• Schůzka Žákovského parlamentu I. stupně

     • Ve středu 4.1. 2023 proběhla další schůzka Žákovského parlamentu (ŽP) 1 .stupně.

      Program:

      1. Závěrečné shrnutí adventních akcí.

      2. Společná debata o logu a plakátku ŽP.

      3. Rozdání rolí v ŽP- téměř každý člen ŽP má svou důležitou roli, která povede k ještě kvalitnějšímu fungování ŽP (od předsedy, místopředsedy, mluvčího, rychlé spojky, přes zapisovatele, nástěnkáře až k fotografovi, ajťákovi a dalším).

      4. Plánování akcí na leden a druhé pololetí.

      Zatím nebudeme prozrazovat, ale doufáme, že se opět vydaří zajímavé aktivity. Už teď se těšíme. Příští schůzka je ve středu 18.1. od 12,30h.

                                                                                                                                    M. Frantová a B. Skalická

     • Mikulášská sbírka

     • Mikulášská sbírka je další velmi povedou akcí žáků naší školy. Odevzdali jsme do potravinové banky 5 větších krabic plných sladkostí, dobrot a zde je veřejné poděkování všem účastníkům.

     • Vánoční turnaj ve florbalu 2.stupně

     • Vánoční turnaj ve florbalu se konal ve dnech 13. a 14.12.2022 ve velké tělocvičně druhého stupně ZŠ Truhlářská. Byl rozdělen do dvou kategorii – 6. a 7.ročníky a 8. a 9.ročníky. Z každé třídy byl vybrán smíšený tým deseti hráčů. První den turnaje hráli mezi sebou 6. a 7. třídy, druhý den 8. a 9.ročníky. Vítězem 1.kategorie byl tým 7.A. Za ním se na 2.místě umístil tým 7.C a třetí příčku obsadilo družstvo 6.C. Vítězným týmem druhého dne byla 9.B., druhé místo obsadil tým 8.C a třetí skončil tým 9.C. První tři místa každé kategorie byla odměněna pohárem. Čtrnáctého proběhlo i závěrečné finále, kde proti sobě nastoupil vítězný tým 1.kategorie třída 7.A a vítězný tým 2. kategorie – třída 9.B . Absolutním vítězem turnaje se stala třída 9.B.

      Ti, kteří se neumístili, si to také užili.  Poděkování patří všem, co pomáhali s přípravou a s průběhem turnaje.

      Zapsal Adam Kučera 9.C  

     • Vánoční setkání

     • Během adventu si většina z nás najde čas na setkání se svými nejbližšími. A k takovému přátelskému setkání došlo jednoho prosincového odpoledne i u nás ve škole. Na myšlenku, sejít se před Vánoci společně se všemi žáky 1. a 2.stupně, s jejich rodiči a učiteli naší školy, přišli s nápadem společně vedení naší školy a zástupci rodičů. A tak se odpoledne 15.12.2022 v prostranství 2.stupně ZŠ Truhlářská sešli všichni, kdo mají s naší školou něco společného. O zábavu se postarali učitelé se žáky obou stupňů a školní družiny. Děti si zde mohly vyzkoušet jak se zdobí perníčky, jak těžké je ulovit papírovou rybku, jak sestrojit a naprogramovat robota, nechat se vyfotografovat ve vánočním, proběhnout všechna stanoviště vánoční hry a splnit všechny úkoly, vyrobit dárek pro své nejbližší v tvořivé dílničce, napsat Ježíškovi na strom přání a mnoho dalších zajímavých věcí. Mezitím rodiče mohli ochutnat vánoční „svařák“, výborné jednohubky i něco málo sladkého a setkat se s pedagogy obou stupňů školy. Pokud vytrávilo i dětem, bylo připraveno ohniště a vuřty. Žáci obou stupňů společně se svými pedagogy vyrobili drobné vánoční předměty, které si každý mohl zakoupit v prodejním bazárku. Na závěr si všichni přítomní společně zazpívali koledy. Součástí vánočního setkání byly i charitativní akce - na pomoc kočičímu útulku Samuel kočkám v nouzi a prodej drobných předmětů nadací Život dětem a Fondu Sidus. Akce se podařila. Domů jsme odcházeli s vánoční náladou. Touto cestou chceme zároveň poděkovat i všem našim sponzorům. 

