• Halloweenská stezka odvahy - výzva k rodičům

     • Milí rodiče, hledáme dobrovolníky k pořádané akci Halloweenská stezka odvahy pro 1. stupeň. Pokud máte chuť se zapojit, napište mi prosím na e-mail: srps.zstruhlarska@gmail.com. Dne 25.9. od 17 hod. v aule druhého stupně proběhne naplánování celé akce. Účast všech, kteří chtějí pomoci s organizací, je v tomto termínu nutná. Stezka odvahy pak proběhne na Halloween 31.10. od 17 hod. Přesné informace budou brzy zveřejněny.

      Za SRPŠ Martina Procházková

     • Plán akcí SRPŠ 2023/2024

     •  SRPŠ finančně i organizačně podpoří v tomto školním roce:

      • 9.10. Dětský filmový festival Oty Hofmana v Karlových Varech v Thermálu - SRPŠ zaplatí vstupné svým členům jak na 1. i 2. stupni, 1. stupeň čeká pohádka Největší dar, děti 2. stupně pak film Děti Nagana
      • 31.10. od 17 hod. Halloweenská stezka odvahy ve Staré Roli pro děti prvního stupně, žáci druhého stupně se zapojí do organizace celé akce. Finančně i organizačně zaštítí celý projekt SRPŠ. Budou odměny pro odvážné děti, které zvládnou celou trasu projít. Na akci se budou prodávat vstupenky za symbolickou cenu, aby byl přehled kolik dětí na stezku dorazí. Bude se vycházet v různých časových intervalech, aby byl zážitek o to lepší 😄 Prodej bude na sekretariátu 1. stupně od začátku října. Podrobnější informace ještě budou na webových stránkách školy. 
      • Během podzimu se děti 5. i 9. tříd mohou těšit na kurz Paměť a efektivní učení. Tyto ročníky jsou vybrány záměrně, protože je čekají přijímací zkoušky. 
      • První a druhé třídy čekají dva projektové dny - Malé digitální univerzity (Digi bez digi) - rozvoj informatického a logického myšlení
      • 5.12. Navštíví 0., 1., 2. ročníky Mikuláš, čert a anděl. Celý první stupeň se ten den oblékne do čertovských, andílkovských či Mikuláškých kostýmů. 
      • 7.12. Adventní sekání, kde bude i stánkový prodej výrobků našich šikovných dětí.
      • 31.1. PŘESPÁVAČKA prvního stupně ve škole, letos i páté třídy👍
      • V březnu nás čeká MAŠKARNÍ PLES pro 1. stupeň
      • V květnu opět MAJÁLES pro 2. stupeň
      • 20.6. Havajská letní slavnost
      • Dále podpoříme Planetárium pro 1. stupeň a divadlo pro 2. stupeň 
      • Pro nynější druháčky připravujeme krásnou knížku z dopisů, které minulý rok tvořily děti z druhého stupně. 
      • V současné době vybíráme nové stojany na kola a koloběžky jak pro první tak i pro druhý stupeň.  

      Výčet akcí není konečný, dětem chceme umožnit i další zajímavé exkurze, semináře. 

      Veškeré aktivity SRPŠ mají ČLENOVÉ SRPŠ ZDARMA či za symbolický poplatek. Děti, které nemají SRPŠ zaplaceno, výhody čerpat zdarma nemohou, pouze za poplatek, jehož výši vždy určí SRPŠ před plánovanou akcí. Platba za členství SRPŠ vám bude vygenerována v Edupage. Poplatek 500 Kč za dítě na celý školní rok 2023/2024 (letos malá změna: poplatek za 1.dítě 500 Kč, za 2. sourozence také 500 Kč , 3.,4.,5.,6. sourozenec zdarma.) Pokud chcete čerpat výhody SRPŠ již od října uhraďte poplatek za členství co nejdříve.

      Za SRPŠ

      Martina Procházková 

     • SRPŠ organizovalo či podpořilo v roce 2022/2023:

     •  

      1. Vánoční koncert pro celou školu
      2. Možná přijde i Mikuláš
      3. Vánoční setkání na 2. stupni
      4. Nákup odměn pro žákovský parlament ( turnaj ve florbale pro 2.stupeň, Karlovarský Skřivánek, Zeměpisná olympiáda) 
      5. Dopis kamarádovi - dopisy pro 2.,3. třídy a anglické dopisy pro 4.,5. třídy.
      6. Šachový turnaj
      7. Podaná žádost o dataci na lyžařský výcvik
      8. Karneval první stupeň
      9. Paměť a efektivní učení - kurz pro 5. třídy
      10. Preventivní program pro 8. A 9. třídy
      11. Odměny za anglické soutěže
      12. Odměny pro vítěze v předmětových soutěžích - olympiáda v anglickém jazyce, kreativní soutěž v anglickém jazyce- videosoutěž
      13. Majáles
      14. Letní slavnost
      15. Přespávačka ve škole na 1.stupni
      16. Knížka pro prvňáčky na přivítanou,kterou vytvořila 3.B
      17. Půjčení vybavení na lyžařský výcvik
      18. Příspěvek na některé školní aktivity
      19. Odměny za soutěže
      20. Cestovné na soutěže
      21. Příspěvek žákům na přednášky magický Senegal, Tanzánie

       

      Plán aktivit pro školní rok 2023/2024 bude brzy zveřejněný.

