• Halloween  ZŠ Truhlářská 31.10.2023 od 17 hod.

     • 31.10. na Halloweena připravilo SRPŠ ve spolupráci s učiteli a žáky 2. stupně stezku odvahy pro děti 1. stupně. Časové vstupenky na stezku odvahy je možné zakoupit od úterý 17.10. na sekretariátu 1. stupně během přestávek. Rodiče nejmladších žáků mohou vstupenku koupit na sekretariátu školy od 7:30 hod. do 8 hod. každý školní den. Cena vstupenky 30kč člen SRPŠ, nečlen 200kč za vstupenku. Trasa stezky je ve Staré Roli viz. přiložená mapka, QR kód. Děti z 1. a 2. tříd budou chodit ve skupinkách po 8 a každé dítě sebou může vzít na stezku jednoho dospělého, ten vstupenku nepotřebuje. Děti z 3.-5. tříd chodí ve skupince po 10 a jde s nimi vždy jeden dospělý, který se určí na místě. Rodiče, kteří děti dovedou, mohou počkat na své děti v cíli, kde pro ně bude připraveno Halloweenské občerstvení a teplé nápoje ( Ti kdo chtějí, mohou také něco napéct a donést ostatním na ochutnávku😄). Děti po cestě plní úkoly a v cíli za statečnost dostanou pamětní placku a halloweenské sladké odměny. Nejodvážnější děti mohou po cestě navštívit i temný les, kde se mohou setkat s čarodějnicí a ukrást si její oko na důkaz své statečnosti. Na stezku doporučujeme dětem vzít si baterku. Těšíme se tedy na vaše děti. Čeká je stezka plná dobrodružství, napětí a halloweenské zábavy.

      Za SRPŠ

      Martina Procházková 

       

       

       

     • Zářijové akce na I. stupni

     • ​​​I na prvním stupni byl měsíc září plný zajímavých akcí.

      Studentky z Vyšší odborné zdravotnické školy v Karlových Varech si pro žáky druhých až čtvrtých tříd připravily přednášku o správné dentální hygieně. Žáci se dozvěděli, jak je opravdu důležité pečovat o svůj chrup a i sami na sobě si vyzkoušeli, jak si správně čistit zuby.

      Žáci 2. A a 2. C navštívili statek v Milíkově. Žáci mohli být svědky každodenního života venkovského obyvatelstva z dřívějších dob. Dojili kravku, mlátili obilí a hráli hry, kterými si děti v minulém čase krátily dlouhou chvíli. Ochutnali i pochutinku- křížaly. Dostali také dáreček z papíru v podobě domácího zvířete na statku.

      Třídy 4.A, 4.B, 5.A a 5.B se vypravily na divadelní představení Babička drsňačka. Představení bylo velmi poutavé, vtipné, ale také poučné.

      Dne 29.9. přijely na naší školu dvě lektorky s programem Tonda obal na cestách. Tato pojízdná výstava je na školách realizována již přes 20 let a žáci se díky ní dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů a vyzkoušeli si i sami danou věc roztřídit do správného minikontejneru. Na závěr celého programu si hráli hry s tématem třídění např.  puzzle či minibiliard. Akce se zúčastnily 3. a 4.třídy. 

       

      Poslední zářijový týden si 3.B zpestřila hned několika akcemi. Nejprve jsme celé úterý věnovali tématu Svatý Václav. Žáci se pomocí hry dozvěděli celý příběh o životě a smrti svatého Václava. Díky matematické hře vyluštili jména jeho babičky, bratra, matky a otce. Poté jsme zkusili frotáž dvacetikoruny, na které je Svatý Václav vyobrazen a zakomponovali jsme i danou dvacetikorunu do výtvarné vitráže.  Ve středu jsme se vydali vlakem do Porcelánky Thun v Nové Roli, kde si děti samy vydekorovaly hrníček či talířek. Prošli jsme i výrobní halu, kde si mohli všichni osahat hmotu, ze které se daný porcelán vyrábí a vidět všechny fáze výrobku před i po vypálení v peci. Na závěr jsme zhlédli krátký film o celé výrobě porcelánu. Po celý týden byla v naší třídě vyhlášená soutěž ve sběru drobného elektra, baterií a mobilů a jako vyvrcholením byl páteční program na školním hřišti s Tonda obalem, který se také třídění věnoval. 

      Třídy 1. C a 1. D navštívily MiniZoo ve Staré Roli. Zvířátkům jsme přinesli něco na zub. Od pana Kocka, který nás prováděl, jsme se dozvěděli spoustu informací o rybičkách, hadech a všech zvířátkách, které zde chovají. Někteří odvážlivci si mohli pod odborným dohledem hada pohladit, dokonce i pochovat.

     • Září v družině!

     • ​​​​​​V letošním školním roce máme v naší školní družině naplánovanou "Cestu kolem světa za 80 dní" inspirovanou knihou Julese Verna. Před námi je úžasná cesta, během které navštívíme všechna místa, o kterých tajně snime. A kam že to vlastně jedeme? Každý měsíc se seznáme s jedním z kontinentů naší Země, objevíme známá i méně známá místa, přiblížíme si místní kulturu, architekturu, faunu i floru, známé osobnosti a vynálezy. Cílem hry je přiblížit dětem různé kouty naší planety, úctu k přírodě i lidem, vzájemnou pomoc a spolupráci. Naši dobrodružnou cestu jsme začali v úterý 26.9., kdy jsme si pomocí zábavných sportovních her vyzkoušeli například, jaké to je balit kufry na cestu, běžet s kufrem na vlak, najíst se v čínském bistru hůlkami, vyšplhat na Eiffelovu věž apod. Odpolednem nás provázel anglický gentleman Willi Fogg a nechyběla ani sladká odměna pro všechny dobrodruhy. ​​​​​​​​​​​​​​

      Na naše putování kolem světa si každé oddělení vyrobilo nezbytné cestovní pasy, které budou sloužit nejen k "překonání hranic", ale také jako zápisník či deníček, kde si budeme zaznamenávat naše dobrodružství, zážitky či zajímavosti z cest. Příští měsíc už vyrážíme do Evropy. 

