• Červnové aktivity žáků II. stupně

     • Dizajnpark

      Během června absolvovalo hned několik tříd druhého stupně zážitkové workshopy v Dizajnparku. V pondělí 3. 6. 2024 to byla třída 9.C, dne 6.6. pak i třída 8.A. Žáci se vypravili prozkoumat interaktivní výstavu Továrna na utopii, která je inspirována dílem Karla Čapka. Zábavnou formou žáci doplnili znalosti z literatury o nové poznatky. Dále byl pro deváťáky připraven workshop na téma Black out Poetry - Černá poezie - neboli volná a kreativní tvorba s textem.

      Třída 6. A se v Dizajnparku taktéž seznámila s interaktivní výstavou inspirovanou dílem Karla Čapka. Poté si žáci užili výtvarný workshop.

      Odlišný program pod názvem "Kreativcem v životě" byl připraven pro žáky 8.B. Během návštevy Dizajnparku si pod vedením odborníků vyzkoušeli samostatnou přípravu projektů z různých oblastí kulturního života. Žáci sami zvolili zaměření projektu a k němu pak plánovali kroky od zajištění produkce až po konečnou realizaci. Využili poznatky z grafického designu a marketingu a závěrem své práce odprezentovali.

      Dopravní soutěž mladých cyklistů - republikové finále

      Republikové finále soutěže mladých cyklistů se konalo letos v Hradci Králové. "Celou letošní soutěž nás provázela smůla, jeli jsme si to hlavně vyzkoušet a užít. Příští rok se koná finále u nás, pokusíme se opět zabojovat o medaile." Naše děti jsou opravdu šikovné a statečné a paní učitelky jim věnují spoustu času i ve svém volném čase. Děkujeme za úžasnou reprezentaci a přípravu na tuto soutěž.

      Cyklovýlety tříd

      Velmi oblíbenými se staly cyklovýlety tříd. Většinou se vytvoří skupina z více tříd a cílovou destinací je městečko Loket. Krásná cyklostezka podél Ohře je pro žáky i učitele příjemnou trasou, kterou zvládnou i cyklisti začátečníci. Letos proběhly dva cyklovýlety, vyjely celkem tři skupiny. Všichni cestu zvládli. Pro některé to byl velký sportovní výkon. Největší zájem byl o občerstvovací stanici ve "Svatoškách". Počasí přálo, všichni si jízdu užili. Děkujeme i rodičům, kteří pomohli akci zrealizovat.

      Den s handicapem

      18. 6. 2024 se 6.C zúčastnila Dne s handicapem v KV Aréně. Žáci si mohli vyzkoušet různé aktivity, aby poznali jak se žije handicapovaným lidem. Dozvěděli se jak předcházet úrazům a jaká postižení nastanou při úrazu jednotlivých částí páteře. Akci provázelo heslo Úrazem život nekončí.

      Soutěž v německém jazyce

      Žáci 7. B se zúčastnili soutěže Spaß mit Deutsch, která probíhala on-line po dobu 10 týdnů. Zábavnou formou si rozšířili znalosti německého jazyka. Pocvičili si též výdrž, trpělivost a pečlivost. Vítězové jsou všichni, kteří vydrželi po deset nedělí v 10 hodin dopoledne sednout ke svým počítačům a řešit nejrůznější úkoly. Určitě se těší na pokračování soutěže v příštím školním roce! Věříme, že se zapojí i další třídy. Soutěž pro žáky připravila vyučující německého jazyk Mgr. Taťána Pohořalová.

      Exkurze a výlety do Prahy

      Třídy 7.C, 8.C a 9.C se v červnu vypravily do Prahy ať už na exkurzi nebo na školní výlet. Jedna skupina navštívila Muzeum Karla Zemana, kde si vyzkoušeli animaci a střih filmu. Všechny skupiny prošly historické části Prahy, nevynechaly Karlův most a exkurze zahrnovala i zážitkovou plavbu lodí po Vltavě.

       

      Výlety tříd

      Během posledních dní školního roku po tradičním odevzdání učebnic a úklidu tříd vznikl prostor pro mnoho výletů po okolí. Některé třídní kolektivy navštívili Náplavku, Rolavu, lázeňské lesy, jiné trávily čas v areálu školy, kde je k dispozici mnoho herních prvků a možností. Třída 6.B strávila jeden takový den například v kuchyni. Jak je vidět dle fotek, všichni žáci této třídy jsou úžasní kuchaři a na pizza šnecích si moc pochutnali.

      Třída 7.A vyrazila na školní výlet do Nové Role, připomněla si v porcelánové školičce zdobení porcelánu a přivezla si mnoho zážitků. Hrály se růžné hry a dokonce se soutěžilo o nejkrásnější hrad z písku v Beachcampu Nová Role.

      Ve středu 26.6. vyrazila 6.A na školní výlet vlakem do Chebu. Žáci si přošli Krajinku a změřili síly na minigolfu. V horkém počasí nebyla nouze ani o osvěžení. Výlet si všichni užili, nikomu se cestou zpět nechtělo vystoupit z vlaku a vrátit se domů :-).

      Besedy a workshopy ve škole

      19. 6. 2024 se třída 8.B v rámci volby povolání setkala s p.Lukášem Suchým, který je kriminalistou. Ten jim vysvětlil, co všechno jeho práce obnáší, jaké školy musel absolvovat a proč se pro tuto práci rozhodl. Zároveň dětem vyprávěl o nejzajímavějších případech, které se v poslední době na Karlovarsku udály.

      Hello Czech republic

      Workshopy pod názvem Hello Czech republic pokračovaly i v měsíci červnu. Prošly jimi třídní kolektivy 6. a 7. ročníků. Všechny děti si mohly prakticky vyzkoušet jaké to je být cizincem v novém prostředí a nerozumět řeči nové země. 

      Nejlepší sportovci a soutěž "strongman"

      Dne 18.6. proběhlo vyhlášení nejlepších a nejsilnějších sportovců školy pro školní rok 2023/2024.
      Soutěž o nejsilnějšího žáka "strongman" ovládl Martin Krzák z 9.A před Robertem Bánským z 9.C. Třetí místo obsadil Petr Plaček z 8.C.
      Dlouhodobou soutěž o nejlepšího sportovce, kdy žáci získávali body za reprezentaci školy (11 soutěží) a chlapci zároveň i ve školních výzvách (10 soutěží), vyhrála mezí dívkami Karolína Kučerová ze 7.B. Ze stejné třídy si stříbrnou pozici vybojovala Klára Hanková a třetí příčku obsadila Julie Kanaková ze 7.C. U chlapců se absolutním vítězem stal Kryštof Kučera ze 7.B, před Štěpánem Hellerem ze 7.C. Bronzovou pozici si vysoutěžil Karel Procházka z 8.C.
      Pro příští školní rok proběhnou drobné úpravy soutěží a budou přidány některé zajímavé výzvy.

      Žáci 9. tříd ukončili svou školní docházku prezentací závěrečných prací a slavnostně se rozhloučili se základní školou. Přejeme jim hodně štěstí v dalším studijním životě a všem prázdniny plné pohody a odpočinku.