      Fotografie od žáků školy

      Takhle jsme pomohli opuštěným kočičkám

     • Vánoční koncert v kostele ve Staré Roli

     • Zpěváci ZŠ a ZUŠ Šmeralova pod vedením paní učitelky Lendělové připravili a zrealizovali 16.12.2022 pro naši školu dva dopolední koncerty v kostele ve Staré Roli. Mezi zpěváky byli i dva žáci naší školy a ke zpěvu koled se během koncertu přidali žáci i učitelé. Nádherné zpěvy vánočních písní a koled žáci ze sboru doplnili informacemi o vánočních zvycích. Celý koncert zakončil vánočním příběhem a poselstvím pan farář Vladimír Müller, který škole poskytl prostry kostela. Koncert byl uspořádán ve spolupráci a za finanční podpory Spolku SRPŠ. 

     • Úspěch 6.B ve výtvarné soutěži

     • Žáci II. stupně se zapojili do výtvarné soutěže "Hrajeme si s odpady", vyhlašované Karlovarským krajem a společností EKO-KOM, a. s. Letošní téma soutěže znělo: "Nech brouka žít". Zapojilo se několik tříd, uspěla 6.B, která pod vedením paní učitelky Bc. Štěpánky Frousové do soutěže zaslala originální atlas brouků. Za své výtvarné dílo žáci získali první místo. Moc gratulujeme!

      Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili zástupci 6.B v pátek 16.12.2022 v prostorách krajské knihovny.

     • Vánoční hra o narození Ježíška

     • Žáčci přípravných tříd nacvičili pod vedením paní učitelky Krajsové a Novotné Vánoční hru o narození Ježíška. Zahráli ji dětem z 1. a 2. tříd, klientům z Domu seniorů ve Staré Roli a samozřejmě také rodičům. Děkujeme malým hercům a zpěváčkům za zpříjemnění adventního času. 

     • Karlovarský Skřivánek 2022

     • Dnes se uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže "Skřivánek". Všichni zpěváci a zpěváčky si zaslouží velkou pochvalu za odvahu a statečnost. 

      Za 1. stupeň se umístila na 1. místě Viktorie Mrnuštíková (3. D), 2. místo získala Nella Kydlíčková (3. D), 3. místo si vyzpíval Matyáš Vaněk (2. B).

      Za 2. stupeň zvítězila Nikol Fialová (7. A), na 2. místě skončila Kateřina Rampasová (7. A), 3. místo získala Arina Mazur (9. A).

      Všem děkujeme za účast.

     • Zápis ze zasedání Žákovského parlamentu 1. stupně ze dne 14. 12.

     • Program:

      1. Shrnutí akcí za prosinec:

      a) Vánoční turnaj ve vybíjené - členové ŽP se shodli, že to byla vydařená akce a plánujeme její zopakování v pozměněné podobě možná na konci školního roku.

      b) Vánoční čtení - čtenářům se akce také líbila, snad i ve třídách si čtení a úkoly žáci užili.

      c) Zdobení vánočního stromku - členové byli nadšeni výsledkem zdobení - je to krásně ozdobený vánoční strom - že by to byla tradice? .....Ovšem s novými nápady :-)

       

      2. Žákovský parlament volil svůj název. Byl zvolen název TRUHLÁŘI - chystá se logo.