       

      V Karlových Varech 9.9.2023

      Za SRPŠ 

      Martina Procházková, předsedkyně SRPŠ

       

     • Letní slavnost Havaj

     • Konec školního roku se blíží a my jsme ho společně s dětmi i rodiči oslavili již v úterý 27.6.2023 velkou událostí s havajskou tématikou. V areálu druhého stupně zněla hudba, děti z prvního stupně připravily vystoupení v havajském stylu, přijelo balónkové divadlo, hrály se hry, pekly vuřty, sportovalo se, malovalo, jedlo, pilo, programovalo. Akce měla velmi příjemnou atmosféru a všechny nás naladila na přicházející letní prázdniny. 

      Velké poděkování všem, kteří se na přípravě programu a technického zázemí podíleli.

      Všem přejeme krásné prázdniny a těšíme se na další společné akce!

      Malé video z akce...

     • Poslední dny v ŠD

     • Blíží se konec školního roku, máme tu poslední týden, ale my v ŠD v aktivitách nepolevujeme. Pro Sdružení zdravotně postižených v karlových Varech jsme vyrobili přes 90 přáníček a okolo 100 ks drobných dárečků. Snad jim udělají radost. 

      Některá oddělení se vydala na výlet do centra Karlových Varů za poznáním památek, některá se jestě chystají. Oblíbeným cílem se stala Náplavka spojená jízdou vlakem ze Staré Role, a také Areál Rolava, kde včera byla naše přípravka s paní Vicanovou. Na těchto aktivitách nesmí chybět studená zmrzlina, která v horkém počasí pomáhá. :-) Oddělení paní Volfové se vydalo pěšky na výstavu hamburgerů do McDonaldu a zítra nás čeká závěrečný boj v areálu Laser game ve Staré Roli. Sportujeme, luštíme, závodíme... V naší družině se prostě stále něco děje! 

     • Hledání pokladu Apačů v ŠD

     • Celý školní rok jsme v naší ŠD plnili spoustu aktivit vedoucích k nalezení a otevření pokladu indiánského kmene Apačů. Ve středu 21.6. nadešel den, na který jsme se všichni těšili. Čekal nás závěrečný "boj o poklad". Ve vlastnoručně vyrobených indiánských kostýmech jsme lovili bizony, házeli oštěpem, odpovídali na záludné otázky samotnému Šamanovi, prokazovali znalosti z botaniky, tančili tanec úspěšného lovce okolo totemu, stopovali divou zvěř, jezdili na mustangovi, zdobili lapač snů nebo luštili písmo ostatních indiánských kmenů, a mnoho dalších úkolů. Nechyběla ani indiánská hudba. Za každou splněnou úlohu jsme do mapy pokladu získali razítko. V cíli jsme nalezli truhlu s pokladem. A co v ní bylo? Plno dobrot a kouzelné bublifuky!  

     • Přespávačka 22.6.2023

     • Ve čtvrtek 22.6.2023 se uskutečnila naše první PŘESPÁVAČKA na 1. stupni.  Dle reakcí našich dětí se toto malé dobrodružství povedlo. Velký dík patří zejména učitelům bez jejichž podpory a ochoty by to nešlo. Jste jedničky! 
      Za SRPŠ MUDr. Martina Procházková

     • Poslední dny školního roku na I. stupni

     • ​​​​​Žáci třetích tříd se zúčastnili "Sportovního dne s Ajaxem a strážníkem Pavlem" v Centru zdraví a bezpečí.  Na 11 stanovištích plnili různé úkoly. Zhlédli i ukázku zadržení nebezpečného pachatele služebním psem Policie ČR i zásah strážníků proti opilému muži narušující veřejný pořádek. Pro všechny děti byly připraveny odměny.

      Žáci I. stupně se zúčastnili T- mobile Olympijského běhu, který je oslavou radosti z pohybu a sportu jako takového. Akcí se připomíná Mezinárodní olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. T-Mobile Olympijský běh je největší běžeckou událostí u nás. V jeden den, přesně v jeden čas vybíhají s živým startem na vlnách Radiožurnálu tisíce běžců po celé České republice– ať už jako součást hlavních závodů nebo běhu ve školách.

      Přípravné třídy a 1. C byly na výletě v Krásně. Navštívily rozhlednu, hornické muzeum, kde se děti po prohlídce svezly důlním vláčkem. V dalších dnech pokračovaly výletem do centra Karlových Varů, na Dianu a Motýlího domu.

