• Přespolní běh 1. stupeň

     •  

       

      Vybraní žáci I. stupně se dnes zúčastnili okresního kola v přespolním běhu. Závod se konal v obtížných podmínkách lesního areálu v Drahovicích. I když naši žáci nestáli na stupních vítězů, všichni zaslouží velikou pochvalu za snahu, nasazení a fyzické vypětí. Děkuji za reprezentaci těmto žákům: 

      Vitvarová Anna 3. A, Plouharová Kateřina 3. C, Shorná Ela 3. D, Altmanová Veronika 4. C, Tamášová Soňa 4. A, Tomínová Emma 4. C, Vlnatý Denis 3. C, Záhořík Šimon 3. D, Neugebauer Ondřej 3. D, Volák Šimon 4.C, Musak Anton 5. B, Sopko Michal 5. C

                                                                                                                                                       Mgr. Alena Ženíšková

     • Letem Karlovým světem

     • Třídy 2. B a 3. D společně vyrazili na prohlídku hradu Loket. Prohlédli si sbírku zbraní, navštívili mučírnu a také vyšlápli 96 schodů na útočnou věž.  Od paní průvodkyně se dozvěděli o spojení Karla IV. s hradem Loket. A snad jako on se budou i naši žáci rádi vracet na loketský hrad.

     • Středověký bestiář

     • Ve středu 5.10. se třídy 7.A a 7.B podívaly do prostor kláštera v Teplé. Žáci navštívili jak reprezentativní prostory kláštera (slavnostní sál, jídelnu apod.), tak nahlédli i do podzemí. Ostatní prostory objevili během únikové hry s názvem „Středověký bestiář“ . Akce se dětem líbila.

     • 8. B hrála únikovou hru v Krajské knihovně

     • Třída 8. B se vydala navštívit Krajskou knihovnu v Karlových Varech. Naším záměrem bylo zahrát si únikovou hru nazvanou Strážce příběhů a zkusit během 60 minut opustit uzamčenou místnost s pomocí našich znalostí a důvtipu. Hra nás provedla dějem čtyř známých knih klasické literatury. V době, kdy hráli naši spolužáci, jsme se věnovali vybírání knížek z bohaté nabídky knihovny a jejich čtení a také hraní deskových her. Návštěva knihovny s únikovou hrou se nám velmi líbila a akce se vydařila. Mgr. Linda Hrochová

     • Koulelo se, koulelo

     • V pondělí 3. října vyrazili společně žáci z 3. A a 3. C do Bečovské botanické zahrady. Čekalo na nás nabité dopoledne s programem Koulelo se, koulelo. V útulném prostředí botanické zahrady nás lektoři seznámili s ovocnými stromy se zaměřením na jabloň domácí. Žáci si zdravě zamlsali, protože si společnými silami vyrobili vlastní jablečný mošt. Všichni jsme si odnesli cenné informace o zdravé výživě i ekologickém hospodaření, trochu si zacvičili, zazpívali a zatančili. Těšíme se na další návštěvu. 

                                                                                                               Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Hana Kučerová

     • Exkurze do Porcelánové školičky

     • První říjnové pondělí strávily třídy 3. B a 5. A příjemné dopoledne v Porcelánové školičce v Nové Roli. Pro páťáky to už byla druhá návštěva, přesto si rádi oživili své vzpomínky na výrobu talířů, hrníčků, misek. Opět si všichni odekorovali svůj vlastní hrneček či talířek. Poděkování patří paní lektorce, která se nám celou dobu plně věnovala.

     • Adaptační výjezd 6.B

     • V pondělí 3.10.2022 odjela téměř v plném počtu třída 6.B s třídním učitelem Mgr. Martinem Benešem na adaptační kurz na Boží Dar. Žáci během prvního dne zvládli mnoho aktivit, při kterých se učili spolupracovat a řešit problémové situace.

