• Přehled spolupráce SRPŠ a školy září-prosinec 2023

     • V září se naše děti za finanční podpory SRPŠ zúčastnily Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Thermalu. 

      Poslední říjnový den si všichni po náročných přípravách užili Halloweenskou stezku, kterou SRPŠ ve spolupráci se školou organizovalo. 

      V listopadu jsme finančně podpořili tvořivé dílny – Design park – přípravu výrobků na Vánoční setkání (finanční podpora pro 83 dětí, které se akce zúčastnily) a rovněž jsme přispěli na materiál pro další výrobky škole a školní družině. 

      V průběhu listopadu a začátkem prosince 2023 proběhly semináře tréninku paměti a efektivního učení pro žáky 5. a 9. tříd. Semináře byly pro každou třídu rozděleny do dvou dní. Děti se dozvěděly, co zlepšuje a zhoršuje výkon mozku a paměti. Vyzkoušely si svou krátkodobou pamět a paměťové techniky pro lepší zapamatování. Seznámily se s pilíři paměti, udělaly si typologický test učebních stylů a zjistily vhodné strategie učení. V závěru semináře si vyzkoušely myšlenkové mapy, které pomáhají snadnějšímu učení. U žáků 9. tříd byl seminář rozšířen o time management přípravy na přijímací zkoušky a diskusi, jak si správně vybrat střední školu.

      V měsíci prosinci pak SRPŠ finančně podpořilo tyto akce: Florbalový turnaj pro 1. a 2. stupeň, Mikuláš, již zmíněné Vánoční setkání a Vánoční koncert v kostele.

      V říjnu, listopadu a prosinci SRPŠ zajistilo pro děti prvních a druhých tříd malou digitální univerzitu. Ta je zaměřena na digitální vzdělávání dětí ve věku od 5 do 8 let. Klade důraz na poznání digitálního světa formou screenless aktivit (bez monitorů) na koberci. Program zahrnuje návštěvu lektora, který sebou přináší stavební kostky, dětské roboty, sítě a výkresy. Každá hodina má jasnou strukturu, během níž se děti účastní herních aktivit spojených s daným tématem, pracují samostatně i ve skupině. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj dovedností pomocí her, obrázků, sítí nebo robotických hraček.

      SRPŠ přeje všem VESELÉ VÁNOCE a těšíme se na spolupráci v roce 2024.

      Za SRPŠ 

      MUDr. Martina Procházková 

      Mgr. Hana Regnerová

     • Prosincové dny v ŠD

     • Napadl sníh! Pro nás děti ze ŠD to byla dobrá zpráva. Dalo se bobovat, klouzat, koulovat, stavět sněhuláky a spousta další sněhové legrace. Legraci si užili i prvňáčci s paní Volfovou v Hopa, hopa, kdy kromě prolézaček a jízdě na skluzavkách nechyběla projížďka v dětských terénních autech... 

      Ve čtvrtek 7.12. byl na naší škole Vánoční jarmark. Chtěli jsme se také zapojit, proto se u nás střihalo, lepilo, zdobilo, malovalo a všemožně jinak tvořilo. A že se nám to povedlo! Vznikala přáníčka, skřítci, andělky, peklo se cukroví a perníčky. Také jsme si vyzkoušeli novou techniku zdobení přáníček pomocí kamínků a nezapomněli jsme ani na vánoční výzdobu našich oddělení. Nástěnky na chodbě školy se zaplnily našimi zimními obrázky. 

     • Příběhy našich sousedů

     • V letošním školním roce se již po desáté za podpory Nadace města Karlovy Vary účastní žáci devátých ročníků Matěj Klíma a Sebastian Volák, Vanesa Pivovarčíková a Pavlína Jarčevská pod vedením Mgr. Světlany Ševčíkové projektu - Příběhy našich sousedů. Tentokráte zpovídali žáci pamětnici paní Hedviku Žalskou, která jim vyprávěla, jak se žilo v předválečném Lokti. Celý její příběh žáci nahráli a vytvořili z něho rozhlasovou reportáž. Koncem března proběhnou závěrečné prezentace před odbornou porotou.

     • Mikulášský turnaj v basketbalu

     • 29.11.2023 proběhl ve sportovní hale Lokomotiva Karlovy Vary Mikulášský turnaj pro děvčata.

      Za naši školu se turnaje zúčastnila tato děvčata: Nikola Kůsová, Hana Fremlová, Zoja Uhrinová, Karolína Rybárová, Marie Pavlová, Veronika Pavlová a Emma Matějková. Natálie Zemanová a Zora Fremlová z důvodu nemoci chyběly, ale obě fandily z domova.

      Děvčata obsadila druhé místo. Je na nich vidět jejich nasazení pro hru a velký posun. Technické dovednosti – driblink pravou a levou rukou, běh s míčem, střelba na koš. Nic z toho pro tyhle holky není problém. Pět našich děvčat bylo vybráno i do týmu jako posila na nedělní zápas 3.12.2023. Toto utkání odehrály skvěle. Celému týmu patří velká pochvala. A velké poděkování patří všem rodičům a paní ředitelce, kteří celý tým podporují. Bez nich by to nešlo.