      Třídy 3. C a 3. D se na chvíli staly designéry. V novém kulturním centru v DIZAJNPARKU v Tuhnicích si pod vedením paní Kateřiny Hankové navrhly a vytvořily tričko.

      ​​​​​​​Do třídy 3. C dorazila moc milá a inspirativní návštěva. Navštívila nás Karolínky maminka a připravila si pro nás kreativní Mýdlovou dílnu. Pod odborným a zkušeným dohledem jsme si s láskou vyrobili naše první mýdla a aby toho nebylo málo, pustili jsme se i do výroby soli do koupele. Celé dopoledne se pilně pracovalo, provoněli jsme celou školu a odměnou nám bylo vlastnoručně vyrobené originální mýdlo. Mýdlová dílna se nám moc líbila a už se těšíme na další vyrábění. Moc děkujeme.

      Pohodový červnový týden strávili žáci 5. A na školandě v Božím Daru. Protože už všechno umí 😉, věnovali se především turistice, poznávání, hrám a sportu. Všichni si odnesli nové a příjemné zážitky. Děkuji i paní vychovatelce Vítové za její nasazení.

      Třídy 5. A a 4. A se vypravily za poznáním významných českých památek do parku Boheminium v Mariánských Lázních. Přálo nám počasí, sluníčko nám svítilo, proto se tam nám všem moc líbilo!

     • Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů

     • V pondělí dne 19.6. se vydala naše dvě družstva žáků na Moravu, aby změřila své síly s vítězi krajských kol v celorepublikovém finále. Tentokrát hostovala soutěž Mohelnice v Olomouckém kraji. Žáci a vyučující byli ubytováni v krásném kempu, kde byla spousta možností sportovního vyžití. Nejvíce děti ocenily pětadvacetimetrový bazén, díky kterému zvládly extrémní horka. Organizační zajištění bylo skvělé.

      V samotné soutěži obsadili starší žáci 8. místo a mladší žáci 13. místo. Bez medailí ale děti nepřijely. V rámci doprovodného programu proběhla soutěž v biatlonu - střelba a koloběžka, kterou naši žáci zcela ovládli. Zlatou medaili získal Václav Vašek, stříbrnou Petr Smrčka a Leona Fingerová, bronzovou pak Karolína Kučerová. Celé tři dny si žáci i učitelé moc užili a získali nové zkušenosti.

      "Kraj dokořán"

      Třídy druhého stupně se vypravily v pátek 23.6.2023 na velkou akci "Kraj dokořán". Žáci a jejich učitelé se zúčastnili veřejného programu i menších workshopů, na které se museli předem objednat. Zde se žáci mohli seznámit s tématy regionálního rozvoje, dozvědět se např. o projektu Císařských lázní, a pod. Někteří si mohli vyzkoušet pracovní pohovory "nanečisto". 

      Školní výlety a exkurze v plném proudu

      Třídy 6. B a 6. C se v pátek 23. 6. 2023 vypravily na školní výlet do Mariánských Lázní a do parku miniatur Boheminium. Žáci 6. C si navíc připravili program na čtvrteční odpoledne, který pokračoval přespáním ve škole pod záštitou SRPŠ. Na výtečnou snídani si zašli do školní jídelny a ráno vyjeli na zmiňovaný výlet. 

      Žáci třídy 9. A se ve čtvrtek 22. 6. 2023 vypravili na exkurzi na božídarské rašeliniště a hned v pátek následující den na školní výlet do Chomutova. Deváťáci navštívili chomutovskou ZOO a užili si spoustu legrace. Skupina žáků 9. B a 9. C absolvovala v pátek 23. 6. 2023 exkurzi do Národní přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní. 

      Žáci 8. ročníků se ve čtvrtek 22. 6. 2023 vypravili pod vedením třídních učitelek na exkurzi do Prahy. Tu zahájili prohlídkou Národního divadla, které prošli od sklepa až po terasy v nejvyšším poschodí. Někteří si mohli vyzkoušet, jak se cítí herci na jevišti. Dále bylo na programu muzeum Karla Zemana a vyhlídková plavbu na krásné velké výletní lodi. Extrémní teploty všichni zvládli a v pořádku se vrátili do Karlových Varů. 

      Prevence

      22. 6. 2023 se 5., 6., 7. a 9. ročníky zúčastnily přednášky s názvem „Pravda o drogách“, kterou v rámci projektu „Život bez drog“ zdarma pořádalo Občanské hnutí Řekni drogám ne. Přednáška byla zaměřena na užívání marihuany. Děti se tak dozvěděly spoustu informací. Věříme, že přednáška podpořila prevenci užívání návykových látek.

      Prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníků

      Žáci 9. ročníků připravovali během druhého pololetí v rámci předmětu Člověk a svět práce závěrečné práce na libovolné téma. Jejich úkolem bylo zpracovat minimálně šest stran textu o zvolené tématice, s dodržením předepsaných kritérií a především odevzdat ve zvoleném termínu. Po odevzdání a kontrole této písemné části proběhly prezentace, ve kterých žáci shrnuli, proč si téma zvolili, jak se jim na tématu pracovalo, stručně o tématu poreferovali a uvedli zdroje, ze kterých čerpali a co jim práce přinesla. 

      Deváťáci často považují tuto aktivitu za velmi náročnou a nejrpve je provází obava, že takovou práci nezvládnou. Často je to i neochota věnovat po přijímačkách úsilí něčemu časově tak náročnému. Na závěr však většinově uznávají důležitost a přínosnost této práce a to především proto, že se zde učí rozhodovat, plánovat, třídit informace, pracovat s textem, objektivně hodnotit svou práci a prezentovat ji ostatním. 

      Z pohledu pedagogů jde u většiny žáků o nesmírně zajímavá témata, lepší poznání žáků a jejich zájmů, výbornou práci s technikou a mnohdy opravdu výbornou schopnost svou práci zhodnotit a odprezentovat. Žáci nepodceňují ani oblečení a přicházejí na prezentace opravdu připraveni. Letošní "deváťáci" mají tedy letos splněno a příští týden je čeká poslední zvonění na základní škole a předávání vysvědčení.

      "Land art za školou"

      V posledních horkých dnech probíhala většina školních aktivit mimo budovu školy. Z jedné takové hodiny výtvarné výchovy třídy 6. A a 8. C vznikly krásné práce, které zde sdílíme a přejeme hezký víkend.

     • POKOS

     • V pátek dne 16. 6. dorazili na naši školu příslušnící KVV (Krajského vojenského velitelství). V rámci aktivity POKOS jsme se na čtyřech stanovištích a v terénu naučili různé věci, užitečné pro přežití v náročných podmínkách. Den jsme zahájili společným nástupem v tělocvičně, kde byli žáci rozděleni do osmi skupin a dostali harmonogramy dnešního programu. Dozvěděli jsme se základní informace o fungování Armády České republiky. Pak už jsme se pustili do plnění úkolů. Stanoviště zahrnovala tyto aktivity: střelbu na cíl, seznámení s vojenskou technikou, zdravovědu, ochranu proti zbraním hromadného ničení a orientaci v terénu s pomocí souřadnic a buzoly. Celý den byl pro nás velmi zajímavý a poučný. Vojáci pro nás vše pěkně a poutavě připravili. Nejlepším důkazem byl zájem a zaujetí ze strany nás, žáků i našich vyučujících. Aktivitu pro nás zorganizoval pan učitel Růžička, kterému patří velké poděkování, stejně jako příslušníkům armády, kteří k nám přijeli a také panu plk. Vilímovi, který nám absolvování aktivity POKOS umožnil.

      Fobal dívky

      Ve čtvrtek dne 15. 6. 2023 se naše žákyně zúčastnily turnaje ve fotbale. V areálu Slavie Karlovy Vary v Drahovicích holky dokázaly, že také umí kopnout do míče a obsadily konečné třetí místo. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme ke skvělému výkonu.​​​​​​​

      Erasmus+ a výjezd na Slovensko

      V pondělí dne 12. 6. 2023 vyjelo v rámci projektu Erasmus+ čtrnáct žáků sedmých tříd a dvě vyučující do slovenského Sliače. Dlouhou cestu autobusem s přestupem v Praze zvládly děti bez problémů. V cílové stanici Zvolen na všechny čekali zástupci hostitelských rodin. Naše děti byly ubytovány v rodinách a každý den pro ně byl připraven pestrý program. Ze Španělska přijeli zástupci škol z řad žáků i učitelů v Cartageně a v Zarautz.

      První den proběhlo setkání ve škole, představení jednotlivých partnerských škol, žáků a učitelů. Během dopoledne pracovali žáci skupinově, každý v doprovodu svého hostitele. Byla pro ně připravena kreativní dílna, kahoot kvíz v agnličtině, dílny a stavebnice boffin, programování s mikrobity. Po obědě všichni společně navštívili hrad Zvolen. 

      Středa a čtvrtek byly věnovány celodenním výletům. Na programu byla návštěva Harmanické jeskyně a vesnice Špania Dolina s výukovým programem v historické škole. Děti si mohly vyzkoušet, jak se psalo husím brkem. Další zajímavostí celého putování byl Oravský hrad a jeho historie. Největší výzvou byly pro všechny všudypřítomné schody.

      Obrovským bonusem pro naše žáky byl čas strávený se svými slovenskými kamarády v odpoledních hodinách, kdy si mohli plánovat své aktivity sami a navázali hezká přátelství. V pátek se naši žáci zúčastnili výuky ve slovenské škole, vyzkoušeli si "cheerleeding" a na závěr obdrželi diplomy za aktivní účast v projektu Erasmus+, rozloučili se a bez problémů zvládli dlouhou cestu autobusem do Karlových Varů. Výjezd přinesl mnoho zkušeností a nová přátelství. Velké poděkování patří paní ředitelce ZŠ A. Sliadkoviča, která nám tuto zkušenost zprostředkovala a umožnila.