      I další den se žáci věnovali mnoha aktivitám venku na čerstvém vzduchu, zahráli si běhací piškvorky, učili se "morseovku", navštívili muzeum a horskou službu. 

      Dnešní den je věnován programu Komunikace a týmová spolupráce s lektorkou Jitkou Rozhoňovou.

     • "ZLATÁ HOREČKA IV.C"

     • Třída IV.C se pod vedením paní učitelky Růžičkové v rámci předmětu Člověk a jeho svět vydala do okolí Smolných Pecí. Jejich cílem se staly odvalové haldy bývalého lomu na křemen, který zde byl těžen pro výrobu porcelánu ve Staré Roli. Žáci měli za úkol hledat drahé minerály- růženíny a turmalíny. Některým zdatným hledačům se podařilo objevit i sběratelské kousky. Děti si nalezené kameny ponechaly na památku. Cestou zpět do školy žáci rozvíjeli svůj orientační smysl. Učili se číst v mapě a určovali světové strany podle přírodních jevů.

     • "Hurá na dřevo"

     • V úterý 27.9. nás navštívili v rámci předmětu Člověk a jeho svět lektoři z designové galerie SUPERMARKET WC. Z jejich edice jsme si vybrali projekt "Hurá na dřevo". Žáci čtvrtých ročníků se seznámili se slovem design, ukázali si co je umělecká galerie a co vše se dá tvořit v rámci užitého umění. Následně se učebnou začalo nést radostné klepání, jak se žáci s vervou chopili kladívek. Během chvilky už pod rukama začala vznikat vozítka, která se dotvořila všemi možnými materiály. Radost udělalo i to, že si žáci poté vozítka mohli odnést. Byl to krásný program a také,někdy se fantazii opravdu meze nekladou :)

     • Adaptační pobyt 6.C na Božím Daru

     • Týden na horách

      V pondělí odjela téměř v plném počtu třída 6.C pod vedením třídní učitelky Mgr. Jany Mohrmannové na adaptační pobyt na Boží Dar. Žáci během prvních dní zvládli mnoho her, při kterých se učili spolupráci, návštěvu Štoly č. 1 v Jáchymově a exkurzi na stanici horské služby. Ve středu absolvovali program "Komunikace a týmová spolupráce" s lektorkou Jitkou Rozhoňovou, která se školou spolupracovala již v minulém roce v rámci projektu "Domluvíme se". Čtvrtek je věnován venkovním aktivitám a večer čeká děti bojovka...a zítra spokojený návrat domů.

     • Příběhy našich sousedů

     • Již podesáté se v letošním školním roce zapojí žáci 9.ročníku naší školy do projektu organizace Post Bellum – Příběhy našich sousedů pod vedením Mgr. Světlany Ševčíkové.  A i tentokráte se pokusíme zmapovat zajímavý příběh někoho, kdo prožil svůj život v minulém století.

     • Ohlédnutí za Adaptačním kurzem 6.A

     • „Kdo si hraje, nezlobí :O)“

      Dobrodružství 6.A na Božím Daru se nachýlilo ke konci. Všechny cíle, které jsme si před odjezdem na Adaptační kurz vytyčili, jsme splnili a v mnohém jsme překvapili sami sebe. Odjíždíme jako jedna parta, která se pomocí nejrůznějších aktivit, činnostního učení, komunikace a týmové spolupráce naučila, že „táhnout za jeden provaz“ umíme skvěle.

      V závěru jsme navštívili HORSKOU SLUŽBU na Božím Daru. Mohli jsme si prohlédnout vybavení místních záchranářů. Zajímal nás postup při záchraně života a ochraně zdraví lidí. Opakovali jsme si možnosti přivolání pomoci, využití aplikace Záchranka a její ovládání. Nakonec nás zajímalo, jak se může kdokoliv z nás stát záchranářem.

      Dále nás navštívila paní Jitka Rozhoňová, se kterou jsme rozvinuli komunikační dovednosti. Vysvětlili jsme si verbální a neverbální komunikaci, sestavili řadu ZOOM obrázků a hráli další týmové hry.

