• Škola v přírodě

     • Ve dnech 29. 5. - 2. 6. se třídy 3. D a 4. C vypravily na společnou školu v přírodě na Boží Dar. Díky počasí, které vyšlo na 1*, jsme si školu v přírodě v Krušných horách užili. Zdolávali jsme vrcholky hor, stříleli z luku a biatlonové malorážky, házeli oštěpem, vydali se do jáchymovské štoly, navštívili areál Novako. Někteří překonávali strach při bobříku odvahy. Se školou v přírodě jsme se rozloučili při opékání buřtů.

      Děkujeme paní učitelce Celerové a paní vychovatelce Pavlasové za jejich zápal při vytváření programu.

       

                                                                                            tř. učitelky Alena Ženíšková a Michaela Frantová

     • Co bylo v ŠD

     • ​​​​​​​​​​​​​V pátek 26.5. se vydalo oddělení paní Volfové a Tatarkové na lanové centrum Linhart, kde si děti vyzkoušely svou zdatnost na juniorském okruhu. Za takové výkony nemohla chybět sladká odměna v podobě nanuku. Moc děkujeme ochotným rodičům za spolupráci s převozem dětí na akci. 

      V pátek 2.6. jsme se náramně bavili v divadle na čertovské klauniádě pod názvem Čertovská škola. Divadlo za námi přijelo z Prahy. V představení zaznělo spousta písniček, ke kterým jsme dostali natištěné texty, pracovní listy a omalovánky. 

      Oddělení paní Vítové se vydalo také do MiniZoo ve Staré Roli, navštívilo místní posilovnu u Kollariků a svezlo se vláčkem do centra Karlových Varů.

      Ke Dni dětí také děti soutěžily v přírodopisných znalostech, navštívily areál Rolava, zastavily se na zmrzlině a nechyběla ani pohádková cesta podél řeky Rolavy. Naši nejmenší spolužáci malovali obrázky, ty nejstarší tvořili z hmoty podle své fantazie a poznávali při "Čaji o páté" tradice a historii Anglie. 

     • "Svět kolem nás"

     • Cyklus SVĚT KOLEM NÁS je mezinárodní vzdělávací projekt, který žákům základních škol a studentům středních škol a gymnázií přibližuje ty nejzajímavější kouty naší planety. V uplynulém týdnu nabídky projektu využili žáci druhého stupně naší školy a absolvovali program zaměřený na Afriku, konkrétně Tanzanii. Akci podpořilo finančně SRPŠ školy.

      Třídy 7.A a 7.B se vypravily za projektovým vyučováním do Bečova a v tamní botanické zahradě absolvovali žáci těchto tříd skvělý výukový program "Detektivem v Botance". Cesta tam a zpět byla hrazena z dotace Karlovarského kraje. 

      V pondělí dne 29.5.2023 proběhly na naší škole mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge. Zkoušku absolvovali jak žáci naší školy, tak žáci z jiných karlovarských škol. Organizačně vše zajistila vyučující angličtiny Bc. Pavla Hájková, která na škole vede kurzy anglického jazyka. 

      Největší přípravy si ale tento týden vyžádala dnešní akce "Majáles" žáků II. stupně. Ten propukne v 18:00 v Lidovém domě ve Staré Roli. Přejeme žákům, aby se celá akce vydařila, protože přípravám věnovali opravdu mnoho energie a volného času. 

      Velké poděkování patří všem rodičům - sponzorům. Podařilo se přichystat opravdu krásnou tombolu na dnešní ples!

     • 1. A v Galerii SUPERMARKET WC

     • Na Den dětí navštívila třída 1. A Galerii SUPERMARKET WC, kde se věnovala designu a výrobě placek. Placka, kterou si každý navrhl, slouží jako doplněk k oblečení, batohu, tašce nebo jako brož. Prostory, místa jsou netradiční a děti ohromovaly.