      Lenka Kůsová, trenérka

     • Adventní setkání 2023

     • Setkání žáků, rodičů a zaměstnanců školy proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Akce byla zároveň prodejním jarmarkem krásných výrobků žáků, ochutnávkou pekařského umění rodičů a zážitkovou událostí díky kreativní dílně, zdobení perníčků, vánočnímu fotokoutku, únikovým a dalším hrám či tvoření při využití 3D tisku. Zpívání vánočních písní dokreslilo příjemnou atmosféru. Všem, kteří se podíleli na přípravách, realizaci a dobré náladě na této společné akci patří velké poděkování.

      Fotografie z vánočního fotokoutku budou nahrány do galerie EDUpage. Foto z akce: Matěj Klíma, 9.A, video Tereza Michková, 8.B.

     • Mikulášský, čertovský a andělský den ve škole

     • K oblíbené adventní tradici patří tzv. mikulášská nadílka, kdy sv. Mikuláš přichází v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky a čerti se starají o symbolické strašení zlobivých dětí.

      Mikuláš se svou družinou navštívil naši školu již v dopoledních hodinách. Pro děti z přípravných, prvních a druhých tříd byla díky podpoře spolku SRPŠ připravena mikulášská nadílka. 

      Ve školní jídleně se děti mohly těšit na mikulášské balíčky plné dobrot a zábava pokračovala pro prvostupňové ve školní družině při čertovském reji. Proběhly pekelné soutěže, čertovská škola dovedností, vaření v kotlíku, skoky přes oheň (papírový), let na koštěti i čertovská diskotéka. Nechyběly sladké odměny.

      V souvislosti s nadílkou stojí ještě za zmínku odvoz všech 173 dárků do centra Nádech a ještě jednou velké poděkování všem za účast v této charitativní akci. 

     • Aktuality z druhého stupně školy

     • Další školní měsíc je za námi a s tím i spousta zajímavých akcí, workshopů a besed nejen s městskou policií. Žáci devátých ročníků dokončili workshop "Paměť a efektivní učení", který byl podpořen SRPŠ a pomáhá žákům zlepšit přístup k učení a zkvalitnit především přípravu na přijímací zkoušky. Pro žáky devátých tříd proběhly také další besedy se zástupci středních škol. Tentokrát měli možnost získat podrobnější informace o Střední odborné škole Karlovy Vary a Gymnáziu Mánesova Sokolov. Vybraní žáci 9. ročníků navštívili SPŠ Ostrov v rámci projektu Technika je zábava. Vyzkoušeli si programování a v dílně autotroniků si vyrobili kovové přívěsky.

      V učebně výtvarné výchovy se velmi aktivně pracovalo, proběhly celkem čtyři workshopy ve spolupráci s paní Hankovou a za podpory SRPŠ. Výrobky budou žáci prodávat během adventního setkání dne 7.12.2023.​

      Kreativitu uplatnili žáci mnoha tříd taktéž při návštěvě Muzea Karlovy Vary, jak shrnuje následující zpráva.

      "Zdobení skleněných koulí"

      Ve čtvrtek 30. 11. 2023 navštívila třída 6. B Muzeum Karlovy Vary. Žáci si ozdobili skleněné koule a dozvěděli se zajímavé věci o historii čokolády. Touto akcí zahájili vánoční čas.

      Dan Košťál, 6. B

      Další třídy návštěva muzea teprve čeká v příštím týdnu.

      Během měsíce listopadu proběhla školní kola předmětových soutěží. Žáci se velmi aktivně zapojovali do soutěží v cizích jazycích, českém jazyce a dějepisu. Výsledky školního kola budou zveřejněny během příštího týdne.

      Velkým úspěchem bylo 3. místo v krajském kole soutěže Pisqworky, kde školu skvěle reprezentovala dvě družstva. Dívky (Lucie Lehnertová, Nela Hladíková, Pavlína Jarčevská) obsadily 4. místo, chlapci (Jan Sedrovič, Petr Smrčka, Tonda Tran) obsadili 3. místo a přivezli pro sebe i dívky poukázku na únikovou hru.

      Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

      V uplynulém měsíci nezaháleli ani sportovci školy. Proběhl školní i meziškolní turnaj ve stolním tenise. Dále naše škola pořádala skupinu okresního kola v halovém fotbalu. Naši reprezentanti obsadili 5. místo. Škola pak pořádala i okresní kolo, které opět proběhlo v dobré náladě a sportovním duchu. Všechny týmy si hru užily a těší se na další sportovní zážitky.

      O zájem o sport svědčí i aktivní práce žákovského parlamentu, který chystá florbalový turnaj všech tříd druhého stupně. Organizace je zcela v režii žáků, zástupců žákovského parlamentu. Velmi se na tuto tradiční předvánoční událost těšíme. 