      3. Členové ŽP si vybrali své funkce, které jsou umístěné na nástěnce ŽP v parlamentní místnosti. Předseda a místopředseda ŽP vedou příští setkání Žákovského parlamentu, které se koná ve středu 4.1. 2023

       

      Hezké a klidné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, úspěchů, energie a dobrých nápadů.

                                                                                                                                     M. Frantová a B. Skalická

     • Vánoce na hradě Loket

     • Dne 14.12. se třídy 1. A (paní učitelka Hrušková) a 1. C (paní učitelka Vadovičová) vydaly na hrad Loket nasát vánoční atmosféru. Děti se prošly po hradě, nejvíce se jim líbilo v  mučírně, zdobily perníčky, obdivovaly ručně vyráběné andílky a vystoupaly po stopách Karla IV. i na hradní věž. 

     • Mikulášský den s florbalem

     • Dne 6. 12. proběhl pod vedením trenérů florbalového klubu FB Hurrican "Mikulášský den s florbalem". Pro děti 3., 4. a 5. tříd byla připravena ukázková hodina, při které si vyzkoušely florbalové i pohybové hry. Na závěr si všichni zahráli malý florbalový turnaj. Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila, bylo skvělé děti rozhýbat a zasportovat si. 

      Pokud by někoho florbal natolik oslovil, že by ho chtěl dělat častěji, nabízíme od 6. ledna 2023 možnost florbalového kroužku přímo na škole. Kroužek by probíhal každý pátek, od 14:00 do 15:00 v tělocvičně na 2. stupni. Cena kroužku bude 600,- Kč za pololetí. Kroužek se otevře v případě naplnění kapacity 12 dětí. 

      Pokud by dětem florbal 1x týdně nestačil a chtěly by se účastnit i turnajů a zápasů, mají možnost navštěvovat tréninky našich kategorií. Rozpis tréninků pro jednotlivé kategorie najdete zde: https://www.florbalvary.cz/treninky

      V případě zájmu o přihlášení na kroužek vyplňte prosím tento formulář:

      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Ph9LiVS86eBuuwYJSIdGBlXr-TTmC59x1JPJ01UwHIs5lw/viewform

      Kontaktní osobou z klubu je sportovní manažer Filip Moravec (tel. 723 347 824)

     • Úspěch našich malých basketbalistů

     • V pondělí 5.12.2022 se skupinka malých basketbalistů z naší školy vydala na přátelský zápas do nedalekého Chodova.  Od 15:45 zde ve sportovní hale proběhlo první basketbalové klání basketbalistů ZŠ Truhlářská a TJ Batesta Chodov. Naše škola si vedla velmi dobře, trenérka byla s jejich hrou spokojená a také výsledek ukázal, že se našim basketbalistům dařilo. Skóre 34:12. Ale nešlo o výsledek. Cílem bylo si zápas užít a odměnou všem dětem byl příchod Mikuláše, čerta a anděla. Každý si odnesl odměnu a úsměv na rtech všech dětí byl jasnou známkou toho, že si to každý z nich užil.

     • Přípravy vrcholí

     • Na prvním stupni vrcholí přípravy na adventní trhy. Všichni mají plné ruce práce, ale už jdeme pomalinku do finále a těšíme se na čtvrtek :) 

     • Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší? 

     • V pondělí se všichni těšili na podvečer, kdy se za okny očekávala mikulášská nadílka. Někoho dokonce měl navštívit Mikuláš se svou družinou přímo doma. Do večera bylo ale ještě daleko, a tak si pro naše nejmenší žáky připravil žákovský parlament ve spolupráci s žáky II.stupně moc pěkné překvapení. 

      Mikuláš se svoji početnou družinou nás navštívil přímo ve třídě. Nejprve nás trochu vystrašili čerti, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Mikuláš nám dal za zazpívanou písničku drobnou sladkost. čertům jsme museli slíbit, že nebudeme vůbec, ale vůbec zlobit a čerti si letos tedy nikoho neodnesli.  

