• Hledání pokladu Apačů v ŠD

     • Celý školní rok jsme v naší ŠD plnili spoustu aktivit vedoucích k nalezení a otevření pokladu indiánského kmene Apačů. Ve středu 21.6. nadešel den, na který jsme se všichni těšili. Čekal nás závěrečný "boj o poklad". Ve vlastnoručně vyrobených indiánských kostýmech jsme lovili bizony, házeli oštěpem, odpovídali na záludné otázky samotnému Šamanovi, prokazovali znalosti z botaniky, tančili tanec úspěšného lovce okolo totemu, stopovali divou zvěř, jezdili na mustangovi, zdobili lapač snů nebo luštili písmo ostatních indiánských kmenů, a mnoho dalších úkolů. Nechyběla ani indiánská hudba. Za každou splněnou úlohu jsme do mapy pokladu získali razítko. V cíli jsme nalezli truhlu s pokladem. A co v ní bylo? Plno dobrot a kouzelné bublifuky!  

     • Přespávačka 22.6.2023

     • Ve čtvrtek 22.6.2023 se uskutečnila naše první PŘESPÁVAČKA na 1. stupni.  Dle reakcí našich dětí se toto malé dobrodružství povedlo. Velký dík patří zejména učitelům bez jejichž podpory a ochoty by to nešlo. Jste jedničky! 
      Za SRPŠ MUDr. Martina Procházková

     • Poslední dny školního roku na I. stupni

     • ​​​​​Žáci třetích tříd se zúčastnili "Sportovního dne s Ajaxem a strážníkem Pavlem" v Centru zdraví a bezpečí.  Na 11 stanovištích plnili různé úkoly. Zhlédli i ukázku zadržení nebezpečného pachatele služebním psem Policie ČR i zásah strážníků proti opilému muži narušující veřejný pořádek. Pro všechny děti byly připraveny odměny.

      Žáci I. stupně se zúčastnili T- mobile Olympijského běhu, který je oslavou radosti z pohybu a sportu jako takového. Akcí se připomíná Mezinárodní olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. T-Mobile Olympijský běh je největší běžeckou událostí u nás. V jeden den, přesně v jeden čas vybíhají s živým startem na vlnách Radiožurnálu tisíce běžců po celé České republice– ať už jako součást hlavních závodů nebo běhu ve školách.

      Přípravné třídy a 1. C byly na výletě v Krásně. Navštívily rozhlednu, hornické muzeum, kde se děti po prohlídce svezly důlním vláčkem. V dalších dnech pokračovaly výletem do centra Karlových Varů, na Dianu a Motýlího domu.

      Třídy 3. C a 3. D se na chvíli staly designéry. V novém kulturním centru v DIZAJNPARKU v Tuhnicích si pod vedením paní Kateřiny Hankové navrhly a vytvořily tričko.

      ​​​​​​​Do třídy 3. C dorazila moc milá a inspirativní návštěva. Navštívila nás Karolínky maminka a připravila si pro nás kreativní Mýdlovou dílnu. Pod odborným a zkušeným dohledem jsme si s láskou vyrobili naše první mýdla a aby toho nebylo málo, pustili jsme se i do výroby soli do koupele. Celé dopoledne se pilně pracovalo, provoněli jsme celou školu a odměnou nám bylo vlastnoručně vyrobené originální mýdlo. Mýdlová dílna se nám moc líbila a už se těšíme na další vyrábění. Moc děkujeme.

      Pohodový červnový týden strávili žáci 5. A na školandě v Božím Daru. Protože už všechno umí 😉, věnovali se především turistice, poznávání, hrám a sportu. Všichni si odnesli nové a příjemné zážitky. Děkuji i paní vychovatelce Vítové za její nasazení.

      Třídy 5. A a 4. A se vypravily za poznáním významných českých památek do parku Boheminium v Mariánských Lázních. Přálo nám počasí, sluníčko nám svítilo, proto se tam nám všem moc líbilo!

     • Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů

     • V pondělí dne 19.6. se vydala naše dvě družstva žáků na Moravu, aby změřila své síly s vítězi krajských kol v celorepublikovém finále. Tentokrát hostovala soutěž Mohelnice v Olomouckém kraji. Žáci a vyučující byli ubytováni v krásném kempu, kde byla spousta možností sportovního vyžití. Nejvíce děti ocenily pětadvacetimetrový bazén, díky kterému zvládly extrémní horka. Organizační zajištění bylo skvělé.