     • 1. A a naše oslava

     • Prvňáčkové mají co slavit. Pomalu se blíží finále, konec školního roku už klepe na dveře a prázdniny se blíží. Za sebou plno práce, a tak si zasloužili hostinu.

     • "Majáles"

     • Každý školní rok přinese něco nového. Tento školní rok přinesl začínající tradici školních plesů, což nás všechny moc těší. První krásnou událostí byl maškarní ples žáků prvního stupně v březnu a na ni navázal ples žáků druhého stupně, který se konal 2.6.2023 v Lidovém domě ve Staré Roli.

      Ples, který žáci pojmenovali "Majáles", proběhl pod záštitou spolku rodičů SRPŠ. Rodiče žáků zajistili pronájem sáu, poskytli sponzorské dary do tomboly, která byla opravdu bohatá, pomohli s přípravou a tiskem plakátu, zajištěním malování na obličej a tetování. Program plesu připravili žáci, především členové žákovského parlamentu za podpory vyučujících druhého stupně.

      Hudbu a ozvučení zajistil pan školník, prodej vstupenek paní sekretářka, přípravu a prodej tomoboly vyučující a výzdobu sálu děti pod vedením vyučující výtvarné výchovy. Moderování plesu se chopili žáci osmých a devátých tříd, taneční vystoupení zajistili žáci 6.A, 6.B a 8.A, členové žákovského parlamentu zajistili kontrolu vstupenek, číslování stolů, úklid, chlapci z 8.A a 9.C připravili fotokoutek, foto a video dokumentaci celé akce. Dalo by se říci, profesionální zajištění akce. Dokonce nás čekalo překvapení - návštěva profesionálního kuchaře a ukázka a ochutnávka flambovaných palačinek.

      Největším bonusem celého plesu byla neuvěřitelná atmosféra, plná tance a zábavy. Za to patří všem veliký dík a těšíme se na "Majáles 2024".

     • ABAKU liga a jiné...

     • Dne 5. 6. 2023 čtveřice žáků ve složení Eliška Fričová, Tonda Jandl, Petr Smrčka a Honza Šulc brzy ráno společně vyrazili vstříc zápasům s nejlepšími žáky z celé republiky v matematické soutěži ABAKU. V Praze na Pedagogické fakultě se setkalo 52 účastníků ze všech krajů, kde se v náročných sedmi kolech hodnoceno švýcarským šachovým systémem uskutečnilo rozřazování do jednotlivých kol a určilo konečné pořadí. V pozdních odpoledních hodinách nastalo vyhlašování výsledků jednotlivců a nejlépe se umístil Petr, který skončil na 18.místě, Eliška s Tondou ve třetí desítce a Honza v páté desítce. Naše škola celkově skončila v dlouhodobé online soutěži na krásném třetím místě a na konečném turnaji obsadila sedmé místo ze všech krajů. Zážitky z mistroství republiky v soutěži jsou neocenitelné a těšíme se další ročníky. 

      V úterý 6. 6. 2023 jako každoročně navštívili vybraní žáci 8.ročníků SPŠ Ostrov. Formou krátkých workshopů se seznámili s jednotlivými studijními obory této střední školy. Průvodce jim dělali sami studenti průmyslovky. Každý úkol, který naši žáci v jednotlivých oborech dostali, byl hodnocen. Žáci tam měli možnost seznámit se s tím, co je obnáší studium robotiky a strojírenství. Na závěr byli vyhlášeny vítězné týmy. Tým složený z žáků 8.B a 8.C se umístil na 1.místě.

      Basketbal chlapci

      Mladší žáci, basketbalisté, postoupili z okresního kola soutěže škol v pondělí 5.6.2023 z krásného třetího místa do krajského kola. To se konalo dne 7.6.2023 v Sokolově a naši chlapci v zastoupení David Eliáš, Kirill Makarenko, Kryštof Kučera, Marcel Gina, Leon Šerý, Tomáš Hofman, Karel Procházka a Petr Plaček  obhájili čtvrtou příčku. Gratulujeme a ceníme si reprezentace školy. 

      Designové myšlení

      Workshop "Designové myšlení" proběhl tento týden na II. stupni pod vedením Kateřiny Hankové. Aktivitu zaštítilo SRPŠ a cílem bylo vymyslet proměnu společného venkovního prostoru u budovy II. stupně. Z iniciativy spolku rodičů vznikl nápad "vylepšit" venkovní prostory, propojit náměty žáků a rodičů a vytvořit prostor funkční a příjemný pro všechny.