     • Žákovský parlament připravuje charitativní akci

     • Žákovský parlament se již od září pravidelně schází a připravuje mnoho zajímavých aktivit. Jednou z nich je charitativní akce "Krabice od bot", nyní již druhý ročník. V minulém roce byli žáci velmi aktivní a úspěšní a počet připravených dárků se přiblížil číslu 100. Věříme, že akce bude stejně úspěšná i v roce letošním.

     • Září na druhém stupni

     • ​​​Je za námi první měsíc školního vyučování a zárověň první měsíc společných zážitků.

      Jednou z prvních akcí byla návštěva žáků 9. ročníků a jejich vyučujících z partnerské školy v německém Markersbachu a společné aktivity s našimi žáky a plánování další spolupráce.

      Šesté ročníky absolvovaly adaptační pobyty na Božím Daru. Program připravovali třídní učitelé a lektorka Jitka Rozhonová tak, aby podpořili spolupráci, správnou komunikaci a nastavili dobrá pravidla ve třídních kolektivech. Vedle toho si žáci každopádně užili spoustu legrace. Třídu 6.B výjezd teprve čeká příští týden. Ve třídách, kde došlo ke změně třídních učitelů proběhl adaptační den v budově školy pod vedením lektorky Jitky. 

      Jako každý rok absolvovaly třídy 9.A a 9.B exkurzi v rámci EVVO do Černošína, žáci 9. C vyjeli v rámci dotace Karlovarského kraje do Jáchymova na komentovanou prohlídku "Rudá věž smrti". 

      Žáci 9.A a 9.B absolvovali kurz Debatování v rámci českého jazyka, třídu 9.C čeká toto projektové vyučování v průběhu října. Následně proběhlo školení vyučujících anglického jazyka s využitím této metody.

      Žáci pod vedením vyučujících tělesné výchovy se již velmi aktivně zapojili do okresních sportovních soutěží a družstva mladších chlapců a dívek obsadila 3. místa v atletickém čtyřboji.

      Od poloviny září jsou součástí našeho vyučování i mimoškolních aktivit praktikantky Lara a Burcu z Univerzity v německém Normiberku. Díky projektu Česko-německého fondu budoucnosti absolvují na naší škole třítýdenní praxi. Pro žáky je přítomnost rodilého mluvčího ve vyučování velmi přínosná, ačkoliv s německým jazykem v sedmém ročníku teprve začínají.

      Dnešní den je věnován turistice a jednotlivé třídy vyrazily do terénu v blízkém i vzdáleném okolí. Některé kolektivy zvolily centrum města, vyhlídky a lázeňské stezky, jiné zvolily cestu vlakem do Horní Blatné nebo do Smolných Pecí, na Andělskou Horu nebo na Tisovou a místní rozhlednu. Žáci se podíleli na plánování trasy a jejich úkolem je vytvořit fotodokumentaci a prezentaci. 

     • Halloweenská stezka odvahy - výzva k rodičům

     • Milí rodiče, hledáme dobrovolníky k pořádané akci Halloweenská stezka odvahy pro 1. stupeň. Pokud máte chuť se zapojit, napište mi prosím na e-mail: srps.zstruhlarska@gmail.com. Dne 25.9. od 17 hod. v aule druhého stupně proběhne naplánování celé akce. Účast všech, kteří chtějí pomoci s organizací, je v tomto termínu nutná. Stezka odvahy pak proběhne na Halloween 31.10. od 17 hod. Přesné informace budou brzy zveřejněny.

      Za SRPŠ Martina Procházková

     • Plán akcí SRPŠ 2023/2024

     •  SRPŠ finančně i organizačně podpoří v tomto školním roce:

      • 9.10. Dětský filmový festival Oty Hofmana v Karlových Varech v Thermálu - SRPŠ zaplatí vstupné svým členům jak na 1. i 2. stupni, 1. stupeň čeká pohádka Největší dar, děti 2. stupně pak film Děti Nagana
      • 31.10. od 17 hod. Halloweenská stezka odvahy ve Staré Roli pro děti prvního stupně, žáci druhého stupně se zapojí do organizace celé akce. Finančně i organizačně zaštítí celý projekt SRPŠ. Budou odměny pro odvážné děti, které zvládnou celou trasu projít. Na akci se budou prodávat vstupenky za symbolickou cenu, aby byl přehled kolik dětí na stezku dorazí. Bude se vycházet v různých časových intervalech, aby byl zážitek o to lepší 😄 Prodej bude na sekretariátu 1. stupně od začátku října. Podrobnější informace ještě budou na webových stránkách školy. 
      • Během podzimu se děti 5. i 9. tříd mohou těšit na kurz Paměť a efektivní učení. Tyto ročníky jsou vybrány záměrně, protože je čekají přijímací zkoušky. 
      • První a druhé třídy čekají dva projektové dny - Malé digitální univerzity (Digi bez digi) - rozvoj informatického a logického myšlení
      • 5.12. Navštíví 0., 1., 2. ročníky Mikuláš, čert a anděl. Celý první stupeň se ten den oblékne do čertovských, andílkovských či Mikuláškých kostýmů. 
      • 7.12. Adventní sekání, kde bude i stánkový prodej výrobků našich šikovných dětí.
      • 31.1. PŘESPÁVAČKA prvního stupně ve škole, letos i páté třídy👍
      • V březnu nás čeká MAŠKARNÍ PLES pro 1. stupeň
      • V květnu opět MAJÁLES pro 2. stupeň
      • 20.6. Havajská letní slavnost
      • Dále podpoříme Planetárium pro 1. stupeň a divadlo pro 2. stupeň 
      • Pro nynější druháčky připravujeme krásnou knížku z dopisů, které minulý rok tvořily děti z druhého stupně. 
      • V současné době vybíráme nové stojany na kola a koloběžky jak pro první tak i pro druhý stupeň.  