     • Ohlédnutí za letní slavností

     • Dne 20. 6. 2024 se uskutečnil již druhý ročník letní slavnosti Hawai. Šlo o neformální příjemné setkání žáků, učitelů, rodičů a všech příznivců školy. Letní slavnost byla též oslavou konce školního roku s vítáním prázdninového času. Fotografie zdaleka nezachytí vše, co se v areálu školy odehrálo. Do příprav se zapojili pedagogové, žáci i rodiče. Slavnost přinesla hry, soutěže, věštírnu, prodejní stánky výrobků, kavárnu, táborák, zpěv, tanec, sportovní aktivity, výtvarné dílny i výstavu výtvarných prací žáků především devátých ročníků. Celá slavnost proběhla díky spolupráci a ochotě všech zúčastněných, finančně byla podpořena spolkem SRPŠ při naší škole.

      Šachové stolky a herní stolky "Člověče, nezlob se" pro naše žáky vyrobil tatínek Míši Hrochové ze 6.C. Stolky jsou k dispozici v areálu školy pro žáky i o přestávkách a zájem o hru je zatím velký. 

      Video ze slavnosti zachytilo pohodovou atmosféru celého odpoledne.

      Káva a sladkosti neodmyslitelně patří ke slavnosti. Do pečení se zapojily především paní učitelky a žáci 7.C ovocné osvěžení připravila školní jídelna a pan Giorgiutti. Táborák a točenou malinovku zajistili učitelé a školní jídelna.

      Vyučující výtvarné výchovy s dětmi dělají zázraky, některé byly k vidění právě na slavnosti. 

     • Rozloučení se školní družinou...

     • Ve středu proběhlo ve školní družině zakončení celodružinové hry "Cesta kolem světa za 80 dní", která nás provázela celým školním rokem. Každý měsíc jsme navštívili jeden z kontinentů a seznámili se s jeho faunou a flórou, jeho zajímavostmi, významnými stavbami a památkami a poznávali jsme místní obyvatele. Všechny poznatky jsme pečlivě zaznamenávali do námi vytvořených cestovních pasů a získávali do nich cestovní víza dané země. Včera nás tedy čekala "Cílová rovinka" plná zábavných soutěží. Závodili jsme s časem s kufrem v ruce, spěchali na vlak do Londýna, procházeli celní kontrolou, lovili v severních vodách, luštili tajné písmo, skládali mapu světa, obědvali v čínském bistru, překonávali osmitisícovky a spoustu dalších záludných úkolů. Za odměnu jsme získali poklad z cest v podobě sladké odměny. 

      Poslední týdny v červnu patří tradičně výletům. Na cesty jsme se vydali také. Využili jsme hezkého počasí a navštívili třeba Náplavku, Meandr, McDonald, hernu Hopa hopa a svezli se vlakem nebo MHD do Karlových Varů. V horku nesměla chybět ani cesta za zmrzlinou. 

      V červnu si naše děvčata ze třetích tříd užívala zkrášlování ve školním kadeřnictví U Jara. Studentky místního učiliště z našich holčiček pomocí fenu, kulmy nebo žehličky na vlasy vykouzlily mladé slečny. Přidaly k tomu rady v péči o vlasy a naučily je plést rybí copánky. Moc si to holky užily! Děkujeme studentkám za jejich čas, který nám věnovaly.   

      Krásné prázdniny všem! Za rok se budeme těšit na další dobrodružství s naší družinou, tentokrát budeme hledat "Kámen mudrců".

     • Hurá červen

     • Všichni se už těšíme na zasloužené prázdniny. Ale nechceme Vás ochudit o poslední měsíc školního roku na I. stupni, který byl opět nabitý akcemi. 

      V městské knihovně Karlovy Vary proběhlo dlouho očekávané pasování prvňáčků na čtenáře. V knihovně prvňáčci objevili spící princeznu, kterou šlo probudit pouze čtením. Všichni postupně přečetli kousek ze své oblíbené knížky, princeznu probudili a byli oficiálně pasováni na rytíře a rytířky ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO.

      Na památku dostali krásnou knížku a glejt, který je opravňuje k roční registraci v knihovně zdarma. Městské knihovně tímto velmi děkujeme za krásné dopoledne.

      Třídy 4. A. a 4. B absolvovaly program financovaný Karlovarským krajem nazvaný "Krajem živých vod". Tři příjemné lektorky provedly děti od Becherovky až k Císařským lázním. Cestou upozorňovaly na různé zajímavosti našeho města. Své poznatky děti uplatnily při vyplňování pracovních listů ve škole.

      Týden plný výletů si užila 3.B společně s 3.C. V pondělí jsme se zúčastnili Dne plný soutěží se psem Ajaxem ve Světě Záchranářů. V úterý jsme absolvovali komentovanou procházku lázeňskými lesy. Ve středu  jsme navštívili Statek Bernard, kde si děti vyráběly mýdla a mohly si prohlédnout a nakrmit zvířátka v minizoo. Ve čtvrtek jsme zavítali do Varů s Velrybou Varybou a vše jsme v pátek ukončili v DDM Stará Role opékáním buřtů. 

      Myslím, že nám týden utekl jako voda a odnášíme si plno krásných zážitků. 

                                                                                                                                Eva Záhoříková a Adéla Šrámková 

      Přípravné třídy navštívily Centrum zvířat ve Staré Roli. Děti si pochovaly králíčky, hady, morčata i chameleony.

      Červen v 5. A a 5. B

      Škola v přírodě – hotel Berghof, Nové Město u Jáchymova, 10. – 14. 6. 

      Na školu v přírodě jsme se moc těšili, místo jsme znali – byli jsme zde už loni.

      Užili jsme si výlety, hry v lese, únikovky , bobříka odvahy, opékali jsme buřty a vše jsme uzavřeli úžasnou a velmi očekávanou diskotékou.

      Velké poděkování patří dětem, které byly úžasné, rodičům za jejich ochotu a pomoc, ale také oběma paním vychovatelkám, Ireně Volfové a Janě Tatarkové!

       

      Školní výlet – Zoopark v Chomutově, 19. 6. 2024

      Do Chomutova jsme se vypravili vlakem. V zooparku jsme si z objednaného safaribusu prohlédli některá zvířata zblízka. Celou zoo jsme obešli, nafotili, došlo i na mlsání a nakupování. I když jsme cestou zpátky na nádraží zmokli, byli jsme spokojení a příjemně unavení!

      Třídy 2. B, 4. A,, 4. B, 4. C a 5. C vyrazily na školu v přírodě do Nečtin. Děti čekalo spaní na zámku, spousta výletů a kilometrů v nohách, ale i stezka odvahy.

      Žákovský parlament si připravil několik her na školní "Letní slavnosti". Návštěvníci si mohli vyrobit lekníny, projít se s melounem, vybírat špagety z melounu, lovit z vody jablíčka a další zábavné aktivity. Děkujeme všem Parlamenťákům za pomoc.

      5. B pozvala žáky z Dolního Žandova na sportovní dopoledne. Připravili si pro ně různé sportovní a dovednostní hry, které si žáci zahráli na školním hřišti. Počasí přálo, bylo krásně. Nakonec si v aule školy zazpívaly a zatančily. Děkujeme za aktivní účast žáků 3. třídy - D. Žandov.

      Rok v 1. C 

      Školní rok utekl jako voda.  Z malých předškoláků se stali „Rytíři řádu čtenářského“ a zdatní počtáři.  Naučili jsme se hodně o světě kolem nás, a o tom, jak se chovat k sobě samotným, aby nám spolu ve třídě bylo, co nejlépe.  

