• Naše škola má maratonce

     • Na konci dubna se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili během dvou dnů hned tří akcí. A byli vidět.

      Jmenovitě: Marie Pavlová, Nikola Kůsová, Hana Fremlová, Karolína Rybárová, Zoja Uhrinová, David Brynda, Ilja Maksymenko, Šimon Uhrin, Natálie Zemanová, Alexandr Zakreničnyj, Jana Slouková Karolína Hartmanová, Zora Fremlová, Veronika Pavlová, Nicolas Edr, Petr Šott, Max Přikryl, Sebastian Mockl, Dan Nikodým a Dan Rybníček.

      Ve středu 24.4. poměřili síly s ostatními dětmi v rámci okresního kola štafetového poháru základních škol. Jejich výkon sice stačil „až“ na 10. místo, ale jejich nadšení a elán do závodu byla tím hlavním.

      Druhý den, 25.4., je dopoledne čekal turnaj basketbalu. Od 9:00 v hale Lokomotivy Karlovy Vary děvčata svoje působení suverénním způsobem dovedla do vítězného konce. Mix mladších dětí za nimi sice zaostal, ale druhé místo je moc pěkným výsledkem a vizí do budoucna. Basketbal děti z naší školy umí a baví je.

      Po ukončení turnaje jsme se rychle přemístili na Rolavu, kde jsme jako jediná základní škola nastoupila na start maratonské trati 42 km. Organizátor akce RUNCZECH naší škole udělil výjimku a i když mimo závod, tak ale s obrovským nadšením a chutí bojovat po boku středoškoláků se první borec postavil na start. Za 3 hodiny a 40 minut se 11 dětí a 2 dospěláci – trenérka a zdravotnice dostali do cíle. Tahle parta nadšených dětí se kousla a patří jim velký obdiv. Počasí ten den vůbec nepřálo. Na Rolavě se vystřídal sníh, déšť, slunko. Ale nikoho to neodradilo a bojovali až do konce. A nebyli jsme poslední !!!! :-)

      Poděkování patří paní ředitelce Janě Krausové za podporu v této nároční dvoudenní akci. A velké poděkování patří Haně Zakreničné za pomoc s dopravou dětí na středeční akci a Zuzaně Uhrinové za pomoc s dopravou, podporu, běh a občerstvení pro děti během celého dne.

      Děti mají zážitek na celý život. Jsou to naši malí maratonci :-) Lenka Kůsová, trenérka.

     • Den Země

     • Projektový "Den Země" na druhém stupni proběhl dne 22. 4. 2024. Počasí bylo velmi chladné. Některé třídy zima neodradila a vyrazily na Linhart či na Andělskou horu a výlet spojily s úklidem okolí, jiné zrealizovaly exkurzi na letiště Karlovy Vary, do Císařských lázní či do Centra záchranářů, některé pracovaly ve škole ať už na přípravě prezentací na téma "Země a národy světa", tvořily z odpadů, hrály únikovou hru či kvízy s tématem recyklace. 

      Hudební Karlovy Vary

      V rámci výuky hudební výchovy zrealizovali v průběhu uplynulého měsíce žáci 7. ročníků pod vedením paní učitelky Gavlasové exkurzi po městě s názvem "Hudební Karlovy Vary". Žáci se mohli seznámit s významnými osobnostmi hudebního světa, které lázně Karlovy Vary v minulosti navštívily - byl to např. Antonín Dvořák, Friedrich Schiller, Niccolo Paganini a další. Projektový den byl završen komentovanou prohlídkou nově zrekonstruovaného objektu Císařských lázní s odkazem na zlatou epochu evropského lázeňství.

      SPŠ Ostrov "Technika je zábava"

      V úterý 30. 4. 2024 se vybraní žáci 8. ročníků zúčastnili projektového dne, který každoročně pořádá SPŠ Ostrov. Na jednotlivých stanovištích navštívili všechny studijní i učební obory, které se na této střední škole vyučují, a mohli se tak alespoň částečně seznámit s jejich obsahem. Vyzkoušeli si práci autotronika i automechanika, dozvěděli se, co dělá strojař a elektrotechnik a co obnáší studium IT. Akce se všem líbila.

      Šachový turnaj

      Ve dnech 26. 4. a 30. 4. 2024 zorganizoval žákovský parlament druhého stupně šachový turnaj. První den hráli hráči 6. a 7. ročníků, v úterý 30. 4. se k turnaji připojili žáci 8. a 9. ročníků. Rozhodčí byli vybráni z řad žáků naší školy ve složení – J. Eder, J. Sedrovič, H. Flekačová, D. Rozlivková, P. Smrčka a G. Dufková. V prvním kole zvítězil Daniel Anokhin 7.A, ve druhém pak An La Phú Vinh 8.B. Absolutním vítězem se stal Daniel Anokhin. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník turnaje.

      Sportovní soutěže

      V okresním kole ve volejbale starších žákyň vybojovaly dívky našich 8. a 9. tříd 3. místo ve své skupině. Dívky předvedly skvělý výkon, nicméně konkurence byla silnější. 

      Starší žáci v průběhu dubna vyjeli reprezentovat naši školu na soutěž Pohár rozhlasu v Ostrově. Chlapci pro školu vybojovali 5. místo.

      Všem sportovcům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

      Bečovská botanická zahrada

      V jarních měsících probíhají exkurze tříd do Bečova, kontrétně do Botanické zahrady. Dopravu poskytuje Karlovarský kraj žákům zdarma. Během dubna absolvovali tuto exkurzi žáci 6. a 8. tříd, ostatní třídy výjezd ještě čeká. Botanická zahrada nabízí několik vzdělávacích programů. Osmáci zde např. absolvovali seminář s názvem „Jedlé květiny“. V první teoretické části se seznámili s historií Botanické zahrady Bečov a potom za doprovodu zaměstnanců zahrady se vydali hledat rostliny, které si mohou zařadit do svého jídelníčku. Na závěr byla přichystána ochutnávka některých rostlin. Žáci dostali kousky rohlíků, které si namazali tvarohem a dle svého uvážení dozdobili jedlými rostlinami.

