už umíme vytvářet moc krásné výrobky a obrázky a zkrášlovat jimi prostředí naší třídy. Velmi povedené byly například dýně, podzimní listy a svatomartinské husy.

      Moc se těšíme na nadcházející advent. Vyzdobíme si třídu a zase se naučíme něco nového.

      I žáci 4. A navštívili Svět záchranářů, kde se pod vedením sympatických instruktorů připravovali na získání Průkazu cyklisty. Zopakovali si dopravní značky, snažili se zorientovat v křižovatkách. Zbyl čas i na zkušební jízdu na kole. Na jaře snad získá Průkaz cyklisty většina z nich.

      Žáci 1. D zhlédli koncert Karlovarského symfonického orchestru, který nás seznámil s ukázkami ze symfonické skladby Má vlast.

      Žáci druhých tříd Městskou knihovnu Stará Role. Zde na ně čekala královna Knihomila a mnoho úkolů, které však hravě zvládli. Podařilo se jim najít a vzbudit svým čtenářským uměním rytíře Alfonse ze Čtenářova. Představili své nejoblíbenější knihy královně a každý přečetl úryvek ze své knihy. Všechny děti se velmi snažily a za odměnu je čekalo pasování mečem. Královna jim slavnostně předala glejt řádu čtenářského, který je opravňuje k půjčování knih v knihovně na jeden rok zdarma. Všichni si tuto slavnostní událost moc užili a budeme se těšit na další společné shledávání v prostředí knihovny.

     • Pozvání na adventní setkání

     • Srdečně všechny zveme na společnou předvánoční akci žákovského parlamentu, SRPŠ a všech žáků a učitelů školy. Těšíme se na příjemné společné adventní odpoledne.

     • Stávka 27.11.2023

     • Vážení rodiče,

      dnes jsem od zvolené kontaktní osoby na škole obdržela informaci, že se zaměstnanci školy zúčastní jednodenní stávky formou přerušení práce a pracovních povinností, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

      Jednodenní stávka se bude konat 27. 11. 2023.

      Vzhledem k zapojení téměř všech zaměstnanců školy, nelze zajistit provoz ani v omezeném rozsahu.

      Základní škola, školní družina, školní jídelna budou v pondělí 27. 11. 2023 zcela uzavřeny.

      Je nám líto pokud Vám zapojení zaměstnanců do stávky způsobí komplikace.

      Snížení počtu hodin výuky a snížení počtu zaměstnanců by mohlo vést k závažnému zhoršení kvality výuky. Proto se zaměstnanci pokouší tímto způsobem na tyto závažné problémy, které mohou zasáhnout i vaše děti, upozornit.

      V případě změny budete okamžitě informováni.

      S pozdravem Mgr. Jana Krausová, ředitelka školy

     • Krabice od bot...

     • ZŠ Truhlářská letos opět přispěje k oblíbené charitativní akci Krabice od bot.

      Připravujeme dárky velikosti a rozměru krabice od bot pro děti, které neprožívají veselé životní období. Krabice od nás může být jediným dárkem, který tyto děti letos najdou pod stromečkem.

      Připravujeme krabici pro holčičku nebo pro chlapce.Věkové kategorie:

      Dívka/Chlapec 0- 1rok

      D/Ch 1 - 2 roky

      D/Ch 3 - 4 roky

      D/Ch 5 - 6 let

      D/Ch 7 - 8 let

      D/Ch 9 - 10 let

      D/Ch 11 - 12 let

      D/Ch 13 - 14 let

      D/Ch 15 - 17 let

      Lze obdarovat také maminku, tatínka nebo rodinu.

      Krabici, kterou chcete připravit, si prosím rezervujte prostřednictvím aplikace Edupage (přihlašování - Krabice od bot) nebo zprávou paní učitelce Hrochové. Rezervují třídní učitelé za svoji třídu. Pokud je Váš potomek např. nemocný a Vy víte, že se s paní učitelkou nestihnete domluvit, můžete rezervaci provést i sami.

      Pokud chcete celý proces darování projít samostatně (vč. odevzdání Vašich krabic na sběrné místo, např. do Dalovic), vytvořte rezervaci přímo na webu www.krabiceodbot.cz. Pak krabici neponesete do školy, ale přímo na sběrné místo, které si zvolíte.