      V dubnu jsme zasadili hrášek a dočkali se i úrody. V květnu nás navštívila hudební skupina Doktor Viktor a společně s vybranými hudebníky z naší školy nám přichystali open air koncert. V červnu jsme navštívili ekofarmu Kozodoj a pekli jsme chleba.  Velmi se nám vydařil projektový týden „Naše město“ poznali jsme Karlovy Vary jako lázeňští hosté, porovnávali jsme místo, kde žijeme s historickými fotografiemi a poprvé společně vytvořili koláž z našich zážitků. 

      A pokud jste dočetli až sem :-), celý I. stupeň přeje krásné prázdniny.

     • Letní slavnost

     • Školní rok se blíží ke konci a všichni již netrpělivě vyhlížíme prázdniny. Přijďte s námi nasát letní atmosféru a neformálně se rozloučit se školním rokem v areálu II. stupně naší základní školy. 

     • Květnové události II. stupně

     • Dopravní soutěž mladých cyklistů a velké úspěchy mladších i starších žáků naší ZŠ.

      V květnu se konalo okresní a krajské kolo DSMC. V okresním kole obě naše družstva s převahou zvítězila a postoupila do krajského kola. V krajském kole zvítězili mladší žáci: Šimon Záhořík, Dominika Trnčáková, Veronika Altmanová a Antonín Rampas. Byli nejlepším družstvem soutěže, získali Pohár hejtmana a postoupili do republikového finále. Nejlepším účastníkem se stala Veronika a odvezla si nové kolo.

      Starší žáci prožili nejprve zklamání, kdy vlivem chyby v bodování nepostoupili. Po kontrole a přehodnocení výsledků odbornou porotou bylo týmu starších žáků přiznáno první místo a postup do celorepublikového finále. Za starší žáky jsou to: Karolína Kučerová, Leona Fingerová, Petr Smrčka a Šimon Hank.

      Družstva naší školy jsou každoročně velmi úspěšná v této soutěži především díky výborné přípravě paní učitelky Jarmily Šantorové a nyní nově i Kateřiny Křížkové Korčíkové.

      Majáles - ples II. stupně

      V květnu proběhl již druhý Majáles naší školy. Na jeho přípravě se vedle SRPŠ nejvíce podílí žákovský parlament pod vedením paní učitelky S. Ševčíkové a E. Barthové. Příprava plesu není jednoduchá. Žáci chystají v hodinách výtvarné výchovy plakát, výzdobu sálu, program - taneční vystoupení a soutěže, vybírají moderátory, hudbu, kameramana, fotografa, a pod. Je potřeba dále zajistit prodej lítků, přípravu tomboly, kdy sponzory jsou vždy rodiče a učitelé. Je opravdu skvělé, když se takový večer nakonec uskuteční a všichni se navíc dobře baví. 

      Letošní "Majáles" měl jinou atmosféru než ten loňský. Dle zpětné vazby v anketě se žáci druhého stupně výborně bavili. Zároveň je z ankety patrné, že je do příprav především programu potřeba zapojit více tříd a žáků a postavit se k tomuto úkolu zodpovědněji. Téma letošního plesu - Charleston - se objevilo jen v jednom z vystoupení. Škoda, že těch, kteří přišli oblečeni v duchu tématu Majálesu bylo minimum. Již nyní vybíráme termín a téma pro ples příštího roku, kde budeme potřebovat i větší pomoc a podporu rodičů.

      Video z akce je v odkazu.

      Londýn

      Žáci naší školy se vypravili na poznávací zájezd do Londýna. Autobus všechny bezpečně dopravil na Greenwhich, kde žáci a jejich učitelé vstoupili na nultý poledník. Cesta pokračovala plavbou po Temži, prohlídkou bitevní lodi Belfast a návštěvou mostu Tower Bridge. Cetovatelé navštívili známá londýnská muzea, prošli se po Hyde parku, obdivovali Big Ben, Buckinghamský palác i katedrálu St. Paul's. Žáci ochutnali tradiční anglické pokrmy, svezli se londýnským metrem. Nakonec si užili i nakupování na Oxford Street. Anglie všechny nadchla...

      Turistický kurz 8. ročníku

      V pondělí 27. 5. 2024 odjely osmé ročníky naší školy se svými učiteli do Lubence, kde se zúčastnily turistického kurzu. Čekaly na ně čtyři dny plné dobrodružství. Ještě týž den se žáci se svými učiteli vydali prozkoumat okolí. Vydali se společně podél Struhařovského potoka. Rozhlédli se po okolí z vyhlídky Bílý kříž, minuli Liščí skály, kde obdivovali krásu mloků, a kolem Kapličky sv. Jiljí se vraceli zpátky do tábora.

      Druhý den se jednotlivé třídy po společné dopolední skupinové práci v táboře rozdělily. 8.A se vydala navštívit zámek ve Valči. 8.B a 8.C šla po stopách K. Čapka do Chýší. Po návratu měli za úkol vyluštit křížovku, kde měli ukázat, co se o něm dozvěděli.

      Třetí den žáci 8.B a 8.C zdolávali Vladař a během cesty po turistických značkách si prohlédli jeho okolí. 8.A se vyměnila s 8.B a 8.C a vydala se do Chýší za Karlem Čapkem.

      V den odjezdu ještě někteří stihli navštívit skloartovou dílnu a krámek manželů Kantových v Lubenci, takže si mohli domů odvézt krásné suvenýry.

      Kurz se všem líbil. Jedinou drobnou chybou byla nepřízeň počasí a v některých případech "neturistická" obuv.

      Bečovská botanická zahrada

      Žáci tříd 6.C a 9.B se společně vydali do botanické zahrady v Bečově. Absolvovali program "Vodní svět". V rámci úvodní přednášky viděli řadu živočichů, kteří botanku obývají. Vypůjčili si síťky a smýkáním v tůni lovili vodní živočichy, které pak určili pomocí klíče. Ulovili mimo jiné pulce, chrostíky, splešťuli, vodní šneky i pijavice. Na rybičku hrouzka číhali marně. Nakonec měli možnost vyrazit na rybník v loďkách.

      Podobně strávili tento den žáci 9.A a 9.C, na které čekaly programy "Vodní svět" a "Jedlé květy", dále třídy 8.A a 7.C s programy "Vodní svět" a "Zvířecím detektivem v botance". Všehny programy jsou velmi dobře připravené a prostředí Bečovské botanické zahrady je opravdu krásné. Doprava byla pro žáky zajištěna z dotace Karlovarského kraje.

      Etická výchova

      V hodinách etické výchovy zakončili žáci II. stupně v květnu projekt s názvem "Cesty". Hledali různé spojnice cest, zastavili se na rozcestí, posouvali se po neznámých krajinách Země i vnitřního světa. Kreativní psaní a imaginace, otevřenost, sdílnost a výborně zpracované cestopisné informace byly spojnicí projektového výstupu. Žáci cestovali samostatně či s někým blízkým, dle své volby. Luštili tajemné vzkazy v láhvi, cestovali po více či méně známých krajinách a snažili se najít cesty k sobě i k druhým...

      Dizajnpark a továrna na utopii

      Dne 23. 5. a 30. 5. žáci 9. A a 6. C navštívili v Dyzajnparku interaktivní výstavu "Továrna na utopii" divadla Drak. Žáky čekalo pět originálních zastavení inspirovaných literárním dílem Karla Čapka. Jednotlivé instalace jsou autorskými reakcemi na Čapkovy romány Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s mloky nebo dramata R.U.R. a Věc Makropulos. Žáci si nejen prohloubili znalosti hravou formou, ale uplatnili i svou kreativitu ve výtvarné dílně nesoucí název Továrna na budoucnost. V nejbližší době tuto výstavu navštíví ještě žáci tříd 6. A a 8. A.