      V samotné soutěži obsadili starší žáci 8. místo a mladší žáci 13. místo. Bez medailí ale děti nepřijely. V rámci doprovodného programu proběhla soutěž v biatlonu - střelba a koloběžka, kterou naši žáci zcela ovládli. Zlatou medaili získal Václav Vašek, stříbrnou Petr Smrčka a Leona Fingerová, bronzovou pak Karolína Kučerová. Celé tři dny si žáci i učitelé moc užili a získali nové zkušenosti.

      "Kraj dokořán"

      Třídy druhého stupně se vypravily v pátek 23.6.2023 na velkou akci "Kraj dokořán". Žáci a jejich učitelé se zúčastnili veřejného programu i menších workshopů, na které se museli předem objednat. Zde se žáci mohli seznámit s tématy regionálního rozvoje, dozvědět se např. o projektu Císařských lázní, a pod. Někteří si mohli vyzkoušet pracovní pohovory "nanečisto". 

      Školní výlety a exkurze v plném proudu

      Třídy 6. B a 6. C se v pátek 23. 6. 2023 vypravily na školní výlet do Mariánských Lázní a do parku miniatur Boheminium. Žáci 6. C si navíc připravili program na čtvrteční odpoledne, který pokračoval přespáním ve škole pod záštitou SRPŠ. Na výtečnou snídani si zašli do školní jídelny a ráno vyjeli na zmiňovaný výlet. 

      Žáci třídy 9. A se ve čtvrtek 22. 6. 2023 vypravili na exkurzi na božídarské rašeliniště a hned v pátek následující den na školní výlet do Chomutova. Deváťáci navštívili chomutovskou ZOO a užili si spoustu legrace. Skupina žáků 9. B a 9. C absolvovala v pátek 23. 6. 2023 exkurzi do Národní přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní. 

      Žáci 8. ročníků se ve čtvrtek 22. 6. 2023 vypravili pod vedením třídních učitelek na exkurzi do Prahy. Tu zahájili prohlídkou Národního divadla, které prošli od sklepa až po terasy v nejvyšším poschodí. Někteří si mohli vyzkoušet, jak se cítí herci na jevišti. Dále bylo na programu muzeum Karla Zemana a vyhlídková plavbu na krásné velké výletní lodi. Extrémní teploty všichni zvládli a v pořádku se vrátili do Karlových Varů. 

      Prevence

      22. 6. 2023 se 5., 6., 7. a 9. ročníky zúčastnily přednášky s názvem „Pravda o drogách“, kterou v rámci projektu „Život bez drog“ zdarma pořádalo Občanské hnutí Řekni drogám ne. Přednáška byla zaměřena na užívání marihuany. Děti se tak dozvěděly spoustu informací. Věříme, že přednáška podpořila prevenci užívání návykových látek.

      Prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníků

      Žáci 9. ročníků připravovali během druhého pololetí v rámci předmětu Člověk a svět práce závěrečné práce na libovolné téma. Jejich úkolem bylo zpracovat minimálně šest stran textu o zvolené tématice, s dodržením předepsaných kritérií a především odevzdat ve zvoleném termínu. Po odevzdání a kontrole této písemné části proběhly prezentace, ve kterých žáci shrnuli, proč si téma zvolili, jak se jim na tématu pracovalo, stručně o tématu poreferovali a uvedli zdroje, ze kterých čerpali a co jim práce přinesla. 

      Deváťáci často považují tuto aktivitu za velmi náročnou a nejrpve je provází obava, že takovou práci nezvládnou. Často je to i neochota věnovat po přijímačkách úsilí něčemu časově tak náročnému. Na závěr však většinově uznávají důležitost a přínosnost této práce a to především proto, že se zde učí rozhodovat, plánovat, třídit informace, pracovat s textem, objektivně hodnotit svou práci a prezentovat ji ostatním. 

      Z pohledu pedagogů jde u většiny žáků o nesmírně zajímavá témata, lepší poznání žáků a jejich zájmů, výbornou práci s technikou a mnohdy opravdu výbornou schopnost svou práci zhodnotit a odprezentovat. Žáci nepodceňují ani oblečení a přicházejí na prezentace opravdu připraveni. Letošní "deváťáci" mají tedy letos splněno a příští týden je čeká poslední zvonění na základní škole a předávání vysvědčení.

      "Land art za školou"

      V posledních horkých dnech probíhala většina školních aktivit mimo budovu školy. Z jedné takové hodiny výtvarné výchovy třídy 6. A a 8. C vznikly krásné práce, které zde sdílíme a přejeme hezký víkend.

