• Projektový týden na II. stupni

     • V letošním školním roce jsme se s pedagogy a vedením školy rozhodli vyčlenit týden projektovému vyučování na téma „Slavné karlovarské rody“. Věnovali jsme mnoho času plánování a diskutování nad celkovým pojetím této formy práce s dětmi. Cílem bylo rozvíjet v co největší možné míře klíčové kompetence při naplnění stanovených výstupů.

      Vzhledem k tomu, že jsme se do tak velkého projektu pustili poprvé, nemíchali jsme žáky napříč ročníky, ale pracovní skupinou se stala vždy kmenová třída. Třídní učitel společně s dalším pedagogem školy byli pro tento týden žákům průvodci. Sami žáci byli aktivními tvůrci. Mohli vybírat v rámci zadaného tématu z těchto slavných karlovarských rodů: Bayerovi, Becherovi, Knollovi, Mattoniovi, Moserovi, Puppovi, Weberovi. Nástěnka s tématem, doporučeným časovým harmonogramem a možnostmi výstupů byla připravena již týden před zahájením samotného projektového týdne. Následovala samotná práce – plánování a rozdělení rolí, určení výstupu, sběr a zpracování informací. Toto vše bylo potřeba stihnout ve třech dnech. Čtvrtý den byl věnován prezentacím výstupů a zhodnocení průběhu projektového týdne. Této události byla přítomna Mgr. Dominika Kožešníková, ředitelka muzea Karlovy Vary. Paní ředitelka poskytovala žákům zpětnou vazbu a doplnila vždy velmi zajímavé historické i aktuální informace k prezentovanému tématu.

      Třída 6. A vybrala pro svou práci téma rodu Moserových, žáci nás při závěrečné prezentaci provedli všemi činnostmi, kterým se věnovali. Zpracovali prezentaci, fiktivní rozhovor, připravili pracovní listy pro mladší žáky, vytvořili soubor fotografií současné nabídky firmy Moser a přidali soubor vlastních návrhů možných výrobků.

      Třída 6.B zpracovala velmi originálně téma rodiny Bayerů a seznámila nás s historií i současností karlovarské oplatky. Vedle fiktivního rozhovoru s majitelem firmy a prezentace sehráli žáci úžasné scénky k tématu.

      Třída 6.C se rozhodla pracovat v malých skupinách a představila nám velké množství výstupů. Vybrali si rod Puppů. Žáci této třídy vytvořili deskovou hru, prezentaci, video, myšlenkové mapy, komiks a únikovou hru. Třída do projektového dne výborně zapojila ukrajinské spolužáky.

      7.A se pustila do nelehkého úkolu. Historii rodu Becherů zpracovala v prezentaci a to hned ve třech jazycích. V prezentaci zazněl hlas každého žáka třídy. Bohužel při projekci se nepodařilo spustit anglickou a ukrajinskou verzi, proto žáci zaimprovizovali a přečetli nám část verze v angličtině.

      7.B připravila informace o členech rodu Weberů. Pro mnohé z nás byli velkou neznámou. Žáci natočili fiktivní rozhovor s Antonem Weberem, kterého profesionálně ztvárnil jeden z nich. Rozhovor začal v němčině, nicméně zkušené reportérky poprosily pana Webera, aby pro naše posluchače mluvil česky. Třída v rámci sběru informací připravila nádhernou květinovou vazbu a společně ji uložili na rodinnou hrobku Weberových.

      Třída 7.C připravila prezentaci a reklamu na téma rodu Mattoniových. Dále nás provedla tématem v soutěži podobné A-Z kvízu. Otázky byly poměrně obtížné, soutěžící byli nicméně stateční a historii rodiny Mattoniů jsme si tak všichni zopakovali.

      I žáci 8.A zpracovali stejné téma, rod Mattoni. Natočili vtipnou reklamu. Pro ni zhotovili mnoho nápaditých plakátů. Následně proběhla soutěž v rozpoznání příchutí minerálních vod Mattoni. Výherkyní soutěže se stala paní ředitelka Kožešníková, která si odnesla láhev minerální vody a umělecký diplom.

