• Provoz školy

     •                  PROVOZNÍ DOBA SEKRETARIÁTU ŠKOLY BĚHEM HLAVNÍCH ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN

      2022   v pracovní dny 9:00 – 12:00

       

      1.7. - 14.7.           budova Školní (777 362 938)

      15.7. - 25.7.                   d o v o l e n á

      26.7. - 5.8.            budova Truhlářská (775 851 620)

      8.8. - 13.8.            budova Školní (777 362 938)

      15.8. - 22.8.          budova Truhlářská (775 851 620)

      od 23.8.                 provoz na obou budovách

     • Procházka 1.A po Karlových Varech

     • Žáčci 1.A se 21.6. prošli údolím řeky Teplé. Nejprve se svezli lanovkou od Imperiálu na Divadelní náměstí, potom prošli karlovarské kolonády, prohlédli si nově otevřené karlovarské Vřídlo a další prameny. Nechyběla ani oplatka se zmrzlinou. 

     • Školní výlet 2.A a 2.C

     • Ve středu 22. června vyrazili žáci třídy 2. A a 2.C vlakem na zasloužený školní výlet. Náš cíl byl státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou, kde nás čekala komentovaná prohlídka Relikviáře svatého Maura. Expozice nás vrátila do minulosti a provedla nás napínavým příběhem, který se pojí s tajemstvím tohoto skrytého pokladu. Užili jsme si i zámeckou zahradu, kde jsme zkoušeli chůzi na chůdách. Nechyběla ani zmrzlina, penízek hozený do fontány pro štěstí a nějaký ten drobný suvenýr na památku. 

     • Peer program

     • Na páteční dopoledne jsme si spolu s kamarády z parlamentu připravili peer program na téma první pomoc. Akce byla zaměřena na 3. ročníky, postupně se na našich šesti stanovištích vystřídali žáci 3.A, 3.B a 3.C. Počasí nám přálo, proto jsme akci mohli připravit na hřišti prvního stupně.

      Děti si mohly prakticky vyzkoušet ošetření popálenin, zlomeniny, oživování, pomoc při epileptickém záchvatu, transport zraněného medvěda a volání na linku první pomoci. Na konci byli vždy vyhlášeni nejlepší malí zdravotníci, každý byl odměněn certifikátem a malou sladkostí.

      Velké díky patří zúčastněním parlamenťákům, kteří působili jako moderátoři, mentoři i jako figuranti. Také bych velmi ráda poděkovala Lucce Hrabákové z 8.A, která nám pro třeťačky diplomy navrhla a namalovala.

     • Ocenění Města Karlovy Vary

     • Ve středu 15.6.2022 v prostorách auly ZŠ Šmeralova ocenilo Město Karlovy Vary nejúspěšnější žáky a pedagogy. Pamětní listy a drobné dárky převzaly vybrané osobnosti jednotlivých škol, které vynikají svými výsledky, úspěchy a věnují se práci nad rámec svých povinností.

      Za naši školu ocenění obdržela za I. stupeň žákyně 5. C Karolína Kučerová, za II. stupeň získal cenu Adam Kučera z 8. C. Oba žáci skvěle reprezentují školu. Vynikají svými vědomostmi a znalostmi. Jsou oblíbení v třídním kolektivu, spolehliví, učí se s chutí a se zájmem.

      Za vynikající práci učitele a přístup k žákům získala ocenění Mgr. Světlana Ševčíková. Gratulujeme!

     • Pozvánka na akci města "Škola končí!"

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      Statutární město Karlovy Vary v rámci projektu Karlovarské kulturní léto 2022 připravilo pro žáky základních škol a studenty středních škol koncert, který se pod názvem ŠKOLA KONČÍ! uskuteční na konci školního roku, konkrétně dne 30. června 2022 od 17:00 hodin v karlovarské KV Areně.

       

      Rámcový časový program:

      16:00                     otevření areálu
      17:00 - 18:00      Hlavolamy
      18:30 - 19:30      Adam Mišík
      20:15 - 21:15      Richard Krajčo
      21:45 - 23:00     Poetika

       

      Vstupenky na tuto akci lze zakoupit přes Infocentrum města Karlovy Vary, odkaz zde: Škola končí! (karlovyvary.cz)

     • Informace ze školní jídelny - konec školního roku

     • V pondělí 27.6.2022ve 14,00 hodin se uzavírají odhlášky a přihlášky obědů. Poté už obědy nebudu moci odhlásit ani přihlásit. Vyúčtování jistin pro odcházející žáky a vrácení peněz na účty bude provedeno začátkem července 2022. Přeplatky ostatních strávníků se převádějí do následujícího školního roku. Seznamte s tímto rodiče, aby se předešlo zbytečnému nedorozumění a dohadům.