      Připravte pěknou krabici, odpovídající věku a klukovi/holce, podle Vašeho výběru. Krabice by měla obsahovat např. 10 různých menších dárků. Všechny dárky prosím vyberte pěkné, funkční, aby udělaly obdarovanému radost. Můžete koupit nové věci nebo darovat použité věci v hezkém stavu. Dárky v krabici jednotlivě nebalte, zabalí se pouze celá krabice.

      Inspiraci na obsah krabice najdete na nástěnkách v prostorách naší školy nebo na www.krabiceodbot.cz.

      Krabici zabalte do dárkového balicího papíru a nalepte na ni pevně cedulku s informací, komu darujete (např. kluk 11 - 12 let).

      Krabici přineste na 1. stupni i na 2. stupni do Vaší třídy. Všechny krabice budou předány na sekretariát (p. Derianová, p. Táborská), přepočítány a po 1. prosinci budou hromadně odvezeny na sběrné místo (centrum Nádech Dalovice). Zde budou krabice rozdány obdarovaným dětem.

      Nedávejte na krabici stuhu ani kokardu, působí to problém při skladování a převozu (kokarda/stuha se při stohování krabic zničí). Dodržujte prosím formát krabice od bot. Nepoužívejte na balení dárkové tašky.Aktuálně v těchto dnech probíhají rezervace dárků na Edupage a také již můžete přinést hotové dárky do Vaší třídy. Dne 1 . 12. bude sbírka ukončena a po tomto datu budou všechny vybrané krabice hromadně převezeny na sběrné místo.

      V našem kraji chybí každoročně mnoho krabic na to, aby bylo obdarováno každé dítě v nouzi. Váš příspěvek proto představuje skutečně velkou pomoc. Nejvíce dárků vždy chybí pro starší chlapce. Děkujeme za Vaši účast na této akci.

      Žákovský parlament ZŠ Truhlářská

     • Halloween 31.10.2023

     • Dne 31.10.2023 uskutečnilo Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Truhlářská ve spolupráci se školou svou první stezku odvahy ve Staré Roli. Náš Halloween si přišlo užít přes 230 dětí školy. Většina dětí se přišla bát a jiní zase strašit na jedenácti připravených stanovištích. Na stanovišti děti vždy plnily úkol, na závěr pak prošly pavučinou a kdo se nechytil, dostal ochutnat transylvánskou krev. Největším dobrodružstvím byl pro děti Temný les, kde ti nejodvážnější získaly oko čarodějnice. V závěru stezky dostaly děti za splněné úkoly malé odměny. Na všechny čekal teplý čaj a pro rodiče svařák. Šikovné děti z 2 . stupně naší školy a některé maminky napekly výborné dortíky, koláče, buchty a sušenky k občerstvení. Účast mile předčila naše očekávání! Počasí se také vydařilo a tajemný podvečer vyšel na jedničku. Je skvělé zjistit, že vlastně ani nevíme, kdo si to užil víc, zda my strašidla nebo děti, co se přišly bát.

      Velký dík patří všem úžasným dospělákům, rodičům, strašícím dětem a učitelům, kteří celou akci pomohli připravit. Díky vám jsme mohli našim dětem darovat zážitek plný napětí, dobrodružství a radosti. Věřím, že v příštím roce na tuto krásnou akci navážeme. 

       

      Za SRPŠ MUDr. Martina Procházková 

     • Týden v ŠD

     • Dlabání dýní. To je již každoroční oblíbená akce naší družiny. Tentokrát se dlabalo v pondělí 30.10. od 15:00 hodin a přišlo opravdu velké množství rodičů s dětmi. Obyčejné dýně se změnily v kouzelné halloweenské a ozdobily chodbu naší školy. Za akcí s neopakovatelnou atmosférou byla paní vychovatelka Matysová, které tímto moc děkujeme za realizaci.  

      Podzim je kouzelné roční období samo o sobě a my v družině ho máme moc rádi. S barevným listím se dá totiž užít spousta legrace, vytvořit zajímavé koláže a nejrůznější obrázky. Nezapomínáme ani na zábavné hravé učení, a tak třeba luštíme osmisměrky, tajenky, "poznávačky" listů a stromů nebo kvízy, povídáme si o změnách v přírodě, sbíráme kaštany a bukvice pro lesní zvířata, běháme s větrem o závod nebo mezi kapkami deště... Podzim je prostě prima! 