      Dnes se loučíme s Božím Darem a těšíme se na naše další dobrodružství. Mgr. Lucie Haaková

       

     • Poděkování rodiči.

     • Děkujeme paní Silvii Pokorné za krásný materiál, který věnovala škole pro žáky na výtvarné a pracovní činnosti. 

     • Adaptační pobyt 6.A

     • PO STOPÁCH SNĚŽNÉHO MUŽE

      V týdnu od 12. do 16. září probíhá adaptační kurz třídy 6.A na Božím Daru v penzionu „Houda Bouda“. Hlavním cílem je stmelení nově vznikajícího kolektivu, vzájemná spolupráce, odhalení schopností jedince i skupiny a seznámení mezi sebou. Náplní jsou různé společenské, strategické, seznamovací, zážitkové hry a kreativní činnosti, ve kterých se spolužáci lépe poznají. Soustředíme se na rozvoj komunikace a spolupráce. Vše je zakomponované do možností okolního terénu.

      Každý den získáváme nové dovednosti a rozvíjíme schopnosti získané. Seznamujeme se s historií města Boží Dar, na okruhu BOŽÍDARSKÉ RAŠELINIŠTĚ jsme kompletovali ve skupinách informace o místní fauně a floře. Vytvořili jsme společně naučné panely. Podmínkou bylo domluvit se a umět předat informace spolužákům ve srozumitelné podobě.

       „Každý jeden přiložil ruku k dílu.“

      Průběžně jsou zařazovány pohybové hry a týmové úkoly. V dalších dnech nás čeká: přednáška na stanici HORSKÉ SLUŽBY BOŽÍ DAR, hry na rozvoj spolupráce a nenásilné komunikace s lektorkou Jitkou Rozhoňovou, “Indiánská stopovačka v lese“, sběr a třídění přírodnin - koláž, dále pak „Pyžama - Party“, návštěva MUZEA Boží Dar. Na turistice využíváme aplikace: Živé hory, Krušné hory, Léčivé byliny a učíme se je funkčně využívat.

      Mgr. Lucie Haaková

     • VARYZÁŘÍ

     • Jak možná už mnozí víte, tento víkend 9. 9. – 10. 9. probíhá v Karlových Varech již několikátý ročník světelné instalace VARYZÁŘÍ. V letošním roce byla naše škola požádána o to, zda by s touto akcí nepomohla. Jedná se o světelnou instalaci u Alžbětiných lázní, která bude zahrnovat velké množství lampionů s karlovarskou tématikou. Na výrobě lampionů se podílela 5.A, 5.B a 4.B a byla to chvilkama opravdu makačka 😊. V pátek ihned po ránu vyrazila třída 4. A s paní učitelkou Pavlou Celerovou a Jitkou Strykovou na pomoc s instalací přímo do lázeňské zóny. Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří se na akci podíleli a pomohli městu Karlovy Vary s přípravou této krásné a zajímavé umělecké akce. Užijte si VARY ZÁŘÍ 2022 😊a snad nás počasí moc nepřekvapí. 

     • Informace školní družiny

     •  

      Žáci jsou do školní družiny pro rok 2022/23 přijímáni do naplnění kapacity na základě řádně vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání v ŠD zákonným zástupcem žáka.


      PROVOZ ŠD

      Ranní            6:00 – 8:00 hodin                                           

      Odpolední   11:40 – 16:30 hodin

      Provoz ranní ŠD probíhá v přízemí budovy ZŠ Školní ve IV. oddělení ŠD pro všechny řádně přihlášené žáky, včetně přípravných ročníků, které mají nově umístěny své třídy i oddělení ŠD v budově II. stupně ZŠ Truhlářská. Žádáme Vás o dodržování provozní doby ŠD a včasném vyzvedávání vašich dětí z ŠD. 