      Během listopadu proběhla na obou stupních školy akce "Krabice od bot", kterou zaštítil žákovský parlament. Dnes byla akce úspěšně zakončena, všechny krabice shromážděny a připraveny k odvozu do centra Nádech. Tato charitativní akce je i letos velmi úspěšná a solidarita žáků, rodičů i pedagogů je ohromná. Věřím, že připravené dárky přinesou spoustu radosti. Letos jich je z naší školy celkem 173 !!!!

      Přejeme krásný adventní čas a těšíme se na setkání dne 7. 12. 2023 od 15:00 v areálu II. stupně. 

     • Listopad na I. stupni

     • Přípravné třídy se vypravily na výlet do lázeňského centra. Děti se prošly po kolonádě, prohlédly si Vřídlo, ochutnaly léčivé prameny a svezly se lanovkou od Imperiálu.

      Na 19. listopadu připadl celosvětový den toalet. My jsme tento den oslavili 20. listopadu soutěží o co nejzajímavější doplněk z toaletního papíru. To vám byly ale originální nápady 🙂. Všem zúčastněným moc děkujeme za snahu a zapojení se do akce. Ty nejlepší vidíte na fotkách.

      Třída 4.C navštívila Svět záchranářů v Karlových Varech. Děti se učily poznávat dopravní značky, přednost na křižovatkách a také si vyzkoušely jízdu na kole na dopravním hřišti, vše pod vedením městské policie. I přes drobnou nepřízeň počasí si děti jízdy moc užily a těší se na příští návštěvu na jaře, kdy se pokusí získat průkaz cyklisty.   

      Střípky z 1. C

      Děti ze třídy 1.C se v říjnu a listopadu učily poznávat písmena a slabiky a skládat je třeba i pomocí víček od PET lahví, nebo je vytvářet z modelíny. 

      Pomalu se učíme i pracovat společně a musím říct, že nám to jde moc dobře. Spolupracujeme nejen na aktivitách ve školních předmětech, ale společně trénujeme také logické myšlení, které budeme potřebovat nejen při školní práci. Moc se nám proto líbila Malá digitální univerzita, kde jsme si právě logické myšlení mohli procvičit. Máme za sebou i náš první výlet na statek Milíkov. Poznali jsme tam, jak se žilo dříve a zkusili jsme si například vymlátit obilí, nebo podojit kravičku.

      Také už umíme vytvářet moc krásné výrobky a obrázky a zkrášlovat jimi prostředí naší třídy. Velmi povedené byly například dýně, podzimní listy a svatomartinské husy.

      Moc se těšíme na nadcházející advent. Vyzdobíme si třídu a zase se naučíme něco nového.

      I žáci 4. A navštívili Svět záchranářů, kde se pod vedením sympatických instruktorů připravovali na získání Průkazu cyklisty. Zopakovali si dopravní značky, snažili se zorientovat v křižovatkách. Zbyl čas i na zkušební jízdu na kole. Na jaře snad získá Průkaz cyklisty většina z nich.

      Žáci 1. D zhlédli koncert Karlovarského symfonického orchestru, který nás seznámil s ukázkami ze symfonické skladby Má vlast.

      Žáci druhých tříd Městskou knihovnu Stará Role. Zde na ně čekala královna Knihomila a mnoho úkolů, které však hravě zvládli. Podařilo se jim najít a vzbudit svým čtenářským uměním rytíře Alfonse ze Čtenářova. Představili své nejoblíbenější knihy královně a každý přečetl úryvek ze své knihy. Všechny děti se velmi snažily a za odměnu je čekalo pasování mečem. Královna jim slavnostně předala glejt řádu čtenářského, který je opravňuje k půjčování knih v knihovně na jeden rok zdarma. Všichni si tuto slavnostní událost moc užili a budeme se těšit na další společné shledávání v prostředí knihovny.

     • Pozvání na adventní setkání

     • Srdečně všechny zveme na společnou předvánoční akci žákovského parlamentu, SRPŠ a všech žáků a učitelů školy. Těšíme se na příjemné společné adventní odpoledne.

     • Stávka 27.11.2023

     • Vážení rodiče,

      dnes jsem od zvolené kontaktní osoby na škole obdržela informaci, že se zaměstnanci školy zúčastní jednodenní stávky formou přerušení práce a pracovních povinností, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

      Jednodenní stávka se bude konat 27. 11. 2023.

      Vzhledem k zapojení téměř všech zaměstnanců školy, nelze zajistit provoz ani v omezeném rozsahu.

      Základní škola, školní družina, školní jídelna budou v pondělí 27. 11. 2023 zcela uzavřeny.

      Je nám líto pokud Vám zapojení zaměstnanců do stávky způsobí komplikace.