      Dopolední workshop byl velmi podnětný a přínosný. Žáci definovali mnoho konkrétních námětů na změny. Budeme se těšit na realizaci.

      Projekce Magický Senegal

      Žáci 8.B doplnili první stupeň a vypravili se v úterý na projekci Magický Senegal v sále hotelu Thermal. Zažili neočekávaný "black out" v celém městě. Projekce tedy byla doplněna o náhradní diskusní program. O Senegalu se i přes tuto nepříjemnost dozvěděli potřebné informace a projekci si užili.

      Spolupráce se Základní školou Poběžovice

      V minulém týdnu proběhlo setkání s žáky deváté třídy Základní školy Poběžovice v Karlových Varech. Třída 8.C se společně s žáky z Poběžovic vypravila pod vedením Ing. Milana Růžičky do Smolných Pecí a absolvovali přírodopisný výukový program. Žákům se podařilo najít mnoho cenných minerálů - turmalíny, růženíny a dokonce i záhnědu. Poběžovičtí následně navštívili město Karlovy Vary a Cheb. V příštím roce plánujeme návštívit Poběžovice s žáky naší budoucí 9.C.

      Oceňění žáků a pedagogů Magistrátem města Karlovy Vary

      Ve čtvrtek 8.6.2023 proběhlo každoroční ocenění žáků a pedagogů karlovarských škol. Blahopřejeme všem oceněným. Za naši školu to byli Roman Verbiy, 5.C, Marek Peteřík, 9.B a Ing. Luboš Mužík. 

      Cyklovýlet žáků druhého stupně

      V pátek 9. 6. 2023 zrealizovali vyučující druhého stupně cyklovýlet do Lokte, na statek Bernard a zpět. Celkem 29 žáků v doprovodu 3 vyučujících zvládlo trasu bez větší námahy a zranění. Počasí přálo a šlo o skvělou sportovní akci, kterou určitě v budoucnu zopakujeme.

      Krásný víkend všem!

     • POZVÁNÍ NA LETNÍ SLAVNOST "Havaj"

     • Žáci, učitelé a rodiče aktuálně chystají závěrečnou "Letní slavnost", která by měla být příležitostí pro neformální setkání všech před koncem školního roku.

      Rezervujte si tedy v kalendáři termín 27. 6. 2023 od 15:00 - 19:00.

      Slavnost se bude konat v areálu II. stupně - venku i uvnitř a těšit se můžete na bohatý program a jako vždy dobré občerstvení.

      Plakáty s pozváním budou během příštího týdne na obou budovách školy.

     • Týden v ŠD

     • Včera se oddělení paní Volfové a oddělení paní Tatarkové vydalo do centra města Karlových Varů, aby se svezla v kočáře taženého krásnými bílými koňmi. Během projíždky se děti dozvěděly vše o budovách a místech, které míjely a naučily se některé z povelů pro "řízení" koňského spřežení. Stejný program dnes čeká oddělení paní Puchýřové a paní Vicanové. 

      Děti si prohlédly Vřídelní i Dřevěnou kolonádu, Císařské lázně, hotel Pupp, městské divadlo a spoustu dalších míst... Svezly se lanovkou k hotelu Imperiál a čas zbyl i na oplatku a zmrzlinu.

      Hasiče v Rybářích navštívili druháčci s paní Vítovou. Dozvěděli se vše nejen o technice, kterou mají hasiči k dispozici, ale zopakovali si i jaká běžná rizika je mohou potkat, a jak jim nejlépe předcházet. Do místní městské knihovny ve Staré Roli se vydalo oddělení s paní Puchýřovou. Děti tu nebyly poprvé, dobře už knihovnu znají, číst jim už také nedělá problémy, a tak nebylo těžké vybrat si knihu a začíst se do ní. 

      Při venkovních aktivitách jsme objevili spadlé prázdné hnízdo. Mohli jsme si tak z blízka prostudovat důmyslnou stavbu ptáků a obdivovat jejich šikovnost. Zkoušeli jsme zjistit kdo ho obýval, ale možností bylo mnoho. Také využíváme příznivého počasí a trávíme volný čas sportováním na dětských hřištích v okolí školy.

     • Kraje pro bezpečný internet

     • Naše škola získala certifikát za účast v soutěžním on-line kvízu 2022/2023 projektu Kraje pro bezpečný internet. Nejúspěšnějšími řešiteli za I. stupeň celého Karlovarského kraje byli vyhlášeni Tomáš Donáth ze 4. C a Marie Pavlová ze 4. B. Gratulujeme.

     • Fotbalový turnaj

     • ​​​​​​Ve čtvrtek 8.6. pořádal fotbalový klub FC Slavie Karlovy Vary turnaj pro žáky druhých a třetích tříd. Turnaje se zúčastnilo 6 škol a naši žáci vybojovali krásné 3. místo. Školu reprezentovali Miroslav Holub (2. B), Nicolas Edr (2. C), Petr Šott (2. C), Šimon Uhrin (2. C), Alexander Zakreničnyj (2. C), Václav Zloch (2. C), Marek Nečekal    (3. A),  Vojta Černý (3. C), Michael Godžo (3. C), Denis Vlnatý (3. C), Maxim Kozel (3. D), Šimon Záhořík.