      V souladu s prováděcí Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy výši úhrady za zájmové vzdělávání ŠD na měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2022 se splatností do 15. září ve výši 1000,- Kč (tj. 250,- Kč /měsíčně) a na další měsíce leden až červen bude platba vypočtena podle vývoje aktuální ekonomické situace v ČR. Úhrada se zasílá na bankovní účet školy. Pokud nebude stanovená částka uhrazena včas, nebude moci být vaše dítě přijato do ŠD!

      Číslo účtu: 35–731 86 00 227/0100

      Částka (září–prosinec): 1000,- Kč

      Variabilní symbol 1

      Specifický symbol katalogové číslo žáka

      Do poznámky jméno žáka

       

      Kdo se bude o vaše děti starat ve školní družině?

      oddělení          vychovatel                              třída                             umístění/budova

      I.                     Mgr. Irena Volfová, DiS.          4. A, 2.B, 5.C              1. patro/I. stupeň

      II.                    Denisa Pavlasová                     3. A, 3. D                    1. patro/I. stupeň

      III.                   Jana Puchýřová                        1. C, 1. B                    1. patro/I. stupeň

      IV.                   M. M. Matysová                        2. C, 2. B                     přízemí/I. stupeň

      V.                    Ivana Vítová                              2. A, 2. B                     2. patro/I. stupeň

      VI.                   František Skoták                       1. A, 1. B                    2. patro/I. stupeň

      VII.                  Jana Tatarková                        4. B, 4. C, 5.A              1. patro/II. stupeň

      VIII.                 Terezie Pokorná                      3. B, 3. C, 5. B             1. patro/II. stupeň

      IX.                   Romana Vicanová                   0. A, 0. B                    1. patro/II. stupeň

       

     • Volno ředitele školy

     • V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů na dny 1. 9. 2022 a 2. 9. 2022 volno ředitele školy.

      Školní rok bude zahájen dne 5. 9. 2022, vyučování pro všechny ročníky 8:00 - 8:45.

      Obědy budou vydávány od 10:30 - 12:30. Na tento den je nutné si oběd individuálně přihlásit.

      Třídní schůzky 6. ročníků proběhnou dne 5. 9. 2022 od 17:00.

      Ve dnech 6. a 7. 9. 2022 výuka na prvním stupni 8:00 - 11:40, na druhém stupni 8:00 - 12:35.

      Od 8. 9. 2022 výuka dle rozvrhu ve všech třídách.

      Prosím o sdílení této informace s ohledem na prázdninový čas a děkuji za pochopení.

      Mgr. Jana Krausová, ředitelka školy 

     • Školní výlet 1.A

     • Žáci 1. A s paní učitelkou Novotnou a šesti rodiči navštívili 28.6. Zoopark v Chomutově. Dětem se líbila nejen zvířata a dětská hřiště, ale i cesta vlakem.

     • 7.B na výletě...

     • Dne 24. 6. se žáci 7. B vydali na pěší výlet po Karlových Varech. Autobus nás dopravil do ulice Na Vyhlídce. Naše kroky vedly na stezku Jeana de Carro, kterou většina z nás navštívila vůbec poprvé. Prohlédli jsme si nově opravené Vřídlo a pak jsme pokračovali lanovkou k rozhledně Diana. Po návštěvě zookoutku, rozhledny a motýlího domu jsme se po nezbytném občerstvení vydali pěšky zpět do Staré Role.

     • ERASMUS - hostujeme zahraniční školy

      V minulém roce se naší škole podařilo úspěšně zažádat o grant Erasmus+. Šlo konkrétně o projekt krátkodobých mobilit pedagogických pracovníků. V rámci získaného grantu se 8 vyučujících naší školy zúčastnilo vzdělávacích kurzů v zahraničí. Kurzy proběhly v Rakousku, Itálii, Německu a na Islandu. Tyto aktivity nebyly pouze dalším vzděláváním pedagogů. Největším bonusem bylo získání partnerských škol pro spolupráci a jasnější představa o tom, jaké jsou další možnosti aktivního zapojení školy do projektu Erasmus+. Jak již bylo zmíněno, třída 6.A pod vedením třídní učitelky Mgr. Lucie Haakové a Ing. Milana Růžičky navázala online spolupráci se školami na Slovensku a v Polsku a spolupracují na projektu, který propojuje historii a informatiku.