     • Pasování na čtenáře

     • Pro naše žáčky druháčky připravila Městská knihovna ve Staré Roli krásnou akci „Pasování na čtenáře“. Paní knihovnice s dětmi nejprve hledala spící královnu. Děti ji musely nejdřív probudit a pak se společně s ní seznámily s rytířem, který je vyzkoušel ze čtenářských dovedností. Každé dítě přečetlo úryvek z vlastní knížky a rytíř je pak pasoval na čtenáře. Děti dostaly krásné diplomy a až navštíví pobočku knihovny s rodiči a předložení paní knihovnici tento diplom, dostanou od ní svoji vlastní průkazku do knihovny. 

      Městské knihovně děkujeme za krásně připravenou a vydařenou akci. 

     • Startuje projekt: Dopis kamarádovi

     • 12.12.2022
      Milí rodiče, startuje projekt: Dopis kamarádovi - podpora čtenářské gramotnosti.

      Dopis napíše žák druhého stupně nebo i celá třída žáčkům druhé a třetí třídy. Tyto dopisy budou pak chodit od ledna do června 1x měsíčně do schránek našich malých čtenářů. Dopis bude doplněný krásnou ilustrací a nějakou tajenkou, aby byl pro malé děti atraktivnější. Vždy se jedná výhradně o práci našich žáků, kterou SRPŠ nechá graficky upravit, vytisknout a poslat do schránek čtenářů. 

      Pro 4. a 5. třídy bude připravený dopis v anglickém jazyce, též s tajenkou a ilustrací z dílny našich malých spisovatelů z druhého stupně. Tento anglický dopis dostanou děti od svých třídních učitelů každý měsíc od ledna do června.

      Cílem je pozitivně motivovat děti k četbě, kterou často nemají rády. Těšení se každý měsíc na nový dopis s tajenkou, může být pro řadu dětí motivací a nadšením něco nového se dozvědět. Jde o to, podpořit jejich zvídavosti a radost ze čtení. 

      Děti druhého stupně mají možnost stát se aspoň na chvilku spisovateli a potěšit svou tvorbou mladší kamarády. Je to příležitost pro seberealizaci, sebeprezentaci, ale i možnost teambuildingu, kdy můžou jednotlivé třídy vyrobit dopis společnými silami. Tento měsíc letí první dva vánoční dopisy z dílny 9. B do druhých a třetích tříd. První dopis dostanou děti od svých učitelů. 

      Projekt vznikl ve spolupráci SRPŠ, vedení školy a žákovského parlamentu. 

      Děti členů SRPŠ dopis dostávají automaticky zdarma, nečlenové pak mohou dopis svým dětem koupit, cena za 6 dopisů je 300 Kč.  Uvedenou částku v případě zájmu pošlete na účet SRPŠ: 2602337347/2010. Do poznámky pište: dopis- jméno žaka- třída žáka.

       

      Za SRPŠ Martina Procházková 

     • Vánoční turnaj ve vybíjené 4. a 5. tříd

     • Vánoční turnaj ve vybíjené 4. a 5. tříd se konal ve velké tělocvičně 1. stupně v pátek 9.12. Nejprve hrála všechna družstva 4. tříd mezi sebou (4.A, 4.B a 4.C), poté 5. třídy mezi sebou (5.A, 5.B, 5.C, 5.D).  Na závěr hráli ti nejlepší ze 4. tříd a 5. tříd v závěrečném zápasu.

      Všichni bojovali z plných sil, zápasy byly mnohdy pěkně napínavé. Přesné výsledky budou umístěné v přízemí na nástěnce Žákovského parlamentu.

      1. místo ve čtvrtých třídách vybojovala 4.A

      2. místo 4.C

      3. místo 4.B

       

      1. místo v pátých třídách vybojovala 5. B

      2. místo 5.A

      3. místo 5.D

      4. místo 5.C

       

      Absolutním vítězem se stala 5.B, která v prodloužení zvítězila nad 4.A, ovšem 4.A zaslouží také velkou pochvalu, protože děti bojovaly do poslední chvíle fantasticky.

