• Stávka 27.11.2023

     • Vážení rodiče,

      dnes jsem od zvolené kontaktní osoby na škole obdržela informaci, že se zaměstnanci školy zúčastní jednodenní stávky formou přerušení práce a pracovních povinností, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

      Jednodenní stávka se bude konat 27. 11. 2023.

      Vzhledem k zapojení téměř všech zaměstnanců školy, nelze zajistit provoz ani v omezeném rozsahu.

      Základní škola, školní družina, školní jídelna budou v pondělí 27. 11. 2023 zcela uzavřeny.

      Je nám líto pokud Vám zapojení zaměstnanců do stávky způsobí komplikace.

      Snížení počtu hodin výuky a snížení počtu zaměstnanců by mohlo vést k závažnému zhoršení kvality výuky. Proto se zaměstnanci pokouší tímto způsobem na tyto závažné problémy, které mohou zasáhnout i vaše děti, upozornit.

      V případě změny budete okamžitě informováni.

      S pozdravem Mgr. Jana Krausová, ředitelka školy

     • Krabice od bot...

     • ZŠ Truhlářská letos opět přispěje k oblíbené charitativní akci Krabice od bot.

      Připravujeme dárky velikosti a rozměru krabice od bot pro děti, které neprožívají veselé životní období. Krabice od nás může být jediným dárkem, který tyto děti letos najdou pod stromečkem.

      Připravujeme krabici pro holčičku nebo pro chlapce.Věkové kategorie:

      Dívka/Chlapec 0- 1rok

      D/Ch 1 - 2 roky

      D/Ch 3 - 4 roky

      D/Ch 5 - 6 let

      D/Ch 7 - 8 let

      D/Ch 9 - 10 let

      D/Ch 11 - 12 let

      D/Ch 13 - 14 let

      D/Ch 15 - 17 let

      Lze obdarovat také maminku, tatínka nebo rodinu.

      Krabici, kterou chcete připravit, si prosím rezervujte prostřednictvím aplikace Edupage (přihlašování - Krabice od bot) nebo zprávou paní učitelce Hrochové. Rezervují třídní učitelé za svoji třídu. Pokud je Váš potomek např. nemocný a Vy víte, že se s paní učitelkou nestihnete domluvit, můžete rezervaci provést i sami.

      Pokud chcete celý proces darování projít samostatně (vč. odevzdání Vašich krabic na sběrné místo, např. do Dalovic), vytvořte rezervaci přímo na webu www.krabiceodbot.cz. Pak krabici neponesete do školy, ale přímo na sběrné místo, které si zvolíte.

      Připravte pěknou krabici, odpovídající věku a klukovi/holce, podle Vašeho výběru. Krabice by měla obsahovat např. 10 různých menších dárků. Všechny dárky prosím vyberte pěkné, funkční, aby udělaly obdarovanému radost. Můžete koupit nové věci nebo darovat použité věci v hezkém stavu. Dárky v krabici jednotlivě nebalte, zabalí se pouze celá krabice.

      Inspiraci na obsah krabice najdete na nástěnkách v prostorách naší školy nebo na www.krabiceodbot.cz.

      Krabici zabalte do dárkového balicího papíru a nalepte na ni pevně cedulku s informací, komu darujete (např. kluk 11 - 12 let).

      Krabici přineste na 1. stupni i na 2. stupni do Vaší třídy. Všechny krabice budou předány na sekretariát (p. Derianová, p. Táborská), přepočítány a po 1. prosinci budou hromadně odvezeny na sběrné místo (centrum Nádech Dalovice). Zde budou krabice rozdány obdarovaným dětem.

      Nedávejte na krabici stuhu ani kokardu, působí to problém při skladování a převozu (kokarda/stuha se při stohování krabic zničí). Dodržujte prosím formát krabice od bot. Nepoužívejte na balení dárkové tašky.Aktuálně v těchto dnech probíhají rezervace dárků na Edupage a také již můžete přinést hotové dárky do Vaší třídy. Dne 1 . 12. bude sbírka ukončena a po tomto datu budou všechny vybrané krabice hromadně převezeny na sběrné místo.

      V našem kraji chybí každoročně mnoho krabic na to, aby bylo obdarováno každé dítě v nouzi. Váš příspěvek proto představuje skutečně velkou pomoc. Nejvíce dárků vždy chybí pro starší chlapce. Děkujeme za Vaši účast na této akci.