     • Výroba ručního papíru

      5. A navštívila paní lektorka z Galerie SUPERMARKET wc. Tato dílna byla zaměřena na seznámení se vznikem papíru, recyklaci a využití v běžném životě. Žáci si vyrobili svůj vlastní ruční papír, k jeho ozdobení využili sušené květiny a byliny. Za tři neděle dětem paní lektorka přinese hotová usušená díla.

     • Odznak všestrannosti

      Ve čtvrtek 23.3. se účastnilo 14 vybraných žáků z 3. - 6.tříd Okresního kola odznaku všestrannosti, které se konalo na ZŠ Masarykova v Ostrově. Soutěžilo se v 5 disciplínách, a to v trojskoku, hodu medicinbalem, přeskoku přes švihadlo, driblingu a klicích. Přestože se naši žáci zúčastnili takovéto soutěže poprvé a konkurence byla opravdu velká, ostudu neudělali a vedli si velmi dobře. V soutěži družstev obsadili celkové 6.místo ze 7.

     • Zimní kurz - druhý turnus

      Osmáci a deváťáci propadli zimním sportům! Naším revírem jsou klínovecké sjezdovky. Naše tempo je zběsilé. Směr jasný, z kopce dolů k vleku a zpět nahoru, po celé tři dny. Naším pracovním nástrojem jsou lyže a snowboardy. Truhlářská objevila několik mimořádných lyžařských talentů. Za maximální výkon, samostatnost a kamarádství si všichni zaslouží palec nahoru 👍

     • Ohlédnutí za KARNEVALEM

      SRPŠ 17.3.2023 uskutečnilo první karneval ZŠ Truhlářská. Dle reakce našich dětí se akce velmi vydařila. Atmosféra byla fantastická!

      Za SRPŠ bych ráda poděkovala Studiu Fontána za krásná vystoupení a ochotu udělat si na nás čas. Velký dík také patří společnosti MADETA a.s. a rodičům, kteří darovali krásné dárky do naší tomboly. Věřím, že se karneval stane naší tradicí a v příštím roce se opět setkáme a užijeme si to. Nyní se můžeme těšit na Majáles 2.stupně, který se uskuteční také v Lidovém domě.

     • Soutěže a aktivity uplynulého týdne na II. stupni

      Žáci druhého stupně se zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, neobsadili sice postupová místa, ale vedli si v soutěži velmi dobře. Kategorii mladších žáků reprezentovala Anna Zaporozhets ze 7.C a kategorii starších žáků Ondřej Zburník z 9.A.

      Starší žáci druhého stupně se také zapojili do soutěže v německém jazyce, kde zadáním bylo natočit reklamu na Karlovarský kraj, nebo spíše místo, produkt či zajímavost v kraji. Tři videa byla zaslána do dalšího kola soutěže a jejich autory byly trojice žáků 9. tříd: 1. místo: Lenka Baťková, Eliška Šneberková, Marek Peteřík - 9.B, 2. místo: Jakub Dvořák, Nela Fričová, Daniel Hanák - 9.C, 3. místo: Natálie Džupinová, Daniela Kočová, Jana Závodná - 9.C. Všem gratulujeme a oceňujeme aktivní zapojení do soutěže.

     • Zimní kurz na Božím Daru

      V pondělí 13. 3. 2023 zahájila první skupina žáků 7. a 9. tříd zimní kurz na Božím Daru. Ubytování v penzionu Houda Bouda přímo pod sjezdovkou Hranice nabízí skvělé zázemí pro všechny zúčastněné. První adaptační den byl věnován ubytování se, rozdělení do skupin, prohlídce okolí, hrám i filmovému večeru.