     • Akce uplynulého měsíce na II. stupni

     • Měsíc říjen zahájila třída 6.B adaptačním pobytem na Božím Daru. Program byl obdobný jako u předchozích dvou tříd. Žáci absolvovali program s lektorkou Jitkou Rozhonovou a věnovali se tématům spolupráce, komunikace a třídním pravidlům. Mimo jiné navštívili Ježíškovu stezku, vyšlápli na Klínovec, vyjeli do jáchymovské štoly, navštívili horskou službu, projeli se v terénních kárách a zvládli mnoho dalších her.​

      V průběhu adaptačního týdne také žáci oslavili "Evropský den jazyků". Žáci 6.B měli to štěstí, že jejich výjezdu se několik dní účastnily praktikantky - studentky z německé univerzity, které na škole působily celkem 3 týdny. 

      Studentky Burcu a Lara z univerzity v Norimberku se účastnily školních i mimoškolních aktivit s dětmi, včetně např. víkendové exkurze v Botanické zahradě Bečov. Navštívili společně s žáky a učiteli nejen Karlovy Vary, ale i další zajímavá místa v okolí. Projekt mohl být realizován díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

      Žáci II. stupně se díky podpoře SRPŠ zapojili do festivalu Oty Hofmana. Letošní ročník a projekce se uskutečnila v Karlových Varech ve velkém sále hotelu Thermal. Žáci i vyučující dostali metodický materiál, pracovní listy k projekci a společně zhlédli film Děti Nagana.

      V průběhu celého měsíce probíhaly preventivní programy a besedy s městskou policií napříč třídami. 

      V říjnu také proběhla schůzka rodičů a žáků 9. tříd s výchovnou a kariérovou poradkyní školy, byly předány informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2023/24 a představeny střední školy.

      V průběhu dopoledního vyučování následně proběhla přednáška pro žáky 8. a 9. ročníků na téma "Volba povolání", kterou připravil odborník z praxe. Představil funkci armády ČR, diskutoval se žáky např. o tom, z jakých škol mohou žádat o pozice ve vojenských složkách. 

      Žáci se též zúčastnili přehlídky středních škol, která každoročně probíhá v prostorách Střední průmyslové školy Ostrov pod záštitou Karlovarského kraje. Žáci si mohly prohlédnout prezentace jednotlivých škol a pohovořit s jejich studenty a zástupci z řad pedagogů.

      Deváťáci stihli v průběhu října mimo jiné absolvovat i detektivní hru, kterou organizovala Střední škola Trivis. Ve skupinách plnili úkoly a hledali tajný kód, který sloužil k vyřešení celého případu. Na závěr je čekala sladká odměna a diplom za účast. 

      Neméně zajímavé byly workshopy "Debatování" jak v českém jazyce tak v angličtině. První workshopy proběhly pod vedením zkušeného lektora a ředitele Asociace debatních klubů ČR Václava Soukupa a to v češtině. Navázaly na ně workshopy v anglickém jazyce pod vedením lektorky Mathanji Bot, která zároveň spolupracuje s pedagogy školy a propojuje workshopy pro pedagogy s workshopy pro žáky školy.  

      Třídy 9.A a 8.C se vypravily s třídními učiteli a vyučující výtvarné výchovy do Prahy objevovat Panteon a absolvovali tak velmi dobře připravenou dějepisnou exkurzi. Vydali se po stopách Davida Černého a přivezli si z Prahy mnoho poznatků i zážitků.

      Na druhém stupni proběhlo školní kolo oblíbené soutěže PISQWORKY a 4 nejlepší skupiny postoupily do okresního kola. Zde reprezentovali naši žáci školu hned 1.11.2023, obsadili druhé a třetí místo a postupují do krajského kola. Gratulujeme!