      Třída 8.B si pro své bádání a práci vybrala život a práci Davida Bechera. Chtěli docílit toho, abychom jméno David Becher nespojovali se známým likérem, ale abychom si uvědomili, že  David Becher byl především vynikajícím lázeňským lékařem. Žáci se v průběhu týdne věnovali měření teplot pramenů i sledování změn PH a velmi efektivně pracovali s časem. Celé téma bylo profesionálně zpracováno.

      Třídu 8.C zaujala historie rodu Bayerů. Třída opět pracovala ve skupinách dle zaměření. Zpracovali dokument, vytvořili prezentaci, plakát s informacemi o Bayerových, pracovní list a sadu her pro žáky prvního stupně.

      Třída 9.A nás formou herecké etudy přenesla do minulosti. V rozhovorech jednotlivých postav jsme se dozvěděli zajímavosti ze života rodiny Mattoni. Zároveň žáci zpracovali tělovýchovné video s názvem „Cvičení s Mattoni“.

      Třída 9.B nás pozvala do Kavárny u Becherů, kde jednotliví členové rodu, které ztvárnili žáci třídy, promlouvali o svém životě. V kavárničce se podávala výborná káva a muffiny značky Becher. Historii jsme mohli zrekapitulovat díky připraveným nástěnkám.

      Rod Becherů se objevil i v prezentaci třídy 9.C. Tentokrát nás žáci provedli historií formou prezentace, kterou moderátoři doplnili o zajímavosti ze života tohoto rodu, které jsme si mohli následně přečíst na nástěnkách. Pozornost posluchačů prověřili v krátkém kvízu.

       

      Materiály vypracované žáky jsou k nahlédnutí ZDE.

       

      FOTO Matěj Klíma, 7.A

     • Soutěž žáků základních škol v tvůrčím psaní v cizích jazycích

     • Na Krajský úřad Karlovarského kraje byli v úterý 31.5. pozváni žáci, kteří byli oceněni na prvních třech místech, vč. speciální ceny, v Soutěži základních škol v tvůrčím psaní v cizích jazycích.

      Slavnostního vyhlášení se účastnili za první stupeň Antonín Šlagorský ze 4. C, který získal 1. místo, Martin Veselý z 5. A 3. místo a Roman Verbiy ze 4. C, kterému byla udělena speciální cena za výtvarné zpracování.

      Druhý stupeň reprezentovaly Kamila Schützová z 9. C za 1. místo a Nikola Staňková též z 9. C za 2. místo.

      Z rukou zástupců MAP Sokolovsko, Goethe Institutu České republiky a za účasti člena Rady Karlovarského kraje Mgr. Jindřicha Čermáka bylo všem úspěšným pogratulováno a předány ceny.

      Děkujeme za výborné práce, reprezentaci školy a gratulujeme ke krásnému umístění!

     • Pohár volejbalových mistrů

     • Nejen extraligový hokej, ale i extraligový volejbal patří do Karlových Varů. Již potřetí za sebou volejbalový klub VK Karlovarsko obhájil mistrovský titul. V pátek do školy zavítali hráči i s vítězným pohárem, který byl vyšší než někteří žáci. VK Karlovarsko si dne 3.6. od 17 hodin připravilo pro děti zábavný a sportovní program v Beacharealu v Tuhnicích. Všichni jste srdečně zváni.

     • RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT

     • Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, který je pod záštitou MŠMT. Tento program podporuje environmentální výchovu, prohlubuje znalost žáků v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

      Ve školním roce 2021/2022 byla spuštěna celoroční hra, kdy školy zapojené do projektu získávají body za sběr vysloužilého elektra, baterií, mobilních telefonů a tonerů do tiskáren. Jen třída 1.B nasbírala za jeden měsíc 183 kg tužkových baterií. ZŠ Truhlářská se umístila na 9. místě mezi školami Karlovarského kraje. O tento projekt se starají Mgr. Eva Záhoříková a Mgr. Linda Hrochová.