      Snížení počtu hodin výuky a snížení počtu zaměstnanců by mohlo vést k závažnému zhoršení kvality výuky. Proto se zaměstnanci pokouší tímto způsobem na tyto závažné problémy, které mohou zasáhnout i vaše děti, upozornit.

      V případě změny budete okamžitě informováni.

      S pozdravem Mgr. Jana Krausová, ředitelka školy

     • Krabice od bot...

     • ZŠ Truhlářská letos opět přispěje k oblíbené charitativní akci Krabice od bot.

      Připravujeme dárky velikosti a rozměru krabice od bot pro děti, které neprožívají veselé životní období. Krabice od nás může být jediným dárkem, který tyto děti letos najdou pod stromečkem.

      Připravujeme krabici pro holčičku nebo pro chlapce.Věkové kategorie:

      Dívka/Chlapec 0- 1rok

      D/Ch 1 - 2 roky

      D/Ch 3 - 4 roky

      D/Ch 5 - 6 let

      D/Ch 7 - 8 let

      D/Ch 9 - 10 let

      D/Ch 11 - 12 let

      D/Ch 13 - 14 let

      D/Ch 15 - 17 let

      Lze obdarovat také maminku, tatínka nebo rodinu.

      Krabici, kterou chcete připravit, si prosím rezervujte prostřednictvím aplikace Edupage (přihlašování - Krabice od bot) nebo zprávou paní učitelce Hrochové. Rezervují třídní učitelé za svoji třídu. Pokud je Váš potomek např. nemocný a Vy víte, že se s paní učitelkou nestihnete domluvit, můžete rezervaci provést i sami.

      Pokud chcete celý proces darování projít samostatně (vč. odevzdání Vašich krabic na sběrné místo, např. do Dalovic), vytvořte rezervaci přímo na webu www.krabiceodbot.cz. Pak krabici neponesete do školy, ale přímo na sběrné místo, které si zvolíte.

      Připravte pěknou krabici, odpovídající věku a klukovi/holce, podle Vašeho výběru. Krabice by měla obsahovat např. 10 různých menších dárků. Všechny dárky prosím vyberte pěkné, funkční, aby udělaly obdarovanému radost. Můžete koupit nové věci nebo darovat použité věci v hezkém stavu. Dárky v krabici jednotlivě nebalte, zabalí se pouze celá krabice.

      Inspiraci na obsah krabice najdete na nástěnkách v prostorách naší školy nebo na www.krabiceodbot.cz.

      Krabici zabalte do dárkového balicího papíru a nalepte na ni pevně cedulku s informací, komu darujete (např. kluk 11 - 12 let).

      Krabici přineste na 1. stupni i na 2. stupni do Vaší třídy. Všechny krabice budou předány na sekretariát (p. Derianová, p. Táborská), přepočítány a po 1. prosinci budou hromadně odvezeny na sběrné místo (centrum Nádech Dalovice). Zde budou krabice rozdány obdarovaným dětem.

      Nedávejte na krabici stuhu ani kokardu, působí to problém při skladování a převozu (kokarda/stuha se při stohování krabic zničí). Dodržujte prosím formát krabice od bot. Nepoužívejte na balení dárkové tašky.Aktuálně v těchto dnech probíhají rezervace dárků na Edupage a také již můžete přinést hotové dárky do Vaší třídy. Dne 1 . 12. bude sbírka ukončena a po tomto datu budou všechny vybrané krabice hromadně převezeny na sběrné místo.

      V našem kraji chybí každoročně mnoho krabic na to, aby bylo obdarováno každé dítě v nouzi. Váš příspěvek proto představuje skutečně velkou pomoc. Nejvíce dárků vždy chybí pro starší chlapce. Děkujeme za Vaši účast na této akci.

      Žákovský parlament ZŠ Truhlářská

     • Halloween 31.10.2023

     • Dne 31.10.2023 uskutečnilo Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Truhlářská ve spolupráci se školou svou první stezku odvahy ve Staré Roli. Náš Halloween si přišlo užít přes 230 dětí školy. Většina dětí se přišla bát a jiní zase strašit na jedenácti připravených stanovištích. Na stanovišti děti vždy plnily úkol, na závěr pak prošly pavučinou a kdo se nechytil, dostal ochutnat transylvánskou krev. Největším dobrodružstvím byl pro děti Temný les, kde ti nejodvážnější získaly oko čarodějnice. V závěru stezky dostaly děti za splněné úkoly malé odměny. Na všechny čekal teplý čaj a pro rodiče svařák. Šikovné děti z 2 . stupně naší školy a některé maminky napekly výborné dortíky, koláče, buchty a sušenky k občerstvení. Účast mile předčila naše očekávání! Počasí se také vydařilo a tajemný podvečer vyšel na jedničku. Je skvělé zjistit, že vlastně ani nevíme, kdo si to užil víc, zda my strašidla nebo děti, co se přišly bát.

      Velký dík patří všem úžasným dospělákům, rodičům, strašícím dětem a učitelům, kteří celou akci pomohli připravit. Díky vám jsme mohli našim dětem darovat zážitek plný napětí, dobrodružství a radosti. Věřím, že v příštím roce na tuto krásnou akci navážeme. 