      Žákovský parlament ZŠ Truhlářská

     • Halloween 31.10.2023

     • Dne 31.10.2023 uskutečnilo Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Truhlářská ve spolupráci se školou svou první stezku odvahy ve Staré Roli. Náš Halloween si přišlo užít přes 230 dětí školy. Většina dětí se přišla bát a jiní zase strašit na jedenácti připravených stanovištích. Na stanovišti děti vždy plnily úkol, na závěr pak prošly pavučinou a kdo se nechytil, dostal ochutnat transylvánskou krev. Největším dobrodružstvím byl pro děti Temný les, kde ti nejodvážnější získaly oko čarodějnice. V závěru stezky dostaly děti za splněné úkoly malé odměny. Na všechny čekal teplý čaj a pro rodiče svařák. Šikovné děti z 2 . stupně naší školy a některé maminky napekly výborné dortíky, koláče, buchty a sušenky k občerstvení. Účast mile předčila naše očekávání! Počasí se také vydařilo a tajemný podvečer vyšel na jedničku. Je skvělé zjistit, že vlastně ani nevíme, kdo si to užil víc, zda my strašidla nebo děti, co se přišly bát.

      Velký dík patří všem úžasným dospělákům, rodičům, strašícím dětem a učitelům, kteří celou akci pomohli připravit. Díky vám jsme mohli našim dětem darovat zážitek plný napětí, dobrodružství a radosti. Věřím, že v příštím roce na tuto krásnou akci navážeme. 

       

      Za SRPŠ MUDr. Martina Procházková 

     • Týden v ŠD

     • Dlabání dýní. To je již každoroční oblíbená akce naší družiny. Tentokrát se dlabalo v pondělí 30.10. od 15:00 hodin a přišlo opravdu velké množství rodičů s dětmi. Obyčejné dýně se změnily v kouzelné halloweenské a ozdobily chodbu naší školy. Za akcí s neopakovatelnou atmosférou byla paní vychovatelka Matysová, které tímto moc děkujeme za realizaci.  

      Podzim je kouzelné roční období samo o sobě a my v družině ho máme moc rádi. S barevným listím se dá totiž užít spousta legrace, vytvořit zajímavé koláže a nejrůznější obrázky. Nezapomínáme ani na zábavné hravé učení, a tak třeba luštíme osmisměrky, tajenky, "poznávačky" listů a stromů nebo kvízy, povídáme si o změnách v přírodě, sbíráme kaštany a bukvice pro lesní zvířata, běháme s větrem o závod nebo mezi kapkami deště... Podzim je prostě prima! 

     • Akce uplynulého měsíce na II. stupni

     • Měsíc říjen zahájila třída 6.B adaptačním pobytem na Božím Daru. Program byl obdobný jako u předchozích dvou tříd. Žáci absolvovali program s lektorkou Jitkou Rozhonovou a věnovali se tématům spolupráce, komunikace a třídním pravidlům. Mimo jiné navštívili Ježíškovu stezku, vyšlápli na Klínovec, vyjeli do jáchymovské štoly, navštívili horskou službu, projeli se v terénních kárách a zvládli mnoho dalších her.​

      V průběhu adaptačního týdne také žáci oslavili "Evropský den jazyků". Žáci 6.B měli to štěstí, že jejich výjezdu se několik dní účastnily praktikantky - studentky z německé univerzity, které na škole působily celkem 3 týdny. 

      Studentky Burcu a Lara z univerzity v Norimberku se účastnily školních i mimoškolních aktivit s dětmi, včetně např. víkendové exkurze v Botanické zahradě Bečov. Navštívili společně s žáky a učiteli nejen Karlovy Vary, ale i další zajímavá místa v okolí. Projekt mohl být realizován díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

      Žáci II. stupně se díky podpoře SRPŠ zapojili do festivalu Oty Hofmana. Letošní ročník a projekce se uskutečnila v Karlových Varech ve velkém sále hotelu Thermal. Žáci i vyučující dostali metodický materiál, pracovní listy k projekci a společně zhlédli film Děti Nagana.

      V průběhu celého měsíce probíhaly preventivní programy a besedy s městskou policií napříč třídami. 