     • Krajské kolo vybíjené

     • Žáci prvního stupně obsadili v minulém týdnu krásné 3. místo ve vybíjené. Šlo již o krajské kolo soutěže. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

     • Exkurze do muzea Jana Bechera

     • V rámci příprav na projektový týden se třída 9.B vydala již v úterý 17.5.2022 na exkurzi do místního muzea Jana Bechera. Následně se skupina žáků třídy 9.B pod dohledem třídního učitele Mgr. Martina Beneše a vyučující zeměpisu Mgr. Viery Gavlasové vydala po stopách rodiny Becherových v centru Karlových Varů. Získané informace žáci v týdnu od 23.5.2022 zpracují v rámci projektu a následně 24.5.2022 odprezentují ostatním třídam. 

     • Dopravní soutěž mladých cyklistů - krajské kolo

     • V úterý dne 17.5.2022 se konalo krajské kolo DSMC, ve kterém nás reprezentovala naše vítězná družstva z okresního kola. V mladší kategorii Karolína Kučerová, Lucie Lehnertová, Petr Smrčka a Jan Šustr obsadili druhé místo jen minimálním bodovým rozdílem. Starší žáci Lenka Baťková, Natálie Džupinová, Václav Prošek a Vašek Václav opět uhájili první místo a naše škola opět získala Putovní pohár hejtmana za nejlepší výsledek v soutěži. Za nejlepší výsledek byly oceněny Natka a Kája. Děkujeme všem zúčastněným za přípravu na soutěž a skvělé výsledky.

      Zásluhu na úspěchu mají i paní učitelky Mgr. Jarmila Šantorová a Ing. Marcela Kafková, které žáky na soutěž dobře připravily.

     • Kurz bruslení

     • Posledních sedm týdnů žáci 1., 2., a 5. tříd zdokonalovali pod vedením svých paních učitelek bruslařské dovednosti v tréninkové hale v KV Areně. Na slavnostním zakončení děti na památku dostaly dres a hokejku, které budou vystaveny na 1. stupni. Vedení KV Areny přislíbilo snahu akci zopakovat i příští rok. Všichni žáci byli z bruslení nadšeni. Děkujeme všem rodičům za pomoc.

     • Post Bellum

     • Ve středu 11.5.2022 se v aule 1.českého gymnázia uskutečnil již sedmý ročník slavnostní prezentace pamětnických příběhů, které na základě jejich vyprávění zpracovali žáci základních škol Karlovarského kraje. Akce proběhla pod záštitou organizace Post Bellum – Příběhy našich sousedů.

      Již tradičně se této akce zúčastnila i naše škola. Tentokráte ji reprezentovaly žákyně 9.A – Marie Schäferová a Natálie Nyčová. Formou komiksu vyprávěly zajímavý příběh pana Jiřího Fuchse, který prožil značnou část svého života v období komunismu. Děkujeme oběma dívkám za čas, který nad tímto nelehkým úkolem strávily, a za úspěšnou reprezentaci naší školy.

     • České korunovační klenoty v Lokti...

     • Dne 11. 5. vyrazili žáci tříd 7. A a 7. B do starobylého města Lokte. Nejdříve navštívili hrad, kde žákům pan průvodce velmi poutavou formou vylíčil historii města a hradu Lokte. Poté si mohli hrad sami projít a nakonec navštívili expozici s replikami českých korunovacnich klenotů. Nakonec se žáci s vyučujícími prošli po malebném loketskem náměstí a po kouzelné přírodní stezce kolem řeky Ohře. Počasí přálo a akce se velmi vydařila.

     • Dopravní soutěž mladých cyklistů

     • A mimořádný úspěch žáků 1. i 2. stupně...

      Po dvouleté přestávce způsobené covidem byla obnovena DSMC. Počasí nám moc nepřálo, na tréninky bylo tedy málo času. Scházeli jsme se i o víkendech a snažili se zvládnout všechny čtyři disciplíny co nejlépe. V pátek 6.5.2022 jsme se zúčastnili okresního kola. V kategorii 10 - 12 let reprezentovali Karolína Kučerová 5.B, Lucie Lehnertová 6.B, Dominik Ondr 5.B a Petr Smrčka 5.B, v kategorii13 - 16 let pak Lenka Baťková 8.B, Natálie Džupinová 8.C, Václav Prošek 8.B a Václav Vašek 8.B. Obě družstva obsadila ve svých kategoriích první místo a postoupila do krajského kola. Karolína, Vašek Vašek a Petr byli oceněni jako nejlepší jednotlivci . Petr byl úplně nejlepším účastníkem celé soutěže s nejmenším počtem trestných bodů. 

      Děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

     • Soutěž žáků základních škol v tvůrčím psaní v cizích jazycích

     • Dnes jsme obdrželi výsledky soutěže žáků základních škol v tvůrčím psaní v angličtině a němčině.

      Žáci naší školy obsadili krásná místa, viz. foto - přehled.

      Letos byly tři kategorie v angličtině: pro žáky prvního stupně acrostic poem, žáci druhého stupně mohli psát esej nebo tvořit komiks. Soutěž v němčině byla určena pro žáky druhého stupně ZŠ, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk, žáci tvořili komiks. Hodnocení kategorie v němčině zpracovali lektoři jazykového oddělení Goethe-Institutu Praha. Hodnocení prací v angličtině prováděla čtyřčlenná komise, z toho dva rodilí mluvčí.

      - Němčina komiks: zapojeno 5 škol, 16 prací

      - Angličtina: celkem zapojeno 7 škol, acrostic poem 6 prací, komiks 14 prací, esej 13 prací

      Oceněné žáky a jejich pedagogy čeká slavnostní předání cen, které proběhne v úterý 31.5.2022 od 10:00 v zasedací místnosti 121 a 122 v budově A Krajského úřadu kraje. Účast přislíbili zástupci Goethe-Institutu a krajský radní pro školství Mgr. Jindřich Čermák. 

     • Fyzika, někdy i trochu jinak

     • Fyzika, předmět dětmi neoblíbený, se dá občas vyučovat i tak, aby děti alespoň trochu zabavila Nejde o to děti „pobavit“, ale alespoň trochu zatraktivnit výuku. Proč třeba nevyjít na chvíli na školní dvůr, na sluníčko. Místo letitých aparátů k výuce optiky využít ten nejkrásnější zdroj světla – Slunce a k „výzkumu“ použít pomůcky za pár korun. Myslím, že děti pochopily lom a odraz světla mnohem lépe, když si všechno zkusily samy, než kdyby pasivně sledovaly demonstrační pokus. Navíc se u výuky i dobře bavily.

     • CANISTERAPIE

     • První stupeň navštívil pan Bohumil Stránský společně se svými psími společníky plemene Leonberg. Pan Stránský se věnuje výcviku a chovu psů, ale hlavně canisterapii.

      Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A dobrou náladu pejsci vyvolali i u nás ve škole, jak u dětí, tak u dospělých. Pan Stránský měl vždy připravenou hodinovou ukázku, kde děti seznámil nejen s tím, co je canisterapie, ale poučil nás všechny o tom, jak se chovat ke psům v různých situacích. Co dělat, když se setkáme s agresivním psem, jak se chovat, pokud si chceme cizího psa pohladit. Děti byly do programu zapojeny a mohly si vyzkoušet, jaké to je zažít canisterapii. Některé děti si poležely na měkké, teplé srsti pejsků a jiné byly zase součástí ukázek, při nichž pan Stránský vysvětloval, jak se ke psům chovat. Nakonec si vždy děti mohly všechny psy pohladit a pomazlit se s nimi.

      Tímto bychom chtěli poděkovat panu Stránskému za ochotu předat nám něco ze svých zkušeností a vědomostí a také za to, že zodpověděl dotazy žáků i učitelů. Díky patří i jeho psím společníkům za trpělivost.