       

      Za SRPŠ MUDr. Martina Procházková 

     • Týden v ŠD

     • Dlabání dýní. To je již každoroční oblíbená akce naší družiny. Tentokrát se dlabalo v pondělí 30.10. od 15:00 hodin a přišlo opravdu velké množství rodičů s dětmi. Obyčejné dýně se změnily v kouzelné halloweenské a ozdobily chodbu naší školy. Za akcí s neopakovatelnou atmosférou byla paní vychovatelka Matysová, které tímto moc děkujeme za realizaci.  

      Podzim je kouzelné roční období samo o sobě a my v družině ho máme moc rádi. S barevným listím se dá totiž užít spousta legrace, vytvořit zajímavé koláže a nejrůznější obrázky. Nezapomínáme ani na zábavné hravé učení, a tak třeba luštíme osmisměrky, tajenky, "poznávačky" listů a stromů nebo kvízy, povídáme si o změnách v přírodě, sbíráme kaštany a bukvice pro lesní zvířata, běháme s větrem o závod nebo mezi kapkami deště... Podzim je prostě prima! 

     • Akce uplynulého měsíce na II. stupni

     • Měsíc říjen zahájila třída 6.B adaptačním pobytem na Božím Daru. Program byl obdobný jako u předchozích dvou tříd. Žáci absolvovali program s lektorkou Jitkou Rozhonovou a věnovali se tématům spolupráce, komunikace a třídním pravidlům. Mimo jiné navštívili Ježíškovu stezku, vyšlápli na Klínovec, vyjeli do jáchymovské štoly, navštívili horskou službu, projeli se v terénních kárách a zvládli mnoho dalších her.​

      V průběhu adaptačního týdne také žáci oslavili "Evropský den jazyků". Žáci 6.B měli to štěstí, že jejich výjezdu se několik dní účastnily praktikantky - studentky z německé univerzity, které na škole působily celkem 3 týdny. 

      Studentky Burcu a Lara z univerzity v Norimberku se účastnily školních i mimoškolních aktivit s dětmi, včetně např. víkendové exkurze v Botanické zahradě Bečov. Navštívili společně s žáky a učiteli nejen Karlovy Vary, ale i další zajímavá místa v okolí. Projekt mohl být realizován díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

      Žáci II. stupně se díky podpoře SRPŠ zapojili do festivalu Oty Hofmana. Letošní ročník a projekce se uskutečnila v Karlových Varech ve velkém sále hotelu Thermal. Žáci i vyučující dostali metodický materiál, pracovní listy k projekci a společně zhlédli film Děti Nagana.

      V průběhu celého měsíce probíhaly preventivní programy a besedy s městskou policií napříč třídami. 

      V říjnu také proběhla schůzka rodičů a žáků 9. tříd s výchovnou a kariérovou poradkyní školy, byly předány informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2023/24 a představeny střední školy.

      V průběhu dopoledního vyučování následně proběhla přednáška pro žáky 8. a 9. ročníků na téma "Volba povolání", kterou připravil odborník z praxe. Představil funkci armády ČR, diskutoval se žáky např. o tom, z jakých škol mohou žádat o pozice ve vojenských složkách. 

      Žáci se též zúčastnili přehlídky středních škol, která každoročně probíhá v prostorách Střední průmyslové školy Ostrov pod záštitou Karlovarského kraje. Žáci si mohly prohlédnout prezentace jednotlivých škol a pohovořit s jejich studenty a zástupci z řad pedagogů.

      Deváťáci stihli v průběhu října mimo jiné absolvovat i detektivní hru, kterou organizovala Střední škola Trivis. Ve skupinách plnili úkoly a hledali tajný kód, který sloužil k vyřešení celého případu. Na závěr je čekala sladká odměna a diplom za účast. 

      Neméně zajímavé byly workshopy "Debatování" jak v českém jazyce tak v angličtině. První workshopy proběhly pod vedením zkušeného lektora a ředitele Asociace debatních klubů ČR Václava Soukupa a to v češtině. Navázaly na ně workshopy v anglickém jazyce pod vedením lektorky Mathanji Bot, která zároveň spolupracuje s pedagogy školy a propojuje workshopy pro pedagogy s workshopy pro žáky školy.  

      Třídy 9.A a 8.C se vypravily s třídními učiteli a vyučující výtvarné výchovy do Prahy objevovat Panteon a absolvovali tak velmi dobře připravenou dějepisnou exkurzi. Vydali se po stopách Davida Černého a přivezli si z Prahy mnoho poznatků i zážitků.

      Na druhém stupni proběhlo školní kolo oblíbené soutěže PISQWORKY a 4 nejlepší skupiny postoupily do okresního kola. Zde reprezentovali naši žáci školu hned 1.11.2023, obsadili druhé a třetí místo a postupují do krajského kola. Gratulujeme!