      Sbírka Klotex

      V průběhu dubna jsme ve škole zrealizovali sbírku pro nadační fond KLOK TEX, do které se hojně zapojili rodiče i učitelé a podařilo se nashromáždit opravdu velké množství textilu, obuvi i hraček. Všem velké poděkování!

      Hello Czech Republic

      Interaktivní workshop Hello Czech Republic absolvovali v průběhu měsíce dubna žáci 8.A a 8.B a jak je již z názvu patrné týkal se problematiky migrace a integrace. Žáci si aktivně vyzkoušeli situaci, kdy musí opustit rodnou zemi a ocitnou se v jiném jazykovém i socio-kulturním prostředí. Dozvěděli se samozřejmě mnoho teoretických informací k tématu a mohli aktivně diskutovat s lektorkami. Ostatní třídy druhého stupně workshop čeká v průběhu června. 

      Kambodža

      Žáci pátých tříd a druhého stupně se zúčastnili zeměpisné projekce a besedy v malém sále hotelu Thermal pod záštitou organizace "Planeta Země 3000". Celou akci podpořilo částečně finančně SRPŠ. Žáci se mohli díky projekci "podívat" do vzdálených míst a načerpat alespoň střípky tamější kultury. 

      V tuto chvíli žáci II. stupně chystají ples Majáles a všem rodičům děkujeme za pomoc a podporu prostřednictvím příspěvku do tomboly (stále je možnost přispět).

     • Duben na I. stupni

     • Přípravné třídy a 2. B se vypravily na výlet do Botanické zahrady v Bečově, kde plnily úkoly na téma Z pohádky do pohádky.

      Třídy 4. C a 4. D navštívily knihařskou dílnu v Klášteře premonstrátů v Teplé. Žáci si prohlédli krásné prostory opatství, vyzkoušeli si, jak vypadala škola za doby Marie Terezie, zkusili si číst ve stovkách let starých knih. Také se seznámili s knihařskými stroji a různými technikami tisku. Nakonec si každá třída vyrobila svou vlastní knihu- Bestiář.

      Vybraní chlapci ze 4. a 5. tříd se zúčastnili okresního kola ve florbalu. Umístili se na krásném 3. místě z celkového počtu 9 škol. Postup do krajského finále unikl jen o kousek. Kluci bojovali až do posledního hvizdu. Děkuji za reprezentaci: Marek Nečekal (4. A), Tomáš Donáth (5. C), Matyáš Dřímal (5. A), Lukáš Jelínek (5. A), Adam Sunek (5. A), Tomáš Štycha (5. B), Erik Mudrončík (5. A). Ondřej Neugebauer (4. D).

      Den pro školu - Nedoslýchavé a neslyšící osoby 

      Žáci 5.B se zapojili do vzdělávacího programu zaměřeného na porozumění potřebám nedoslýchavých a neslyšících osob. Tento Den pro školu přinesl žákům nejen nové zkušenosti, ale také hlubší vhled do světa lidí se sluchovým postižením. Během dne měli žáci příležitost prozkoumat různé aspekty života lidí s poruchami sluchu. Jednou z aktivit bylo vyzkoušení simulace sníženého sluchu o 20 dB, což pomohlo žákům pochopit, jakým výzvám mohou nedoslýchaví či neslyšící lidé každodenně čelit. Následně se seznámili s prstovou abecedou, další aktivitou bylo odezírání ze rtů. Na závěr programu proběhla lekce znakové řeči, kdy se žáci  seznámili se základními znaky a základními pravidly komunikace. Tato část programu byla nejen poučná a interaktivní, ale také zábavná.  Děkujeme p. Mgr. Voříškové za takovou zkušenost. Mgr. B. Hankerová

      Dne 22.4. proběhl projektový den "DEN ZEMĚ". Každá třída si připravila svůj program ve škole, nebo venku.  Hrály se kvízy, plnily úkoly, tvořilo se, uklízelo se školní hřiště.

      Proč je voda v řece čistá - to se 24.4. dozvěděli žáci 4. A, B ve firmě Vodakva v Drahovicích. Seznámili se se způsobem čištění odpadních vod. I když jim to občas "nevonělo", žáci pochopili důležitost čisté vody v řekách a potocích.

      Třída 5. C míchala čarodějnické lektvary, trocha chemie před vstupem na II. stupeň se hodí. Žáci si také připomněli tradici a zvyky filipojakubské noci. 

     • Čarodějnický rej v ŠD

     • V pátek 26.4. se celé odpoledne ve školní družině rojili čarodějové a čarodějnice, aby si změřili své síly v deseti záludných úkolech. Jaké úkoly to byly? Let na koštěti, vaření kouzelného letkvaru, překonání bažiny na chůdách, rozpoznání brouků vhodných do čarovných nápojů, hod žábím stehýnkem, vyslovení kouzla věčného mládí, průchod černočernou jeskyní, sběr bylinek jedovatek, překonání lávy po kamenech nebo ropuší skákání v pytli. Za každý splněný úkol se získala část kouzelného hesla k otevření pokladu. Odměnou nám byly nejen jedlé myšky a zuby, barvící lízátka a skleněné drahokamy, ale také jsme si užili spoustu legrace!  

      I ve školní jídelně se našla čarodějnice a dokonce vydávala obědy

     • Ohlédnutí za karnevalem 5.4.2024

     • Ohlédnutí za karnevalem: Pestrý večer plný zábavy a pohádkového kouzla

      Začátkem dubna jsme v Lidovém domě ve Staré Roli prožili nezapomenutelný večer, karneval plný radosti, barev a skvělé atmosféry! 
       

      Zahájení celého večera bylo skvěle symbolizováno zvučnými tóny fanfáry z pohádky "Tři oříšky pro Popelku", které vtiskly večeru pohádkový nádech.