      Krajská knihovna

      V rámci výuky českého jazyka absolvovaly dvě šesté třídy naší školy exkurzi v Krajské knihovně. Žáci se tedy seznámili s provozem a prostory knihovny a následně pro ně byl připraven program pod názvem "Čtenářská dílna". Žáci pracovali s texty samostatně, ve dvojicích či ve skupinkách. Cílem bylo ukázat žákům, že knihovna slouží nejen jako místo k výpůjčce knih, ale i jako studovna a prostor, kde mohou strávit příjemně odpoledne.

      Hrad Vildštejn

      Třídy 9. A a 9. B absolvovaly exkurzi se zajímavou vědomostní hrou na hradě Vildštejn. Navštívili hradní kapli, expozici hasičské techniky a také sklepení s vězeňskými celami. Počasí příliš nepřálo, ale výlet se jinak velmi vydařil. Doprava byla hrazena Karlovarským krajem.

      Abaku liga

      Poslední květnový den proběhla v Praze na Univerzitě Karlově matematická soutěž Abaku. Naši školu zde reprezentovali Petr Smrčka, 7. B, Tonda Tran, 8. B a Sebastian Viktor Volák, 9. A. Na soutěž se žáci připravovali v průběhu celého školního roku. V Praze je čekalo 6 hodin náročného soustředění a matematických soubojů s výběrem žáků z celé republiky. Petr, Tonda a Sebastian úspěšně reprezentovali naší školu a v konečném pořadí byli úspěšnější než vloni. Petr vybojoval ve finálovém turnaji pro naši školu krásné 8. místo.

      Přírodopis a první pomoc

      Žáci 8. tříd se v hodinách přírodopisu aktivně věnovali zdravovědě a poskytování první pomoci. Následně odjeli na turistický kurz, kde naštěstí nemuseli získané zkušenosti aplikovat a výjezd se obešel bez velkých zranění. 

      Centrum záchranářů

      Centrum záchranářů v Karlových Varech připravuje pro třídní skupiny vzdělávací programy již několik let. Většina našich tříd již absolvovala téměř všechny nabízené programy. Třída 9. B prošla v květnu své poslední praktické školení. Byla pro ně připravena modelová situace "Záchrana sraženého cyklisty". Všichni aktivně pracovali a vyzkoušeli si, jak se mají zachovat, pokud by podobná situace nastala v reálném životě.

      Landart za školou

      Za příznivého počasí pracují žáci v hodinách výtvarné výchovy v terénu. O některé své landartové práce se zde chtěli podělit.

      Exkurze žáků 8. ročníků

      V květnu se chlapci z 8. tříd zúčastnili exkurze do německých firem Turck Beierfeld GmbH , RUPF SPW Technologies GmbH a Porsche Werkzeugbau GmbH a seznámili se s hlavními profesemi ve výrobě. Následovala prohlídka zámku Schwarzenberg, kde se nachází muzeum PERLA CASTRUM (historie regionálních řemesel, hornictví, železářství a cínařství až po moderní průmysl). Exkurze byla finančně podpořena Úřadem práce Annaberg a v rámci této aktivity se setkali žáci naší školy, žáci ZŠ Libušina, K. Vary a žáci Jenaplanschule Markersbach.

     • Květen na I. stupni

     • O úspěch chlapců z druhých a třetích tříd, kteří reprezentovali školu v minikopané, jsme již psali. Kluci ze čtvrtých a pátých tříd sice nepostoupili do dalších kol, ale uznání a pochvalu za reprezentaci také zaslouží. 

      Jsou to: Tomáš Štycha (5. B), Max Mištuna (5. B), Dominik Zahrádka (5. C), Miroslav Škarda (5. C), Patrik Hofman (5. C), Michael Godžo (IV. C), Šimon Záhořík (IV. D), Maxim Kozel (IV. D). 

      Děti z přípravných tříd byly na výletě na Dianě, Motýlím domě a u Jeleního skoku, také se svezly lanovkami. 

      Na konci páté třídy čeká v karlovarské Galerii umění již třetí pokračování programu "Přistupte blíže aneb nebojme se moderního umění". Žáci si zopakovali vědomosti, které získali v předešlých lekcích a společně se vrhli do oblasti abstraktního umění.

      Třídy 4. A a 4. B nahlédly do útrob přehradní nádrže Stanovice. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí, zaujaly je místní stroje, potrubí, nádrže. Prohlédly si podzemí, byly v místech, kde nad nimi bylo 45 m vody. Posílily svaly při zdolávání výškových rozdílů. Po stopách vody v našem kraji budou pokračovat příští rok, kdy mají v plánu navštívit vodárnu v Březové.

      Přípravné třídy si pro své rodiče připravily jarní vystoupení.

      Žaci ze školního Parlamentu opět prokázali svou kreativitu a organizační schopnosti. Pro žáky 3. až 5. ročníků připravili únikovou hru, která spojila zábavu s opakováním školních znalostí a dovedností. Úniková hra byla pečlivě navržena tak, aby si žáci mohli zopakovat různé vědomosti získané během školního roku. Úkoly byly velmi rozmanité. Každý tým musel spolupracovat a využívat své znalosti, aby úspěšně prošel všemi stanovišti. Kromě intelektuálních úkolů nechyběly ani fyzické aktivity. Dovednosti z tělesné výchovy se hodily při plnění sportovních úkolů, které byly součástí hry. Tato kombinace umožnila žákům nejen procvičit si hlavu, ale také si trochu zasportovat a užít si pohyb. Na konci únikové hry čekala na všechny účastníky malá sladká odměna. Tento závěr hry přinesl radost a pocit úspěchu všem zúčastněným.

      Poslední květnový týden se  žáci ze 2. A a 2. C vypravili na školu v přírodě na Boží Dar. Počasí jim moc nepřálo, ale i tak se děti ničeho nezalekly, vystoupily na nejvyšší horu Krušných hor, prochodily lesní cesty, kochaly se krásnými pohledy z Hadího vrchu, navštívily Štolu č. 1 v Jáchymově, viděly Božidarské rašeliniště a absolvovaly Ježíškovu cestu. A nezalekly se ani stezky odvahy.

      V každé třídě na I. stupni proběhla malá ochutnávka různých druhů melounů.

      Naše škola byla zapojena do unikátního hudebního workshopu pod vedením kapely Doctor Victor,  která vystupovala v USA, po celé Evropě a Asii a byla předkapelou skupin AC/DC a Deep Purple. MusicBus je hudební autobus, inovativní mobilní hudební studio a učebna o 20 místech, která má za cíl přiblížit hudbu dětem a mládeži. 
Projekt má za úkol inspirovat mladé hudebníky a šířit radost z hudby. Z celé školy bylo vybráno 20 žáků, kteří se podívali do tohoto autobusu, seznámili se s nahráváním písniček a také si připravili krátký koncert pro ostatní spolužáky. Malým překvapením bylo nacvičení společné závěrečné písně. Všichni si to náramně užili a atmosféra byla jako na skutečném rockovém koncertě.