     • Pohár rozhlasu

     • Krásné 3. místo v atletice obsadily dívky naší ZŠ v kategorii mladší žákyně. Soutěžilo se ve štafetě 4x60m, skoku do dálky, skoku do výšky, hodu míčkem a běhu na 60 a 600 metrů. Dívkám gratulujeme a děkujeme pořadatelům za skvělou akci!

     • Projektové dny na prvním i druhém stupni

     • V průběhu měsíce května jsme se rozhodli, stejně jako minulý rok, vyhradit tři dny projektovému vyučování. Zadaným výstupem bylo vytvořit pracovní list, hru, či aktivitu pro případné návštěvníky Karlových Varů ve věku našich žáků. Zjistili jsme, že nabídka takových aktivit v Infocentru města chybí. Motivovali jsem žáky tím, že se povedené výstupy pokusíme Infocentru nabídnout. 

      Snahou bylo pracovat v menších skupinách a dodržet kritéria projektového učení. Byl vymezen cíl projektu, časový rámec a vysvětlen systém zapisování do skupin. Druhý stupeň pracoval se smíšenými skupinami žáků druhého stupně. Vzniklo tak 19 menších skupin (14 členů) každá pod vedením jednoho pedagoga.

      Konkrétní témata pro práci a naplnění cíle skupiny byla již v režii žáků, členů skupin, kteří fungovali často jako pracovní tým firmy. Každá skupina měla jinou dynamiku a jinou představu o jeho naplnění. Škola se na tři dny proměnila ve školu 21. století. Nezvonilo, vše plynule fungovalo. Mnoho času strávili žáci v terénu a velmi efektivně využili moderní technologie. Zdá se, že pro děti druhého stupně je vytvoření QR kódů pro hru, kvíz, či trasu naprostou banalitou.

      V zadání letošních projektových dnů nebyla specifikována prezentace výstupů, žáci měli pouze výstupy nahrát na sdílené úložiště. Některé skupiny v průběhu týdne požádaly paní ředitelku o možnost prezentovat svou práci spolužákům. Bylo jim vyhověno. Žáci zorganizovali i přípravu prostoru a technického vybavení, naplánovali časový harmonogram a samostatně vše moderovali. Sedm skupin z 19 představilo svou práci prostřednictvím videa, prezentace, či kvízu pro spolužáky. 

      Všechny skupiny odevzdaly celou škálu tématicky rozmanitých pracovních listů a aktivit, které nabídneme Infocentru Karlovy Vary a využijeme jich pro návštěvy partnerských škol i pro naše žáky. Mnohé z výstupů jsou opravdu na profesionální úrovni.

      Konkrétní produkt není jediným bonusem projektového učení. Žáci zažívají učení vlastní zkušeností, učitelé jsou pouze průvodci, konzultanty, motivují žáky. Práce ve smíšených skupinách nabídla žákům z různých tříd spolupracovat, poznat se jinak, respektovat odlišné možnosti a schopnosti s ohledem na věk či jazykovou vybavenost.  

      Na prvním stupni byly v rámci projektového týdne vytvořeny menší pracovní skupiny z třídních kolektivů. Zapojily se 4. a 5. třídy.

      Vznikly nádherné práce a navíc děti učení bavilo. Každá třída rozdělená do menších skupin pojala tyto tři dny originálně. 

      Žáci třídy 4.A shrnuli tyto tři dny takto: "V rámci projektových dní jsme se dozvěděli spoustu nových a praktických věcí. Naučili jsme se pracovat s mapou, vyhledávačem spojů, seznámili se s historií dané lokality a zopakovali si zvířata našich lesů. Vše jsme si i zkusili prakticky v oboře Linhart. Jeli jsme vlakem, putovali podle mapy a hledali zajímavosti v této části lázeňských lesů. Výpravu jsme si moc užili."

      Cílem projektových dnů třídy 4.C bylo zjistit nové informace o Císařských lázních. Žáci ve skupinách přpravili úkoly pro jiné děti, které se chtějí dozvědět o této zrekonstruované budově, jejíž otevření se chystá na červen letošního roku. 