      V říjnu také proběhla schůzka rodičů a žáků 9. tříd s výchovnou a kariérovou poradkyní školy, byly předány informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2023/24 a představeny střední školy.

      V průběhu dopoledního vyučování následně proběhla přednáška pro žáky 8. a 9. ročníků na téma "Volba povolání", kterou připravil odborník z praxe. Představil funkci armády ČR, diskutoval se žáky např. o tom, z jakých škol mohou žádat o pozice ve vojenských složkách. 

      Žáci se též zúčastnili přehlídky středních škol, která každoročně probíhá v prostorách Střední průmyslové školy Ostrov pod záštitou Karlovarského kraje. Žáci si mohly prohlédnout prezentace jednotlivých škol a pohovořit s jejich studenty a zástupci z řad pedagogů.

      Deváťáci stihli v průběhu října mimo jiné absolvovat i detektivní hru, kterou organizovala Střední škola Trivis. Ve skupinách plnili úkoly a hledali tajný kód, který sloužil k vyřešení celého případu. Na závěr je čekala sladká odměna a diplom za účast. 

      Neméně zajímavé byly workshopy "Debatování" jak v českém jazyce tak v angličtině. První workshopy proběhly pod vedením zkušeného lektora a ředitele Asociace debatních klubů ČR Václava Soukupa a to v češtině. Navázaly na ně workshopy v anglickém jazyce pod vedením lektorky Mathanji Bot, která zároveň spolupracuje s pedagogy školy a propojuje workshopy pro pedagogy s workshopy pro žáky školy.  

      Třídy 9.A a 8.C se vypravily s třídními učiteli a vyučující výtvarné výchovy do Prahy objevovat Panteon a absolvovali tak velmi dobře připravenou dějepisnou exkurzi. Vydali se po stopách Davida Černého a přivezli si z Prahy mnoho poznatků i zážitků.

      Na druhém stupni proběhlo školní kolo oblíbené soutěže PISQWORKY a 4 nejlepší skupiny postoupily do okresního kola. Zde reprezentovali naši žáci školu hned 1.11.2023, obsadili druhé a třetí místo a postupují do krajského kola. Gratulujeme!

      3. místo dívky: Lucie Lehnertová, Pavlína Jarčevská, Nella Hladíková

      2. místo chlapci: Petr Smrčka, Jan Sedrovič, Tonda Tran

      To nejlepší nakonec - posledního října proběhlo tradiční halloweenské vyučování. Žáci všech tříd dorazili v originálních a nádherných maskách a žákovský parlament uspořádal soutěž o nejkrásnější masku. Každá třída nominovala dva zástupce a porota složená ze členů žákovského parlamentu pak hlasovala o pět nejlepších masek. Dále byla vyhodnocena třída s největším počtem masek a tou byla letos třída 7.A. Odměny byly sladké a vděčíme za ně paní učitelce Gavlasové a Šantorové, které dětem jako každý rok napekly muffiny a dortíky. 

      Na závěr vyhodnocení si masky mohly společně zatancovat v tělocvičně. 

      Velké poděkování patří všem dětem, které se odpoledne ještě zapojily do realizace halloweenské stezky pro děti prvního stupně a opravdu zodpovědně strašily! 

     • Říjnové akce na I. stupni

     • I v říjnu se žáci I. stupně zúčastnili zajímavých akcí, exkurzí a výletů.

      Třída 5.B se vydala na další pokračování z cyklu Přistupte blíže aneb Nebojte se moderního umění. V galerii nás opět přivítala paní Tothová a tentokrát nás provedla taji a změnami figury, která prošla během 20. století několika podobami. Galerie nás opět nezklamala a nabídla nám další zajímavé pohledy do světa umění. 

      Žáci 2.- 5. tříd zhlédli pohádku Největší dar, která byla promítána v rámci Festivalu Oty Hofmana ve Velkém sále Hotelu Thermal.

      Žákovský parlament připravil na Den úsměvů 14.10. vtipy na židličkách. Snadno se nám povedlo rozzářit váš úsměv. 

      Třída 5.B pozvala k nám do školy žáky 3. třídy ze ZŠ Dolní Žandov. Škola většinu žáků velmi uchvátila. Děti se velmi rychle skamarádily a celé dopoledne strávily v aule I. stupně při společné výuce a hraní.