     • POKOS

     • V pátek dne 16. 6. dorazili na naši školu příslušnící KVV (Krajského vojenského velitelství). V rámci aktivity POKOS jsme se na čtyřech stanovištích a v terénu naučili různé věci, užitečné pro přežití v náročných podmínkách. Den jsme zahájili společným nástupem v tělocvičně, kde byli žáci rozděleni do osmi skupin a dostali harmonogramy dnešního programu. Dozvěděli jsme se základní informace o fungování Armády České republiky. Pak už jsme se pustili do plnění úkolů. Stanoviště zahrnovala tyto aktivity: střelbu na cíl, seznámení s vojenskou technikou, zdravovědu, ochranu proti zbraním hromadného ničení a orientaci v terénu s pomocí souřadnic a buzoly. Celý den byl pro nás velmi zajímavý a poučný. Vojáci pro nás vše pěkně a poutavě připravili. Nejlepším důkazem byl zájem a zaujetí ze strany nás, žáků i našich vyučujících. Aktivitu pro nás zorganizoval pan učitel Růžička, kterému patří velké poděkování, stejně jako příslušníkům armády, kteří k nám přijeli a také panu plk. Vilímovi, který nám absolvování aktivity POKOS umožnil.

      Fobal dívky

      Ve čtvrtek dne 15. 6. 2023 se naše žákyně zúčastnily turnaje ve fotbale. V areálu Slavie Karlovy Vary v Drahovicích holky dokázaly, že také umí kopnout do míče a obsadily konečné třetí místo. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme ke skvělému výkonu.​​​​​​​

      Erasmus+ a výjezd na Slovensko

      V pondělí dne 12. 6. 2023 vyjelo v rámci projektu Erasmus+ čtrnáct žáků sedmých tříd a dvě vyučující do slovenského Sliače. Dlouhou cestu autobusem s přestupem v Praze zvládly děti bez problémů. V cílové stanici Zvolen na všechny čekali zástupci hostitelských rodin. Naše děti byly ubytovány v rodinách a každý den pro ně byl připraven pestrý program. Ze Španělska přijeli zástupci škol z řad žáků i učitelů v Cartageně a v Zarautz.

      První den proběhlo setkání ve škole, představení jednotlivých partnerských škol, žáků a učitelů. Během dopoledne pracovali žáci skupinově, každý v doprovodu svého hostitele. Byla pro ně připravena kreativní dílna, kahoot kvíz v agnličtině, dílny a stavebnice boffin, programování s mikrobity. Po obědě všichni společně navštívili hrad Zvolen. 

      Středa a čtvrtek byly věnovány celodenním výletům. Na programu byla návštěva Harmanické jeskyně a vesnice Špania Dolina s výukovým programem v historické škole. Děti si mohly vyzkoušet, jak se psalo husím brkem. Další zajímavostí celého putování byl Oravský hrad a jeho historie. Největší výzvou byly pro všechny všudypřítomné schody.

      Obrovským bonusem pro naše žáky byl čas strávený se svými slovenskými kamarády v odpoledních hodinách, kdy si mohli plánovat své aktivity sami a navázali hezká přátelství. V pátek se naši žáci zúčastnili výuky ve slovenské škole, vyzkoušeli si "cheerleeding" a na závěr obdrželi diplomy za aktivní účast v projektu Erasmus+, rozloučili se a bez problémů zvládli dlouhou cestu autobusem do Karlových Varů. Výjezd přinesl mnoho zkušeností a nová přátelství. Velké poděkování patří paní ředitelce ZŠ A. Sliadkoviča, která nám tuto zkušenost zprostředkovala a umožnila.

     • 1. A a naše oslava

     • Prvňáčkové mají co slavit. Pomalu se blíží finále, konec školního roku už klepe na dveře a prázdniny se blíží. Za sebou plno práce, a tak si zasloužili hostinu.

     • "Majáles"

     • Každý školní rok přinese něco nového. Tento školní rok přinesl začínající tradici školních plesů, což nás všechny moc těší. První krásnou událostí byl maškarní ples žáků prvního stupně v březnu a na ni navázal ples žáků druhého stupně, který se konal 2.6.2023 v Lidovém domě ve Staré Roli.

      Ples, který žáci pojmenovali "Majáles", proběhl pod záštitou spolku rodičů SRPŠ. Rodiče žáků zajistili pronájem sáu, poskytli sponzorské dary do tomboly, která byla opravdu bohatá, pomohli s přípravou a tiskem plakátu, zajištěním malování na obličej a tetování. Program plesu připravili žáci, především členové žákovského parlamentu za podpory vyučujících druhého stupně.