      3. místo dívky: Lucie Lehnertová, Pavlína Jarčevská, Nella Hladíková

      2. místo chlapci: Petr Smrčka, Jan Sedrovič, Tonda Tran

      To nejlepší nakonec - posledního října proběhlo tradiční halloweenské vyučování. Žáci všech tříd dorazili v originálních a nádherných maskách a žákovský parlament uspořádal soutěž o nejkrásnější masku. Každá třída nominovala dva zástupce a porota složená ze členů žákovského parlamentu pak hlasovala o pět nejlepších masek. Dále byla vyhodnocena třída s největším počtem masek a tou byla letos třída 7.A. Odměny byly sladké a vděčíme za ně paní učitelce Gavlasové a Šantorové, které dětem jako každý rok napekly muffiny a dortíky. 

      Na závěr vyhodnocení si masky mohly společně zatancovat v tělocvičně. 

      Velké poděkování patří všem dětem, které se odpoledne ještě zapojily do realizace halloweenské stezky pro děti prvního stupně a opravdu zodpovědně strašily! 

     • Říjnové akce na I. stupni

     • I v říjnu se žáci I. stupně zúčastnili zajímavých akcí, exkurzí a výletů.

      Třída 5.B se vydala na další pokračování z cyklu Přistupte blíže aneb Nebojte se moderního umění. V galerii nás opět přivítala paní Tothová a tentokrát nás provedla taji a změnami figury, která prošla během 20. století několika podobami. Galerie nás opět nezklamala a nabídla nám další zajímavé pohledy do světa umění. 

      Žáci 2.- 5. tříd zhlédli pohádku Největší dar, která byla promítána v rámci Festivalu Oty Hofmana ve Velkém sále Hotelu Thermal.

      Žákovský parlament připravil na Den úsměvů 14.10. vtipy na židličkách. Snadno se nám povedlo rozzářit váš úsměv. 

      Třída 5.B pozvala k nám do školy žáky 3. třídy ze ZŠ Dolní Žandov. Škola většinu žáků velmi uchvátila. Děti se velmi rychle skamarádily a celé dopoledne strávily v aule I. stupně při společné výuce a hraní.

      Žáci 5.C se v rámci čtení seznámili s dobrodružnou literaturou, a tak se v rámci projektového dne zaměřili na western, Indiány, Divoký západ. Paní učitelka domluvila návštěvu u chovatelky koní pí. Donthové, která    připravuje koně na parkourové skákání.

      Dále páťáci navštívili Císařské lázně, které si prohlédli od sklepa až skoro na půdu a ocenili jejich krásnou opravu.

      Třídy 4.A, 4.B, 5.A, 5.B se zúčastnily popáleninové besedy, kdy slečny z Burn Fighters přiblížily své životní příběhy, následky jejich úrazů a zkušenosti s popáleninami. Žáci byli seznámeni a poučeni s riziky popálení kyselinami, elektrickým proudem, horkou tekutinou, ohněm. Z besedy všichni dcházeli se smíšenými pocity, ať už jde o smutek, radost či obdiv. Jedno obrovské díky patří slečnám z Burn Fighters za tyto preventivní besedy.

      Třídy 1. C a 1. D vyjeli na svůj první výlet na farmu do Milíkova.

     • Týden v ŠD

     • Od 16.10. do 25.10. za námi do školní družiny jezdila paní "Písková", aby nám dovezla nové obrázky z písku pro naše tvoření. Tato výtvarná technika uchvátila naprosto všechny. Od nulťáčků po páťáky. Každý si vybral mandalu nebo obrázek a podle své fantazie tvořil a tvořil. Už teď se těšíme na další návštěvu naší paní "pískové Libušky".

      V úterý k nám přijelo divadlo z Hradce Králové s představením "Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná". V kombinovaném loutkohereckém představení na motivy několika známých bajek antického mudrce Ezopa jsme se humornou formou seznámili s obsahem bajek O chytré lišce, O dvou kupcích,  O pyšném orlu nebo Zajíc a želva. Tyto dva a půl tisíce staré příběhy vyprávějí především o kladných a záporných lidských vlastnostech. V představení nechybělo mudrování i pointa, gagy s prvky grotesky a zaznělo také několik písniček. Moc jsme si divadlo užili.

      V týdnu k nám do školní družiny dorazila fotografie z členské schůze Sdružení tělesně postižených, kterým jsme pro tuto příležitost vyrobili kromě přáníček také drobné dárečky v podobě srdíček z vlny. Srdíčka i přáníčka udělala ohromnou radost. 