     • SRPŠ : Trénink paměti a efektivní učení

      Ve dnech 22. 2. a 1. 3. 2023 proběhly na škole semináře pro žáky 5. tříd „Trénink paměti a efektivní učení“. Děti se seznámily s poznatky o mozku a paměti z hlediska učení a vyzkoušely si paměťové techniky. Poznaly své dominantní učební styly a zjistily, proč mají spát 9 až 11 h nebo proč se dobře a včas nasnídat. Překvapující byly pro děti obrázky poškozených mozků
      od marihuany a alkoholu. Děti si vyzkoušely práci s asociacemi, fantazií a vizualizacemi a zjistily, že učení může být i zábavné. Nedělalo jim problémy zapamatovat si číslo Pí na 21 pozic 3,14159265358979353846. V závěru semináře si kreslily myšlenkové mapy jako poznámky pro snadnější učení. Za SRPŠ Martina Procházková

     • Karneval vstupenky

      Milí rodiče, děkujeme za váš velký zájem o karneval. Vstupenky lze koupit u paní sekretářky na 1. stupni do pátku 17.3. Lístky rychle mizí, tak si svou vstupenku kupte včas.

      za SRPŠ MUDr. Martina Procházková

     • Svačinky pro děti do škol

      Milí rodiče, jak jsme Vás již před časem informovali o možnosti odebírání svačin pro Vaše děti, dnes doplňujeme další informace. Někteří z Vás již dětem svačiny objednávají. Zde je odkaz na nové stránky, kde se můžete dozvědět více: https://snackujeme.cz Pozn. Já jako sekretářka denně svačiny přebírám od dodavatele a musím se přiznat, že jsou velice lákavé. Jsou denně čerstvé, pečivo křupavé, zelenina a ovoce svěží. Bagety plné masa, salát dozdobený bylinkou, jogurt s čertvým ovocem. Vždy krásně zabalené, doplněné ubrouskem, popř. příborem. Mohu jen doporučit. Táborská

     • Těšíme se na karneval!

      V družině se už moc těšíme na páteční karnevalový ples. Chceme, aby byl co nejpovedenější, nejveselejší, nejkouzelnější, proto jsme přidali ruce k dílu a pomáháme s výzdobou sálu. Pilně tvoříme v odděleních pohádkové postavičky. Určitě budou posloužit i po plese jako dekorace na chodbách naší školy.

     • Družina v knihovně

      My děti ze školní družiny do knihovny chodíme vždy, když nám to čas dovolí během celého roku. Březen je ale měsícem knihy, proto jsme se rozhodli věnovat knihám zvláštní pozornost a vydat se za nimi do místní městské knihovny častěji, kde si každý z nás vybral podle svého uvážení jednu, kterou do konce března sám přečte.

     • Druháčci se školní družinou na bowlingu!

      Minulý týden se naši druháčci s paní vychovatelkou Volfovou utkali v bowlingu. Někteří se s touto hrou setkali poprvé, ale rychle si osvojili hráčské dovednosti a bojovali jako lvi. Nejlepší skóre nahráli Michal Regner a Marek Hytha, za děvčata Sabinka Fischbachová a Josefínka Nosková. Výborní byli také Václav Zloch a Petr Šott. Uznání ale zaslouží všichni - nebáli se, překonali sami sebe a bojovali čestně. Určitě bude odveta!

     • Workshop "FINANČNÍ GRAMOTNOST" ve 4. B

      Ve třídě 4. B proběhl vzdělávací program "Finanční gramotnost" pod vedením paní přibylové z ČSOB Praha. Program byl zaměřen na získání znalostí z oblasti financí. Zabýval se základními pojmy jako druhy platebních prostředků, vysvětloval vznik a původ peněz. Ke konci hodiny proběhla tipovací soutěž, kdy žáci museli uhádnout přibližnou částku skartovaných peněz v balíčku. Moc jsme si to užili a věříme, že to nebylo naše poslední setkání.