      Žáci 5.C se v rámci čtení seznámili s dobrodružnou literaturou, a tak se v rámci projektového dne zaměřili na western, Indiány, Divoký západ. Paní učitelka domluvila návštěvu u chovatelky koní pí. Donthové, která    připravuje koně na parkourové skákání.

      Dále páťáci navštívili Císařské lázně, které si prohlédli od sklepa až skoro na půdu a ocenili jejich krásnou opravu.

      Třídy 4.A, 4.B, 5.A, 5.B se zúčastnily popáleninové besedy, kdy slečny z Burn Fighters přiblížily své životní příběhy, následky jejich úrazů a zkušenosti s popáleninami. Žáci byli seznámeni a poučeni s riziky popálení kyselinami, elektrickým proudem, horkou tekutinou, ohněm. Z besedy všichni dcházeli se smíšenými pocity, ať už jde o smutek, radost či obdiv. Jedno obrovské díky patří slečnám z Burn Fighters za tyto preventivní besedy.

      Třídy 1. C a 1. D vyjeli na svůj první výlet na farmu do Milíkova.

     • Týden v ŠD

     • Od 16.10. do 25.10. za námi do školní družiny jezdila paní "Písková", aby nám dovezla nové obrázky z písku pro naše tvoření. Tato výtvarná technika uchvátila naprosto všechny. Od nulťáčků po páťáky. Každý si vybral mandalu nebo obrázek a podle své fantazie tvořil a tvořil. Už teď se těšíme na další návštěvu naší paní "pískové Libušky".

      V úterý k nám přijelo divadlo z Hradce Králové s představením "Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná". V kombinovaném loutkohereckém představení na motivy několika známých bajek antického mudrce Ezopa jsme se humornou formou seznámili s obsahem bajek O chytré lišce, O dvou kupcích,  O pyšném orlu nebo Zajíc a želva. Tyto dva a půl tisíce staré příběhy vyprávějí především o kladných a záporných lidských vlastnostech. V představení nechybělo mudrování i pointa, gagy s prvky grotesky a zaznělo také několik písniček. Moc jsme si divadlo užili.

      V týdnu k nám do školní družiny dorazila fotografie z členské schůze Sdružení tělesně postižených, kterým jsme pro tuto příležitost vyrobili kromě přáníček také drobné dárečky v podobě srdíček z vlny. Srdíčka i přáníčka udělala ohromnou radost. 

     • Náš týden v družině

     • Celý rok budeme "cestovat kolem světa" a plnit nejrůznější úkoly při objevování nejrůznějších koutů světa. Svou cestu jsme začali minulý měsíc v České republice a tento týden jsme objevovali Velkou Británii. Rodiště Williho Foga, cestovatele z knihy Julia Verna. Poznali jsme nejen historii Anglie, ale i její královnu a krále, nejznámější budovy, státní symboly a úřední jazyk, který se učíme i v naší škole už od první třídy. Vyrobili jsme si 3D model Big Benu - největšího zvonu ve Spojeném království a stavěli ho z kostek. Do cestovního pasu jsme si po splnění všech aktivit zaznamenali naší cestu tímto královstvím. 

      Včera se oddělení paní Puchýřové vydalo do kina Drahomíra, kde probíhá Karlovárský filmový festival pohádek. V hodinovém pásmu vzhlédly děti několik známých i méně známých večerníčků a náramně si den užily.  

      V jednotlivých odděleních také vrcholí přípravy na oblíbený svátek Halloween, který se kvapem blíží. Pod rukama dětí vznikají strašidelné dekorace, které budou sloužit jako výzdoba oddělení i chodeb školy.

     • Prodej vstupenek na Halloween zahájen

     • Dobrý den, lístky na Halloweenskou stezku lze koupit u paní sekretářky na 1. stupni. Děti mohou lístky koupit o přestávkách. Rodiče pak ráno od 7:40-8:00 hod. Pokud rodičům čas nevyhovuje, lze se tel. domluvit s paní sekretářkou na tel. 777362938 a lístky si vyzvednout  jindy. 
      Za SRPŠ Martina Procházková

     • Halloween  ZŠ Truhlářská 31.10.2023 od 17 hod.