      Během celého večera jsme se mohli těšit na úžasná vystoupení dětí naší školy, včetně poutavého muzikálu "Popelka" a různých soutěží, které přidaly této události vzrušení a soutěživost. 

      Diskotéku letos zahájil Růžový panter s jednorožcem, což byl skvělý start do večera plného tance a radosti, včetně oblíbeného společného tance dětí a rodičů Letkiss. Jedním z vrcholů večera bylo vystoupení Michaela Kučery, který svým tancem na pís Michaela Jacksona okouzlil celé publikum. Nechyběla ani skvělá hudební vystoupení našich tříd: 5.B předvedla píseň od Álvaro Solera a 5.C zazpívala skladbu "Voda" od Markazínů.

      Hlavním uměleckým zážitkem večera byl určitě muzikál "Popelka", který připravily děti ze Základní umělecké školy Antonína Dvořáka ve spolupráci s naší základní školou pod vedením PhDr. Heleny Tašnerové. Pohádkový příběh Popelky ožil na jevišti a nadchl všechny přítomné.

      Velkým tahákem večera byla také bohatá tombola. Přes dvě stovky cen našly své majitele a v případě hlavní ceny, prasátka, stála štěstěna na jeho straně, neboť výherci dali přednost živému před pečeným.

      Rádi bychom za SRPŠ poděkovali všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto skvělého večera. Velké díky za aktivní účast patří rodičům, dětem, paním učitelkám a vychovatelkám i panu školníkovi a všem, kteří svým zapojením a úsilím společně pomohli udělat z karnevalu nezapomenutelný zážitek pro všechny. Vaše práce a podpora jsou pro nás velmi cenné!

      Karneval 2024 zanechal ve všech účastnících nezapomenutelné vzpomínky a radostné pocity. Těšíme se na další akci plnou pohádkového kouzla a společné zábavy!

      Za SRPŠ Mgr. Hana Regnerová

     • Pozvání na Majáles a prodej vstupenek

     • Vážení čtenáři našeho webu, máme pro Vás krásnou novinku! Blíží se druhý ročník "Majálesu", tedy plesu žáků II. stupně. Organizační tým žákovského parlamentu již pilně pracuje na přípravách a za SRPŠ i celý II. stupeň Vás srdečně na akci zve!

      Prodej vstupenek bude zahájen v pondělí dne 22. 4. 2024 v sekretariátu budovy II. stupně u paní Táborské ve 14 hodin. Lístky bude možné zakoupit v průběhu následujících týdnu vždy od pondělí do čtvrtka mezi 14h a 15h. 

      Cena vstupenky pro členy SRPŠ: žák Kč 50,- + 1 rodič Kč 50,-

      Cena každé další vstupenky či pro nečleny SRPŠ: Kč 150,-

      Rádi bychom ještě jednou požádali o věcné či finanční příspěvky do tomboly. Děkujeme za vstřícnost a spolupráci a těšíme se na společný taneční večer. 

     • Vystoupení ŠD pro klienty Farní charity.

     • Ve středu 17.4. se skupinka dětí ze školní družiny paní Tatarkové a Volfové vydala potěšit svým bezmála hodinovým vystoupením klienty Týdenního stacionáře Farní charity v Karlových Varech. Děti hrály na hudební nástroje, zpívaly lidové písničky i současné moderní písně známých zpěváků a tančily vlastní choreografii. A kdo vystupoval? Míša Regner, Markétka Chalupníková, Gazárková Julinka i Valinka, Lísová Eliška, Jeřábková Leontýnka, Viki Dědičová, Jelínková Leontýnka, Zorka Fremlová, Procházková Sylvinka a Milana Bazai. Všichni si zaslouží velkou pochvalu! 

     • Březen, měsíc knihy...

     • V rámci měsíce knihy jsme na druhém stupni uspořádali "snídani s knihou", kdy třídní učitelé a učitelé českého jazyka s žáky nejen četli, ale o knihách i vyprávěli. Cílem bylo se vzájemně inspirovat a podpořit zájem o čtení. 

      Dále vznikla nástěnka přečtených knih, kde žáci sdíleli základní informace o přečtené knize a zároveň doporučení, proč právě danou knihu číst. Z některých knih dále připravili ukázky, připojili QR kód s odkazem na knihu a vylepili na stěny v budově druhého stupně. Opět šlo o inspiraci ke čtení...

      Velké poděkování za iniciativu žákovskému parlamentu, který vede Mgr. Světlana Ševčíková. 

      V rámci měsíce knihy přijel do školy spisovatel Štěpán Javůrek, se kterým se setkali žáci devátých ročníků během velmi poutavé besedy. Vyprávěl žákům především o tom, jak získává náměty pro své romány.

      First Lego League Explore...

      Již v minulých letech se naše škola účastnila soutěže First Lego League (FLL) se skupinou žáků ve věku 12 - 15 let. Letos se bohužel našemu týmu starších žáků nepodařilo soutěže aktivně zúčastnit kvůli nemoci soutěžících.

      Co se ale podařilo, byla prvotní účast žáků ZŠ Truhlářská v nejnižší věkové kategorii FLL, tedy v kategorii pro děti od 10 do 11 let. Hlavním podnětem k této akci byla nová přeshraniční spolupráce se základní školou Jenaplanschule Markersbach Erzgebirge.

      Byl sestaven tým dětí čtvrtých tříd – Max Přibyl, Marek Nečekal, Tobiáš Bláha, Daniel Rybníček, Daniel Horský a Timur Kamaletdinov. Chlapci se pod vedením Ing. Milana Růžičky od října pravidelně scházeli a učili se základům programování za pomocí „Lego Spike Essential“. Tématem soutěže byl „Masterpiece“, tzn. prezentovat své koníčky a prostřednictvím různých profesí tyto koníčky napínavou a zábavnou formou prezentovat. K tomu se děti musely kromě pohybové programace naučit také používat různé zvukové a světelné efekty, tedy programovat senzory. Velmi důležité bylo pak naučit se pracovat jako tým.