      Ve skupinách třídy 5. A vytvořili žáci procházky po lázeňských parcích. Třída 5.B pak připravila velmi zábavnou trasu po stopách karlovarských křížů a barona Lützowa.

      Výstupem jsou opravdu krásné práce!

     • Exkurze 3. B

     • Naše "krasojízda" s exkurzemi pokračovala 17.5. návštěvou tiskárny Polypress. Viděli jsme, jak se tisknou knihy, letáky, samolepky a textil. Hned jsme toho využili a objednali si trička do školy v přírodě. Obrovské poděkování patří panu Šmídovi, který nás poutavě provedl celou provozovnou a zařídil sponzorský tisk a vazbu naší "Knížky pro prvňáčka".

      Naši žáci si vyzkoušeli na figurínách, jak lze zachránit lidský život. Poté jsme pokračovali návštěvou oddělení Emergency. Vrchní sestra Bc. Bílská nám na figurantovi názorně ukázala, jak funguje komplexní resuscitační péče. Podívat jsme se mohli i na přistávací dráhu heliport. Poslední část exkurze probíhala na dětském oddělení, kde se nám velice líbilo, ale jen v roli návštěvníků.

     • Já, semínko ...

     • Třídu 3. C navštívila naše oblíbená a kreativní výtvarnice paní Katka Hanková, která si pro náš připravila dílnu s názvem JÁ, SEMÍNKO. Jak už název vypovídá, děti si povídaly o tom, jaká semínka rostlin nebo bylinek znají. Ve skupinách pak na děti čekaly zajímavé a zábavné úkoly. Od skládání puzzle až po výrobu krabičky, ve které nám semínka budou klíčit a pomaličku růst. Dostali jsme také za úkol pozorovat, jak se naše semínko vyvíjí a všechny naše postřehy postupně zapisovat do Deníčku pěstování. Děti se už nemohou dočkat, až si ze své vypěstované bylinky budou moct připravit nějaký velice chutný pokrm. Děkujeme za inspirativní dílnu, která byla zakončená výbornou ochutnávkou různých bylinek. Moc se těšíme na další spolupráci. 

                                                                                                                              Mgr. Petra Kratochvílová 

     • Dřevěné tvoření v ŠD

     • V pondělí 22.5. se v naší družině opět tvořilo. Tentokrát to byly obrázky ze dřeva. Z veliké nabídky motivů jsme si každý vybral ten svůj oblíbený, který jsme si podle fantazie vybarvili. Byli tu zvířátka, princezny, draci, postavičky z pohádek, auta, dinosauři..., vybrat si jen jeden obrázek bylo opravdu těžké. Ve čtvrtek se budou tvořit stejné obrázky ještě v ŠD na druhém stupni. 

     • Holčičí den

     • V úterý se naše děvčata ze třetí třídy vydala s paní Puchýřovou do cvičného kadeřnictví v Ondřejské ulici v Karlových Varech, kde se jim maximálně věnovaly studentky oboru kadeřník. Během kadeření a výroby rozmanitých účesů jim studentky vysvětlily jak se o vlasy starat, jaké přípravky používat a jak uplést nejrůznější copánky. Ve středu se potom děvčata věnovala péči o své ruce. Učily se ruce nejen dobře umýt a použít vhodné krémy, ale také masírovat. Moc si svůj den užily. Děkujeme Střednímu odbornému učilišti v Karlových Varech a paní vychovatelce za zprostředkování.

     • Pískujeme v družině!

     • Od pondělí 15.5 do pondělí 22.5. se v naší družině opět pískují obrázky. Tato výtvarná technika nás naprosto okouzila a my se nemohli dočkat až za námi paní "písková Libuška" přijede. Nezklamala nás a dovezla zase zcela jiné vzory. Vybrat si pouze jednu bylo těžké.

      Příští týden v pondělí 22.5. a ve čtvrtek 25.5. budeme zkoušet něco nového. Malování na dřevo. Na zájemce čekají obrázky dvou velikostí a množství motivů. 