     • 31.10. na Halloweena připravilo SRPŠ ve spolupráci s učiteli a žáky 2. stupně stezku odvahy pro děti 1. stupně. Časové vstupenky na stezku odvahy je možné zakoupit od úterý 17.10. na sekretariátu 1. stupně během přestávek. Rodiče nejmladších žáků mohou vstupenku koupit na sekretariátu školy od 7:30 hod. do 8 hod. každý školní den. Cena vstupenky 30kč člen SRPŠ, nečlen 200kč za vstupenku. Trasa stezky je ve Staré Roli viz. přiložená mapka, QR kód. Děti z 1. a 2. tříd budou chodit ve skupinkách po 8 a každé dítě sebou může vzít na stezku jednoho dospělého, ten vstupenku nepotřebuje. Děti z 3.-5. tříd chodí ve skupince po 10 a jde s nimi vždy jeden dospělý, který se určí na místě. Rodiče, kteří děti dovedou, mohou počkat na své děti v cíli, kde pro ně bude připraveno Halloweenské občerstvení a teplé nápoje ( Ti kdo chtějí, mohou také něco napéct a donést ostatním na ochutnávku😄). Děti po cestě plní úkoly a v cíli za statečnost dostanou pamětní placku a halloweenské sladké odměny. Nejodvážnější děti mohou po cestě navštívit i temný les, kde se mohou setkat s čarodějnicí a ukrást si její oko na důkaz své statečnosti. Na stezku doporučujeme dětem vzít si baterku. Těšíme se tedy na vaše děti. Čeká je stezka plná dobrodružství, napětí a halloweenské zábavy.

      Za SRPŠ

      Martina Procházková 

       

       

       

     • Zářijové akce na I. stupni

     • ​​​I na prvním stupni byl měsíc září plný zajímavých akcí.

      Studentky z Vyšší odborné zdravotnické školy v Karlových Varech si pro žáky druhých až čtvrtých tříd připravily přednášku o správné dentální hygieně. Žáci se dozvěděli, jak je opravdu důležité pečovat o svůj chrup a i sami na sobě si vyzkoušeli, jak si správně čistit zuby.

      Žáci 2. A a 2. C navštívili statek v Milíkově. Žáci mohli být svědky každodenního života venkovského obyvatelstva z dřívějších dob. Dojili kravku, mlátili obilí a hráli hry, kterými si děti v minulém čase krátily dlouhou chvíli. Ochutnali i pochutinku- křížaly. Dostali také dáreček z papíru v podobě domácího zvířete na statku.

      Třídy 4.A, 4.B, 5.A a 5.B se vypravily na divadelní představení Babička drsňačka. Představení bylo velmi poutavé, vtipné, ale také poučné.

      Dne 29.9. přijely na naší školu dvě lektorky s programem Tonda obal na cestách. Tato pojízdná výstava je na školách realizována již přes 20 let a žáci se díky ní dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů a vyzkoušeli si i sami danou věc roztřídit do správného minikontejneru. Na závěr celého programu si hráli hry s tématem třídění např.  puzzle či minibiliard. Akce se zúčastnily 3. a 4.třídy. 

       

      Poslední zářijový týden si 3.B zpestřila hned několika akcemi. Nejprve jsme celé úterý věnovali tématu Svatý Václav. Žáci se pomocí hry dozvěděli celý příběh o životě a smrti svatého Václava. Díky matematické hře vyluštili jména jeho babičky, bratra, matky a otce. Poté jsme zkusili frotáž dvacetikoruny, na které je Svatý Václav vyobrazen a zakomponovali jsme i danou dvacetikorunu do výtvarné vitráže.  Ve středu jsme se vydali vlakem do Porcelánky Thun v Nové Roli, kde si děti samy vydekorovaly hrníček či talířek. Prošli jsme i výrobní halu, kde si mohli všichni osahat hmotu, ze které se daný porcelán vyrábí a vidět všechny fáze výrobku před i po vypálení v peci. Na závěr jsme zhlédli krátký film o celé výrobě porcelánu. Po celý týden byla v naší třídě vyhlášená soutěž ve sběru drobného elektra, baterií a mobilů a jako vyvrcholením byl páteční program na školním hřišti s Tonda obalem, který se také třídění věnoval. 