      3. místo dívky: Lucie Lehnertová, Pavlína Jarčevská, Nella Hladíková

      2. místo chlapci: Petr Smrčka, Jan Sedrovič, Tonda Tran

      To nejlepší nakonec - posledního října proběhlo tradiční halloweenské vyučování. Žáci všech tříd dorazili v originálních a nádherných maskách a žákovský parlament uspořádal soutěž o nejkrásnější masku. Každá třída nominovala dva zástupce a porota složená ze členů žákovského parlamentu pak hlasovala o pět nejlepších masek. Dále byla vyhodnocena třída s největším počtem masek a tou byla letos třída 7.A. Odměny byly sladké a vděčíme za ně paní učitelce Gavlasové a Šantorové, které dětem jako každý rok napekly muffiny a dortíky. 

      Na závěr vyhodnocení si masky mohly společně zatancovat v tělocvičně. 

      Velké poděkování patří všem dětem, které se odpoledne ještě zapojily do realizace halloweenské stezky pro děti prvního stupně a opravdu zodpovědně strašily! 

     • Říjnové akce na I. stupni

     • I v říjnu se žáci I. stupně zúčastnili zajímavých akcí, exkurzí a výletů.

      Třída 5.B se vydala na další pokračování z cyklu Přistupte blíže aneb Nebojte se moderního umění. V galerii nás opět přivítala paní Tothová a tentokrát nás provedla taji a změnami figury, která prošla během 20. století několika podobami. Galerie nás opět nezklamala a nabídla nám další zajímavé pohledy do světa umění. 

      Žáci 2.- 5. tříd zhlédli pohádku Největší dar, která byla promítána v rámci Festivalu Oty Hofmana ve Velkém sále Hotelu Thermal.

      Žákovský parlament připravil na Den úsměvů 14.10. vtipy na židličkách. Snadno se nám povedlo rozzářit váš úsměv. 

      Třída 5.B pozvala k nám do školy žáky 3. třídy ze ZŠ Dolní Žandov. Škola většinu žáků velmi uchvátila. Děti se velmi rychle skamarádily a celé dopoledne strávily v aule I. stupně při společné výuce a hraní.

      Žáci 5.C se v rámci čtení seznámili s dobrodružnou literaturou, a tak se v rámci projektového dne zaměřili na western, Indiány, Divoký západ. Paní učitelka domluvila návštěvu u chovatelky koní pí. Donthové, která    připravuje koně na parkourové skákání.

      Dále páťáci navštívili Císařské lázně, které si prohlédli od sklepa až skoro na půdu a ocenili jejich krásnou opravu.

      Třídy 4.A, 4.B, 5.A, 5.B se zúčastnily popáleninové besedy, kdy slečny z Burn Fighters přiblížily své životní příběhy, následky jejich úrazů a zkušenosti s popáleninami. Žáci byli seznámeni a poučeni s riziky popálení kyselinami, elektrickým proudem, horkou tekutinou, ohněm. Z besedy všichni dcházeli se smíšenými pocity, ať už jde o smutek, radost či obdiv. Jedno obrovské díky patří slečnám z Burn Fighters za tyto preventivní besedy.

      Třídy 1. C a 1. D vyjeli na svůj první výlet na farmu do Milíkova.

     • Týden v ŠD

     • Od 16.10. do 25.10. za námi do školní družiny jezdila paní "Písková", aby nám dovezla nové obrázky z písku pro naše tvoření. Tato výtvarná technika uchvátila naprosto všechny. Od nulťáčků po páťáky. Každý si vybral mandalu nebo obrázek a podle své fantazie tvořil a tvořil. Už teď se těšíme na další návštěvu naší paní "pískové Libušky".

      V úterý k nám přijelo divadlo z Hradce Králové s představením "Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná". V kombinovaném loutkohereckém představení na motivy několika známých bajek antického mudrce Ezopa jsme se humornou formou seznámili s obsahem bajek O chytré lišce, O dvou kupcích,  O pyšném orlu nebo Zajíc a želva. Tyto dva a půl tisíce staré příběhy vyprávějí především o kladných a záporných lidských vlastnostech. V představení nechybělo mudrování i pointa, gagy s prvky grotesky a zaznělo také několik písniček. Moc jsme si divadlo užili.

      V týdnu k nám do školní družiny dorazila fotografie z členské schůze Sdružení tělesně postižených, kterým jsme pro tuto příležitost vyrobili kromě přáníček také drobné dárečky v podobě srdíček z vlny. Srdíčka i přáníčka udělala ohromnou radost. 