     • Velký úspěch našich žáků!

     • Obrovskou radost nám dnes udělali a měli žáci druhého stupně! Zabodovali v krajském kole dopravní soutěže mladých cyklistů a obhájili pro naši školu putovní pohár i v tomto školním roce. Oba týmy přivezly zlato a postupují do republikového finále, které se uskuteční na konci června. 

      Družstvo mladších žáků zastupovali: Natálie Bedzírová, Adéla Kuboňová, Adam Fekiač a Petr Smrčka, který se stal vítězem soutěže jednotlivců a odvezl si hlavní cenu - jízdní kolo. 

      Družstvo starších žáků reprezentovali: Karolína Kučerová, Leona Fingerová, Václav Vašek a Václav Prošek, který se taktéže stal vítězem soutěže jednotlivců ve své kategorii.

      Velkou zásluhu na tomto vítězství mají paní učitelky Jarmila Šantorová a Marcela Kafková, které s dětmi trénovaly i o víkendech ve svém volném čase.

      Velké gratulace a díky za aktivní přístup všem!

     • Přespávačka pro 1.- 4. třídy, čtvrtek 22.6.2023

     • SRPŠ ve spolupráci se školou pořádá první školní PŘESPÁVAČKU, která se uskuteční 22.6.2023. Brána školy se pro přespávající děti otevře v 18 hodin. Děti si mohou do třídy donést své věci, kde se setkají se svým učitelem. SRPŠ zajistilo pro děti divadelní představení a soutěže ve velké tělocvičně od 18:30 hod. Vystoupení je pro děti a jejich učitele. Vzhledem k velkému zájmu o přespání se nám rodiče do tělocvičny nevejdou. Program pro děti hradí SRPŠ. Děti, které nemají členství v SRPŠ, platí 150 Kč za divadelní vystoupení. Snídaně pro všechny přespávající děti bude zajištěna ve školní jídelně. Děti sebou vybavte večerní svačinou a svačinkou na dopoledne a věcmi na přespání ( spacák nebo deka a polštářek, karimatka, osobní hygiena). 

      Za SRPŠ MUDr. Martina Procházková 

     • "Pohár rozhlasu"

     • V úterý 9. a středu 10.5. jsme se zúčastnili okresniho kola v atletice (Pohár rozhlasu). Mladší i starší chlapci se shodně umístili na vynikajícím 2. místě a mají šanci postoupit do krajského finále. Mladší dívky braly bronzovou pozici.

      Návštěva muzea

      Třída 9.C se v rámci dějepisu vypravila navštívit Muzeum Karlovy Vary. Přdnáška s názvem "Srpen 1968 v Karlových Varech " přenesla žáky do této nelehké doby, součástí přednášky byly i autentické příběhy pamětníků.

      Předávání ocenění za kreativní jazykové soutěže

      Ve čtvrtek 11.5.2023 poběhlo setkání vyučujících německého jazyka se zástupci Goethe institutu v hotelu Imperial. Byly představeny výukové materiály, sdíleny zkušenosti a zároveň proběhlo vyhlášení soutěže v němčině a angličtině, ve které byli naši žáci v tomto školním roce velmi úspěšní. Pro ocenění si přijela skupina žáků 9.B: Lenka Baťková, Marek Peteřík a Eliška Šneberková, skupina žáků 9.C: Jakub Dvořák, Nela Fričová, Daniel Hanák a žák 5.C Antonín Šlagorský. Soutěž podpořil Karlovarský kraj a žáci si odvezli nejen diplomy, ale i pěkné dárky. 

      "Autobahnspiel"

      Ve čtvrtek 11.5.2023 proběhla také v rámci akce Den s němčinou interaktivní hra autobahnspiel v Lidovém domě v Karlových Varech. Hra byla cílena na začátečníky "němčináře". Z naší školy se mělo možnost zúčastnit 50 žáků sedmých tříd, pro které bylo toto aktivní učení velmi zábavné.