      Dne 9.3. 2024 děti prezentovaly výsledky své pololetní práce v Markersbachu společně se čtyřmi dalšími týmy z  německých škol. Naše děti se v soutěži rozhodně neztratily a soutěž ukázala, že pro budoucí ročníky FLL kategorie Chalenge nám roste velmi silný tým. Myslím, že tento typ soutěže je tou nejlepší cestou, jak postupně vyhledávat talentované děti a seznámit je se základy programování již v nižších třídách. Výsledkem jsou motivované děti pro budoucí činnost ve vyšších kategoriích soutěže a v programování obecně.

      Zimní kurzy

      Začátkem března proběhly dva zimní kurzy žáků 2. stupně a to na Klínovci. První z nich byl současně spoluprací žáků 9. tříd naší a německé školy Jenaplanschule Markersbach. Kurz byl finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

      Druhý kurz absolvovali dle ŠVP žáci sedmých ročníků. Počasí v posledních letech lyžování v ČR příliš nepřeje, nicméně se lyžování vydařilo a oba sportovní kurzy proběhly bez problémů. Ubytování na Božím Daru je ideální i pro pěší výlety. Žáci sedmých ročníků absolvovali mimo jiné prohlídku místního pivovaru Červený vlk, kterým je provedla přímo sládková, paní Formáčková. Obě skupiny prošly malý okruh Ježíškovy cesty a naučnou stezku Božídarské rašeliniště, užily si spoustu her a legrace.

      Pamět národa - příběhy našich sousedů

      I v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu organizace Paměť národa. Tentokrát žáci zpovídali paní Hedviku Žalskou. Její příběh pak zpracovali do rozhlasové reportáže a v závěrečné prezentaci, která proběhla 27.4.2024 v prostorách Prvního českého gymnázia, seznámili posluchače s jejím nelehkým životem. Ani tento ročník nebyl soutěžní. Porota ale práci týmu našich žáků ve složení Matěj Klíma, Sebastian Volák, Pavlína Jarčevská a Vanesa Pivovarčíková posoudila a zhodnotila jako velmi dobrou.

      Den pro 5. třídy na II. stupni

      Ve středu 27.3.2024 proběhl tradiční den pro páté třídy na druhém stupni naší školy. Žáci tříd 5.A, 5.B, 5.C byli během první hodiny rozděleni do čtyř skupin dle barev a postupně v těchto skupinách absolvovali 4 workshopy. Celým dnem je provázeli žáci 8.B, kteří pod vedením Mgr. Světlany Ševčíkové zajistili workshop "prohlídka školou" a prezentace školních akcí. Dále byl připraven program v tělocvičně, kde si žáci pod vedením Mgr. Lukáše Jankovského vyzkoušeli růrzné sportovní aktivity. V učebně chemie probíhaly pod vedením Ing. Milana Růžičky a Elvíry Barthové zábavné pokusy, Mgr. Linda Hrochová piřpravila s žáky II.stupně únikové hry v českém i anglickém jazyce. Fotodokumentaci celé události zajistili Matěj Klíma a Filip Sobek z 9.A. Krátkou video reportáž připravila Tereza Michková z 8.B a Anna Zaporozhets z 8.B.

      Na budoucí šesťáky se již moc těšíme a věříme, že i oni na druhý stupeň.

      Matematický klokan a pythagoriáda

      V průběhu března se žáci školy zapojili do matematických soutěží a nejlepšími řešiteli se stali za druhý stupeň:

      Matematický klokan - kategorie benjamín: 

      1. Quynh Anh Nguyen, 7.B

      2. Sebastian Mrnuštík, 6.A

      3. Anna Langerová, 6.A, Markéta Čižnárová, 6.B

      Matematický klokan - kategorie kadet:

      1. Jan Sedrovič, 9.A

      2. Mia Walterová, 8.A

      3. La Phú Vinh An, 8.B

      Pythagoriáda:

      úspěsný řešitel, postupující do dalšího kola: Luboš Poláček, 9.A

      Gratulujeme a přejeme, aby zájem o matematiku všem vydržel. 

     • Březnové ohlédnutí na I. stupni

     • Snídaně s Andersenem

      Každoročně se po celé republice koná "Noc s Andersenem". Jedná se o událost, která se snaží v dětech probudit zájem o četbu a alespoň na chvíli je odvést od počítačů a mobilních telefonů. První stupeň se do této akce zapojil projektovým dnem "Snídaní s Andersenem". Snídalo se, předčítalo se v oblíbených knihách, ilustrovalo se, vymýšlely se příběhy, vyhledávaly se informace o životě Hanse Christiana Andersena a nejmladší žáci se seznamovali s Andersenovými pohádkami.  Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav občerstvení a dobrot.

      Den vody ve třetích třídách

      Od roku 1993 se 22. března po celém světě oslavuje Světový den vody. Vyhlásila ho Organizace spojených národů, aby připomínal důležitost vody pro celou naši planetu. Při této příležitosti se třetí třídy spojily a zrealizovaly společně projektové dopoledne plné pokusů, skupinové práce a tvořivých činností, jejichž prostřednictvím se každý naučil nebo dozvěděl něco nového. Všichni si uvědomili, jak je voda vzácná a cenná a je potřeba ji chránit.

       

      Den otevřených dveří

      Blíží se zápis do přípravných a prvních tříd, proto děti se svými rodiči, ale i děti z okolních mateřských školek mají možnost přijít se podívat na vyučování budoucích spolužáků. Při dni otevřených dveří se děti zapojily do výuky, vyzkoušely si práci s interaktivní tabulí a notebooky, podívaly se do tělocvičny, zúčastnily se výtvarného tvoření. Školou provázeli a na všetečné dotazy odpovídali žáci 4. a 5. tříd. Věříme, že jsme budoucí žáky a jejich rodiče přesvědčili o správnosti výběru školy.