     • Náš týden v družině

     • Celý rok budeme "cestovat kolem světa" a plnit nejrůznější úkoly při objevování nejrůznějších koutů světa. Svou cestu jsme začali minulý měsíc v České republice a tento týden jsme objevovali Velkou Británii. Rodiště Williho Foga, cestovatele z knihy Julia Verna. Poznali jsme nejen historii Anglie, ale i její královnu a krále, nejznámější budovy, státní symboly a úřední jazyk, který se učíme i v naší škole už od první třídy. Vyrobili jsme si 3D model Big Benu - největšího zvonu ve Spojeném království a stavěli ho z kostek. Do cestovního pasu jsme si po splnění všech aktivit zaznamenali naší cestu tímto královstvím. 

      Včera se oddělení paní Puchýřové vydalo do kina Drahomíra, kde probíhá Karlovárský filmový festival pohádek. V hodinovém pásmu vzhlédly děti několik známých i méně známých večerníčků a náramně si den užily.  

      V jednotlivých odděleních také vrcholí přípravy na oblíbený svátek Halloween, který se kvapem blíží. Pod rukama dětí vznikají strašidelné dekorace, které budou sloužit jako výzdoba oddělení i chodeb školy.

     • Prodej vstupenek na Halloween zahájen

     • Dobrý den, lístky na Halloweenskou stezku lze koupit u paní sekretářky na 1. stupni. Děti mohou lístky koupit o přestávkách. Rodiče pak ráno od 7:40-8:00 hod. Pokud rodičům čas nevyhovuje, lze se tel. domluvit s paní sekretářkou na tel. 777362938 a lístky si vyzvednout  jindy. 
      Za SRPŠ Martina Procházková

     • Červnové aktivity žáků II. stupně

      Dizajnpark

      Během června absolvovalo hned několik tříd druhého stupně zážitkové workshopy v Dizajnparku. V pondělí 3. 6. 2024 to byla třída 9.C, dne 6.6. pak i třída 8.A. Žáci se vypravili prozkoumat interaktivní výstavu Továrna na utopii, která je inspirována dílem Karla Čapka. Zábavnou formou žáci doplnili znalosti z literatury o nové poznatky. Dále byl pro deváťáky připraven workshop na téma Black out Poetry - Černá poezie - neboli volná a kreativní tvorba s textem.

     • Ohlédnutí za letní slavností

      Dne 20. 6. 2024 se uskutečnil již druhý ročník letní slavnosti Hawai. Šlo o neformální příjemné setkání žáků, učitelů, rodičů a všech příznivců školy. Letní slavnost byla též oslavou konce školního roku s vítáním prázdninového času. Fotografie zdaleka nezachytí vše, co se v areálu školy odehrálo. Do příprav se zapojili pedagogové, žáci i rodiče. Slavnost přinesla hry, soutěže, věštírnu, prodejní stánky výrobků, kavárnu, táborák, zpěv, tanec, sportovní aktivity, výtvarné dílny i výstavu výtvarných prací žáků především devátých ročníků. Celá slavnost proběhla díky spolupráci a ochotě všech zúčastněných, finančně byla podpořena spolkem SRPŠ při naší škole.

     • Rozloučení se školní družinou...

      Ve středu proběhlo ve školní družině zakončení celodružinové hry "Cesta kolem světa za 80 dní", která nás provázela celým školním rokem. Každý měsíc jsme navštívili jeden z kontinentů a seznámili se s jeho faunou a flórou, jeho zajímavostmi, významnými stavbami a památkami a poznávali jsme místní obyvatele. Všechny poznatky jsme pečlivě zaznamenávali do námi vytvořených cestovních pasů a získávali do nich cestovní víza dané země. Včera nás tedy čekala "Cílová rovinka" plná zábavných soutěží. Závodili jsme s časem s kufrem v ruce, spěchali na vlak do Londýna, procházeli celní kontrolou, lovili v severních vodách, luštili tajné písmo, skládali mapu světa, obědvali v čínském bistru, překonávali osmitisícovky a spoustu dalších záludných úkolů. Za odměnu jsme získali poklad z cest v podobě sladké odměny.

     • Hurá červen

      Všichni se už těšíme na zasloužené prázdniny. Ale nechceme Vás ochudit o poslední měsíc školního roku na I. stupni, který byl opět nabitý akcemi.