     • ERASMUS - hostujeme zahraniční školy

      V minulém roce se naší škole podařilo úspěšně zažádat o grant Erasmus+. Šlo konkrétně o projekt krátkodobých mobilit pedagogických pracovníků. V rámci získaného grantu se 8 vyučujících naší školy zúčastnilo vzdělávacích kurzů v zahraničí. Kurzy proběhly v Rakousku, Itálii, Německu a na Islandu. Tyto aktivity nebyly pouze dalším vzděláváním pedagogů. Největším bonusem bylo získání partnerských škol pro spolupráci a jasnější představa o tom, jaké jsou další možnosti aktivního zapojení školy do projektu Erasmus+. Jak již bylo zmíněno, třída 6.A pod vedením třídní učitelky Mgr. Lucie Haakové a Ing. Milana Růžičky navázala online spolupráci se školami na Slovensku a v Polsku a spolupracují na projektu, který propojuje historii a informatiku.

     • Výroba ručního papíru

      5. A navštívila paní lektorka z Galerie SUPERMARKET wc. Tato dílna byla zaměřena na seznámení se vznikem papíru, recyklaci a využití v běžném životě. Žáci si vyrobili svůj vlastní ruční papír, k jeho ozdobení využili sušené květiny a byliny. Za tři neděle dětem paní lektorka přinese hotová usušená díla.

     • Odznak všestrannosti

      Ve čtvrtek 23.3. se účastnilo 14 vybraných žáků z 3. - 6.tříd Okresního kola odznaku všestrannosti, které se konalo na ZŠ Masarykova v Ostrově. Soutěžilo se v 5 disciplínách, a to v trojskoku, hodu medicinbalem, přeskoku přes švihadlo, driblingu a klicích. Přestože se naši žáci zúčastnili takovéto soutěže poprvé a konkurence byla opravdu velká, ostudu neudělali a vedli si velmi dobře. V soutěži družstev obsadili celkové 6.místo ze 7.

     • Zimní kurz - druhý turnus

      Osmáci a deváťáci propadli zimním sportům! Naším revírem jsou klínovecké sjezdovky. Naše tempo je zběsilé. Směr jasný, z kopce dolů k vleku a zpět nahoru, po celé tři dny. Naším pracovním nástrojem jsou lyže a snowboardy. Truhlářská objevila několik mimořádných lyžařských talentů. Za maximální výkon, samostatnost a kamarádství si všichni zaslouží palec nahoru 👍

     • Ohlédnutí za KARNEVALEM

      SRPŠ 17.3.2023 uskutečnilo první karneval ZŠ Truhlářská. Dle reakce našich dětí se akce velmi vydařila. Atmosféra byla fantastická!

      Za SRPŠ bych ráda poděkovala Studiu Fontána za krásná vystoupení a ochotu udělat si na nás čas. Velký dík také patří společnosti MADETA a.s. a rodičům, kteří darovali krásné dárky do naší tomboly. Věřím, že se karneval stane naší tradicí a v příštím roce se opět setkáme a užijeme si to. Nyní se můžeme těšit na Majáles 2.stupně, který se uskuteční také v Lidovém domě.

     • Soutěže a aktivity uplynulého týdne na II. stupni

      Žáci druhého stupně se zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, neobsadili sice postupová místa, ale vedli si v soutěži velmi dobře. Kategorii mladších žáků reprezentovala Anna Zaporozhets ze 7.C a kategorii starších žáků Ondřej Zburník z 9.A.

      Starší žáci druhého stupně se také zapojili do soutěže v německém jazyce, kde zadáním bylo natočit reklamu na Karlovarský kraj, nebo spíše místo, produkt či zajímavost v kraji. Tři videa byla zaslána do dalšího kola soutěže a jejich autory byly trojice žáků 9. tříd: 1. místo: Lenka Baťková, Eliška Šneberková, Marek Peteřík - 9.B, 2. místo: Jakub Dvořák, Nela Fričová, Daniel Hanák - 9.C, 3. místo: Natálie Džupinová, Daniela Kočová, Jana Závodná - 9.C. Všem gratulujeme a oceňujeme aktivní zapojení do soutěže.

     • Zimní kurz na Božím Daru

      V pondělí 13. 3. 2023 zahájila první skupina žáků 7. a 9. tříd zimní kurz na Božím Daru. Ubytování v penzionu Houda Bouda přímo pod sjezdovkou Hranice nabízí skvělé zázemí pro všechny zúčastněné. První adaptační den byl věnován ubytování se, rozdělení do skupin, prohlídce okolí, hrám i filmovému večeru.