     • Náš týden v družině

     • Celý rok budeme "cestovat kolem světa" a plnit nejrůznější úkoly při objevování nejrůznějších koutů světa. Svou cestu jsme začali minulý měsíc v České republice a tento týden jsme objevovali Velkou Británii. Rodiště Williho Foga, cestovatele z knihy Julia Verna. Poznali jsme nejen historii Anglie, ale i její královnu a krále, nejznámější budovy, státní symboly a úřední jazyk, který se učíme i v naší škole už od první třídy. Vyrobili jsme si 3D model Big Benu - největšího zvonu ve Spojeném království a stavěli ho z kostek. Do cestovního pasu jsme si po splnění všech aktivit zaznamenali naší cestu tímto královstvím. 

      Včera se oddělení paní Puchýřové vydalo do kina Drahomíra, kde probíhá Karlovárský filmový festival pohádek. V hodinovém pásmu vzhlédly děti několik známých i méně známých večerníčků a náramně si den užily.  

      V jednotlivých odděleních také vrcholí přípravy na oblíbený svátek Halloween, který se kvapem blíží. Pod rukama dětí vznikají strašidelné dekorace, které budou sloužit jako výzdoba oddělení i chodeb školy.

     • Ohlédnutí za karnevalem 5.4.2024

      Ohlédnutí za karnevalem: Pestrý večer plný zábavy a pohádkového kouzla

      Začátkem dubna jsme v Lidovém domě ve Staré Roli prožili nezapomenutelný večer, karneval plný radosti, barev a skvělé atmosféry!

      Zahájení celého večera bylo skvěle symbolizováno zvučnými tóny fanfáry z pohádky "Tři oříšky pro Popelku", které vtiskly večeru pohádkový nádech.

     • Pozvání na Majáles a prodej vstupenek

      Vážení čtenáři našeho webu, máme pro Vás krásnou novinku! Blíží se druhý ročník "Majálesu", tedy plesu žáků II. stupně. Organizační tým žákovského parlamentu již pilně pracuje na přípravách a za SRPŠ i celý II. stupeň Vás srdečně na akci zve!

      Prodej vstupenek bude zahájen v pondělí dne 22. 4. 2024 v sekretariátu budovy II. stupně u paní Táborské ve 14 hodin. Lístky bude možné zakoupit v průběhu následujících týdnu vždy od pondělí do čtvrtka mezi 14h a 15h.

     • Vystoupení ŠD pro klienty Farní charity.

      Ve středu 17.4. se skupinka dětí ze školní družiny paní Tatarkové a Volfové vydala potěšit svým bezmála hodinovým vystoupením klienty Týdenního stacionáře Farní charity v Karlových Varech. Děti hrály na hudební nástroje, zpívaly lidové písničky i současné moderní písně známých zpěváků a tančily vlastní choreografii. A kdo vystupoval? Míša Regner, Markétka Chalupníková, Gazárková Julinka i Valinka, Lísová Eliška, Jeřábková Leontýnka, Viki Dědičová, Jelínková Leontýnka, Zorka Fremlová, Procházková Sylvinka a Milana Bazai. Všichni si zaslouží velkou pochvalu!

     • Březen, měsíc knihy...

      V rámci měsíce knihy jsme na druhém stupni uspořádali "snídani s knihou", kdy třídní učitelé a učitelé českého jazyka s žáky nejen četli, ale o knihách i vyprávěli. Cílem bylo se vzájemně inspirovat a podpořit zájem o čtení.

      Dále vznikla nástěnka přečtených knih, kde žáci sdíleli základní informace o přečtené knize a zároveň doporučení, proč právě danou knihu číst. Z některých knih dále připravili ukázky, připojili QR kód s odkazem na knihu a vylepili na stěny v budově druhého stupně. Opět šlo o inspiraci ke čtení...

     • Březnové ohlédnutí na I. stupni

      Snídaně s Andersenem

      Každoročně se po celé republice koná "Noc s Andersenem". Jedná se o událost, která se snaží v dětech probudit zájem o četbu a alespoň na chvíli je odvést od počítačů a mobilních telefonů. První stupeň se do této akce zapojil projektovým dnem "Snídaní s Andersenem". Snídalo se, předčítalo se v oblíbených knihách, ilustrovalo se, vymýšlely se příběhy, vyhledávaly se informace o životě Hanse Christiana Andersena a nejmladší žáci se seznamovali s Andersenovými pohádkami. Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav občerstvení a dobrot.

     • Pohádkový bál 5.4.2024

      Milí rodiče a milé děti, Lidový dům, kde bude náš POHÁDKOVÝ BÁL, se pro vás otevře 5.4.2024 v 16:30 hod. Těšit se můžete na velmi bohatou tombolu ( 20 Kč/lístek do tomboly). Letos bude i bohatší výběr občerstvení ( řízky, hranolky, párek v rohlíku, kanapky, koláčky). Těšíme se na vás.
      za SRPŠ Martina Procházková

     • Lístky na KARNEVAL 5.4.2024

      Milí rodiče, vzhledem k obrovskému zájmu o karneval přidáváme 50 lístků do prodeje. Cena lístku 50 Kč, jde o lístky bez nároku na místo. Lístky lze od zítra koupit u paní sekretářky na 1. stupni. Všechna místa k sezení jsou vyprodaná.