      Výčet akcí není konečný, dětem chceme umožnit i další zajímavé exkurze, semináře. 

      Veškeré aktivity SRPŠ mají ČLENOVÉ SRPŠ ZDARMA či za symbolický poplatek. Děti, které nemají SRPŠ zaplaceno, výhody čerpat zdarma nemohou, pouze za poplatek, jehož výši vždy určí SRPŠ před plánovanou akcí. Platba za členství SRPŠ vám bude vygenerována v Edupage. Poplatek 500 Kč za dítě na celý školní rok 2023/2024 (letos malá změna: poplatek za 1.dítě 500 Kč, za 2. sourozence také 500 Kč , 3.,4.,5.,6. sourozenec zdarma.) Pokud chcete čerpat výhody SRPŠ již od října uhraďte poplatek za členství co nejdříve.

      Za SRPŠ

      Martina Procházková 

     • SRPŠ organizovalo či podpořilo v roce 2022/2023:

     •  

      1. Vánoční koncert pro celou školu
      2. Možná přijde i Mikuláš
      3. Vánoční setkání na 2. stupni
      4. Nákup odměn pro žákovský parlament ( turnaj ve florbale pro 2.stupeň, Karlovarský Skřivánek, Zeměpisná olympiáda) 
      5. Dopis kamarádovi - dopisy pro 2.,3. třídy a anglické dopisy pro 4.,5. třídy.
      6. Šachový turnaj
      7. Podaná žádost o dataci na lyžařský výcvik
      8. Karneval první stupeň
      9. Paměť a efektivní učení - kurz pro 5. třídy
      10. Preventivní program pro 8. A 9. třídy
      11. Odměny za anglické soutěže
      12. Odměny pro vítěze v předmětových soutěžích - olympiáda v anglickém jazyce, kreativní soutěž v anglickém jazyce- videosoutěž
      13. Majáles
      14. Letní slavnost
      15. Přespávačka ve škole na 1.stupni
      16. Knížka pro prvňáčky na přivítanou,kterou vytvořila 3.B
      17. Půjčení vybavení na lyžařský výcvik
      18. Příspěvek na některé školní aktivity
      19. Odměny za soutěže
      20. Cestovné na soutěže
      21. Příspěvek žákům na přednášky magický Senegal, Tanzánie

       

      Plán aktivit pro školní rok 2023/2024 bude brzy zveřejněný.

       

      V Karlových Varech 9.9.2023

      Za SRPŠ 

      Martina Procházková, předsedkyně SRPŠ

       

     • Letní slavnost Havaj

     • Konec školního roku se blíží a my jsme ho společně s dětmi i rodiči oslavili již v úterý 27.6.2023 velkou událostí s havajskou tématikou. V areálu druhého stupně zněla hudba, děti z prvního stupně připravily vystoupení v havajském stylu, přijelo balónkové divadlo, hrály se hry, pekly vuřty, sportovalo se, malovalo, jedlo, pilo, programovalo. Akce měla velmi příjemnou atmosféru a všechny nás naladila na přicházející letní prázdniny. 

      Velké poděkování všem, kteří se na přípravě programu a technického zázemí podíleli.

      Všem přejeme krásné prázdniny a těšíme se na další společné akce!

      Malé video z akce...

     • Poslední dny v ŠD

     • Blíží se konec školního roku, máme tu poslední týden, ale my v ŠD v aktivitách nepolevujeme. Pro Sdružení zdravotně postižených v karlových Varech jsme vyrobili přes 90 přáníček a okolo 100 ks drobných dárečků. Snad jim udělají radost. 

      Některá oddělení se vydala na výlet do centra Karlových Varů za poznáním památek, některá se jestě chystají. Oblíbeným cílem se stala Náplavka spojená jízdou vlakem ze Staré Role, a také Areál Rolava, kde včera byla naše přípravka s paní Vicanovou. Na těchto aktivitách nesmí chybět studená zmrzlina, která v horkém počasí pomáhá. :-) Oddělení paní Volfové se vydalo pěšky na výstavu hamburgerů do McDonaldu a zítra nás čeká závěrečný boj v areálu Laser game ve Staré Roli. Sportujeme, luštíme, závodíme... V naší družině se prostě stále něco děje! 

     • Hledání pokladu Apačů v ŠD

     • Celý školní rok jsme v naší ŠD plnili spoustu aktivit vedoucích k nalezení a otevření pokladu indiánského kmene Apačů. Ve středu 21.6. nadešel den, na který jsme se všichni těšili. Čekal nás závěrečný "boj o poklad". Ve vlastnoručně vyrobených indiánských kostýmech jsme lovili bizony, házeli oštěpem, odpovídali na záludné otázky samotnému Šamanovi, prokazovali znalosti z botaniky, tančili tanec úspěšného lovce okolo totemu, stopovali divou zvěř, jezdili na mustangovi, zdobili lapač snů nebo luštili písmo ostatních indiánských kmenů, a mnoho dalších úkolů. Nechyběla ani indiánská hudba. Za každou splněnou úlohu jsme do mapy pokladu získali razítko. V cíli jsme nalezli truhlu s pokladem. A co v ní bylo? Plno dobrot a kouzelné bublifuky!  