      Hudbu a ozvučení zajistil pan školník, prodej vstupenek paní sekretářka, přípravu a prodej tomoboly vyučující a výzdobu sálu děti pod vedením vyučující výtvarné výchovy. Moderování plesu se chopili žáci osmých a devátých tříd, taneční vystoupení zajistili žáci 6.A, 6.B a 8.A, členové žákovského parlamentu zajistili kontrolu vstupenek, číslování stolů, úklid, chlapci z 8.A a 9.C připravili fotokoutek, foto a video dokumentaci celé akce. Dalo by se říci, profesionální zajištění akce. Dokonce nás čekalo překvapení - návštěva profesionálního kuchaře a ukázka a ochutnávka flambovaných palačinek.

      Největším bonusem celého plesu byla neuvěřitelná atmosféra, plná tance a zábavy. Za to patří všem veliký dík a těšíme se na "Majáles 2024".

     • ABAKU liga a jiné...

     • Dne 5. 6. 2023 čtveřice žáků ve složení Eliška Fričová, Tonda Jandl, Petr Smrčka a Honza Šulc brzy ráno společně vyrazili vstříc zápasům s nejlepšími žáky z celé republiky v matematické soutěži ABAKU. V Praze na Pedagogické fakultě se setkalo 52 účastníků ze všech krajů, kde se v náročných sedmi kolech hodnoceno švýcarským šachovým systémem uskutečnilo rozřazování do jednotlivých kol a určilo konečné pořadí. V pozdních odpoledních hodinách nastalo vyhlašování výsledků jednotlivců a nejlépe se umístil Petr, který skončil na 18.místě, Eliška s Tondou ve třetí desítce a Honza v páté desítce. Naše škola celkově skončila v dlouhodobé online soutěži na krásném třetím místě a na konečném turnaji obsadila sedmé místo ze všech krajů. Zážitky z mistroství republiky v soutěži jsou neocenitelné a těšíme se další ročníky. 

      V úterý 6. 6. 2023 jako každoročně navštívili vybraní žáci 8.ročníků SPŠ Ostrov. Formou krátkých workshopů se seznámili s jednotlivými studijními obory této střední školy. Průvodce jim dělali sami studenti průmyslovky. Každý úkol, který naši žáci v jednotlivých oborech dostali, byl hodnocen. Žáci tam měli možnost seznámit se s tím, co je obnáší studium robotiky a strojírenství. Na závěr byli vyhlášeny vítězné týmy. Tým složený z žáků 8.B a 8.C se umístil na 1.místě.

      Basketbal chlapci

      Mladší žáci, basketbalisté, postoupili z okresního kola soutěže škol v pondělí 5.6.2023 z krásného třetího místa do krajského kola. To se konalo dne 7.6.2023 v Sokolově a naši chlapci v zastoupení David Eliáš, Kirill Makarenko, Kryštof Kučera, Marcel Gina, Leon Šerý, Tomáš Hofman, Karel Procházka a Petr Plaček  obhájili čtvrtou příčku. Gratulujeme a ceníme si reprezentace školy. 

      Designové myšlení

      Workshop "Designové myšlení" proběhl tento týden na II. stupni pod vedením Kateřiny Hankové. Aktivitu zaštítilo SRPŠ a cílem bylo vymyslet proměnu společného venkovního prostoru u budovy II. stupně. Z iniciativy spolku rodičů vznikl nápad "vylepšit" venkovní prostory, propojit náměty žáků a rodičů a vytvořit prostor funkční a příjemný pro všechny.

      Dopolední workshop byl velmi podnětný a přínosný. Žáci definovali mnoho konkrétních námětů na změny. Budeme se těšit na realizaci.

      Projekce Magický Senegal

      Žáci 8.B doplnili první stupeň a vypravili se v úterý na projekci Magický Senegal v sále hotelu Thermal. Zažili neočekávaný "black out" v celém městě. Projekce tedy byla doplněna o náhradní diskusní program. O Senegalu se i přes tuto nepříjemnost dozvěděli potřebné informace a projekci si užili.

      Spolupráce se Základní školou Poběžovice

      V minulém týdnu proběhlo setkání s žáky deváté třídy Základní školy Poběžovice v Karlových Varech. Třída 8.C se společně s žáky z Poběžovic vypravila pod vedením Ing. Milana Růžičky do Smolných Pecí a absolvovali přírodopisný výukový program. Žákům se podařilo najít mnoho cenných minerálů - turmalíny, růženíny a dokonce i záhnědu. Poběžovičtí následně navštívili město Karlovy Vary a Cheb. V příštím roce plánujeme návštívit Poběžovice s žáky naší budoucí 9.C.