      Speciální poděkování patří mým spolupracovníkům z druhého stupně: Míroví Naďovi z 9.B, Honzovi Šulcovi z 8.C, Radkovi Štácovi z 9.C, Vaškovi Proškovi z 9.B a Tomovi Slunéčkovi ze 6.B za zvládnutí rolí rozhodčích, zapisovačů, odměňovačů :-)

      Akce se velmi vydařila, myslím, že se nekonala naposledy.

                                                                                                                                             M. Frantová

     • Soutěž ve sběru kaštanů

     • Od začátku září se ve školní družině sbíraly kaštany, žaludy a bukvice. Všechny nasbírané plody poslouží zvířátkům v lese přežít zimu. Do soutěže se zapojila spousta dětí! Ti nejlepší sběrači dostali opravdu krásné ceny - knihy, plyšová zvířátka, pastelky i sladkosti. A kdo byl nejlepší? Z přípravných ročníků - Ribszuk, Rimský, z prvních tříd - Kročáková, Kučerová, Dörrer, z druhých tříd - Raurerová, Nosková, Uhrin, z třetích tříd - Skokanová, Matějková, Pivovarčíková, Sečány a čtvrtých tříd - Suchý, Trnčáková, Matoušek. Absolutním vítězem je ovšem Skokanová z 3.A, která dokázala nasbírat 167 kg!

      Moc všem vítězům gratulujeme!

     • Provoz ŠD v době ředitelského volna!

     • V době ředitelského volna 20.- 22. 12.2022 bude v případě zájmu pro žáky školní družiny v provozu JEDNO oddělení ŠD v přízemí budovy ZŠ Školní od 7:30 h do 16:00 h. 

      Děti budou moci ráno v tyto dny do ŠD přicházet vždy od 7:30 a do 8:00 h, a vyzvednout si je bude možné v časech od 12:00 do 13:00 h nebo od 15:00 do 16:00 h, popř. může dítě v tyto určené časy odcházet po domluvě samo.

      Dopoledne se budou děti věnovat doučování, odpoledne za příznivého počasí vycházkám nebo didaktickým hrám v oddělení.

      Školní jídelna v tyto dny nevaří a bude nutné dát dětem dostatečně velkou svačinu, která nebude vyžadovat ohřev.

      Potvrzení Vášeho ZÁVAZNÉHO zájmu o ŠD v době ředitelského volna je nutné nahlásit do 15.12. 2022! 

      Další bližší informace získáte u svých vychovatelů.

      Děkujeme

     • Halloweenská stezka odvahy - výzva k rodičům

      Milí rodiče, hledáme dobrovolníky k pořádané akci Halloweenská stezka odvahy pro 1. stupeň. Pokud máte chuť se zapojit, napište mi prosím na e-mail: srps.zstruhlarska@gmail.com. Dne 25.9. od 17 hod. v aule druhého stupně proběhne naplánování celé akce. Účast všech, kteří chtějí pomoci s organizací, je v tomto termínu nutná. Stezka odvahy pak proběhne na Halloween 31.10. od 17 hod. Přesné informace budou brzy zveřejněny.

     • Plán akcí SRPŠ 2023/2024

      SRPŠ finančně i organizačně podpoří v tomto školním roce:

      • 9.10. Dětský filmový festival Oty Hofmana v Karlových Varech v Thermálu - SRPŠ zaplatí vstupné svým členům jak na 1. i 2. stupni, 1. stupeň čeká pohádka Největší dar, děti 2. stupně pak film Děti Nagana
      • 31.10. od 17 hod. Halloweenská ste
     • Letní slavnost Havaj

      Konec školního roku se blíží a my jsme ho společně s dětmi i rodiči oslavili již v úterý 27.6.2023 velkou událostí s havajskou tématikou. V areálu druhého stupně zněla hudba, děti z prvního stupně připravily vystoupení v havajském stylu, přijelo balónkové divadlo, hrály se hry, pekly vuřty, sportovalo se, malovalo, jedlo, pilo, programovalo. Akce měla velmi příjemnou atmosféru a všechny nás naladila na přicházející letní prázdniny.