      Většina dětí ze 4. A už může bez obav jezdit na kole po městě. Pod vedením zkušených policistů zvládly pravidla silničního provozu v testech, vše potvrdily bezchybnou jízdou na dopravním hřišti. Méně úspěšní mohou testy i jízdy natrénovat ve Světě záchranářů s rodiči o víkendech.

     • Literární soutěž- úspěch žáků 4. B

     • V měsíci dubnu byla vyhlášena celorepubliková literární soutěž "Rosteme s knihou" na téma : V co, nebo koho bych se chtěl(a) proměnit.

      Soutěžilo se ve třech kategoriích. Ze třídy 4.B se zapojilo 7 žáků a s napětím jsme čekali na výsledek. Velkým překvapením byl pro nás e-mail, ve kterém nám bylo oznámeno, že dva naši žáci (Sebastian Mockl a Tobias Prudil) se probojovali do desítky nejlepších z celé republiky. Kolikátí v té desítce skončili, se měli dozvědět v pátek 24.5. v Praze na knižním veletrhu.

      Obdrželi poštou vstupenky pro sebe a doprovod a vyrazili do Prahy.

      My, ostatní ve třídě, jsme s napětím čekali na zprávu. Když dorazila, propukli jsme v jásot. Sebík se umístil na   1. místě z celé republiky a Tobík skončil na místě 4. - 10.

      Celá třída je na ně moc pyšná.

                                                                                                                                                   Mgr. Jana Petříková

     • Květen v družině!

     • V pátek 17.5. dopoledne s paní vychovatelkou Volfovou a Tatarkovou navštívilo několik z nás Domov seniorů ve Staré Roli, abychom potěšili svým vystoupením klienty tohoto domova. Zahráli jsme a zazpívali spoustu lidových i současných písniček a došlo i na moderní tanec. 

      Odpoledne se stihlo ještě I. oddělení s paní Volfovou královsky pobavit na Laser game ve Staré Roli. Vítězem byl každý kdo se odvážil vstoupit do arény plné překážek. Nejlepší hráči byli oceněni medailemi a na každého hráče čekala také sladká odměna za odvahu. 

      Pokud to počasí jen trochu dovolí, sportujeme rádi na školním hřišti a v nejbližším okolí naší školy. Naposledy jsme hledali například cestu k Mayskému pokladu. Plnili jsme různé sportovní úkoly a luštili vědomostní kvízy. Radost jsme měli také z květů pampelišek a sportovišť na sídlišti. 

      A co když prší? Potom si v družině povídáme, hrajeme hry, tancujeme a zpíváme. Rozšiřujeme si znalosti o změnách v přírodě, o počasí, o fungování lidských orgánů a poznáváme záhady života pod kameny. Vyrábíme dárečky pro naše maminky k jejich svátku nebo sportujeme třeba i na schodbě školy. V naší družině se prostě nikdy nenudíme! 

     • Fotbalový úspěch

     • Chlapci ve složení Šimon Uhrin (3. C), Alexander Zakreničnyj (3. C), Václav Zloch (3. C), Nicolas Edr (3. C), Lukas Mištuna (2. A), Jan Zahrádka (3. A), David Nguyen 3. A), Miroslav Holub (3. B), Samuel Skala (3. A), Denis Vítek (3. A), Matyáš Brančík (2. A) reprezentovali školu McDonald’s Cupu- celorepublikový školní fotbalový turnaj. Kluci svým nasazením vybojovali 2. místo v Karlovarském kraji v kategorii prvních až třetích tříd. Těsně unikl postup do celorepublikového finále.

      Miroslav Holub ze 3. B byl vyhlášen nejlepším střelcem a získal i cenu za nejrychleji vstřelený gól.

      Děkuji klukům za nasazení, panu Štychovi za koučink a všem rodičům za fandění, podporu a ochotu.

       

     • Naše škola má maratonce

     • Na konci dubna se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili během dvou dnů hned tří akcí. A byli vidět.

      Jmenovitě: Marie Pavlová, Nikola Kůsová, Hana Fremlová, Karolína Rybárová, Zoja Uhrinová, David Brynda, Ilja Maksymenko, Šimon Uhrin, Natálie Zemanová, Alexandr Zakreničnyj, Jana Slouková Karolína Hartmanová, Zora Fremlová, Veronika Pavlová, Nicolas Edr, Petr Šott, Max Přikryl, Sebastian Mockl, Dan Nikodým a Dan Rybníček.

      Ve středu 24.4. poměřili síly s ostatními dětmi v rámci okresního kola štafetového poháru základních škol. Jejich výkon sice stačil „až“ na 10. místo, ale jejich nadšení a elán do závodu byla tím hlavním.

      Druhý den, 25.4., je dopoledne čekal turnaj basketbalu. Od 9:00 v hale Lokomotivy Karlovy Vary děvčata svoje působení suverénním způsobem dovedla do vítězného konce. Mix mladších dětí za nimi sice zaostal, ale druhé místo je moc pěkným výsledkem a vizí do budoucna. Basketbal děti z naší školy umí a baví je.

      Po ukončení turnaje jsme se rychle přemístili na Rolavu, kde jsme jako jediná základní škola nastoupila na start maratonské trati 42 km. Organizátor akce RUNCZECH naší škole udělil výjimku a i když mimo závod, tak ale s obrovským nadšením a chutí bojovat po boku středoškoláků se první borec postavil na start. Za 3 hodiny a 40 minut se 11 dětí a 2 dospěláci – trenérka a zdravotnice dostali do cíle. Tahle parta nadšených dětí se kousla a patří jim velký obdiv. Počasí ten den vůbec nepřálo. Na Rolavě se vystřídal sníh, déšť, slunko. Ale nikoho to neodradilo a bojovali až do konce. A nebyli jsme poslední !!!! :-)

      Poděkování patří paní ředitelce Janě Krausové za podporu v této nároční dvoudenní akci. A velké poděkování patří Haně Zakreničné za pomoc s dopravou dětí na středeční akci a Zuzaně Uhrinové za pomoc s dopravou, podporu, běh a občerstvení pro děti během celého dne.

      Děti mají zážitek na celý život. Jsou to naši malí maratonci :-) Lenka Kůsová, trenérka.

     • Den Země

     • Projektový "Den Země" na druhém stupni proběhl dne 22. 4. 2024. Počasí bylo velmi chladné. Některé třídy zima neodradila a vyrazily na Linhart či na Andělskou horu a výlet spojily s úklidem okolí, jiné zrealizovaly exkurzi na letiště Karlovy Vary, do Císařských lázní či do Centra záchranářů, některé pracovaly ve škole ať už na přípravě prezentací na téma "Země a národy světa", tvořily z odpadů, hrály únikovou hru či kvízy s tématem recyklace. 

      Hudební Karlovy Vary

      V rámci výuky hudební výchovy zrealizovali v průběhu uplynulého měsíce žáci 7. ročníků pod vedením paní učitelky Gavlasové exkurzi po městě s názvem "Hudební Karlovy Vary". Žáci se mohli seznámit s významnými osobnostmi hudebního světa, které lázně Karlovy Vary v minulosti navštívily - byl to např. Antonín Dvořák, Friedrich Schiller, Niccolo Paganini a další. Projektový den byl završen komentovanou prohlídkou nově zrekonstruovaného objektu Císařských lázní s odkazem na zlatou epochu evropského lázeňství.