     • Přespávačka 22.6.2023

     • Ve čtvrtek 22.6.2023 se uskutečnila naše první PŘESPÁVAČKA na 1. stupni.  Dle reakcí našich dětí se toto malé dobrodružství povedlo. Velký dík patří zejména učitelům bez jejichž podpory a ochoty by to nešlo. Jste jedničky! 
      Za SRPŠ MUDr. Martina Procházková

     • Poslední dny školního roku na I. stupni

     • ​​​​​Žáci třetích tříd se zúčastnili "Sportovního dne s Ajaxem a strážníkem Pavlem" v Centru zdraví a bezpečí.  Na 11 stanovištích plnili různé úkoly. Zhlédli i ukázku zadržení nebezpečného pachatele služebním psem Policie ČR i zásah strážníků proti opilému muži narušující veřejný pořádek. Pro všechny děti byly připraveny odměny.

      Žáci I. stupně se zúčastnili T- mobile Olympijského běhu, který je oslavou radosti z pohybu a sportu jako takového. Akcí se připomíná Mezinárodní olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. T-Mobile Olympijský běh je největší běžeckou událostí u nás. V jeden den, přesně v jeden čas vybíhají s živým startem na vlnách Radiožurnálu tisíce běžců po celé České republice– ať už jako součást hlavních závodů nebo běhu ve školách.

      Přípravné třídy a 1. C byly na výletě v Krásně. Navštívily rozhlednu, hornické muzeum, kde se děti po prohlídce svezly důlním vláčkem. V dalších dnech pokračovaly výletem do centra Karlových Varů, na Dianu a Motýlího domu.

      Třídy 3. C a 3. D se na chvíli staly designéry. V novém kulturním centru v DIZAJNPARKU v Tuhnicích si pod vedením paní Kateřiny Hankové navrhly a vytvořily tričko.

      ​​​​​​​Do třídy 3. C dorazila moc milá a inspirativní návštěva. Navštívila nás Karolínky maminka a připravila si pro nás kreativní Mýdlovou dílnu. Pod odborným a zkušeným dohledem jsme si s láskou vyrobili naše první mýdla a aby toho nebylo málo, pustili jsme se i do výroby soli do koupele. Celé dopoledne se pilně pracovalo, provoněli jsme celou školu a odměnou nám bylo vlastnoručně vyrobené originální mýdlo. Mýdlová dílna se nám moc líbila a už se těšíme na další vyrábění. Moc děkujeme.

      Pohodový červnový týden strávili žáci 5. A na školandě v Božím Daru. Protože už všechno umí 😉, věnovali se především turistice, poznávání, hrám a sportu. Všichni si odnesli nové a příjemné zážitky. Děkuji i paní vychovatelce Vítové za její nasazení.

      Třídy 5. A a 4. A se vypravily za poznáním významných českých památek do parku Boheminium v Mariánských Lázních. Přálo nám počasí, sluníčko nám svítilo, proto se tam nám všem moc líbilo!

     • Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů

     • V pondělí dne 19.6. se vydala naše dvě družstva žáků na Moravu, aby změřila své síly s vítězi krajských kol v celorepublikovém finále. Tentokrát hostovala soutěž Mohelnice v Olomouckém kraji. Žáci a vyučující byli ubytováni v krásném kempu, kde byla spousta možností sportovního vyžití. Nejvíce děti ocenily pětadvacetimetrový bazén, díky kterému zvládly extrémní horka. Organizační zajištění bylo skvělé.

      V samotné soutěži obsadili starší žáci 8. místo a mladší žáci 13. místo. Bez medailí ale děti nepřijely. V rámci doprovodného programu proběhla soutěž v biatlonu - střelba a koloběžka, kterou naši žáci zcela ovládli. Zlatou medaili získal Václav Vašek, stříbrnou Petr Smrčka a Leona Fingerová, bronzovou pak Karolína Kučerová. Celé tři dny si žáci i učitelé moc užili a získali nové zkušenosti.

      "Kraj dokořán"

      Třídy druhého stupně se vypravily v pátek 23.6.2023 na velkou akci "Kraj dokořán". Žáci a jejich učitelé se zúčastnili veřejného programu i menších workshopů, na které se museli předem objednat. Zde se žáci mohli seznámit s tématy regionálního rozvoje, dozvědět se např. o projektu Císařských lázní, a pod. Někteří si mohli vyzkoušet pracovní pohovory "nanečisto". 

      Školní výlety a exkurze v plném proudu

      Třídy 6. B a 6. C se v pátek 23. 6. 2023 vypravily na školní výlet do Mariánských Lázní a do parku miniatur Boheminium. Žáci 6. C si navíc připravili program na čtvrteční odpoledne, který pokračoval přespáním ve škole pod záštitou SRPŠ. Na výtečnou snídani si zašli do školní jídelny a ráno vyjeli na zmiňovaný výlet. 

      Žáci třídy 9. A se ve čtvrtek 22. 6. 2023 vypravili na exkurzi na božídarské rašeliniště a hned v pátek následující den na školní výlet do Chomutova. Deváťáci navštívili chomutovskou ZOO a užili si spoustu legrace. Skupina žáků 9. B a 9. C absolvovala v pátek 23. 6. 2023 exkurzi do Národní přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní. 

      Žáci 8. ročníků se ve čtvrtek 22. 6. 2023 vypravili pod vedením třídních učitelek na exkurzi do Prahy. Tu zahájili prohlídkou Národního divadla, které prošli od sklepa až po terasy v nejvyšším poschodí. Někteří si mohli vyzkoušet, jak se cítí herci na jevišti. Dále bylo na programu muzeum Karla Zemana a vyhlídková plavbu na krásné velké výletní lodi. Extrémní teploty všichni zvládli a v pořádku se vrátili do Karlových Varů. 