     • Poslední dny v ŠD

      Blíží se konec školního roku, máme tu poslední týden, ale my v ŠD v aktivitách nepolevujeme. Pro Sdružení zdravotně postižených v karlových Varech jsme vyrobili přes 90 přáníček a okolo 100 ks drobných dárečků. Snad jim udělají radost.

      Některá oddělení se vydala na výlet do centra Karlových Varů za poznáním památek, některá se jestě chystají. Oblíbeným cílem se stala Náplavka spojená jízdou vlakem ze Staré Role, a také Areál Rolava, kde včera byla naše přípravka s paní Vicanovou. Na těchto aktivitách nesmí chybět studená zmrzlina, která v horkém počasí pomáhá. :-) Oddělení paní Volfové se vydalo pěšky na výstavu hamburgerů do McDonaldu a zítra nás čeká závěrečný boj v areálu Laser game ve Staré Roli. Sportujeme, luštíme, závodíme... V naší družině se prostě stále něco děje!

     • Hledání pokladu Apačů v ŠD

      Celý školní rok jsme v naší ŠD plnili spoustu aktivit vedoucích k nalezení a otevření pokladu indiánského kmene Apačů. Ve středu 21.6. nadešel den, na který jsme se všichni těšili. Čekal nás závěrečný "boj o poklad". Ve vlastnoručně vyrobených indiánských kostýmech jsme lovili bizony, házeli oštěpem, odpovídali na záludné otázky samotnému Šamanovi, prokazovali znalosti z botaniky, tančili tanec úspěšného lovce okolo totemu, stopovali divou zvěř, jezdili na mustangovi, zdobili lapač snů nebo luštili písmo ostatních indiánských kmenů, a mnoho dalších úkolů. Nechyběla ani indiánská hudba. Za každou splněnou úlohu jsme do mapy pokladu získali razítko. V cíli jsme nalezli truhlu s pokladem. A co v ní bylo? Plno dobrot a kouzelné bublifuky!

     • Přespávačka 22.6.2023

      Ve čtvrtek 22.6.2023 se uskutečnila naše první PŘESPÁVAČKA na 1. stupni. Dle reakcí našich dětí se toto malé dobrodružství povedlo. Velký dík patří zejména učitelům bez jejichž podpory a ochoty by to nešlo. Jste jedničky!
      Za SRPŠ MUDr. Martina Procházková

     • POKOS

      V pátek dne 16. 6. dorazili na naši školu příslušnící KVV (Krajského vojenského velitelství). V rámci aktivity POKOS jsme se na čtyřech stanovištích a v terénu naučili různé věci, užitečné pro přežití v náročných podmínkách. Den jsme zahájili společným nástupem v tělocvičně, kde byli žáci rozděleni do osmi skupin a dostali harmonogramy dnešního programu. Dozvěděli jsme se základní informace o fungování Armády České republiky. Pak už jsme se pustili do plnění úkolů. Stanoviště zahrnovala tyto aktivity: střelbu na cíl, seznámení s vojenskou technikou, zdravovědu, ochranu proti zbraním hromadného ničení a orientaci v terénu s pomocí souřadnic a buzoly. Celý den byl pro nás velmi zajímavý a poučný. Vojáci pro nás vše pěkně a poutavě připravili. Nejlepším důkazem byl zájem a zaujetí ze strany nás, žáků i našich vyučujících. Aktivitu pro nás zorganizoval pan učitel Růžička, kterému patří velké

     • "Majáles"

      Každý školní rok přinese něco nového. Tento školní rok přinesl začínající tradici školních plesů, což nás všechny moc těší. První krásnou událostí byl maškarní ples žáků prvního stupně v březnu a na ni navázal ples žáků druhého stupně, který se konal 2.6.2023 v Lidovém domě ve Staré Roli.