      SPŠ Ostrov "Technika je zábava"

      V úterý 30. 4. 2024 se vybraní žáci 8. ročníků zúčastnili projektového dne, který každoročně pořádá SPŠ Ostrov. Na jednotlivých stanovištích navštívili všechny studijní i učební obory, které se na této střední škole vyučují, a mohli se tak alespoň částečně seznámit s jejich obsahem. Vyzkoušeli si práci autotronika i automechanika, dozvěděli se, co dělá strojař a elektrotechnik a co obnáší studium IT. Akce se všem líbila.

      Šachový turnaj

      Ve dnech 26. 4. a 30. 4. 2024 zorganizoval žákovský parlament druhého stupně šachový turnaj. První den hráli hráči 6. a 7. ročníků, v úterý 30. 4. se k turnaji připojili žáci 8. a 9. ročníků. Rozhodčí byli vybráni z řad žáků naší školy ve složení – J. Eder, J. Sedrovič, H. Flekačová, D. Rozlivková, P. Smrčka a G. Dufková. V prvním kole zvítězil Daniel Anokhin 7.A, ve druhém pak An La Phú Vinh 8.B. Absolutním vítězem se stal Daniel Anokhin. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník turnaje.

      Sportovní soutěže

      V okresním kole ve volejbale starších žákyň vybojovaly dívky našich 8. a 9. tříd 3. místo ve své skupině. Dívky předvedly skvělý výkon, nicméně konkurence byla silnější. 

      Starší žáci v průběhu dubna vyjeli reprezentovat naši školu na soutěž Pohár rozhlasu v Ostrově. Chlapci pro školu vybojovali 5. místo.

      Všem sportovcům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

      Bečovská botanická zahrada

      V jarních měsících probíhají exkurze tříd do Bečova, kontrétně do Botanické zahrady. Dopravu poskytuje Karlovarský kraj žákům zdarma. Během dubna absolvovali tuto exkurzi žáci 6. a 8. tříd, ostatní třídy výjezd ještě čeká. Botanická zahrada nabízí několik vzdělávacích programů. Osmáci zde např. absolvovali seminář s názvem „Jedlé květiny“. V první teoretické části se seznámili s historií Botanické zahrady Bečov a potom za doprovodu zaměstnanců zahrady se vydali hledat rostliny, které si mohou zařadit do svého jídelníčku. Na závěr byla přichystána ochutnávka některých rostlin. Žáci dostali kousky rohlíků, které si namazali tvarohem a dle svého uvážení dozdobili jedlými rostlinami.

      Sbírka Klotex

      V průběhu dubna jsme ve škole zrealizovali sbírku pro nadační fond KLOK TEX, do které se hojně zapojili rodiče i učitelé a podařilo se nashromáždit opravdu velké množství textilu, obuvi i hraček. Všem velké poděkování!

      Hello Czech Republic

      Interaktivní workshop Hello Czech Republic absolvovali v průběhu měsíce dubna žáci 8.A a 8.B a jak je již z názvu patrné týkal se problematiky migrace a integrace. Žáci si aktivně vyzkoušeli situaci, kdy musí opustit rodnou zemi a ocitnou se v jiném jazykovém i socio-kulturním prostředí. Dozvěděli se samozřejmě mnoho teoretických informací k tématu a mohli aktivně diskutovat s lektorkami. Ostatní třídy druhého stupně workshop čeká v průběhu června. 

      Kambodža

      Žáci pátých tříd a druhého stupně se zúčastnili zeměpisné projekce a besedy v malém sále hotelu Thermal pod záštitou organizace "Planeta Země 3000". Celou akci podpořilo částečně finančně SRPŠ. Žáci se mohli díky projekci "podívat" do vzdálených míst a načerpat alespoň střípky tamější kultury. 

      V tuto chvíli žáci II. stupně chystají ples Majáles a všem rodičům děkujeme za pomoc a podporu prostřednictvím příspěvku do tomboly (stále je možnost přispět).

     • Duben na I. stupni

     • Přípravné třídy a 2. B se vypravily na výlet do Botanické zahrady v Bečově, kde plnily úkoly na téma Z pohádky do pohádky.

      Třídy 4. C a 4. D navštívily knihařskou dílnu v Klášteře premonstrátů v Teplé. Žáci si prohlédli krásné prostory opatství, vyzkoušeli si, jak vypadala škola za doby Marie Terezie, zkusili si číst ve stovkách let starých knih. Také se seznámili s knihařskými stroji a různými technikami tisku. Nakonec si každá třída vyrobila svou vlastní knihu- Bestiář.

      Vybraní chlapci ze 4. a 5. tříd se zúčastnili okresního kola ve florbalu. Umístili se na krásném 3. místě z celkového počtu 9 škol. Postup do krajského finále unikl jen o kousek. Kluci bojovali až do posledního hvizdu. Děkuji za reprezentaci: Marek Nečekal (4. A), Tomáš Donáth (5. C), Matyáš Dřímal (5. A), Lukáš Jelínek (5. A), Adam Sunek (5. A), Tomáš Štycha (5. B), Erik Mudrončík (5. A). Ondřej Neugebauer (4. D).

      Den pro školu - Nedoslýchavé a neslyšící osoby 

      Žáci 5.B se zapojili do vzdělávacího programu zaměřeného na porozumění potřebám nedoslýchavých a neslyšících osob. Tento Den pro školu přinesl žákům nejen nové zkušenosti, ale také hlubší vhled do světa lidí se sluchovým postižením. Během dne měli žáci příležitost prozkoumat různé aspekty života lidí s poruchami sluchu. Jednou z aktivit bylo vyzkoušení simulace sníženého sluchu o 20 dB, což pomohlo žákům pochopit, jakým výzvám mohou nedoslýchaví či neslyšící lidé každodenně čelit. Následně se seznámili s prstovou abecedou, další aktivitou bylo odezírání ze rtů. Na závěr programu proběhla lekce znakové řeči, kdy se žáci  seznámili se základními znaky a základními pravidly komunikace. Tato část programu byla nejen poučná a interaktivní, ale také zábavná.  Děkujeme p. Mgr. Voříškové za takovou zkušenost. Mgr. B. Hankerová

      Dne 22.4. proběhl projektový den "DEN ZEMĚ". Každá třída si připravila svůj program ve škole, nebo venku.  Hrály se kvízy, plnily úkoly, tvořilo se, uklízelo se školní hřiště.

      Proč je voda v řece čistá - to se 24.4. dozvěděli žáci 4. A, B ve firmě Vodakva v Drahovicích. Seznámili se se způsobem čištění odpadních vod. I když jim to občas "nevonělo", žáci pochopili důležitost čisté vody v řekách a potocích.

      Třída 5. C míchala čarodějnické lektvary, trocha chemie před vstupem na II. stupeň se hodí. Žáci si také připomněli tradici a zvyky filipojakubské noci. 

     • Čarodějnický rej v ŠD

     • V pátek 26.4. se celé odpoledne ve školní družině rojili čarodějové a čarodějnice, aby si změřili své síly v deseti záludných úkolech. Jaké úkoly to byly? Let na koštěti, vaření kouzelného letkvaru, překonání bažiny na chůdách, rozpoznání brouků vhodných do čarovných nápojů, hod žábím stehýnkem, vyslovení kouzla věčného mládí, průchod černočernou jeskyní, sběr bylinek jedovatek, překonání lávy po kamenech nebo ropuší skákání v pytli. Za každý splněný úkol se získala část kouzelného hesla k otevření pokladu. Odměnou nám byly nejen jedlé myšky a zuby, barvící lízátka a skleněné drahokamy, ale také jsme si užili spoustu legrace!  