      Oceňění žáků a pedagogů Magistrátem města Karlovy Vary

      Ve čtvrtek 8.6.2023 proběhlo každoroční ocenění žáků a pedagogů karlovarských škol. Blahopřejeme všem oceněným. Za naši školu to byli Roman Verbiy, 5.C, Marek Peteřík, 9.B a Ing. Luboš Mužík. 

      Cyklovýlet žáků druhého stupně

      V pátek 9. 6. 2023 zrealizovali vyučující druhého stupně cyklovýlet do Lokte, na statek Bernard a zpět. Celkem 29 žáků v doprovodu 3 vyučujících zvládlo trasu bez větší námahy a zranění. Počasí přálo a šlo o skvělou sportovní akci, kterou určitě v budoucnu zopakujeme.

      Krásný víkend všem!

     • POZVÁNÍ NA LETNÍ SLAVNOST "Havaj"

     • Žáci, učitelé a rodiče aktuálně chystají závěrečnou "Letní slavnost", která by měla být příležitostí pro neformální setkání všech před koncem školního roku.

      Rezervujte si tedy v kalendáři termín 27. 6. 2023 od 15:00 - 19:00.

      Slavnost se bude konat v areálu II. stupně - venku i uvnitř a těšit se můžete na bohatý program a jako vždy dobré občerstvení.

      Plakáty s pozváním budou během příštího týdne na obou budovách školy.

     • Týden v ŠD

     • Včera se oddělení paní Volfové a oddělení paní Tatarkové vydalo do centra města Karlových Varů, aby se svezla v kočáře taženého krásnými bílými koňmi. Během projíždky se děti dozvěděly vše o budovách a místech, které míjely a naučily se některé z povelů pro "řízení" koňského spřežení. Stejný program dnes čeká oddělení paní Puchýřové a paní Vicanové. 

      Děti si prohlédly Vřídelní i Dřevěnou kolonádu, Císařské lázně, hotel Pupp, městské divadlo a spoustu dalších míst... Svezly se lanovkou k hotelu Imperiál a čas zbyl i na oplatku a zmrzlinu.

      Hasiče v Rybářích navštívili druháčci s paní Vítovou. Dozvěděli se vše nejen o technice, kterou mají hasiči k dispozici, ale zopakovali si i jaká běžná rizika je mohou potkat, a jak jim nejlépe předcházet. Do místní městské knihovny ve Staré Roli se vydalo oddělení s paní Puchýřovou. Děti tu nebyly poprvé, dobře už knihovnu znají, číst jim už také nedělá problémy, a tak nebylo těžké vybrat si knihu a začíst se do ní. 

      Při venkovních aktivitách jsme objevili spadlé prázdné hnízdo. Mohli jsme si tak z blízka prostudovat důmyslnou stavbu ptáků a obdivovat jejich šikovnost. Zkoušeli jsme zjistit kdo ho obýval, ale možností bylo mnoho. Také využíváme příznivého počasí a trávíme volný čas sportováním na dětských hřištích v okolí školy.

     • Kraje pro bezpečný internet

     • Naše škola získala certifikát za účast v soutěžním on-line kvízu 2022/2023 projektu Kraje pro bezpečný internet. Nejúspěšnějšími řešiteli za I. stupeň celého Karlovarského kraje byli vyhlášeni Tomáš Donáth ze 4. C a Marie Pavlová ze 4. B. Gratulujeme.

     • Fotbalový turnaj

     • ​​​​​​Ve čtvrtek 8.6. pořádal fotbalový klub FC Slavie Karlovy Vary turnaj pro žáky druhých a třetích tříd. Turnaje se zúčastnilo 6 škol a naši žáci vybojovali krásné 3. místo. Školu reprezentovali Miroslav Holub (2. B), Nicolas Edr (2. C), Petr Šott (2. C), Šimon Uhrin (2. C), Alexander Zakreničnyj (2. C), Václav Zloch (2. C), Marek Nečekal    (3. A),  Vojta Černý (3. C), Michael Godžo (3. C), Denis Vlnatý (3. C), Maxim Kozel (3. D), Šimon Záhořík.

      Děkuju klukům za nasazení a  bojovnost.

     • 5. A v Karlovarském městském muzeu

     • 6.6. po absolvování úžasné přednášky v Thermalu o Senegalu se třída 5. A vydala na další pouť za informacemi. Navštívila Karlovarské městské muzeum, kde na ni čekala komentovaná prohlídka po stopách historie našeho města. Díky paní průvodkyni se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, osahaly a vyzkoušely si vystavené exponáty a jistě si odnesly mnoho dalších informací o našem krásném městě.