      Ples, který žáci pojmenovali "Majáles", proběhl pod záštitou spolku rodičů SRPŠ. Rodiče žáků zajistili pronájem sáu, poskytli sponzorské dary do tomboly, která byla opravdu bohatá, pomohli s přípravou a tiskem plakátu, zajištěním malování na obličej a tetování. Program plesu připravili žáci, především členové žákovského parlamentu za podpory vyučujících druhého stupně.

     • ABAKU liga a jiné...

      Dne 5. 6. 2023 čtveřice žáků ve složení Eliška Fričová, Tonda Jandl, Petr Smrčka a Honza Šulc brzy ráno společně vyrazili vstříc zápasům s nejlepšími žáky z celé republiky v matematické soutěži ABAKU. V Praze na Pedagogické fakultě se setkalo 52 účastníků ze všech krajů, kde se v náročných sedmi kolech hodnoceno švýcarským šachovým systémem uskutečnilo rozřazování do jednotlivých kol a určilo konečné pořadí. V pozdních odpoledních hodinách nastalo vyhlašování výsledků jednotlivců a nejlépe se umístil Petr, který skončil na 18.místě, Eliška s Tondou ve třetí desítce a Honza v páté desítce. Naše škola celkově skončila v dlouhodobé online soutěži na krásném třetím místě a na konečném turnaji obsadila sedmé místo ze všech krajů. Zážitky z mistroství republiky v soutěži jsou neocenitelné a těšíme se další ročníky.

     • POZVÁNÍ NA LETNÍ SLAVNOST "Havaj"

      Žáci, učitelé a rodiče aktuálně chystají závěrečnou "Letní slavnost", která by měla být příležitostí pro neformální setkání všech před koncem školního roku.

      Rezervujte si tedy v kalendáři termín 27. 6. 2023 od 15:00 - 19:00.

      Slavnost se bude konat v areálu II. stupně - venku i uvnitř a těšit se můžete na bohatý program a jako vždy dobré občerstvení.

     • Týden v ŠD

      Včera se oddělení paní Volfové a oddělení paní Tatarkové vydalo do centra města Karlových Varů, aby se svezla v kočáře taženého krásnými bílými koňmi. Během projíždky se děti dozvěděly vše o budovách a místech, které míjely a naučily se některé z povelů pro "řízení" koňského spřežení. Stejný program dnes čeká oddělení paní Puchýřové a paní Vicanové.

     • Fotbalový turnaj

      ​​​​​​Ve čtvrtek 8.6. pořádal fotbalový klub FC Slavie Karlovy Vary turnaj pro žáky druhých a třetích tříd. Turnaje se zúčastnilo 6 škol a naši žáci vybojovali krásné 3. místo. Školu reprezentovali Miroslav Holub (2. B), Nicolas Edr (2. C), Petr Šott (2. C), Šimon Uhrin (2. C), Alexander Zakreničnyj (2. C), Václav Zloch (2. C), Marek Nečekal (3. A), Vojta Černý (3. C), Michael Godžo (3. C), Denis Vlnatý (3. C), Maxim Kozel (3. D), Šimon Záhořík.

     • 5. A v Karlovarském městském muzeu

      6.6. po absolvování úžasné přednášky v Thermalu o Senegalu se třída 5. A vydala na další pouť za informacemi. Navštívila Karlovarské městské muzeum, kde na ni čekala komentovaná prohlídka po stopách historie našeho města. Díky paní průvodkyni se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, osahaly a vyzkoušely si vystavené exponáty a jistě si odnesly mnoho dalších informací o našem krásném městě.