      Velikonoční dílny

      Žáci prvních tříd se zúčastnili velikonočních dílen v EASY LAB pod vedením pana Tomáše Řehoře. Každý žák si vyrobil svého velikonočního zajíčka. Děti řezaly, vrtaly, přitloukaly a učily se bezpečnosti při práci s nářadím. Všichni se nadšeně zapojili.

     • Pohádkový bál 5.4.2024

     • Milí rodiče a milé děti, Lidový dům, kde bude náš POHÁDKOVÝ BÁL, se pro vás otevře 5.4.2024 v 16:30 hod. Těšit se můžete na velmi bohatou tombolu ( 20 Kč/lístek do tomboly). Letos bude i bohatší výběr občerstvení ( řízky, hranolky, párek v rohlíku, kanapky, koláčky). Těšíme se na vás. 
      za SRPŠ Martina Procházková

     • Lístky na KARNEVAL 5.4.2024

     • Milí rodiče, vzhledem k obrovskému zájmu o karneval přidáváme 50 lístků do prodeje. Cena lístku 50 Kč, jde o lístky bez nároku na místo. Lístky lze od zítra koupit u paní sekretářky na 1. stupni. Všechna místa k sezení jsou vyprodaná. 

      Děkujeme všem, kteří se podíleli na tombole. Do pátku 22.3. lze ještě nosit dary do tomboly. 

      Za SRPŠ Martina Procházková

     • VSTUPENKY NA POHÁDKOVÝ BÁL

     • 5.4.2024 od 17 do 20:30hod. proběhne 2. ročník KARNEVALU pro 1. stupeň. Lístky jsou v prodeji od 5.3. na sekretariátu 1. stupně. Cena lístků:  50 Kč za dítě platící SRPŠ + 50 Kč za jeden dospělý doprovod k dítěti, ostatní 130 Kč za jednu vstupenku. Sourozenci do 5 let bez nároku na místo zdarma. Program: děti roztančí růžový panter a jednorožec, dětské soutěže a dětská vystoupení naší školy, muzikál Popelka, bohatá tombola. Rodiče v maskách jsou vítáni, ale samozřejmě to není podmínkou. 🤗 Těšíme se na vás. 

      Za SRPŠ Martina Procházková

     • Den otevřených dveří a zápis do prvních tříd

     • Všeobecné informace

      • Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 se uskuteční v úterý 9. dubna od 14:00 do 17:00.
      • Zápis bez čekání s registrací času ZDE

       

      Pro koho?

      Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2024/2025 věku šesti let, děti narozené od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018.

      Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

      Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2024, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z PPP poradny (narození do 31. 12. 2018) nebo doporučení z PPP poradny a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2018).

       

      Kdy a kde?

      Zápis proběhne 9. dubna od 14:00 do 17:00 v budově Školní 9 A (1. stupeň ZŠ).

      Pro ty, co se nemohou dostavit v tomto termínu, bude stanoven náhradní termín zápisu po telefonické domluvě s paní zástupkyní na 1. stupni Mgr. Růžičkovou (602 433 192).

       

      Co je potřeba?

      Vezměte s sebou svůj OP, rodný list dítěte a předem vyplněné dokumenty

      • vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku,
      • případně žádost o odklad,
      • žádost o zařazení do přípravné třídy,  (odkaz na dokumenty naleznete ZDE),
      • všechny dokumenty bude možné vyplnit a vytisknout i přímo ve škole v den zápisu.

       

      Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
      Odevzdáním podepsané přihlášky je splněna zákonná povinnost dle § 36 odst. 4 ŠZ č. 561/2004 Sb.  

      V případě, že zvažujete odklad školní docházky, je potřeba doložit doporučení Pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa do 31. 5. 2024.

       

      Jak bude zápis probíhat?

      Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz (cizinec pas) a rodný list dítěte a společně s pověřeným zaměstnancem školy zkontroluje předem vyplněnou přihlášku, popřípadě žádost o odklad a sdělí další informace (speciální vzdělávací potřeby apod.).

      Část motivační – probíhá formou rozhovoru dítěte s paní učitelkou v délce max. 20 minut. V jeho průběhu se při různých aktivitách projeví školní zralost, schopnost soustředit se, komunikovat, motorické dovednosti, znalost numerace do 5, znalost geometrických tvarů, barev, orientace v ploše a prostoru atp. Tato část zápisu není ze zákona povinná.

      Co by děti měly před nástupem školní docházky umět, můžete najít např. v materiálech MŠMT Desatero pro rodiče (Desatero pro rodiče)

      Každému dítěti bude po vyplnění elektronické přihlášky vygenerováno registrační číslo, automatickým odesláním na uvedený e-mail zákonného zástupce. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí, a to na webových stránkách školy a informační vitríně u hlavního vchodu školy.

       

     • Únorový I. stupeň

     • Měsíc únor na I. stupni byl věnovaný hlavně učení a zaslouženému týdennímu odpočinku. Svátek zamilovaných "Valentýn" jsme oslavili s předstihem romantickými písničkami z rozhlasu, milými vzkazy přátelům a kdo chtěl, mohl se obléknout do růžové a červené barvy.

     • POHÁDKOVÝ BÁL 5.4.2024-TOMBOLA

     • Milí rodiče, 5.4.2024 proběhne 2. ročník KARNEVALU 1. stupně. Součástí karnevalu bude i tombola. Budeme moc rádi, když se zapojíte a přinesete dárek do tomboly. Sběr darů je u paní sekretářky na 1. stupni. Lze darovat i finanční prostředky na nákup tomboly na účet SRPŠ: 2602337347/2010, do poznámky pište TOMBOLA. Můžeme připravit i darovací smlouvu bude-li třeba. Lístky budou v prodeji od 4.3.2024. 