      Děkuju klukům za nasazení a  bojovnost.

     • 5. A v Karlovarském městském muzeu

     • 6.6. po absolvování úžasné přednášky v Thermalu o Senegalu se třída 5. A vydala na další pouť za informacemi. Navštívila Karlovarské městské muzeum, kde na ni čekala komentovaná prohlídka po stopách historie našeho města. Díky paní průvodkyni se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, osahaly a vyzkoušely si vystavené exponáty a jistě si odnesly mnoho dalších informací o našem krásném městě.

     • Halloweenská stezka odvahy - výzva k rodičům

      Milí rodiče, hledáme dobrovolníky k pořádané akci Halloweenská stezka odvahy pro 1. stupeň. Pokud máte chuť se zapojit, napište mi prosím na e-mail: srps.zstruhlarska@gmail.com. Dne 25.9. od 17 hod. v aule druhého stupně proběhne naplánování celé akce. Účast všech, kteří chtějí pomoci s organizací, je v tomto termínu nutná. Stezka odvahy pak proběhne na Halloween 31.10. od 17 hod. Přesné informace budou brzy zveřejněny.

     • Plán akcí SRPŠ 2023/2024

      SRPŠ finančně i organizačně podpoří v tomto školním roce:

      • 9.10. Dětský filmový festival Oty Hofmana v Karlových Varech v Thermálu - SRPŠ zaplatí vstupné svým členům jak na 1. i 2. stupni, 1. stupeň čeká pohádka Největší dar, děti 2. stupně pak film Děti Nagana
      • 31.10. od 17 hod. Halloweenská ste
     • Letní slavnost Havaj

      Konec školního roku se blíží a my jsme ho společně s dětmi i rodiči oslavili již v úterý 27.6.2023 velkou událostí s havajskou tématikou. V areálu druhého stupně zněla hudba, děti z prvního stupně připravily vystoupení v havajském stylu, přijelo balónkové divadlo, hrály se hry, pekly vuřty, sportovalo se, malovalo, jedlo, pilo, programovalo. Akce měla velmi příjemnou atmosféru a všechny nás naladila na přicházející letní prázdniny.

     • Poslední dny v ŠD

      Blíží se konec školního roku, máme tu poslední týden, ale my v ŠD v aktivitách nepolevujeme. Pro Sdružení zdravotně postižených v karlových Varech jsme vyrobili přes 90 přáníček a okolo 100 ks drobných dárečků. Snad jim udělají radost.

      Některá oddělení se vydala na výlet do centra Karlových Varů za poznáním památek, některá se jestě chystají. Oblíbeným cílem se stala Náplavka spojená jízdou vlakem ze Staré Role, a také Areál Rolava, kde včera byla naše přípravka s paní Vicanovou. Na těchto aktivitách nesmí chybět studená zmrzlina, která v horkém počasí pomáhá. :-) Oddělení paní Volfové se vydalo pěšky na výstavu hamburgerů do McDonaldu a zítra nás čeká závěrečný boj v areálu Laser game ve Staré Roli. Sportujeme, luštíme, závodíme... V naší družině se prostě stále něco děje!

     • Hledání pokladu Apačů v ŠD

      Celý školní rok jsme v naší ŠD plnili spoustu aktivit vedoucích k nalezení a otevření pokladu indiánského kmene Apačů. Ve středu 21.6. nadešel den, na který jsme se všichni těšili. Čekal nás závěrečný "boj o poklad". Ve vlastnoručně vyrobených indiánských kostýmech jsme lovili bizony, házeli oštěpem, odpovídali na záludné otázky samotnému Šamanovi, prokazovali znalosti z botaniky, tančili tanec úspěšného lovce okolo totemu, stopovali divou zvěř, jezdili na mustangovi, zdobili lapač snů nebo luštili písmo ostatních indiánských kmenů, a mnoho dalších úkolů. Nechyběla ani indiánská hudba. Za každou splněnou úlohu jsme do mapy pokladu získali razítko. V cíli jsme nalezli truhlu s pokladem. A co v ní bylo? Plno dobrot a kouzelné bublifuky!