      Třídy 1. C a 1. D navštívily MiniZoo ve Staré Roli. Zvířátkům jsme přinesli něco na zub. Od pana Kocka, který nás prováděl, jsme se dozvěděli spoustu informací o rybičkách, hadech a všech zvířátkách, které zde chovají. Někteří odvážlivci si mohli pod odborným dohledem hada pohladit, dokonce i pochovat.

     • Září v družině!

     • ​​​​​​V letošním školním roce máme v naší školní družině naplánovanou "Cestu kolem světa za 80 dní" inspirovanou knihou Julese Verna. Před námi je úžasná cesta, během které navštívíme všechna místa, o kterých tajně snime. A kam že to vlastně jedeme? Každý měsíc se seznáme s jedním z kontinentů naší Země, objevíme známá i méně známá místa, přiblížíme si místní kulturu, architekturu, faunu i floru, známé osobnosti a vynálezy. Cílem hry je přiblížit dětem různé kouty naší planety, úctu k přírodě i lidem, vzájemnou pomoc a spolupráci. Naši dobrodružnou cestu jsme začali v úterý 26.9., kdy jsme si pomocí zábavných sportovních her vyzkoušeli například, jaké to je balit kufry na cestu, běžet s kufrem na vlak, najíst se v čínském bistru hůlkami, vyšplhat na Eiffelovu věž apod. Odpolednem nás provázel anglický gentleman Willi Fogg a nechyběla ani sladká odměna pro všechny dobrodruhy. ​​​​​​​​​​​​​​

      Na naše putování kolem světa si každé oddělení vyrobilo nezbytné cestovní pasy, které budou sloužit nejen k "překonání hranic", ale také jako zápisník či deníček, kde si budeme zaznamenávat naše dobrodružství, zážitky či zajímavosti z cest. Příští měsíc už vyrážíme do Evropy. 

     • Žákovský parlament připravuje charitativní akci

     • Žákovský parlament se již od září pravidelně schází a připravuje mnoho zajímavých aktivit. Jednou z nich je charitativní akce "Krabice od bot", nyní již druhý ročník. V minulém roce byli žáci velmi aktivní a úspěšní a počet připravených dárků se přiblížil číslu 100. Věříme, že akce bude stejně úspěšná i v roce letošním.

     • Září na druhém stupni

     • ​​​Je za námi první měsíc školního vyučování a zárověň první měsíc společných zážitků.

      Jednou z prvních akcí byla návštěva žáků 9. ročníků a jejich vyučujících z partnerské školy v německém Markersbachu a společné aktivity s našimi žáky a plánování další spolupráce.

      Šesté ročníky absolvovaly adaptační pobyty na Božím Daru. Program připravovali třídní učitelé a lektorka Jitka Rozhonová tak, aby podpořili spolupráci, správnou komunikaci a nastavili dobrá pravidla ve třídních kolektivech. Vedle toho si žáci každopádně užili spoustu legrace. Třídu 6.B výjezd teprve čeká příští týden. Ve třídách, kde došlo ke změně třídních učitelů proběhl adaptační den v budově školy pod vedením lektorky Jitky. 

      Jako každý rok absolvovaly třídy 9.A a 9.B exkurzi v rámci EVVO do Černošína, žáci 9. C vyjeli v rámci dotace Karlovarského kraje do Jáchymova na komentovanou prohlídku "Rudá věž smrti". 

      Žáci 9.A a 9.B absolvovali kurz Debatování v rámci českého jazyka, třídu 9.C čeká toto projektové vyučování v průběhu října. Následně proběhlo školení vyučujících anglického jazyka s využitím této metody.

      Žáci pod vedením vyučujících tělesné výchovy se již velmi aktivně zapojili do okresních sportovních soutěží a družstva mladších chlapců a dívek obsadila 3. místa v atletickém čtyřboji.

      Od poloviny září jsou součástí našeho vyučování i mimoškolních aktivit praktikantky Lara a Burcu z Univerzity v německém Normiberku. Díky projektu Česko-německého fondu budoucnosti absolvují na naší škole třítýdenní praxi. Pro žáky je přítomnost rodilého mluvčího ve vyučování velmi přínosná, ačkoliv s německým jazykem v sedmém ročníku teprve začínají.