      Za SRPŠ Martina Procházková

     • Krajské kolo bylo pro naše holky stříbrné

     • Finále přeboru škol Karlovarského kraje skončilo pro naše basketbalistky skvělou stříbrnou medailí. Od začátku byla na holkách znát velká nervozita, bylo to nejmladší a nejmenší družstvo, ale silou rozhodně ne. Holky ukázaly, že jsou velké bojovnice. I když to v jejich podání nebyl moc pěkný basketbal, jejich nasazení a energie jim právem přinesla stříbrnou příčku.

      Holkám patří velké poděkování a pochvala za výkony, které předvedly. Nikola Kůsová, Marie Pavlová, Karolína Rybárová, Natálie Zemanová, Zoja Uhrinová, Veronika Pavlová a Hana Fremlová.

      Děkujeme všem za fandění a podporu. Lenka Kůsová, trenérka

     • Novinky a aktivity z 2. stupně školy

     • Po příjemně dlouhém vánočním odpočinku jsme opět naskočili do školních dní a pustili se do práce a učení.

      V lednu proběhlo školní kolo předmětové soutěže, tentokrát šlo o zeměpis. O ten je každoročně velký zájem a účast v olympiádě je vždy hojná. Nejlepšími řešiteteli a zároveň postupujícími do okresního kola jsou v letošním roce tito žáci:

      kategorie A: 1. místo: Sebastian Mrnuštík, 2. místo: Lucie Hanáková - oba 6.A

      kategorie B: 1. místo: Miron Jefremenko, 7.A, 2. místo: Petr Smrčka, 7.B, 3. místo: Nikolas Wild, 7.B

      kategorie C: 1. místo: Nazar Dolibych, 9.B, 2. místo: Jan Eder, 8.A, 3. místo: Martin Mareš, 9.B

      Gratulujeme!

      Žáci 8. tříd absolvovali v průběhu ledna vzdělávací program s názvem "Mimořádné události" v Centru záchranářů. Zde se setkali se zástupci všech složek působících v Integrovaném záchranném systému - tj. s policisty, záchranáři i hasiči, kteří jsou přímými účastníky zásahů v případě tzv. "mimořádných událostí" Dozvěděli se, co je mimořádná událost a dostali řadu bezpečnostních upozornění a návodů pro jednotlivé situace. Měli možnost klást otázky a viděli také autentické záběry z nehod a záchranných akcí. Po návštěvě stanovišť jednotlivých složek IZS si na vlastní kůži vyzkoušeli své reakce a chování v simulované mimořádné situaci, konkrétně šlo o únik plynu.

      Pro dívky 6. tříd proběhla v aule školy beseda agentury MP education pod názvem "Čas proměn". Děvčata se dozvěděla od lektorky Evy Hechtové mnoho nového z období dospívání. Prostor byl i pro dotazy.

      Ve středu 31.1. byly vydány výpisy z vysvědčení a zhodnocena tak pololetní práce všech žáků. Zasloužené pololetní prázdniny připadly na pátek 2.2., a proto si třídní učitelé naplánovali na čtvrtek 1.2. s žáky exkurze a jiné vzdělávací aktivity mimo školní lavice.

      V karlovarské galerii umění je na tento den pro žáky 6.A a 7.C připraven zhruba dvouhodinový vzdělávací program k nově otevřené expozici českého umění 20. století a také aktivity inspirované vystavenými díly. Součástí programu je velmi poutavý pracovní list se spoustou zajímavých tvůrčích úkolů.

      Třídy 7.A, 7.B a 8.C využíly času k návštěvě Techmanie v Plzni. Žáci si zde mohli vyzkoušet interaktivní exponáty, které jim hravou formou přiblížily matematické i fyzikální principy či přírodní zákonitosti. V Techmánii mohli prožít den plný zabavného poznávání a objevování a zjistit, že věda a technika nás obklopují v běžném životě na každém kroku. Žáci si prohlédli také 3D planetárium a měli možnost se seznámit např. s modely planet a fungováním vesmíru.

      Třída 6.B absolvovala projektový den v budově školy. Žáci se naučili sepsat popis pracovního postupu. Ve skupinách pak dle popisu vše zrealizovali a upekli v nové školní kuchyňce výborné slané pečivo. 

      Třídy 6.C a 9.B se vydaly na Goethovu rozhlednu. Ta je dnes zavřená, ale vzhledem k nízké viditelnosti to nevadilo, žáci si prohlédli okolí rozhledny a pak pokračovali v expedici po geostezce, prozkoumali vyhlídky a altány v lázeňských lesích. Poté prošli hřbitov u Ondřejské kaple a od něj sestoupili dolů do Karlových Varů.

      Skupina žáků třídy 8.A navštívila firmu Auto Eder. Mnohé překvapilo, co všechno tato firma nabízí. Vedle autorizovaného prodeje a servisu aut Toyota a Lexus lze ve firmě přestavět vůz dle přání zákazníka. Těmi jsou tedy i složky IZS. Vítaným zpestřením exkurze byla pro žáky možnost usednout do vystavených vozů.

      Třída 8.B si prohlédla zrekonstruované Císařské lázně. Děti se tak mohly seznámit jak s historií lázní, zajímavými návštěvníky, tak i jejich náročnou rekonstrukcí. Nejvíce se jim líbila císařská koupelna a nekonečné zrcadlo.

      Třída 9. A zahájila den "příjimacími zkouškami nanečisto". Žáci si vyzkoušeli napsat test z českého jazyka i z matematiky v plném rozsahu a s časovým limitem. Po společném vyhodnocení testů se vypravili na bowling. 

      Žáci 9.C věnovali část dopoledne českému jazyku a procvičili potřebnou gramatiku k přijímacícm zkouškám. A protože mají rádi pohyb, následovala lekce sebeobrany "Krav maga", pod vedením zkušených trenérů.

     • První měsíc v roce 2024 na I. stupni

     • I během měsíce ledna se na I. stupni uskutečnily akce, které stojí za zmínku.