     • SRPŠ : Trénink paměti a efektivní učení

      Ve dnech 22. 2. a 1. 3. 2023 proběhly na škole semináře pro žáky 5. tříd „Trénink paměti a efektivní učení“. Děti se seznámily s poznatky o mozku a paměti z hlediska učení a vyzkoušely si paměťové techniky. Poznaly své dominantní učební styly a zjistily, proč mají spát 9 až 11 h nebo proč se dobře a včas nasnídat. Překvapující byly pro děti obrázky poškozených mozků
      od marihuany a alkoholu. Děti si vyzkoušely práci s asociacemi, fantazií a vizualizacemi a zjistily, že učení může být i zábavné. Nedělalo jim problémy zapamatovat si číslo Pí na 21 pozic 3,14159265358979353846. V závěru semináře si kreslily myšlenkové mapy jako poznámky pro snadnější učení. Za SRPŠ Martina Procházková

     • Karneval vstupenky

      Milí rodiče, děkujeme za váš velký zájem o karneval. Vstupenky lze koupit u paní sekretářky na 1. stupni do pátku 17.3. Lístky rychle mizí, tak si svou vstupenku kupte včas.

      za SRPŠ MUDr. Martina Procházková

     • Svačinky pro děti do škol

      Milí rodiče, jak jsme Vás již před časem informovali o možnosti odebírání svačin pro Vaše děti, dnes doplňujeme další informace. Někteří z Vás již dětem svačiny objednávají. Zde je odkaz na nové stránky, kde se můžete dozvědět více: https://snackujeme.cz Pozn. Já jako sekretářka denně svačiny přebírám od dodavatele a musím se přiznat, že jsou velice lákavé. Jsou denně čerstvé, pečivo křupavé, zelenina a ovoce svěží. Bagety plné masa, salát dozdobený bylinkou, jogurt s čertvým ovocem. Vždy krásně zabalené, doplněné ubrouskem, popř. příborem. Mohu jen doporučit. Táborská

     • Těšíme se na karneval!

      V družině se už moc těšíme na páteční karnevalový ples. Chceme, aby byl co nejpovedenější, nejveselejší, nejkouzelnější, proto jsme přidali ruce k dílu a pomáháme s výzdobou sálu. Pilně tvoříme v odděleních pohádkové postavičky. Určitě budou posloužit i po plese jako dekorace na chodbách naší školy.

     • Družina v knihovně

      My děti ze školní družiny do knihovny chodíme vždy, když nám to čas dovolí během celého roku. Březen je ale měsícem knihy, proto jsme se rozhodli věnovat knihám zvláštní pozornost a vydat se za nimi do místní městské knihovny častěji, kde si každý z nás vybral podle svého uvážení jednu, kterou do konce března sám přečte.

     • Druháčci se školní družinou na bowlingu!

      Minulý týden se naši druháčci s paní vychovatelkou Volfovou utkali v bowlingu. Někteří se s touto hrou setkali poprvé, ale rychle si osvojili hráčské dovednosti a bojovali jako lvi. Nejlepší skóre nahráli Michal Regner a Marek Hytha, za děvčata Sabinka Fischbachová a Josefínka Nosková. Výborní byli také Václav Zloch a Petr Šott. Uznání ale zaslouží všichni - nebáli se, překonali sami sebe a bojovali čestně. Určitě bude odveta!

     • Workshop "FINANČNÍ GRAMOTNOST" ve 4. B

      Ve třídě 4. B proběhl vzdělávací program "Finanční gramotnost" pod vedením paní přibylové z ČSOB Praha. Program byl zaměřen na získání znalostí z oblasti financí. Zabýval se základními pojmy jako druhy platebních prostředků, vysvětloval vznik a původ peněz. Ke konci hodiny proběhla tipovací soutěž, kdy žáci museli uhádnout přibližnou částku skartovaných peněz v balíčku. Moc jsme si to užili a věříme, že to nebylo naše poslední setkání.