     • Škola v přírodě

     • Ve dnech 29. 5. - 2. 6. se třídy 3. D a 4. C vypravily na společnou školu v přírodě na Boží Dar. Díky počasí, které vyšlo na 1*, jsme si školu v přírodě v Krušných horách užili. Zdolávali jsme vrcholky hor, stříleli z luku a biatlonové malorážky, házeli oštěpem, vydali se do jáchymovské štoly, navštívili areál Novako. Někteří překonávali strach při bobříku odvahy. Se školou v přírodě jsme se rozloučili při opékání buřtů.

      Děkujeme paní učitelce Celerové a paní vychovatelce Pavlasové za jejich zápal při vytváření programu.

       

                                                                                            tř. učitelky Alena Ženíšková a Michaela Frantová

     • Co bylo v ŠD

     • ​​​​​​​​​​​​​V pátek 26.5. se vydalo oddělení paní Volfové a Tatarkové na lanové centrum Linhart, kde si děti vyzkoušely svou zdatnost na juniorském okruhu. Za takové výkony nemohla chybět sladká odměna v podobě nanuku. Moc děkujeme ochotným rodičům za spolupráci s převozem dětí na akci. 

      V pátek 2.6. jsme se náramně bavili v divadle na čertovské klauniádě pod názvem Čertovská škola. Divadlo za námi přijelo z Prahy. V představení zaznělo spousta písniček, ke kterým jsme dostali natištěné texty, pracovní listy a omalovánky. 

      Oddělení paní Vítové se vydalo také do MiniZoo ve Staré Roli, navštívilo místní posilovnu u Kollariků a svezlo se vláčkem do centra Karlových Varů.

      Ke Dni dětí také děti soutěžily v přírodopisných znalostech, navštívily areál Rolava, zastavily se na zmrzlině a nechyběla ani pohádková cesta podél řeky Rolavy. Naši nejmenší spolužáci malovali obrázky, ty nejstarší tvořili z hmoty podle své fantazie a poznávali při "Čaji o páté" tradice a historii Anglie. 

     • "Svět kolem nás"

     • Cyklus SVĚT KOLEM NÁS je mezinárodní vzdělávací projekt, který žákům základních škol a studentům středních škol a gymnázií přibližuje ty nejzajímavější kouty naší planety. V uplynulém týdnu nabídky projektu využili žáci druhého stupně naší školy a absolvovali program zaměřený na Afriku, konkrétně Tanzanii. Akci podpořilo finančně SRPŠ školy.

      Třídy 7.A a 7.B se vypravily za projektovým vyučováním do Bečova a v tamní botanické zahradě absolvovali žáci těchto tříd skvělý výukový program "Detektivem v Botance". Cesta tam a zpět byla hrazena z dotace Karlovarského kraje. 

      V pondělí dne 29.5.2023 proběhly na naší škole mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge. Zkoušku absolvovali jak žáci naší školy, tak žáci z jiných karlovarských škol. Organizačně vše zajistila vyučující angličtiny Bc. Pavla Hájková, která na škole vede kurzy anglického jazyka. 

      Největší přípravy si ale tento týden vyžádala dnešní akce "Majáles" žáků II. stupně. Ten propukne v 18:00 v Lidovém domě ve Staré Roli. Přejeme žákům, aby se celá akce vydařila, protože přípravám věnovali opravdu mnoho energie a volného času. 

      Velké poděkování patří všem rodičům - sponzorům. Podařilo se přichystat opravdu krásnou tombolu na dnešní ples!

     • 1. A v Galerii SUPERMARKET WC

     • Na Den dětí navštívila třída 1. A Galerii SUPERMARKET WC, kde se věnovala designu a výrobě placek. Placka, kterou si každý navrhl, slouží jako doplněk k oblečení, batohu, tašce nebo jako brož. Prostory, místa jsou netradiční a děti ohromovaly.

     • Pohár rozhlasu

     • Krásné 3. místo v atletice obsadily dívky naší ZŠ v kategorii mladší žákyně. Soutěžilo se ve štafetě 4x60m, skoku do dálky, skoku do výšky, hodu míčkem a běhu na 60 a 600 metrů. Dívkám gratulujeme a děkujeme pořadatelům za skvělou akci!

     • Naše škola má maratonce

      Na konci dubna se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili během dvou dnů hned tří akcí. A byli vidět.

      Jmenovitě: Marie Pavlová, Nikola Kůsová, Hana Fremlová, Karolína Rybárová, Zoja Uhrinová, David Brynda, Ilja Maksymenko, Šimon Uhrin, Natálie Zemanová, Alexandr Zakreničnyj, Jana Slouková Karolína Hartmanová, Zora Fremlová, Veronika Pavlová, Nicolas Edr, Petr Šott, Max Přikryl, Sebastian Mockl, Dan Nikodým a Dan Rybníček.