      Víte, jak se dělá ZOO? My už ano. Zúčastnili jsme se besedy s panem Petrem Fejkem,  s bývalým dlouholetým ředitelem pražské zoologické zahrady, která pod jeho vedením prošla výraznou modernizací a podle časopisu Forbes se zařadila na místo sedmé nejlepší zoo na světě. Součástí přednášky byla i projekce unikátních fotografií. Předal nám spoustu zajímavých informací o známých i neznámých zvířatech. Děkujeme SRPŠ, že tuto akci finančně podpořila.

      Čtvrté a páté třídy v rámci informatiky zjistily, jaké hrozby a nebezpečí na ně číhájí na internetu, zejména na sociálních sítích. Přednášku si pro žáky připravila paní Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje.

      Výběr chlapců reprezentoval školu v krajském kole ČEPS cupu ve florbale. I když nám v koncovce chybělo kousek štěstí a nepodařilo se nám probojovat do závěrečných kol, kluci statečně bojovali o každý balonek. Za reprezentaci děkuji: Marek Nečekal (4. A), Sebastian Möckl (4. B), Matyáš Dřímal (5. A), Lukáš Jelínek (5. A), Erik Mudrončík (5. A), Adam Sunek (5. A), Lukáš Brejla (5. B), Dan Horský (5. B), Matyáš Skopal (5. B), Tomáš Štycha (5. B), Tomáš Donáth (5. C).

      Žákovský parlament si připravil šifrované luštění jmen pomocí Morseovy abecedy. Žáci měli vyluštit různá křestní jména. Komu se to povedlo, získal malou odměnu.

      Pro 4. B čekalo překvapení. Přišel je navštívit kapitán HC Energie Jiří Černoch. Besedoval s dětmi o tom, co všechno musel udělat pro to, aby se stal profesionálním hráčem, jak probíhají tréninky, jaký je úkol kapitána v mužstvu. Žáci mu pokládali zajímavé otázky. Proběhla i malá autogramiáda a společné foto. Na úplný závěr rozdal Jiří Černoch lístky na páteční utkání.

      Za přípravnými třídami přijelo Divadlo Kvítka Vítka, které uvedlo představení O meteoru.

      Ve Světě záchranářů se první třídy pod taktovkou profesionálních policistů seznámily s prací policie. Naučily se, jak se chovat při setkání s cizí osobou, co dělat v nebezpečných situacích a také si vyzkoušely práci detektiva.

     • Naše škola má maratonce

      Na konci dubna se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili během dvou dnů hned tří akcí. A byli vidět.

      Jmenovitě: Marie Pavlová, Nikola Kůsová, Hana Fremlová, Karolína Rybárová, Zoja Uhrinová, David Brynda, Ilja Maksymenko, Šimon Uhrin, Natálie Zemanová, Alexandr Zakreničnyj, Jana Slouková Karolína Hartmanová, Zora Fremlová, Veronika Pavlová, Nicolas Edr, Petr Šott, Max Přikryl, Sebastian Mockl, Dan Nikodým a Dan Rybníček.

     • Den Země

      Projektový "Den Země" na druhém stupni proběhl dne 22. 4. 2024. Počasí bylo velmi chladné. Některé třídy zima neodradila a vyrazily na Linhart či na Andělskou horu a výlet spojily s úklidem okolí, jiné zrealizovaly exkurzi na letiště Karlovy Vary, do Císařských lázní či do Centra záchranářů, některé pracovaly ve škole ať už na přípravě prezentací na téma "Země a národy světa", tvořily z odpadů, hrály únikovou hru či kvízy s tématem recyklace.

     • Duben na I. stupni

      Přípravné třídy a 2. B se vypravily na výlet do Botanické zahrady v Bečově, kde plnily úkoly na téma Z pohádky do pohádky.

      Třídy 4. C a 4. D navštívily knihařskou dílnu v Klášteře premonstrátů v Teplé. Žáci si prohlédli krásné prostory opatství, vyzkoušeli si, jak vypadala škola za doby Marie Terezie, zkusili si číst ve stovkách let starých knih. Také se seznámili s knihařskými stroji a různými technikami tisku. Nakonec si každá třída vyrobila svou vlastní knihu- Bestiář.

     • Čarodějnický rej v ŠD

      V pátek 26.4. se celé odpoledne ve školní družině rojili čarodějové a čarodějnice, aby si změřili své síly v deseti záludných úkolech. Jaké úkoly to byly? Let na koštěti, vaření kouzelného letkvaru, překonání bažiny na chůdách, rozpoznání brouků vhodných do čarovných nápojů, hod žábím stehýnkem, vyslovení kouzla věčného mládí, průchod černočernou jeskyní, sběr bylinek jedovatek, překonání lávy po kamenech nebo ropuší skákání v pytli. Za každý splněný úkol se získala část kouzelného hesla k otevření pokladu. Odměnou nám byly nejen jedlé myšky a zuby, barvící lízátka a skleněné drahokamy, ale také jsme si užili spoustu legrace!

     • Ohlédnutí za karnevalem 5.4.2024

      Ohlédnutí za karnevalem: Pestrý večer plný zábavy a pohádkového kouzla

      Začátkem dubna jsme v Lidovém domě ve Staré Roli prožili nezapomenutelný večer, karneval plný radosti, barev a skvělé atmosféry!

      Zahájení celého večera bylo skvěle symbolizováno zvučnými tóny fanfáry z pohádky "Tři oříšky pro Popelku", které vtiskly večeru pohádkový nádech.

     • Pozvání na Majáles a prodej vstupenek

      Vážení čtenáři našeho webu, máme pro Vás krásnou novinku! Blíží se druhý ročník "Majálesu", tedy plesu žáků II. stupně. Organizační tým žákovského parlamentu již pilně pracuje na přípravách a za SRPŠ i celý II. stupeň Vás srdečně na akci zve!

      Prodej vstupenek bude zahájen v pondělí dne 22. 4. 2024 v sekretariátu budovy II. stupně u paní Táborské ve 14 hodin. Lístky bude možné zakoupit v průběhu následujících týdnu vždy od pondělí do čtvrtka mezi 14h a 15h.