      Nemocným dětem budou moci rodiče vyzvednout obědy do jídlonosiče v době od 11,30 – 12,00 hod.

      Děkuji za pochopení. Andrejsová J., ved. ŠJ.

     • 3.C v Mariánských Lázních

     • Třeťáci s písmenem C se s paní učitelkou M. Frantovou a paní asistentkou E. Fričovou vydali 16.6. vlakem do Mariánských Lázní. Děti si poslechly zpívající fontánu, splnily úkoly Karolíny a Rudy a za správné odpovědi získaly v infocentru odměnu. Poté se všichni přemístili do přírodního parku Prelát, kde se děti příjemně vyřádily na přírodních atrakcích. Byl to moc pěkný výlet.

     • KRAJ DOKOŘÁN

     • V pátek 17.6. se třída 2.D zúčastnila akce „KRAJ DOKOŘÁN“, která se konala v areálu Krajského úřadu. Pro děti byl připraven bohatý program v několika sektorech- soutěžily, tvořily, hrály si, zhlédly divadelní představení. Žáci si také zkusili dojení. Dověděli se spoustu informací o Karlovarském kraji. Všichni si užili pěkné dopoledne.

     • 3. C v Mariánských Lázních

     • Třeťáci s písmenem C se s paní učitelkou M. Frantovou a paní asistentkou E. Fričovou vydali 16.6. vlakem do Mariánských Lázní. Děti si poslechly zpívající fontánu, splnily úkoly Karolíny a Rudy a za správné odpovědi získaly v infocentru odměnu. Poté se všichni přemístili do přírodního parku Prelát, kde se děti příjemně vyřádily na přírodních atrakcích. Byl to moc pěkný výlet.

     • Školní výlet 3.B a 4.A

     • 15.6.2022 strávili žáci  3. B a 4.A příjemné dopoledne v Techmanii v Plzni. Vyzkoušeli si většinu exponátů, rozhlédli se po vesmíru, byli poučeni o ohnivém tornádu. Snad se i přesvědčili, že fyzika, chemie, matematika jsou vlastně krásné vědy.​​​​​​​​​​​​​​

     • Vyzkoušeli si práci architekta

     • Žáci prvního stupně v rámci Člověk a svět práce, byli seznámeni se základy architektonických návrhů interiéru, poznali termíny jako půdorys, bokorys a sami si mohli zkusit navrhnout vlastní interiér v předem připraveném domku. Úpravu interiéru si každý pojímal dle svého. Dosazovaly se příčky i přistavovala zimní zahrada. Někteří se opravdu vyřádili i s bazénem v obyváku a s nejrůznějšími vychytávkami, o kterých se nám dospělým může jenom zdát:) Velkou výzvou pro některé, byla i orientace v prostoru, kdy svět vidíme chvilku z výšky a chvilku opět z našeho pohledu. Dalším úkolem bylo postavit ze stavebnice vlastní byt/dům a představit ho spolužákům. Vždyť bydlení je naše základní potřeba :)

     • Divadelní představení

     • V pátek 10. 6. se třídy 1. C, 2. A, 2. C a 2. D slavnostně oblékly a vyrazily za kulturním zážitkem do Karlovarského městského divadla na představení „Rumcajs a Manka“. Pro většinu žáků to byla první návštěva takového divadla. Všichni žáci ocenili představení potleskem. Po návštěvě divadla nechyběla jak oplatka, tak ani procházka po kolonádě.

     • Informace vedoucí školní jídelny

     • Od nového školního roku jsme nuceni zdražit obědy o 2,00 Kč na porci. Cena oběda pro I. stupeň (6-10 let) bude 26,00 Kč , jistina 26,00 x 30 = 780,00 Kč, II. stupeň (11-14 let) 27,00 Kč, jistina 27,00 x 30 = 810,00 Kč, 9.třídy (15 a více) 28,00 Kč, jistina 28,00 x 30 = 840,00 Kč.

      Od září končí platnost kartiček a k vyzvedávání obědů budou sloužit jen čipy. Děti, které používaly karty, si musí zakoupit čip. Zatím je cena čipu 115,00 Kč, ale jen do vyprodání zásob. Pak bude cena čipu 122,00 Kč.

      Děkuji za pochopení. Andrejsová J., vedoucí ŠJ

     • DEN BEZ TAŠEK

     • Jaké by to bylo přinést si učebnice, sešity či jiné školní pomůcky jinak než v aktovce nebo školním batohu? Proto se zástupci školního parlamentu dohodli, že 1. června proběhne „DEN BEZ TAŠEK“. Kreativita žáků I. stupně neznala mezí. Před vstupem do školy to vypadalo, jak před odletem na dovolenou, kdy byly vidět nejčastěji kufry různých velikostí. Nechyběly ani různé krabice, košíky, pytle či dětské kočárky. Těšíme se na další netradiční akci, kterou pro nás školní parlament vymyslí.