      Děkujeme všem, kteří se podíleli na tombole. Do pátku 22.3. lze ještě nosit dary do tomboly.

     • VSTUPENKY NA POHÁDKOVÝ BÁL

      5.4.2024 od 17 do 20:30hod. proběhne 2. ročník KARNEVALU pro 1. stupeň. Lístky jsou v prodeji od 5.3. na sekretariátu 1. stupně. Cena lístků: 50 Kč za dítě platící SRPŠ + 50 Kč za jeden dospělý doprovod k dítěti, ostatní 130 Kč za jednu vstupenku. Sourozenci do 5 let bez nároku na místo zdarma. Program: děti roztančí růžový panter a jednorožec, dětské soutěže a dětská vystoupení naší školy, muzikál Popelka, bohatá tombola. Rodiče v maskách jsou vítáni, ale samozřejmě to není podmínkou. 🤗 Těšíme se na vás.

     • Únorový I. stupeň

      Měsíc únor na I. stupni byl věnovaný hlavně učení a zaslouženému týdennímu odpočinku. Svátek zamilovaných "Valentýn" jsme oslavili s předstihem romantickými písničkami z rozhlasu, milými vzkazy přátelům a kdo chtěl, mohl se obléknout do růžové a červené barvy.

     • POHÁDKOVÝ BÁL 5.4.2024-TOMBOLA

      Milí rodiče, 5.4.2024 proběhne 2. ročník KARNEVALU 1. stupně. Součástí karnevalu bude i tombola. Budeme moc rádi, když se zapojíte a přinesete dárek do tomboly. Sběr darů je u paní sekretářky na 1. stupni. Lze darovat i finanční prostředky na nákup tomboly na účet SRPŠ: 2602337347/2010, do poznámky pište TOMBOLA. Můžeme připravit i darovací smlouvu bude-li třeba. Lístky budou v prodeji od 4.3.2024.

     • Novinky a aktivity z 2. stupně školy

      Po příjemně dlouhém vánočním odpočinku jsme opět naskočili do školních dní a pustili se do práce a učení.

      V lednu proběhlo školní kolo předmětové soutěže, tentokrát šlo o zeměpis. O ten je každoročně velký zájem a účast v olympiádě je vždy hojná. Nejlepšími řešiteteli a zároveň postupujícími do okresního kola jsou v letošním roce tito žáci:

     • První měsíc v roce 2024 na I. stupni

      I během měsíce ledna se na I. stupni uskutečnily akce, které stojí za zmínku.

      Víte, jak se dělá ZOO? My už ano. Zúčastnili jsme se besedy s panem Petrem Fejkem, s bývalým dlouholetým ředitelem pražské zoologické zahrady, která pod jeho vedením prošla výraznou modernizací a podle časopisu Forbes se zařadila na místo sedmé nejlepší zoo na světě. Součástí přednášky byla i projekce unikátních fotografií. Předal nám spoustu zajímavých informací o známých i neznámých zvířatech. Děkujeme SRPŠ, že tuto akci finančně podpořila.

     • Zlatý tým

      Děvčata 1.stupně naší školy ve čtvrtek 25.1.20234 úžasně zahrála finále okresního kola škol v basketbalu a postoupila do krajského finále. Nikola Kůsová, Marie Pavlová, Karolína Rybárová, Natálie Zemanová, Zoja Uhrinová a Hana Fremlová. Skvělý holky a perfektní hra v jejich podání. Výsledek týmové práce, basketbalové i atletické tréninky.

     • Poslední měsíc v roce na I. stupni

      Již tradičně v rámci výtvarného kroužku proběhl workshop zaměřený na výrobu adventních věnců. Ateliér provoněla vůně jehličí a otevřela začátek vánoční atmosféry. Věnce se povedly a budou nyní symbolicky odpočítávat vánoční čas až do tolik očekávaného štědrého dne.

      Chlapci Lukáš Brejla, Tomáš Donáth, Matyáš Dřímal, Daniel Horský, Lukáš Jelínek, Jan Klimaj, Marek Nečekal, Adam Sunek a Matyáš Skopal reprezentovali školu v ČEPS Cupu- celorepublikový turnaj ve florbale. Kluci po urputném boji prohráli až ve finále na nájezdy, ale i tak postupují do krajského kola, které se uskuteční v lednu. Moc děkuji klukům za nasazení.

     • Předvánoční události na 2. stupni

      Měsíc prosinec byl mimořádně pestrý co do počtu aktivit nad rámec běžné výuky. Zástupci žákovského parlamentu připravili pro všechny "Adventní kalendář", podle kterého měl každý školní den jiné téma. Často to byly barevné dny, pyžamový den, den naruby, či společenský den.

      Žákovský parlament byl velmi aktivní i v oblasti sportu. Žáci zorganizovali již druhý ročník převánočního florbalového turnaje tříd. V souboji šestých a sedmých ročníků obsadila první místo třída 7.C.