      Dnešní den je věnován turistice a jednotlivé třídy vyrazily do terénu v blízkém i vzdáleném okolí. Některé kolektivy zvolily centrum města, vyhlídky a lázeňské stezky, jiné zvolily cestu vlakem do Horní Blatné nebo do Smolných Pecí, na Andělskou Horu nebo na Tisovou a místní rozhlednu. Žáci se podíleli na plánování trasy a jejich úkolem je vytvořit fotodokumentaci a prezentaci. 

     • Stávka 27.11.2023

      Vážení rodiče,

      dnes jsem od zvolené kontaktní osoby na škole obdržela informaci, že se zaměstnanci školy zúčastní jednodenní stávky formou přerušení práce a pracovních povinností, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

      Jednodenní stávka se bude konat 27. 11. 2023.

      Vzhledem k zapojení téměř všech zaměstnanců školy, nelze zajistit provoz ani v omezeném rozsahu.

     • Krabice od bot...

      ZŠ Truhlářská letos opět přispěje k oblíbené charitativní akci Krabice od bot.

      Připravujeme dárky velikosti a rozměru krabice od bot pro děti, které neprožívají veselé životní období. Krabice od nás může být jediným dárkem, který tyto děti letos najdou pod stromečkem.

      Připravujeme krabici pro holčičku nebo pro chlapce.Věkové kategorie:

     • Halloween 31.10.2023

      Dne 31.10.2023 uskutečnilo Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Truhlářská ve spolupráci se školou svou první stezku odvahy ve Staré Roli. Náš Halloween si přišlo užít přes 230 dětí školy. Většina dětí se přišla bát a jiní zase strašit na jedenácti připravených stanovištích. Na stanovišti děti vždy plnily úkol, na závěr pak prošly pavučinou a kdo se nechytil, dostal ochutnat transylvánskou krev. Největším dobrodružstvím byl pro děti Temný les, kde ti nejodvážnější získaly oko čarodějnice. V závěru stezky dostaly děti za splněné úkoly malé odměny. Na všechny čekal teplý čaj a pro rodiče svařák. Šikovné děti z 2 . stupně naší školy a některé maminky napekly výborné dortíky, koláče, buchty a sušenky k občerstvení. Účast mile předčila naše očekávání! Počasí se také vydařilo a tajemný podvečer vyšel na jedničku. Je skvělé zjistit, že vlastně ani nevíme, kdo si to užil víc, zda my strašidla nebo dě

     • Týden v ŠD

      Dlabání dýní. To je již každoroční oblíbená akce naší družiny. Tentokrát se dlabalo v pondělí 30.10. od 15:00 hodin a přišlo opravdu velké množství rodičů s dětmi. Obyčejné dýně se změnily v kouzelné halloweenské a ozdobily chodbu naší školy. Za akcí s neopakovatelnou atmosférou byla paní vychovatelka Matysová, které tímto moc děkujeme za realizaci.

     • Akce uplynulého měsíce na II. stupni

      Měsíc říjen zahájila třída 6.B adaptačním pobytem na Božím Daru. Program byl obdobný jako u předchozích dvou tříd. Žáci absolvovali program s lektorkou Jitkou Rozhonovou a věnovali se tématům spolupráce, komunikace a třídním pravidlům. Mimo jiné navštívili Ježíškovu stezku, vyšlápli na Klínovec, vyjeli do jáchymovské štoly, navštívili horskou službu, projeli se v terénních kárách a zvládli mnoho dalších her.​

     • Říjnové akce na I. stupni

      I v říjnu se žáci I. stupně zúčastnili zajímavých akcí, exkurzí a výletů.

      Třída 5.B se vydala na další pokračování z cyklu Přistupte blíže aneb Nebojte se moderního umění. V galerii nás opět přivítala paní Tothová a tentokrát nás provedla taji a změnami figury, která prošla během 20. století několika podobami. Galerie nás opět nezklamala a nabídla nám další zajímavé pohledy do světa umění.

     • Týden v ŠD

      Od 16.10. do 25.10. za námi do školní družiny jezdila paní "Písková", aby nám dovezla nové obrázky z písku pro naše tvoření. Tato výtvarná technika uchvátila naprosto všechny. Od nulťáčků po páťáky. Každý si vybral mandalu nebo obrázek a podle své fantazie tvořil a tvořil. Už teď se těšíme na další návštěvu naší paní "pískové Libušky".