     • Restaurátorské dílny v muzeu

     • Ve čtvrtek 2.6 jsme s naší 8.A navštívili karlovarské muzeum. Zde jsme si prohlédli výstavu Obnovená krása, doplněnou komentovanou prohlídkou. Také jsme si pod vedením týmu odborníků prošli restauratérskou dílnou. Vyzkoušeli jsme si mravenčí práci restauratéra, snažili jsme se poskládat střípky porcelánu, obnovit krásu středověkých obrazů a také jsme si zaposilovali při čištění kovových předmětů. Akce se nám líbila, jen časová dotace jedna hodina na tak nabitý program, nám přišla velmi krátká.

      Programu "restaurátorství" se pod vedením odborníků zúčastnily i další třídy prvního i druhého stupně.

     • ERASMUS - hostujeme zahraniční školy

      V minulém roce se naší škole podařilo úspěšně zažádat o grant Erasmus+. Šlo konkrétně o projekt krátkodobých mobilit pedagogických pracovníků. V rámci získaného grantu se 8 vyučujících naší školy zúčastnilo vzdělávacích kurzů v zahraničí. Kurzy proběhly v Rakousku, Itálii, Německu a na Islandu. Tyto aktivity nebyly pouze dalším vzděláváním pedagogů. Největším bonusem bylo získání partnerských škol pro spolupráci a jasnější představa o tom, jaké jsou další možnosti aktivního zapojení školy do projektu Erasmus+. Jak již bylo zmíněno, třída 6.A pod vedením třídní učitelky Mgr. Lucie Haakové a Ing. Milana Růžičky navázala online spolupráci se školami na Slovensku a v Polsku a spolupracují na projektu, který propojuje historii a informatiku.

     • Výroba ručního papíru

      5. A navštívila paní lektorka z Galerie SUPERMARKET wc. Tato dílna byla zaměřena na seznámení se vznikem papíru, recyklaci a využití v běžném životě. Žáci si vyrobili svůj vlastní ruční papír, k jeho ozdobení využili sušené květiny a byliny. Za tři neděle dětem paní lektorka přinese hotová usušená díla.

     • Odznak všestrannosti

      Ve čtvrtek 23.3. se účastnilo 14 vybraných žáků z 3. - 6.tříd Okresního kola odznaku všestrannosti, které se konalo na ZŠ Masarykova v Ostrově. Soutěžilo se v 5 disciplínách, a to v trojskoku, hodu medicinbalem, přeskoku přes švihadlo, driblingu a klicích. Přestože se naši žáci zúčastnili takovéto soutěže poprvé a konkurence byla opravdu velká, ostudu neudělali a vedli si velmi dobře. V soutěži družstev obsadili celkové 6.místo ze 7.

     • Zimní kurz - druhý turnus

      Osmáci a deváťáci propadli zimním sportům! Naším revírem jsou klínovecké sjezdovky. Naše tempo je zběsilé. Směr jasný, z kopce dolů k vleku a zpět nahoru, po celé tři dny. Naším pracovním nástrojem jsou lyže a snowboardy. Truhlářská objevila několik mimořádných lyžařských talentů. Za maximální výkon, samostatnost a kamarádství si všichni zaslouží palec nahoru 👍

     • Ohlédnutí za KARNEVALEM

      SRPŠ 17.3.2023 uskutečnilo první karneval ZŠ Truhlářská. Dle reakce našich dětí se akce velmi vydařila. Atmosféra byla fantastická!

      Za SRPŠ bych ráda poděkovala Studiu Fontána za krásná vystoupení a ochotu udělat si na nás čas. Velký dík také patří společnosti MADETA a.s. a rodičům, kteří darovali krásné dárky do naší tomboly. Věřím, že se karneval stane naší tradicí a v příštím roce se opět setkáme a užijeme si to. Nyní se můžeme těšit na Majáles 2.stupně, který se uskuteční také v Lidovém domě.

     • Soutěže a aktivity uplynulého týdne na II. stupni

      Žáci druhého stupně se zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, neobsadili sice postupová místa, ale vedli si v soutěži velmi dobře. Kategorii mladších žáků reprezentovala Anna Zaporozhets ze 7.C a kategorii starších žáků Ondřej Zburník z 9.A.