      Neméně zajímavou akcí byl program UPLIFT orient pro ukrajinské žáky druhého stupně. Program proběhl ve čtvrtek dne 11.5.2023 v online formě. Šlo o vědomostně orientovanou přednášku, zakončenou kvízem. Témata se týkala České republiky, finanční gramotnosti, uplatnění absolventů škol a podobně.

     • Dopravní soutěž mladých cyklistů

     • ​​​​V pátek 5.5. se konalo okresní kolo DSMC. Naši školu reprezentovali v kategorii mladších žáků: Natálie Bedzirová, Adéla Kuboňová, Adam Fekiač z 6.C a Petr Smrčka z 6.B. V kategorii starších žáků: Karolína Kučerová z 6.B, Leona Fingerová z 8.C, Václav Prošek a Václav Vašek z 9.C. Obě družstva zvítězila ve své kategorii a postoupila do krajského kola. Adélka, Petr, Kája a Vašek P. byli vyhlášen nejlepšími jednotlivci ve svých kategoriích. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

     • Velký úspěch krajském kole jazykové soutěže

     • Další velký úspěch v jazykové soutěži má Damián Šebo ze 4. A, který získal v Krajském kole soutěže z angličtiny 1. místo. Damián jel do Chebu s dobrou náladou a byl perfektně připravený. Velkým a milým překvapením pro porotu byly texty z děl Williama Shakespeara, které uměl bravurně přednést. Porotu pobavil historkami že života, dokázal dlouze mluvit na téma, které si vylosoval, a reagoval v anglickém jazyce na záludné otázky poroty stejně hladce, jako by angličtina byla jeho mateřský jazyk. Děkujeme mamince Damiána za doprovod a ještě jednou, Damiáne, velká gratulace!

     • Mc Donald Cup

     • ​​Ve středu 3. 5. se na stadionu FC Slavia Karlovy Vary uskutečnilo okresní kolo Mc Donald Cupu ve fotbale. Naši školu reprezentovala 2 družstva. Za 1.- 3. třídu hrál Marek Nečekal (3.A), Miroslav Holub (2.B), Michal Godžo (3.C), Pavel Pinkas (3.D), Vojtěch Černý (3.C), Denis Vlnatý (3.C), Alexandr Zakreničnij (2.C), Nicolas Edr (2.C), Petr Šott (2.C), Šimon Uhrin (2.C), Václav Zloch (2.C). Kluci si svou hrou a nasazením vykopali postup do dalšího kola, které se hraje příští středu v Ostrově.

      4. a 5. třídu reprezentoval Patrik Hofman (4.C), Petr Lazorčík (5.B), Anton Misak (5.B), Marek Sojka (5.B), Adam Sunek (4.A), Adam Krystyn (5.A), František Pták (5.A). I když kluci nepostoupili do dalšího kola, zaslouží velkou pochvalu za svoje nasazení a reprezentaci školy.

     • Halloweenská stezka odvahy - výzva k rodičům

      Milí rodiče, hledáme dobrovolníky k pořádané akci Halloweenská stezka odvahy pro 1. stupeň. Pokud máte chuť se zapojit, napište mi prosím na e-mail: srps.zstruhlarska@gmail.com. Dne 25.9. od 17 hod. v aule druhého stupně proběhne naplánování celé akce. Účast všech, kteří chtějí pomoci s organizací, je v tomto termínu nutná. Stezka odvahy pak proběhne na Halloween 31.10. od 17 hod. Přesné informace budou brzy zveřejněny.