      Prevence

      22. 6. 2023 se 5., 6., 7. a 9. ročníky zúčastnily přednášky s názvem „Pravda o drogách“, kterou v rámci projektu „Život bez drog“ zdarma pořádalo Občanské hnutí Řekni drogám ne. Přednáška byla zaměřena na užívání marihuany. Děti se tak dozvěděly spoustu informací. Věříme, že přednáška podpořila prevenci užívání návykových látek.

      Prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníků

      Žáci 9. ročníků připravovali během druhého pololetí v rámci předmětu Člověk a svět práce závěrečné práce na libovolné téma. Jejich úkolem bylo zpracovat minimálně šest stran textu o zvolené tématice, s dodržením předepsaných kritérií a především odevzdat ve zvoleném termínu. Po odevzdání a kontrole této písemné části proběhly prezentace, ve kterých žáci shrnuli, proč si téma zvolili, jak se jim na tématu pracovalo, stručně o tématu poreferovali a uvedli zdroje, ze kterých čerpali a co jim práce přinesla. 

      Deváťáci často považují tuto aktivitu za velmi náročnou a nejrpve je provází obava, že takovou práci nezvládnou. Často je to i neochota věnovat po přijímačkách úsilí něčemu časově tak náročnému. Na závěr však většinově uznávají důležitost a přínosnost této práce a to především proto, že se zde učí rozhodovat, plánovat, třídit informace, pracovat s textem, objektivně hodnotit svou práci a prezentovat ji ostatním. 

      Z pohledu pedagogů jde u většiny žáků o nesmírně zajímavá témata, lepší poznání žáků a jejich zájmů, výbornou práci s technikou a mnohdy opravdu výbornou schopnost svou práci zhodnotit a odprezentovat. Žáci nepodceňují ani oblečení a přicházejí na prezentace opravdu připraveni. Letošní "deváťáci" mají tedy letos splněno a příští týden je čeká poslední zvonění na základní škole a předávání vysvědčení.

      "Land art za školou"

      V posledních horkých dnech probíhala většina školních aktivit mimo budovu školy. Z jedné takové hodiny výtvarné výchovy třídy 6. A a 8. C vznikly krásné práce, které zde sdílíme a přejeme hezký víkend.

     • POKOS

     • V pátek dne 16. 6. dorazili na naši školu příslušnící KVV (Krajského vojenského velitelství). V rámci aktivity POKOS jsme se na čtyřech stanovištích a v terénu naučili různé věci, užitečné pro přežití v náročných podmínkách. Den jsme zahájili společným nástupem v tělocvičně, kde byli žáci rozděleni do osmi skupin a dostali harmonogramy dnešního programu. Dozvěděli jsme se základní informace o fungování Armády České republiky. Pak už jsme se pustili do plnění úkolů. Stanoviště zahrnovala tyto aktivity: střelbu na cíl, seznámení s vojenskou technikou, zdravovědu, ochranu proti zbraním hromadného ničení a orientaci v terénu s pomocí souřadnic a buzoly. Celý den byl pro nás velmi zajímavý a poučný. Vojáci pro nás vše pěkně a poutavě připravili. Nejlepším důkazem byl zájem a zaujetí ze strany nás, žáků i našich vyučujících. Aktivitu pro nás zorganizoval pan učitel Růžička, kterému patří velké poděkování, stejně jako příslušníkům armády, kteří k nám přijeli a také panu plk. Vilímovi, který nám absolvování aktivity POKOS umožnil.

      Fobal dívky

      Ve čtvrtek dne 15. 6. 2023 se naše žákyně zúčastnily turnaje ve fotbale. V areálu Slavie Karlovy Vary v Drahovicích holky dokázaly, že také umí kopnout do míče a obsadily konečné třetí místo. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme ke skvělému výkonu.​​​​​​​

      Erasmus+ a výjezd na Slovensko

      V pondělí dne 12. 6. 2023 vyjelo v rámci projektu Erasmus+ čtrnáct žáků sedmých tříd a dvě vyučující do slovenského Sliače. Dlouhou cestu autobusem s přestupem v Praze zvládly děti bez problémů. V cílové stanici Zvolen na všechny čekali zástupci hostitelských rodin. Naše děti byly ubytovány v rodinách a každý den pro ně byl připraven pestrý program. Ze Španělska přijeli zástupci škol z řad žáků i učitelů v Cartageně a v Zarautz.

      První den proběhlo setkání ve škole, představení jednotlivých partnerských škol, žáků a učitelů. Během dopoledne pracovali žáci skupinově, každý v doprovodu svého hostitele. Byla pro ně připravena kreativní dílna, kahoot kvíz v agnličtině, dílny a stavebnice boffin, programování s mikrobity. Po obědě všichni společně navštívili hrad Zvolen. 

      Středa a čtvrtek byly věnovány celodenním výletům. Na programu byla návštěva Harmanické jeskyně a vesnice Špania Dolina s výukovým programem v historické škole. Děti si mohly vyzkoušet, jak se psalo husím brkem. Další zajímavostí celého putování byl Oravský hrad a jeho historie. Největší výzvou byly pro všechny všudypřítomné schody.

      Obrovským bonusem pro naše žáky byl čas strávený se svými slovenskými kamarády v odpoledních hodinách, kdy si mohli plánovat své aktivity sami a navázali hezká přátelství. V pátek se naši žáci zúčastnili výuky ve slovenské škole, vyzkoušeli si "cheerleeding" a na závěr obdrželi diplomy za aktivní účast v projektu Erasmus+, rozloučili se a bez problémů zvládli dlouhou cestu autobusem do Karlových Varů. Výjezd přinesl mnoho zkušeností a nová přátelství. Velké poděkování patří paní ředitelce ZŠ A. Sliadkoviča, která nám tuto zkušenost zprostředkovala a umožnila.