     • Vystoupení ŠD pro klienty Farní charity.

      Ve středu 17.4. se skupinka dětí ze školní družiny paní Tatarkové a Volfové vydala potěšit svým bezmála hodinovým vystoupením klienty Týdenního stacionáře Farní charity v Karlových Varech. Děti hrály na hudební nástroje, zpívaly lidové písničky i současné moderní písně známých zpěváků a tančily vlastní choreografii. A kdo vystupoval? Míša Regner, Markétka Chalupníková, Gazárková Julinka i Valinka, Lísová Eliška, Jeřábková Leontýnka, Viki Dědičová, Jelínková Leontýnka, Zorka Fremlová, Procházková Sylvinka a Milana Bazai. Všichni si zaslouží velkou pochvalu!

     • Březen, měsíc knihy...

      V rámci měsíce knihy jsme na druhém stupni uspořádali "snídani s knihou", kdy třídní učitelé a učitelé českého jazyka s žáky nejen četli, ale o knihách i vyprávěli. Cílem bylo se vzájemně inspirovat a podpořit zájem o čtení.

      Dále vznikla nástěnka přečtených knih, kde žáci sdíleli základní informace o přečtené knize a zároveň doporučení, proč právě danou knihu číst. Z některých knih dále připravili ukázky, připojili QR kód s odkazem na knihu a vylepili na stěny v budově druhého stupně. Opět šlo o inspiraci ke čtení...

     • Březnové ohlédnutí na I. stupni

      Snídaně s Andersenem

      Každoročně se po celé republice koná "Noc s Andersenem". Jedná se o událost, která se snaží v dětech probudit zájem o četbu a alespoň na chvíli je odvést od počítačů a mobilních telefonů. První stupeň se do této akce zapojil projektovým dnem "Snídaní s Andersenem". Snídalo se, předčítalo se v oblíbených knihách, ilustrovalo se, vymýšlely se příběhy, vyhledávaly se informace o životě Hanse Christiana Andersena a nejmladší žáci se seznamovali s Andersenovými pohádkami. Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav občerstvení a dobrot.

     • Pohádkový bál 5.4.2024

      Milí rodiče a milé děti, Lidový dům, kde bude náš POHÁDKOVÝ BÁL, se pro vás otevře 5.4.2024 v 16:30 hod. Těšit se můžete na velmi bohatou tombolu ( 20 Kč/lístek do tomboly). Letos bude i bohatší výběr občerstvení ( řízky, hranolky, párek v rohlíku, kanapky, koláčky). Těšíme se na vás.
      za SRPŠ Martina Procházková

     • Lístky na KARNEVAL 5.4.2024

      Milí rodiče, vzhledem k obrovskému zájmu o karneval přidáváme 50 lístků do prodeje. Cena lístku 50 Kč, jde o lístky bez nároku na místo. Lístky lze od zítra koupit u paní sekretářky na 1. stupni. Všechna místa k sezení jsou vyprodaná.

      Děkujeme všem, kteří se podíleli na tombole. Do pátku 22.3. lze ještě nosit dary do tomboly.

     • VSTUPENKY NA POHÁDKOVÝ BÁL

      5.4.2024 od 17 do 20:30hod. proběhne 2. ročník KARNEVALU pro 1. stupeň. Lístky jsou v prodeji od 5.3. na sekretariátu 1. stupně. Cena lístků: 50 Kč za dítě platící SRPŠ + 50 Kč za jeden dospělý doprovod k dítěti, ostatní 130 Kč za jednu vstupenku. Sourozenci do 5 let bez nároku na místo zdarma. Program: děti roztančí růžový panter a jednorožec, dětské soutěže a dětská vystoupení naší školy, muzikál Popelka, bohatá tombola. Rodiče v maskách jsou vítáni, ale samozřejmě to není podmínkou. 🤗 Těšíme se na vás.

     • Únorový I. stupeň

      Měsíc únor na I. stupni byl věnovaný hlavně učení a zaslouženému týdennímu odpočinku. Svátek zamilovaných "Valentýn" jsme oslavili s předstihem romantickými písničkami z rozhlasu, milými vzkazy přátelům a kdo chtěl, mohl se obléknout do růžové a červené barvy.

     • POHÁDKOVÝ BÁL 5.4.2024-TOMBOLA

      Milí rodiče, 5.4.2024 proběhne 2. ročník KARNEVALU 1. stupně. Součástí karnevalu bude i tombola. Budeme moc rádi, když se zapojíte a přinesete dárek do tomboly. Sběr darů je u paní sekretářky na 1. stupni. Lze darovat i finanční prostředky na nákup tomboly na účet SRPŠ: 2602337347/2010, do poznámky pište TOMBOLA. Můžeme připravit i darovací smlouvu bude-li třeba. Lístky budou v prodeji od 4.3.2024.

     • Novinky a aktivity z 2. stupně školy

      Po příjemně dlouhém vánočním odpočinku jsme opět naskočili do školních dní a pustili se do práce a učení.

      V lednu proběhlo školní kolo předmětové soutěže, tentokrát šlo o zeměpis. O ten je každoročně velký zájem a účast v olympiádě je vždy hojná. Nejlepšími řešiteteli a zároveň postupujícími do okresního kola jsou v letošním roce tito žáci:

     • První měsíc v roce 2024 na I. stupni

      I během měsíce ledna se na I. stupni uskutečnily akce, které stojí za zmínku.

      Víte, jak se dělá ZOO? My už ano. Zúčastnili jsme se besedy s panem Petrem Fejkem, s bývalým dlouholetým ředitelem pražské zoologické zahrady, která pod jeho vedením prošla výraznou modernizací a podle časopisu Forbes se zařadila na místo sedmé nejlepší zoo na světě. Součástí přednášky byla i projekce unikátních fotografií. Předal nám spoustu zajímavých informací o známých i neznámých zvířatech. Děkujeme SRPŠ, že tuto akci finančně podpořila.