     • Náš týden v družině

      Celý rok budeme "cestovat kolem světa" a plnit nejrůznější úkoly při objevování nejrůznějších koutů světa. Svou cestu jsme začali minulý měsíc v České republice a tento týden jsme objevovali Velkou Británii. Rodiště Williho Foga, cestovatele z knihy Julia Verna. Poznali jsme nejen historii Anglie, ale i její královnu a krále, nejznámější budovy, státní symboly a úřední jazyk, který se učíme i v naší škole už od první třídy. Vyrobili jsme si 3D model Big Benu - největšího zvonu ve Spojeném království a stavěli ho z kostek. Do cestovního pasu jsme si po splnění všech aktivit zaznamenali naší cestu tímto královstvím.

     • Halloween  ZŠ Truhlářská 31.10.2023 od 17 hod.

      31.10. na Halloweena připravilo SRPŠ ve spolupráci s učiteli a žáky 2. stupně stezku odvahy pro děti 1. stupně. Časové vstupenky na stezku odvahy je možné zakoupit od úterý 17.10. na sekretariátu 1. stupně během přestávek. Rodiče nejmladších žáků mohou vstupenku koupit na sekretariátu školy od 7:30 hod. do 8 hod. každý školní den. Cena vstupenky 30kč člen SRPŠ, nečlen 200kč za vstupenku. Trasa stezky je ve Staré Roli viz. přiložená mapka, QR kód. Děti z 1. a 2. tříd budou chodit ve skupinkách po 8 a každé dítě sebou může vzít na stezku jednoho dospělého, ten vstupenku nepotřebuje. Děti z 3.-5. tříd chodí ve skupince po 10 a jde s nimi vždy jeden dospělý, který se určí na místě. Rodiče, kteří děti dovedou, mohou počkat na své děti v cíli, kde pro ně bude připraveno Halloweenské občerstvení a teplé nápoje ( Ti kdo chtějí, mohou také něco napéct a donést ostatním na ochutnávku😄). Děti po ce

     • Zářijové akce na I. stupni

      ​​​I na prvním stupni byl měsíc září plný zajímavých akcí.

      Studentky z Vyšší odborné zdravotnické školy v Karlových Varech si pro žáky druhých až čtvrtých tříd připravily přednášku o správné dentální hygieně. Žáci se dozvěděli, jak je opravdu důležité pečovat o svůj chrup a i sami na sobě si vyzkoušeli, jak si správně čistit zuby.

     • Září v družině!

      ​​​​​​V letošním školním roce máme v naší školní družině naplánovanou "Cestu kolem světa za 80 dní" inspirovanou knihou Julese Verna. Před námi je úžasná cesta, během které navštívíme všechna místa, o kterých tajně snime. A kam že to vlastně jedeme? Každý měsíc se seznáme s jedním z kontinentů naší Země, objevíme známá i méně známá místa, přiblížíme si místní kulturu, architekturu, faunu i floru, známé osobnosti a vynálezy. Cílem hry je přiblížit dětem různé kouty naší planety, úctu k přírodě i lidem, vzájemnou pomoc a spolupráci. Naši dobrodružnou cestu jsme začali v úterý 26.9., kdy jsme si pomocí zábavných sportovních her vyzkoušeli například, jaké to je balit kufry na cestu, běžet s kufrem na vlak, najíst se v čínském bistru hůlkami, vyšplhat na Eiffelovu věž apod. Odpolednem nás provázel anglický gentleman Willi Fogg a nechyběla ani sladká odměna pro všechny dobrodruhy. ​​​​​​​​​​​​

     • Září na druhém stupni

      ​​​Je za námi první měsíc školního vyučování a zárověň první měsíc společných zážitků.

      Jednou z prvních akcí byla návštěva žáků 9. ročníků a jejich vyučujících z partnerské školy v německém Markersbachu a společné aktivity s našimi žáky a plánování další spolupráce.

      Šesté ročníky absolvovaly adaptační pobyty na Božím Daru. Program připravovali třídní učitelé a lektorka Jitka Rozhonová tak, aby podpořili spolupráci, správnou komunikaci a nastavili dobrá pravidla ve třídních kolektivech. Vedle toho si žáci každopádně užili spoustu legrace. Třídu 6.B výjezd teprve čeká příští týden. Ve třídách, kde došlo ke změně třídních učitelů proběhl adaptační den v budově školy pod vedením lektorky Jitky.