     • 1. A a naše oslava

     • Prvňáčkové mají co slavit. Pomalu se blíží finále, konec školního roku už klepe na dveře a prázdniny se blíží. Za sebou plno práce, a tak si zasloužili hostinu.

     • "Majáles"

     • Každý školní rok přinese něco nového. Tento školní rok přinesl začínající tradici školních plesů, což nás všechny moc těší. První krásnou událostí byl maškarní ples žáků prvního stupně v březnu a na ni navázal ples žáků druhého stupně, který se konal 2.6.2023 v Lidovém domě ve Staré Roli.

      Ples, který žáci pojmenovali "Majáles", proběhl pod záštitou spolku rodičů SRPŠ. Rodiče žáků zajistili pronájem sáu, poskytli sponzorské dary do tomboly, která byla opravdu bohatá, pomohli s přípravou a tiskem plakátu, zajištěním malování na obličej a tetování. Program plesu připravili žáci, především členové žákovského parlamentu za podpory vyučujících druhého stupně.

      Hudbu a ozvučení zajistil pan školník, prodej vstupenek paní sekretářka, přípravu a prodej tomoboly vyučující a výzdobu sálu děti pod vedením vyučující výtvarné výchovy. Moderování plesu se chopili žáci osmých a devátých tříd, taneční vystoupení zajistili žáci 6.A, 6.B a 8.A, členové žákovského parlamentu zajistili kontrolu vstupenek, číslování stolů, úklid, chlapci z 8.A a 9.C připravili fotokoutek, foto a video dokumentaci celé akce. Dalo by se říci, profesionální zajištění akce. Dokonce nás čekalo překvapení - návštěva profesionálního kuchaře a ukázka a ochutnávka flambovaných palačinek.

      Největším bonusem celého plesu byla neuvěřitelná atmosféra, plná tance a zábavy. Za to patří všem veliký dík a těšíme se na "Majáles 2024".

     • ABAKU liga a jiné...

     • Dne 5. 6. 2023 čtveřice žáků ve složení Eliška Fričová, Tonda Jandl, Petr Smrčka a Honza Šulc brzy ráno společně vyrazili vstříc zápasům s nejlepšími žáky z celé republiky v matematické soutěži ABAKU. V Praze na Pedagogické fakultě se setkalo 52 účastníků ze všech krajů, kde se v náročných sedmi kolech hodnoceno švýcarským šachovým systémem uskutečnilo rozřazování do jednotlivých kol a určilo konečné pořadí. V pozdních odpoledních hodinách nastalo vyhlašování výsledků jednotlivců a nejlépe se umístil Petr, který skončil na 18.místě, Eliška s Tondou ve třetí desítce a Honza v páté desítce. Naše škola celkově skončila v dlouhodobé online soutěži na krásném třetím místě a na konečném turnaji obsadila sedmé místo ze všech krajů. Zážitky z mistroství republiky v soutěži jsou neocenitelné a těšíme se další ročníky. 

      V úterý 6. 6. 2023 jako každoročně navštívili vybraní žáci 8.ročníků SPŠ Ostrov. Formou krátkých workshopů se seznámili s jednotlivými studijními obory této střední školy. Průvodce jim dělali sami studenti průmyslovky. Každý úkol, který naši žáci v jednotlivých oborech dostali, byl hodnocen. Žáci tam měli možnost seznámit se s tím, co je obnáší studium robotiky a strojírenství. Na závěr byli vyhlášeny vítězné týmy. Tým složený z žáků 8.B a 8.C se umístil na 1.místě.

      Basketbal chlapci

      Mladší žáci, basketbalisté, postoupili z okresního kola soutěže škol v pondělí 5.6.2023 z krásného třetího místa do krajského kola. To se konalo dne 7.6.2023 v Sokolově a naši chlapci v zastoupení David Eliáš, Kirill Makarenko, Kryštof Kučera, Marcel Gina, Leon Šerý, Tomáš Hofman, Karel Procházka a Petr Plaček  obhájili čtvrtou příčku. Gratulujeme a ceníme si reprezentace školy. 

      Designové myšlení

      Workshop "Designové myšlení" proběhl tento týden na II. stupni pod vedením Kateřiny Hankové. Aktivitu zaštítilo SRPŠ a cílem bylo vymyslet proměnu společného venkovního prostoru u budovy II. stupně. Z iniciativy spolku rodičů vznikl nápad "vylepšit" venkovní prostory, propojit náměty žáků a rodičů a vytvořit prostor funkční a příjemný pro všechny.

      Dopolední workshop byl velmi podnětný a přínosný. Žáci definovali mnoho konkrétních námětů na změny. Budeme se těšit na realizaci.

      Projekce Magický Senegal

      Žáci 8.B doplnili první stupeň a vypravili se v úterý na projekci Magický Senegal v sále hotelu Thermal. Zažili neočekávaný "black out" v celém městě. Projekce tedy byla doplněna o náhradní diskusní program. O Senegalu se i přes tuto nepříjemnost dozvěděli potřebné informace a projekci si užili.

      Spolupráce se Základní školou Poběžovice

      V minulém týdnu proběhlo setkání s žáky deváté třídy Základní školy Poběžovice v Karlových Varech. Třída 8.C se společně s žáky z Poběžovic vypravila pod vedením Ing. Milana Růžičky do Smolných Pecí a absolvovali přírodopisný výukový program. Žákům se podařilo najít mnoho cenných minerálů - turmalíny, růženíny a dokonce i záhnědu. Poběžovičtí následně navštívili město Karlovy Vary a Cheb. V příštím roce plánujeme návštívit Poběžovice s žáky naší budoucí 9.C.