     • Den Země

      Projektový "Den Země" na druhém stupni proběhl dne 22. 4. 2024. Počasí bylo velmi chladné. Některé třídy zima neodradila a vyrazily na Linhart či na Andělskou horu a výlet spojily s úklidem okolí, jiné zrealizovaly exkurzi na letiště Karlovy Vary, do Císařských lázní či do Centra záchranářů, některé pracovaly ve škole ať už na přípravě prezentací na téma "Země a národy světa", tvořily z odpadů, hrály únikovou hru či kvízy s tématem recyklace.

     • Duben na I. stupni

      Přípravné třídy a 2. B se vypravily na výlet do Botanické zahrady v Bečově, kde plnily úkoly na téma Z pohádky do pohádky.

      Třídy 4. C a 4. D navštívily knihařskou dílnu v Klášteře premonstrátů v Teplé. Žáci si prohlédli krásné prostory opatství, vyzkoušeli si, jak vypadala škola za doby Marie Terezie, zkusili si číst ve stovkách let starých knih. Také se seznámili s knihařskými stroji a různými technikami tisku. Nakonec si každá třída vyrobila svou vlastní knihu- Bestiář.

     • Čarodějnický rej v ŠD

      V pátek 26.4. se celé odpoledne ve školní družině rojili čarodějové a čarodějnice, aby si změřili své síly v deseti záludných úkolech. Jaké úkoly to byly? Let na koštěti, vaření kouzelného letkvaru, překonání bažiny na chůdách, rozpoznání brouků vhodných do čarovných nápojů, hod žábím stehýnkem, vyslovení kouzla věčného mládí, průchod černočernou jeskyní, sběr bylinek jedovatek, překonání lávy po kamenech nebo ropuší skákání v pytli. Za každý splněný úkol se získala část kouzelného hesla k otevření pokladu. Odměnou nám byly nejen jedlé myšky a zuby, barvící lízátka a skleněné drahokamy, ale také jsme si užili spoustu legrace!

     • Ohlédnutí za karnevalem 5.4.2024

      Ohlédnutí za karnevalem: Pestrý večer plný zábavy a pohádkového kouzla

      Začátkem dubna jsme v Lidovém domě ve Staré Roli prožili nezapomenutelný večer, karneval plný radosti, barev a skvělé atmosféry!

      Zahájení celého večera bylo skvěle symbolizováno zvučnými tóny fanfáry z pohádky "Tři oříšky pro Popelku", které vtiskly večeru pohádkový nádech.

     • Pozvání na Majáles a prodej vstupenek

      Vážení čtenáři našeho webu, máme pro Vás krásnou novinku! Blíží se druhý ročník "Majálesu", tedy plesu žáků II. stupně. Organizační tým žákovského parlamentu již pilně pracuje na přípravách a za SRPŠ i celý II. stupeň Vás srdečně na akci zve!

      Prodej vstupenek bude zahájen v pondělí dne 22. 4. 2024 v sekretariátu budovy II. stupně u paní Táborské ve 14 hodin. Lístky bude možné zakoupit v průběhu následujících týdnu vždy od pondělí do čtvrtka mezi 14h a 15h.

     • Vystoupení ŠD pro klienty Farní charity.

      Ve středu 17.4. se skupinka dětí ze školní družiny paní Tatarkové a Volfové vydala potěšit svým bezmála hodinovým vystoupením klienty Týdenního stacionáře Farní charity v Karlových Varech. Děti hrály na hudební nástroje, zpívaly lidové písničky i současné moderní písně známých zpěváků a tančily vlastní choreografii. A kdo vystupoval? Míša Regner, Markétka Chalupníková, Gazárková Julinka i Valinka, Lísová Eliška, Jeřábková Leontýnka, Viki Dědičová, Jelínková Leontýnka, Zorka Fremlová, Procházková Sylvinka a Milana Bazai. Všichni si zaslouží velkou pochvalu!

     • Březen, měsíc knihy...

      V rámci měsíce knihy jsme na druhém stupni uspořádali "snídani s knihou", kdy třídní učitelé a učitelé českého jazyka s žáky nejen četli, ale o knihách i vyprávěli. Cílem bylo se vzájemně inspirovat a podpořit zájem o čtení.

      Dále vznikla nástěnka přečtených knih, kde žáci sdíleli základní informace o přečtené knize a zároveň doporučení, proč právě danou knihu číst. Z některých knih dále připravili ukázky, připojili QR kód s odkazem na knihu a vylepili na stěny v budově druhého stupně. Opět šlo o inspiraci ke čtení...