      Starší žáci druhého stupně se také zapojili do soutěže v německém jazyce, kde zadáním bylo natočit reklamu na Karlovarský kraj, nebo spíše místo, produkt či zajímavost v kraji. Tři videa byla zaslána do dalšího kola soutěže a jejich autory byly trojice žáků 9. tříd: 1. místo: Lenka Baťková, Eliška Šneberková, Marek Peteřík - 9.B, 2. místo: Jakub Dvořák, Nela Fričová, Daniel Hanák - 9.C, 3. místo: Natálie Džupinová, Daniela Kočová, Jana Závodná - 9.C. Všem gratulujeme a oceňujeme aktivní zapojení do soutěže.

     • Zimní kurz na Božím Daru

      V pondělí 13. 3. 2023 zahájila první skupina žáků 7. a 9. tříd zimní kurz na Božím Daru. Ubytování v penzionu Houda Bouda přímo pod sjezdovkou Hranice nabízí skvělé zázemí pro všechny zúčastněné. První adaptační den byl věnován ubytování se, rozdělení do skupin, prohlídce okolí, hrám i filmovému večeru.

     • SRPŠ : Trénink paměti a efektivní učení

      Ve dnech 22. 2. a 1. 3. 2023 proběhly na škole semináře pro žáky 5. tříd „Trénink paměti a efektivní učení“. Děti se seznámily s poznatky o mozku a paměti z hlediska učení a vyzkoušely si paměťové techniky. Poznaly své dominantní učební styly a zjistily, proč mají spát 9 až 11 h nebo proč se dobře a včas nasnídat. Překvapující byly pro děti obrázky poškozených mozků
      od marihuany a alkoholu. Děti si vyzkoušely práci s asociacemi, fantazií a vizualizacemi a zjistily, že učení může být i zábavné. Nedělalo jim problémy zapamatovat si číslo Pí na 21 pozic 3,14159265358979353846. V závěru semináře si kreslily myšlenkové mapy jako poznámky pro snadnější učení. Za SRPŠ Martina Procházková

     • Karneval vstupenky

      Milí rodiče, děkujeme za váš velký zájem o karneval. Vstupenky lze koupit u paní sekretářky na 1. stupni do pátku 17.3. Lístky rychle mizí, tak si svou vstupenku kupte včas.

      za SRPŠ MUDr. Martina Procházková

     • Svačinky pro děti do škol

      Milí rodiče, jak jsme Vás již před časem informovali o možnosti odebírání svačin pro Vaše děti, dnes doplňujeme další informace. Někteří z Vás již dětem svačiny objednávají. Zde je odkaz na nové stránky, kde se můžete dozvědět více: https://snackujeme.cz Pozn. Já jako sekretářka denně svačiny přebírám od dodavatele a musím se přiznat, že jsou velice lákavé. Jsou denně čerstvé, pečivo křupavé, zelenina a ovoce svěží. Bagety plné masa, salát dozdobený bylinkou, jogurt s čertvým ovocem. Vždy krásně zabalené, doplněné ubrouskem, popř. příborem. Mohu jen doporučit. Táborská

     • Těšíme se na karneval!

      V družině se už moc těšíme na páteční karnevalový ples. Chceme, aby byl co nejpovedenější, nejveselejší, nejkouzelnější, proto jsme přidali ruce k dílu a pomáháme s výzdobou sálu. Pilně tvoříme v odděleních pohádkové postavičky. Určitě budou posloužit i po plese jako dekorace na chodbách naší školy.

     • Družina v knihovně

      My děti ze školní družiny do knihovny chodíme vždy, když nám to čas dovolí během celého roku. Březen je ale měsícem knihy, proto jsme se rozhodli věnovat knihám zvláštní pozornost a vydat se za nimi do místní městské knihovny častěji, kde si každý z nás vybral podle svého uvážení jednu, kterou do konce března sám přečte.

     • Druháčci se školní družinou na bowlingu!

      Minulý týden se naši druháčci s paní vychovatelkou Volfovou utkali v bowlingu. Někteří se s touto hrou setkali poprvé, ale rychle si osvojili hráčské dovednosti a bojovali jako lvi. Nejlepší skóre nahráli Michal Regner a Marek Hytha, za děvčata Sabinka Fischbachová a Josefínka Nosková. Výborní byli také Václav Zloch a Petr Šott. Uznání ale zaslouží všichni - nebáli se, překonali sami sebe a bojovali čestně. Určitě bude odveta!

     • Workshop "FINANČNÍ GRAMOTNOST" ve 4. B

      Ve třídě 4. B proběhl vzdělávací program "Finanční gramotnost" pod vedením paní přibylové z ČSOB Praha. Program byl zaměřen na získání znalostí z oblasti financí. Zabýval se základními pojmy jako druhy platebních prostředků, vysvětloval vznik a původ peněz. Ke konci hodiny proběhla tipovací soutěž, kdy žáci museli uhádnout přibližnou částku skartovaných peněz v balíčku. Moc jsme si to užili a věříme, že to nebylo naše poslední setkání.