      Oceňění žáků a pedagogů Magistrátem města Karlovy Vary

      Ve čtvrtek 8.6.2023 proběhlo každoroční ocenění žáků a pedagogů karlovarských škol. Blahopřejeme všem oceněným. Za naši školu to byli Roman Verbiy, 5.C, Marek Peteřík, 9.B a Ing. Luboš Mužík. 

      Cyklovýlet žáků druhého stupně

      V pátek 9. 6. 2023 zrealizovali vyučující druhého stupně cyklovýlet do Lokte, na statek Bernard a zpět. Celkem 29 žáků v doprovodu 3 vyučujících zvládlo trasu bez větší námahy a zranění. Počasí přálo a šlo o skvělou sportovní akci, kterou určitě v budoucnu zopakujeme.

      Krásný víkend všem!

     • Halloween  ZŠ Truhlářská 31.10.2023 od 17 hod.

      31.10. na Halloweena připravilo SRPŠ ve spolupráci s učiteli a žáky 2. stupně stezku odvahy pro děti 1. stupně. Časové vstupenky na stezku odvahy je možné zakoupit od úterý 17.10. na sekretariátu 1. stupně během přestávek. Rodiče nejmladších žáků mohou vstupenku koupit na sekretariátu školy od 7:30 hod. do 8 hod. každý školní den. Cena vstupenky 30kč člen SRPŠ, nečlen 200kč za vstupenku. Trasa stezky je ve Staré Roli viz. přiložená mapka, QR kód. Děti z 1. a 2. tříd budou chodit ve skupinkách po 8 a každé dítě sebou může vzít na stezku jednoho dospělého, ten vstupenku nepotřebuje. Děti z 3.-5. tříd chodí ve skupince po 10 a jde s nimi vždy jeden dospělý, který se určí na místě. Rodiče, kteří děti dovedou, mohou počkat na své děti v cíli, kde pro ně bude připraveno Halloweenské občerstvení a teplé nápoje ( Ti kdo chtějí, mohou také něco napéct a donést ostatním na ochutnávku😄). Děti po ce

     • Zářijové akce na I. stupni

      ​​​I na prvním stupni byl měsíc září plný zajímavých akcí.

      Studentky z Vyšší odborné zdravotnické školy v Karlových Varech si pro žáky druhých až čtvrtých tříd připravily přednášku o správné dentální hygieně. Žáci se dozvěděli, jak je opravdu důležité pečovat o svůj chrup a i sami na sobě si vyzkoušeli, jak si správně čistit zuby.

     • Září v družině!

      ​​​​​​V letošním školním roce máme v naší školní družině naplánovanou "Cestu kolem světa za 80 dní" inspirovanou knihou Julese Verna. Před námi je úžasná cesta, během které navštívíme všechna místa, o kterých tajně snime. A kam že to vlastně jedeme? Každý měsíc se seznáme s jedním z kontinentů naší Země, objevíme známá i méně známá místa, přiblížíme si místní kulturu, architekturu, faunu i floru, známé osobnosti a vynálezy. Cílem hry je přiblížit dětem různé kouty naší planety, úctu k přírodě i lidem, vzájemnou pomoc a spolupráci. Naši dobrodružnou cestu jsme začali v úterý 26.9., kdy jsme si pomocí zábavných sportovních her vyzkoušeli například, jaké to je balit kufry na cestu, běžet s kufrem na vlak, najíst se v čínském bistru hůlkami, vyšplhat na Eiffelovu věž apod. Odpolednem nás provázel anglický gentleman Willi Fogg a nechyběla ani sladká odměna pro všechny dobrodruhy. ​​​​​​​​​​​​

     • Září na druhém stupni

      ​​​Je za námi první měsíc školního vyučování a zárověň první měsíc společných zážitků.

      Jednou z prvních akcí byla návštěva žáků 9. ročníků a jejich vyučujících z partnerské školy v německém Markersbachu a společné aktivity s našimi žáky a plánování další spolupráce.

      Šesté ročníky absolvovaly adaptační pobyty na Božím Daru. Program připravovali třídní učitelé a lektorka Jitka Rozhonová tak, aby podpořili spolupráci, správnou komunikaci a nastavili dobrá pravidla ve třídních kolektivech. Vedle toho si žáci každopádně užili spoustu legrace. Třídu 6.B výjezd teprve čeká příští týden. Ve třídách, kde došlo ke změně třídních učitelů proběhl adaptační den v budově školy pod vedením lektorky Jitky.

     • Halloweenská stezka odvahy - výzva k rodičům

      Milí rodiče, hledáme dobrovolníky k pořádané akci Halloweenská stezka odvahy pro 1. stupeň. Pokud máte chuť se zapojit, napište mi prosím na e-mail: srps.zstruhlarska@gmail.com. Dne 25.9. od 17 hod. v aule druhého stupně proběhne naplánování celé akce. Účast všech, kteří chtějí pomoci s organizací, je v tomto termínu nutná. Stezka odvahy pak proběhne na Halloween 31.10. od 17 hod. Přesné informace budou brzy zveřejněny.

     • Plán akcí SRPŠ 2023/2024

      SRPŠ finančně i organizačně podpoří v tomto školním roce:

      • 9.10. Dětský filmový festival Oty Hofmana v Karlových Varech v Thermálu - SRPŠ zaplatí vstupné svým členům jak na 1. i 2. stupni, 1. stupeň čeká pohádka Největší dar, děti 2. stupně pak film Děti Nagana
      • 31.10. od 17 hod. Halloweenská ste
     • Letní slavnost Havaj

      Konec školního roku se blíží a my jsme ho společně s dětmi i rodiči oslavili již v úterý 27.6.2023 velkou událostí s havajskou tématikou. V areálu druhého stupně zněla hudba, děti z prvního stupně připravily vystoupení v havajském stylu, přijelo balónkové divadlo, hrály se hry, pekly vuřty, sportovalo se, malovalo, jedlo, pilo, programovalo. Akce měla velmi příjemnou atmosféru a všechny nás naladila na přicházející letní prázdniny.