     • Březnové ohlédnutí na I. stupni

      Snídaně s Andersenem

      Každoročně se po celé republice koná "Noc s Andersenem". Jedná se o událost, která se snaží v dětech probudit zájem o četbu a alespoň na chvíli je odvést od počítačů a mobilních telefonů. První stupeň se do této akce zapojil projektovým dnem "Snídaní s Andersenem". Snídalo se, předčítalo se v oblíbených knihách, ilustrovalo se, vymýšlely se příběhy, vyhledávaly se informace o životě Hanse Christiana Andersena a nejmladší žáci se seznamovali s Andersenovými pohádkami. Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav občerstvení a dobrot.

     • Pohádkový bál 5.4.2024

      Milí rodiče a milé děti, Lidový dům, kde bude náš POHÁDKOVÝ BÁL, se pro vás otevře 5.4.2024 v 16:30 hod. Těšit se můžete na velmi bohatou tombolu ( 20 Kč/lístek do tomboly). Letos bude i bohatší výběr občerstvení ( řízky, hranolky, párek v rohlíku, kanapky, koláčky). Těšíme se na vás.
      za SRPŠ Martina Procházková

     • Lístky na KARNEVAL 5.4.2024

      Milí rodiče, vzhledem k obrovskému zájmu o karneval přidáváme 50 lístků do prodeje. Cena lístku 50 Kč, jde o lístky bez nároku na místo. Lístky lze od zítra koupit u paní sekretářky na 1. stupni. Všechna místa k sezení jsou vyprodaná.

      Děkujeme všem, kteří se podíleli na tombole. Do pátku 22.3. lze ještě nosit dary do tomboly.

     • VSTUPENKY NA POHÁDKOVÝ BÁL

      5.4.2024 od 17 do 20:30hod. proběhne 2. ročník KARNEVALU pro 1. stupeň. Lístky jsou v prodeji od 5.3. na sekretariátu 1. stupně. Cena lístků: 50 Kč za dítě platící SRPŠ + 50 Kč za jeden dospělý doprovod k dítěti, ostatní 130 Kč za jednu vstupenku. Sourozenci do 5 let bez nároku na místo zdarma. Program: děti roztančí růžový panter a jednorožec, dětské soutěže a dětská vystoupení naší školy, muzikál Popelka, bohatá tombola. Rodiče v maskách jsou vítáni, ale samozřejmě to není podmínkou. 🤗 Těšíme se na vás.

     • Únorový I. stupeň

      Měsíc únor na I. stupni byl věnovaný hlavně učení a zaslouženému týdennímu odpočinku. Svátek zamilovaných "Valentýn" jsme oslavili s předstihem romantickými písničkami z rozhlasu, milými vzkazy přátelům a kdo chtěl, mohl se obléknout do růžové a červené barvy.

     • POHÁDKOVÝ BÁL 5.4.2024-TOMBOLA

      Milí rodiče, 5.4.2024 proběhne 2. ročník KARNEVALU 1. stupně. Součástí karnevalu bude i tombola. Budeme moc rádi, když se zapojíte a přinesete dárek do tomboly. Sběr darů je u paní sekretářky na 1. stupni. Lze darovat i finanční prostředky na nákup tomboly na účet SRPŠ: 2602337347/2010, do poznámky pište TOMBOLA. Můžeme připravit i darovací smlouvu bude-li třeba. Lístky budou v prodeji od 4.3.2024.

     • Novinky a aktivity z 2. stupně školy

      Po příjemně dlouhém vánočním odpočinku jsme opět naskočili do školních dní a pustili se do práce a učení.

      V lednu proběhlo školní kolo předmětové soutěže, tentokrát šlo o zeměpis. O ten je každoročně velký zájem a účast v olympiádě je vždy hojná. Nejlepšími řešiteteli a zároveň postupujícími do okresního kola jsou v letošním roce tito žáci:

     • První měsíc v roce 2024 na I. stupni

      I během měsíce ledna se na I. stupni uskutečnily akce, které stojí za zmínku.

      Víte, jak se dělá ZOO? My už ano. Zúčastnili jsme se besedy s panem Petrem Fejkem, s bývalým dlouholetým ředitelem pražské zoologické zahrady, která pod jeho vedením prošla výraznou modernizací a podle časopisu Forbes se zařadila na místo sedmé nejlepší zoo na světě. Součástí přednášky byla i projekce unikátních fotografií. Předal nám spoustu zajímavých informací o známých i neznámých zvířatech. Děkujeme SRPŠ, že tuto akci finančně podpořila.