      I ve školní jídelně se našla čarodějnice a dokonce vydávala obědy

     • Ohlédnutí za karnevalem 5.4.2024

     • Ohlédnutí za karnevalem: Pestrý večer plný zábavy a pohádkového kouzla

      Začátkem dubna jsme v Lidovém domě ve Staré Roli prožili nezapomenutelný večer, karneval plný radosti, barev a skvělé atmosféry! 
       

      Zahájení celého večera bylo skvěle symbolizováno zvučnými tóny fanfáry z pohádky "Tři oříšky pro Popelku", které vtiskly večeru pohádkový nádech.

      Během celého večera jsme se mohli těšit na úžasná vystoupení dětí naší školy, včetně poutavého muzikálu "Popelka" a různých soutěží, které přidaly této události vzrušení a soutěživost. 

      Diskotéku letos zahájil Růžový panter s jednorožcem, což byl skvělý start do večera plného tance a radosti, včetně oblíbeného společného tance dětí a rodičů Letkiss. Jedním z vrcholů večera bylo vystoupení Michaela Kučery, který svým tancem na pís Michaela Jacksona okouzlil celé publikum. Nechyběla ani skvělá hudební vystoupení našich tříd: 5.B předvedla píseň od Álvaro Solera a 5.C zazpívala skladbu "Voda" od Markazínů.

      Hlavním uměleckým zážitkem večera byl určitě muzikál "Popelka", který připravily děti ze Základní umělecké školy Antonína Dvořáka ve spolupráci s naší základní školou pod vedením PhDr. Heleny Tašnerové. Pohádkový příběh Popelky ožil na jevišti a nadchl všechny přítomné.

      Velkým tahákem večera byla také bohatá tombola. Přes dvě stovky cen našly své majitele a v případě hlavní ceny, prasátka, stála štěstěna na jeho straně, neboť výherci dali přednost živému před pečeným.

      Rádi bychom za SRPŠ poděkovali všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto skvělého večera. Velké díky za aktivní účast patří rodičům, dětem, paním učitelkám a vychovatelkám i panu školníkovi a všem, kteří svým zapojením a úsilím společně pomohli udělat z karnevalu nezapomenutelný zážitek pro všechny. Vaše práce a podpora jsou pro nás velmi cenné!

      Karneval 2024 zanechal ve všech účastnících nezapomenutelné vzpomínky a radostné pocity. Těšíme se na další akci plnou pohádkového kouzla a společné zábavy!

      Za SRPŠ Mgr. Hana Regnerová

     • Pozvání na Majáles a prodej vstupenek

     • Vážení čtenáři našeho webu, máme pro Vás krásnou novinku! Blíží se druhý ročník "Majálesu", tedy plesu žáků II. stupně. Organizační tým žákovského parlamentu již pilně pracuje na přípravách a za SRPŠ i celý II. stupeň Vás srdečně na akci zve!

      Prodej vstupenek bude zahájen v pondělí dne 22. 4. 2024 v sekretariátu budovy II. stupně u paní Táborské ve 14 hodin. Lístky bude možné zakoupit v průběhu následujících týdnu vždy od pondělí do čtvrtka mezi 14h a 15h. 

      Cena vstupenky pro členy SRPŠ: žák Kč 50,- + 1 rodič Kč 50,-

      Cena každé další vstupenky či pro nečleny SRPŠ: Kč 150,-

      Rádi bychom ještě jednou požádali o věcné či finanční příspěvky do tomboly. Děkujeme za vstřícnost a spolupráci a těšíme se na společný taneční večer. 

     • Vystoupení ŠD pro klienty Farní charity.

     • Ve středu 17.4. se skupinka dětí ze školní družiny paní Tatarkové a Volfové vydala potěšit svým bezmála hodinovým vystoupením klienty Týdenního stacionáře Farní charity v Karlových Varech. Děti hrály na hudební nástroje, zpívaly lidové písničky i současné moderní písně známých zpěváků a tančily vlastní choreografii. A kdo vystupoval? Míša Regner, Markétka Chalupníková, Gazárková Julinka i Valinka, Lísová Eliška, Jeřábková Leontýnka, Viki Dědičová, Jelínková Leontýnka, Zorka Fremlová, Procházková Sylvinka a Milana Bazai. Všichni si zaslouží velkou pochvalu! 

     • Červnové aktivity žáků II. stupně

      Dizajnpark

      Během června absolvovalo hned několik tříd druhého stupně zážitkové workshopy v Dizajnparku. V pondělí 3. 6. 2024 to byla třída 9.C, dne 6.6. pak i třída 8.A. Žáci se vypravili prozkoumat interaktivní výstavu Továrna na utopii, která je inspirována dílem Karla Čapka. Zábavnou formou žáci doplnili znalosti z literatury o nové poznatky. Dále byl pro deváťáky připraven workshop na téma Black out Poetry - Černá poezie - neboli volná a kreativní tvorba s textem.

     • Ohlédnutí za letní slavností

      Dne 20. 6. 2024 se uskutečnil již druhý ročník letní slavnosti Hawai. Šlo o neformální příjemné setkání žáků, učitelů, rodičů a všech příznivců školy. Letní slavnost byla též oslavou konce školního roku s vítáním prázdninového času. Fotografie zdaleka nezachytí vše, co se v areálu školy odehrálo. Do příprav se zapojili pedagogové, žáci i rodiče. Slavnost přinesla hry, soutěže, věštírnu, prodejní stánky výrobků, kavárnu, táborák, zpěv, tanec, sportovní aktivity, výtvarné dílny i výstavu výtvarných prací žáků především devátých ročníků. Celá slavnost proběhla díky spolupráci a ochotě všech zúčastněných, finančně byla podpořena spolkem SRPŠ při naší škole.

     • Rozloučení se školní družinou...

      Ve středu proběhlo ve školní družině zakončení celodružinové hry "Cesta kolem světa za 80 dní", která nás provázela celým školním rokem. Každý měsíc jsme navštívili jeden z kontinentů a seznámili se s jeho faunou a flórou, jeho zajímavostmi, významnými stavbami a památkami a poznávali jsme místní obyvatele. Všechny poznatky jsme pečlivě zaznamenávali do námi vytvořených cestovních pasů a získávali do nich cestovní víza dané země. Včera nás tedy čekala "Cílová rovinka" plná zábavných soutěží. Závodili jsme s časem s kufrem v ruce, spěchali na vlak do Londýna, procházeli celní kontrolou, lovili v severních vodách, luštili tajné písmo, skládali mapu světa, obědvali v čínském bistru, překonávali osmitisícovky a spoustu dalších záludných úkolů. Za odměnu jsme získali poklad z cest v podobě sladké odměny.

     • Hurá červen

      Všichni se už těšíme na zasloužené prázdniny. Ale nechceme Vás ochudit o poslední měsíc školního roku na I. stupni, který byl opět nabitý akcemi.

      V městské knihovně Karlovy Vary proběhlo dlouho očekávané pasování prvňáčků na čtenáře. V knihovně prvňáčci objevili spící princeznu, kterou šlo probudit pouze čtením. Všichni postupně přečetli kousek ze své oblíbené knížky, princeznu probudili a byli oficiálně pasováni na rytíře a rytířky ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO.