     • Poslední dny v ŠD

      Blíží se konec školního roku, máme tu poslední týden, ale my v ŠD v aktivitách nepolevujeme. Pro Sdružení zdravotně postižených v karlových Varech jsme vyrobili přes 90 přáníček a okolo 100 ks drobných dárečků. Snad jim udělají radost.

      Některá oddělení se vydala na výlet do centra Karlových Varů za poznáním památek, některá se jestě chystají. Oblíbeným cílem se stala Náplavka spojená jízdou vlakem ze Staré Role, a také Areál Rolava, kde včera byla naše přípravka s paní Vicanovou. Na těchto aktivitách nesmí chybět studená zmrzlina, která v horkém počasí pomáhá. :-) Oddělení paní Volfové se vydalo pěšky na výstavu hamburgerů do McDonaldu a zítra nás čeká závěrečný boj v areálu Laser game ve Staré Roli. Sportujeme, luštíme, závodíme... V naší družině se prostě stále něco děje!

     • Hledání pokladu Apačů v ŠD

      Celý školní rok jsme v naší ŠD plnili spoustu aktivit vedoucích k nalezení a otevření pokladu indiánského kmene Apačů. Ve středu 21.6. nadešel den, na který jsme se všichni těšili. Čekal nás závěrečný "boj o poklad". Ve vlastnoručně vyrobených indiánských kostýmech jsme lovili bizony, házeli oštěpem, odpovídali na záludné otázky samotnému Šamanovi, prokazovali znalosti z botaniky, tančili tanec úspěšného lovce okolo totemu, stopovali divou zvěř, jezdili na mustangovi, zdobili lapač snů nebo luštili písmo ostatních indiánských kmenů, a mnoho dalších úkolů. Nechyběla ani indiánská hudba. Za každou splněnou úlohu jsme do mapy pokladu získali razítko. V cíli jsme nalezli truhlu s pokladem. A co v ní bylo? Plno dobrot a kouzelné bublifuky!

     • Přespávačka 22.6.2023

      Ve čtvrtek 22.6.2023 se uskutečnila naše první PŘESPÁVAČKA na 1. stupni. Dle reakcí našich dětí se toto malé dobrodružství povedlo. Velký dík patří zejména učitelům bez jejichž podpory a ochoty by to nešlo. Jste jedničky!
      Za SRPŠ MUDr. Martina Procházková

     • POKOS

      V pátek dne 16. 6. dorazili na naši školu příslušnící KVV (Krajského vojenského velitelství). V rámci aktivity POKOS jsme se na čtyřech stanovištích a v terénu naučili různé věci, užitečné pro přežití v náročných podmínkách. Den jsme zahájili společným nástupem v tělocvičně, kde byli žáci rozděleni do osmi skupin a dostali harmonogramy dnešního programu. Dozvěděli jsme se základní informace o fungování Armády České republiky. Pak už jsme se pustili do plnění úkolů. Stanoviště zahrnovala tyto aktivity: střelbu na cíl, seznámení s vojenskou technikou, zdravovědu, ochranu proti zbraním hromadného ničení a orientaci v terénu s pomocí souřadnic a buzoly. Celý den byl pro nás velmi zajímavý a poučný. Vojáci pro nás vše pěkně a poutavě připravili. Nejlepším důkazem byl zájem a zaujetí ze strany nás, žáků i našich vyučujících. Aktivitu pro nás zorganizoval pan učitel Růžička, kterému patří velké

     • "Majáles"

      Každý školní rok přinese něco nového. Tento školní rok přinesl začínající tradici školních plesů, což nás všechny moc těší. První krásnou událostí byl maškarní ples žáků prvního stupně v březnu a na ni navázal ples žáků druhého stupně, který se konal 2.6.2023 v Lidovém domě ve Staré Roli.

      Ples, který žáci pojmenovali "Majáles", proběhl pod záštitou spolku rodičů SRPŠ. Rodiče žáků zajistili pronájem sáu, poskytli sponzorské dary do tomboly, která byla opravdu bohatá, pomohli s přípravou a tiskem plakátu, zajištěním malování na obličej a tetování. Program plesu připravili žáci, především členové žákovského parlamentu za podpory vyučujících druhého stupně.

     • ABAKU liga a jiné...

      Dne 5. 6. 2023 čtveřice žáků ve složení Eliška Fričová, Tonda Jandl, Petr Smrčka a Honza Šulc brzy ráno společně vyrazili vstříc zápasům s nejlepšími žáky z celé republiky v matematické soutěži ABAKU. V Praze na Pedagogické fakultě se setkalo 52 účastníků ze všech krajů, kde se v náročných sedmi kolech hodnoceno švýcarským šachovým systémem uskutečnilo rozřazování do jednotlivých kol a určilo konečné pořadí. V pozdních odpoledních hodinách nastalo vyhlašování výsledků jednotlivců a nejlépe se umístil Petr, který skončil na 18.místě, Eliška s Tondou ve třetí desítce a Honza v páté desítce. Naše škola celkově skončila v dlouhodobé online soutěži na krásném třetím místě a na konečném turnaji obsadila sedmé místo ze všech krajů. Zážitky z mistroství republiky v soutěži jsou neocenitelné a těšíme se další ročníky.