     • Plán akcí SRPŠ 2023/2024

      SRPŠ finančně i organizačně podpoří v tomto školním roce:

      • 9.10. Dětský filmový festival Oty Hofmana v Karlových Varech v Thermálu - SRPŠ zaplatí vstupné svým členům jak na 1. i 2. stupni, 1. stupeň čeká pohádka Největší dar, děti 2. stupně pak film Děti Nagana
      • 31.10. od 17 hod. Halloweenská ste
     • Letní slavnost Havaj

      Konec školního roku se blíží a my jsme ho společně s dětmi i rodiči oslavili již v úterý 27.6.2023 velkou událostí s havajskou tématikou. V areálu druhého stupně zněla hudba, děti z prvního stupně připravily vystoupení v havajském stylu, přijelo balónkové divadlo, hrály se hry, pekly vuřty, sportovalo se, malovalo, jedlo, pilo, programovalo. Akce měla velmi příjemnou atmosféru a všechny nás naladila na přicházející letní prázdniny.

     • Poslední dny v ŠD

      Blíží se konec školního roku, máme tu poslední týden, ale my v ŠD v aktivitách nepolevujeme. Pro Sdružení zdravotně postižených v karlových Varech jsme vyrobili přes 90 přáníček a okolo 100 ks drobných dárečků. Snad jim udělají radost.

      Některá oddělení se vydala na výlet do centra Karlových Varů za poznáním památek, některá se jestě chystají. Oblíbeným cílem se stala Náplavka spojená jízdou vlakem ze Staré Role, a také Areál Rolava, kde včera byla naše přípravka s paní Vicanovou. Na těchto aktivitách nesmí chybět studená zmrzlina, která v horkém počasí pomáhá. :-) Oddělení paní Volfové se vydalo pěšky na výstavu hamburgerů do McDonaldu a zítra nás čeká závěrečný boj v areálu Laser game ve Staré Roli. Sportujeme, luštíme, závodíme... V naší družině se prostě stále něco děje!

     • Hledání pokladu Apačů v ŠD

      Celý školní rok jsme v naší ŠD plnili spoustu aktivit vedoucích k nalezení a otevření pokladu indiánského kmene Apačů. Ve středu 21.6. nadešel den, na který jsme se všichni těšili. Čekal nás závěrečný "boj o poklad". Ve vlastnoručně vyrobených indiánských kostýmech jsme lovili bizony, házeli oštěpem, odpovídali na záludné otázky samotnému Šamanovi, prokazovali znalosti z botaniky, tančili tanec úspěšného lovce okolo totemu, stopovali divou zvěř, jezdili na mustangovi, zdobili lapač snů nebo luštili písmo ostatních indiánských kmenů, a mnoho dalších úkolů. Nechyběla ani indiánská hudba. Za každou splněnou úlohu jsme do mapy pokladu získali razítko. V cíli jsme nalezli truhlu s pokladem. A co v ní bylo? Plno dobrot a kouzelné bublifuky!

     • Přespávačka 22.6.2023

      Ve čtvrtek 22.6.2023 se uskutečnila naše první PŘESPÁVAČKA na 1. stupni. Dle reakcí našich dětí se toto malé dobrodružství povedlo. Velký dík patří zejména učitelům bez jejichž podpory a ochoty by to nešlo. Jste jedničky!
      Za SRPŠ MUDr. Martina Procházková

     • POKOS

      V pátek dne 16. 6. dorazili na naši školu příslušnící KVV (Krajského vojenského velitelství). V rámci aktivity POKOS jsme se na čtyřech stanovištích a v terénu naučili různé věci, užitečné pro přežití v náročných podmínkách. Den jsme zahájili společným nástupem v tělocvičně, kde byli žáci rozděleni do osmi skupin a dostali harmonogramy dnešního programu. Dozvěděli jsme se základní informace o fungování Armády České republiky. Pak už jsme se pustili do plnění úkolů. Stanoviště zahrnovala tyto aktivity: střelbu na cíl, seznámení s vojenskou technikou, zdravovědu, ochranu proti zbraním hromadného ničení a orientaci v terénu s pomocí souřadnic a buzoly. Celý den byl pro nás velmi zajímavý a poučný. Vojáci pro nás vše pěkně a poutavě připravili. Nejlepším důkazem byl zájem a zaujetí ze strany nás, žáků i našich vyučujících. Aktivitu pro nás zorganizoval pan učitel Růžička, kterému patří velké

     • "Majáles"

      Každý školní rok přinese něco nového. Tento školní rok přinesl začínající tradici školních plesů, což nás všechny moc těší. První krásnou událostí byl maškarní ples žáků prvního stupně v březnu a na ni navázal ples žáků druhého stupně, který se konal 2.6.2023 v Lidovém domě ve Staré Roli.