     • Přespávačka 22.6.2023

      Ve čtvrtek 22.6.2023 se uskutečnila naše první PŘESPÁVAČKA na 1. stupni. Dle reakcí našich dětí se toto malé dobrodružství povedlo. Velký dík patří zejména učitelům bez jejichž podpory a ochoty by to nešlo. Jste jedničky!
      Za SRPŠ MUDr. Martina Procházková

     • POKOS

      V pátek dne 16. 6. dorazili na naši školu příslušnící KVV (Krajského vojenského velitelství). V rámci aktivity POKOS jsme se na čtyřech stanovištích a v terénu naučili různé věci, užitečné pro přežití v náročných podmínkách. Den jsme zahájili společným nástupem v tělocvičně, kde byli žáci rozděleni do osmi skupin a dostali harmonogramy dnešního programu. Dozvěděli jsme se základní informace o fungování Armády České republiky. Pak už jsme se pustili do plnění úkolů. Stanoviště zahrnovala tyto aktivity: střelbu na cíl, seznámení s vojenskou technikou, zdravovědu, ochranu proti zbraním hromadného ničení a orientaci v terénu s pomocí souřadnic a buzoly. Celý den byl pro nás velmi zajímavý a poučný. Vojáci pro nás vše pěkně a poutavě připravili. Nejlepším důkazem byl zájem a zaujetí ze strany nás, žáků i našich vyučujících. Aktivitu pro nás zorganizoval pan učitel Růžička, kterému patří velké

     • "Majáles"

      Každý školní rok přinese něco nového. Tento školní rok přinesl začínající tradici školních plesů, což nás všechny moc těší. První krásnou událostí byl maškarní ples žáků prvního stupně v březnu a na ni navázal ples žáků druhého stupně, který se konal 2.6.2023 v Lidovém domě ve Staré Roli.

      Ples, který žáci pojmenovali "Majáles", proběhl pod záštitou spolku rodičů SRPŠ. Rodiče žáků zajistili pronájem sáu, poskytli sponzorské dary do tomboly, která byla opravdu bohatá, pomohli s přípravou a tiskem plakátu, zajištěním malování na obličej a tetování. Program plesu připravili žáci, především členové žákovského parlamentu za podpory vyučujících druhého stupně.

     • ABAKU liga a jiné...

      Dne 5. 6. 2023 čtveřice žáků ve složení Eliška Fričová, Tonda Jandl, Petr Smrčka a Honza Šulc brzy ráno společně vyrazili vstříc zápasům s nejlepšími žáky z celé republiky v matematické soutěži ABAKU. V Praze na Pedagogické fakultě se setkalo 52 účastníků ze všech krajů, kde se v náročných sedmi kolech hodnoceno švýcarským šachovým systémem uskutečnilo rozřazování do jednotlivých kol a určilo konečné pořadí. V pozdních odpoledních hodinách nastalo vyhlašování výsledků jednotlivců a nejlépe se umístil Petr, který skončil na 18.místě, Eliška s Tondou ve třetí desítce a Honza v páté desítce. Naše škola celkově skončila v dlouhodobé online soutěži na krásném třetím místě a na konečném turnaji obsadila sedmé místo ze všech krajů. Zážitky z mistroství republiky v soutěži jsou neocenitelné a těšíme se další ročníky.

     • POZVÁNÍ NA LETNÍ SLAVNOST "Havaj"

      Žáci, učitelé a rodiče aktuálně chystají závěrečnou "Letní slavnost", která by měla být příležitostí pro neformální setkání všech před koncem školního roku.

      Rezervujte si tedy v kalendáři termín 27. 6. 2023 od 15:00 - 19:00.

      Slavnost se bude konat v areálu II. stupně - venku i uvnitř a těšit se můžete na bohatý program a jako vždy dobré občerstvení.

     • Týden v ŠD

      Včera se oddělení paní Volfové a oddělení paní Tatarkové vydalo do centra města Karlových Varů, aby se svezla v kočáře taženého krásnými bílými koňmi. Během projíždky se děti dozvěděly vše o budovách a místech, které míjely a naučily se některé z povelů pro "řízení" koňského spřežení. Stejný program dnes čeká oddělení paní Puchýřové a paní Vicanové.

     • Fotbalový turnaj

      ​​​​​​Ve čtvrtek 8.6. pořádal fotbalový klub FC Slavie Karlovy Vary turnaj pro žáky druhých a třetích tříd. Turnaje se zúčastnilo 6 škol a naši žáci vybojovali krásné 3. místo. Školu reprezentovali Miroslav Holub (2. B), Nicolas Edr (2. C), Petr Šott (2. C), Šimon Uhrin (2. C), Alexander Zakreničnyj (2. C), Václav Zloch (2. C), Marek Nečekal (3. A), Vojta Černý (3. C), Michael Godžo (3. C), Denis Vlnatý (3. C), Maxim Kozel (3. D), Šimon Záhořík.

     • 5. A v Karlovarském městském muzeu

      6.6. po absolvování úžasné přednášky v Thermalu o Senegalu se třída 5. A vydala na další pouť za informacemi. Navštívila Karlovarské městské muzeum, kde na ni čekala komentovaná prohlídka po stopách historie našeho města. Díky paní průvodkyni se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, osahaly a vyzkoušely si vystavené exponáty a jistě si odnesly mnoho dalších informací o našem krásném městě.