      V městské knihovně Karlovy Vary proběhlo dlouho očekávané pasování prvňáčků na čtenáře. V knihovně prvňáčci objevili spící princeznu, kterou šlo probudit pouze čtením. Všichni postupně přečetli kousek ze své oblíbené knížky, princeznu probudili a byli oficiálně pasováni na rytíře a rytířky ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO.

     • Letní slavnost

      Školní rok se blíží ke konci a všichni již netrpělivě vyhlížíme prázdniny. Přijďte s námi nasát letní atmosféru a neformálně se rozloučit se školním rokem v areálu II. stupně naší základní školy.

     • Květnové události II. stupně

      Dopravní soutěž mladých cyklistů a velké úspěchy mladších i starších žáků naší ZŠ.

      V květnu se konalo okresní a krajské kolo DSMC. V okresním kole obě naše družstva s převahou zvítězila a postoupila do krajského kola. V krajském kole zvítězili mladší žáci: Šimon Záhořík, Dominika Trnčáková, Veronika Altmanová a Antonín Rampas. Byli nejlepším družstvem soutěže, získali Pohár hejtmana a postoupili do republikového finále. Nejlepším účastníkem se stala Veronika a odvezla si nové kolo.

     • Květen na I. stupni

      O úspěch chlapců z druhých a třetích tříd, kteří reprezentovali školu v minikopané, jsme již psali. Kluci ze čtvrtých a pátých tříd sice nepostoupili do dalších kol, ale uznání a pochvalu za reprezentaci také zaslouží.

      Jsou to: Tomáš Štycha (5. B), Max Mištuna (5. B), Dominik Zahrádka (5. C), Miroslav Škarda (5. C), Patrik Hofman (5. C), Michael Godžo (IV. C), Šimon Záhořík (IV. D), Maxim Kozel (IV. D).

     • Literární soutěž- úspěch žáků 4. B

      V měsíci dubnu byla vyhlášena celorepubliková literární soutěž "Rosteme s knihou" na téma : V co, nebo koho bych se chtěl(a) proměnit.

      Soutěžilo se ve třech kategoriích. Ze třídy 4.B se zapojilo 7 žáků a s napětím jsme čekali na výsledek. Velkým překvapením byl pro nás e-mail, ve kterém nám bylo oznámeno, že dva naši žáci (Sebastian Mockl a Tobias Prudil) se probojovali do desítky nejlepších z celé republiky. Kolikátí v té desítce skončili, se měli dozvědět v pátek 24.5. v Praze na knižním veletrhu.

     • Květen v družině!

      V pátek 17.5. dopoledne s paní vychovatelkou Volfovou a Tatarkovou navštívilo několik z nás Domov seniorů ve Staré Roli, abychom potěšili svým vystoupením klienty tohoto domova. Zahráli jsme a zazpívali spoustu lidových i současných písniček a došlo i na moderní tanec.

      Odpoledne se stihlo ještě I. oddělení s paní Volfovou královsky pobavit na Laser game ve Staré Roli. Vítězem byl každý kdo se odvážil vstoupit do arény plné překážek. Nejlepší hráči byli oceněni medailemi a na každého hráče čekala také sladká odměna za odvahu.

     • Fotbalový úspěch

      Chlapci ve složení Šimon Uhrin (3. C), Alexander Zakreničnyj (3. C), Václav Zloch (3. C), Nicolas Edr (3. C), Lukas Mištuna (2. A), Jan Zahrádka (3. A), David Nguyen 3. A), Miroslav Holub (3. B), Samuel Skala (3. A), Denis Vítek (3. A), Matyáš Brančík (2. A) reprezentovali školu McDonald’s Cupu- celorepublikový školní fotbalový turnaj. Kluci svým nasazením vybojovali 2. místo v Karlovarském kraji v kategorii prvních až třetích tříd. Těsně unikl postup do celorepublikového finále.

     • Naše škola má maratonce

      Na konci dubna se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili během dvou dnů hned tří akcí. A byli vidět.