      Ples, který žáci pojmenovali "Majáles", proběhl pod záštitou spolku rodičů SRPŠ. Rodiče žáků zajistili pronájem sáu, poskytli sponzorské dary do tomboly, která byla opravdu bohatá, pomohli s přípravou a tiskem plakátu, zajištěním malování na obličej a tetování. Program plesu připravili žáci, především členové žákovského parlamentu za podpory vyučujících druhého stupně.

     • ABAKU liga a jiné...

      Dne 5. 6. 2023 čtveřice žáků ve složení Eliška Fričová, Tonda Jandl, Petr Smrčka a Honza Šulc brzy ráno společně vyrazili vstříc zápasům s nejlepšími žáky z celé republiky v matematické soutěži ABAKU. V Praze na Pedagogické fakultě se setkalo 52 účastníků ze všech krajů, kde se v náročných sedmi kolech hodnoceno švýcarským šachovým systémem uskutečnilo rozřazování do jednotlivých kol a určilo konečné pořadí. V pozdních odpoledních hodinách nastalo vyhlašování výsledků jednotlivců a nejlépe se umístil Petr, který skončil na 18.místě, Eliška s Tondou ve třetí desítce a Honza v páté desítce. Naše škola celkově skončila v dlouhodobé online soutěži na krásném třetím místě a na konečném turnaji obsadila sedmé místo ze všech krajů. Zážitky z mistroství republiky v soutěži jsou neocenitelné a těšíme se další ročníky.

     • POZVÁNÍ NA LETNÍ SLAVNOST "Havaj"

      Žáci, učitelé a rodiče aktuálně chystají závěrečnou "Letní slavnost", která by měla být příležitostí pro neformální setkání všech před koncem školního roku.

      Rezervujte si tedy v kalendáři termín 27. 6. 2023 od 15:00 - 19:00.

      Slavnost se bude konat v areálu II. stupně - venku i uvnitř a těšit se můžete na bohatý program a jako vždy dobré občerstvení.

     • Týden v ŠD

      Včera se oddělení paní Volfové a oddělení paní Tatarkové vydalo do centra města Karlových Varů, aby se svezla v kočáře taženého krásnými bílými koňmi. Během projíždky se děti dozvěděly vše o budovách a místech, které míjely a naučily se některé z povelů pro "řízení" koňského spřežení. Stejný program dnes čeká oddělení paní Puchýřové a paní Vicanové.

     • Fotbalový turnaj

      ​​​​​​Ve čtvrtek 8.6. pořádal fotbalový klub FC Slavie Karlovy Vary turnaj pro žáky druhých a třetích tříd. Turnaje se zúčastnilo 6 škol a naši žáci vybojovali krásné 3. místo. Školu reprezentovali Miroslav Holub (2. B), Nicolas Edr (2. C), Petr Šott (2. C), Šimon Uhrin (2. C), Alexander Zakreničnyj (2. C), Václav Zloch (2. C), Marek Nečekal (3. A), Vojta Černý (3. C), Michael Godžo (3. C), Denis Vlnatý (3. C), Maxim Kozel (3. D), Šimon Záhořík.

     • 5. A v Karlovarském městském muzeu

      6.6. po absolvování úžasné přednášky v Thermalu o Senegalu se třída 5. A vydala na další pouť za informacemi. Navštívila Karlovarské městské muzeum, kde na ni čekala komentovaná prohlídka po stopách historie našeho města. Díky paní průvodkyni se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, osahaly a vyzkoušely si vystavené exponáty a jistě si odnesly mnoho dalších informací o našem krásném městě.