      Jmenovitě: Marie Pavlová, Nikola Kůsová, Hana Fremlová, Karolína Rybárová, Zoja Uhrinová, David Brynda, Ilja Maksymenko, Šimon Uhrin, Natálie Zemanová, Alexandr Zakreničnyj, Jana Slouková Karolína Hartmanová, Zora Fremlová, Veronika Pavlová, Nicolas Edr, Petr Šott, Max Přikryl, Sebastian Mockl, Dan Nikodým a Dan Rybníček.

     • Den Země

      Projektový "Den Země" na druhém stupni proběhl dne 22. 4. 2024. Počasí bylo velmi chladné. Některé třídy zima neodradila a vyrazily na Linhart či na Andělskou horu a výlet spojily s úklidem okolí, jiné zrealizovaly exkurzi na letiště Karlovy Vary, do Císařských lázní či do Centra záchranářů, některé pracovaly ve škole ať už na přípravě prezentací na téma "Země a národy světa", tvořily z odpadů, hrály únikovou hru či kvízy s tématem recyklace.

     • Duben na I. stupni

      Přípravné třídy a 2. B se vypravily na výlet do Botanické zahrady v Bečově, kde plnily úkoly na téma Z pohádky do pohádky.

      Třídy 4. C a 4. D navštívily knihařskou dílnu v Klášteře premonstrátů v Teplé. Žáci si prohlédli krásné prostory opatství, vyzkoušeli si, jak vypadala škola za doby Marie Terezie, zkusili si číst ve stovkách let starých knih. Také se seznámili s knihařskými stroji a různými technikami tisku. Nakonec si každá třída vyrobila svou vlastní knihu- Bestiář.

     • Čarodějnický rej v ŠD

      V pátek 26.4. se celé odpoledne ve školní družině rojili čarodějové a čarodějnice, aby si změřili své síly v deseti záludných úkolech. Jaké úkoly to byly? Let na koštěti, vaření kouzelného letkvaru, překonání bažiny na chůdách, rozpoznání brouků vhodných do čarovných nápojů, hod žábím stehýnkem, vyslovení kouzla věčného mládí, průchod černočernou jeskyní, sběr bylinek jedovatek, překonání lávy po kamenech nebo ropuší skákání v pytli. Za každý splněný úkol se získala část kouzelného hesla k otevření pokladu. Odměnou nám byly nejen jedlé myšky a zuby, barvící lízátka a skleněné drahokamy, ale také jsme si užili spoustu legrace!

     • Ohlédnutí za karnevalem 5.4.2024

      Ohlédnutí za karnevalem: Pestrý večer plný zábavy a pohádkového kouzla

      Začátkem dubna jsme v Lidovém domě ve Staré Roli prožili nezapomenutelný večer, karneval plný radosti, barev a skvělé atmosféry!

      Zahájení celého večera bylo skvěle symbolizováno zvučnými tóny fanfáry z pohádky "Tři oříšky pro Popelku", které vtiskly večeru pohádkový nádech.

     • Pozvání na Majáles a prodej vstupenek

      Vážení čtenáři našeho webu, máme pro Vás krásnou novinku! Blíží se druhý ročník "Majálesu", tedy plesu žáků II. stupně. Organizační tým žákovského parlamentu již pilně pracuje na přípravách a za SRPŠ i celý II. stupeň Vás srdečně na akci zve!

      Prodej vstupenek bude zahájen v pondělí dne 22. 4. 2024 v sekretariátu budovy II. stupně u paní Táborské ve 14 hodin. Lístky bude možné zakoupit v průběhu následujících týdnu vždy od pondělí do čtvrtka mezi 14h a 15h.

     • Vystoupení ŠD pro klienty Farní charity.

      Ve středu 17.4. se skupinka dětí ze školní družiny paní Tatarkové a Volfové vydala potěšit svým bezmála hodinovým vystoupením klienty Týdenního stacionáře Farní charity v Karlových Varech. Děti hrály na hudební nástroje, zpívaly lidové písničky i současné moderní písně známých zpěváků a tančily vlastní choreografii. A kdo vystupoval? Míša Regner, Markétka Chalupníková, Gazárková Julinka i Valinka, Lísová Eliška, Jeřábková Leontýnka, Viki Dědičová, Jelínková Leontýnka, Zorka Fremlová, Procházková Sylvinka a Milana Bazai. Všichni si zaslouží velkou pochvalu!