     • Letní slavnost

      Školní rok se blíží ke konci a všichni již netrpělivě vyhlížíme prázdniny. Přijďte s námi nasát letní atmosféru a neformálně se rozloučit se školním rokem v areálu II. stupně naší základní školy.

     • Květnové události II. stupně

      Dopravní soutěž mladých cyklistů a velké úspěchy mladších i starších žáků naší ZŠ.

      V květnu se konalo okresní a krajské kolo DSMC. V okresním kole obě naše družstva s převahou zvítězila a postoupila do krajského kola. V krajském kole zvítězili mladší žáci: Šimon Záhořík, Dominika Trnčáková, Veronika Altmanová a Antonín Rampas. Byli nejlepším družstvem soutěže, získali Pohár hejtmana a postoupili do republikového finále. Nejlepším účastníkem se stala Veronika a odvezla si nové kolo.

     • Květen na I. stupni

      O úspěch chlapců z druhých a třetích tříd, kteří reprezentovali školu v minikopané, jsme již psali. Kluci ze čtvrtých a pátých tříd sice nepostoupili do dalších kol, ale uznání a pochvalu za reprezentaci také zaslouží.

      Jsou to: Tomáš Štycha (5. B), Max Mištuna (5. B), Dominik Zahrádka (5. C), Miroslav Škarda (5. C), Patrik Hofman (5. C), Michael Godžo (IV. C), Šimon Záhořík (IV. D), Maxim Kozel (IV. D).

     • Literární soutěž- úspěch žáků 4. B

      V měsíci dubnu byla vyhlášena celorepubliková literární soutěž "Rosteme s knihou" na téma : V co, nebo koho bych se chtěl(a) proměnit.

      Soutěžilo se ve třech kategoriích. Ze třídy 4.B se zapojilo 7 žáků a s napětím jsme čekali na výsledek. Velkým překvapením byl pro nás e-mail, ve kterém nám bylo oznámeno, že dva naši žáci (Sebastian Mockl a Tobias Prudil) se probojovali do desítky nejlepších z celé republiky. Kolikátí v té desítce skončili, se měli dozvědět v pátek 24.5. v Praze na knižním veletrhu.

     • Květen v družině!

      V pátek 17.5. dopoledne s paní vychovatelkou Volfovou a Tatarkovou navštívilo několik z nás Domov seniorů ve Staré Roli, abychom potěšili svým vystoupením klienty tohoto domova. Zahráli jsme a zazpívali spoustu lidových i současných písniček a došlo i na moderní tanec.

      Odpoledne se stihlo ještě I. oddělení s paní Volfovou královsky pobavit na Laser game ve Staré Roli. Vítězem byl každý kdo se odvážil vstoupit do arény plné překážek. Nejlepší hráči byli oceněni medailemi a na každého hráče čekala také sladká odměna za odvahu.

     • Fotbalový úspěch

      Chlapci ve složení Šimon Uhrin (3. C), Alexander Zakreničnyj (3. C), Václav Zloch (3. C), Nicolas Edr (3. C), Lukas Mištuna (2. A), Jan Zahrádka (3. A), David Nguyen 3. A), Miroslav Holub (3. B), Samuel Skala (3. A), Denis Vítek (3. A), Matyáš Brančík (2. A) reprezentovali školu McDonald’s Cupu- celorepublikový školní fotbalový turnaj. Kluci svým nasazením vybojovali 2. místo v Karlovarském kraji v kategorii prvních až třetích tříd. Těsně unikl postup do celorepublikového finále.

     • Naše škola má maratonce

      Na konci dubna se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili během dvou dnů hned tří akcí. A byli vidět.

      Jmenovitě: Marie Pavlová, Nikola Kůsová, Hana Fremlová, Karolína Rybárová, Zoja Uhrinová, David Brynda, Ilja Maksymenko, Šimon Uhrin, Natálie Zemanová, Alexandr Zakreničnyj, Jana Slouková Karolína Hartmanová, Zora Fremlová, Veronika Pavlová, Nicolas Edr, Petr Šott, Max Přikryl, Sebastian Mockl, Dan Nikodým a Dan Rybníček.

     • Den Země

      Projektový "Den Země" na druhém stupni proběhl dne 22. 4. 2024. Počasí bylo velmi chladné. Některé třídy zima neodradila a vyrazily na Linhart či na Andělskou horu a výlet spojily s úklidem okolí, jiné zrealizovaly exkurzi na letiště Karlovy Vary, do Císařských lázní či do Centra záchranářů, některé pracovaly ve škole ať už na přípravě prezentací na téma "Země a národy světa", tvořily z odpadů, hrály únikovou hru či kvízy s tématem recyklace.

     • Duben na I. stupni

      Přípravné třídy a 2. B se vypravily na výlet do Botanické zahrady v Bečově, kde plnily úkoly na téma Z pohádky do pohádky.

      Třídy 4. C a 4. D navštívily knihařskou dílnu v Klášteře premonstrátů v Teplé. Žáci si prohlédli krásné prostory opatství, vyzkoušeli si, jak vypadala škola za doby Marie Terezie, zkusili si číst ve stovkách let starých knih. Také se seznámili s knihařskými stroji a různými technikami tisku. Nakonec si každá třída vyrobila svou vlastní knihu- Bestiář.

     • Čarodějnický rej v ŠD

      V pátek 26.4. se celé odpoledne ve školní družině rojili čarodějové a čarodějnice, aby si změřili své síly v deseti záludných úkolech. Jaké úkoly to byly? Let na koštěti, vaření kouzelného letkvaru, překonání bažiny na chůdách, rozpoznání brouků vhodných do čarovných nápojů, hod žábím stehýnkem, vyslovení kouzla věčného mládí, průchod černočernou jeskyní, sběr bylinek jedovatek, překonání lávy po kamenech nebo ropuší skákání v pytli. Za každý splněný úkol se získala část kouzelného hesla k otevření pokladu. Odměnou nám byly nejen jedlé myšky a zuby, barvící lízátka a skleněné drahokamy, ale také jsme si užili spoustu legrace!

     • Ohlédnutí za karnevalem 5.4.2024

      Ohlédnutí za karnevalem: Pestrý večer plný zábavy a pohádkového kouzla

      Začátkem dubna jsme v Lidovém domě ve Staré Roli prožili nezapomenutelný večer, karneval plný radosti, barev a skvělé atmosféry!

      Zahájení celého večera bylo skvěle symbolizováno zvučnými tóny fanfáry z pohádky "Tři oříšky pro Popelku", které vtiskly večeru pohádkový nádech.

     • Pozvání na Majáles a prodej vstupenek

      Vážení čtenáři našeho webu, máme pro Vás krásnou novinku! Blíží se druhý ročník "Majálesu", tedy plesu žáků II. stupně. Organizační tým žákovského parlamentu již pilně pracuje na přípravách a za SRPŠ i celý II. stupeň Vás srdečně na akci zve!

      Prodej vstupenek bude zahájen v pondělí dne 22. 4. 2024 v sekretariátu budovy II. stupně u paní Táborské ve 14 hodin. Lístky bude možné zakoupit v průběhu následujících týdnu vždy od pondělí do čtvrtka mezi 14h a 15h.

     • Vystoupení ŠD pro klienty Farní charity.

      Ve středu 17.4. se skupinka dětí ze školní družiny paní Tatarkové a Volfové vydala potěšit svým bezmála hodinovým vystoupením klienty Týdenního stacionáře Farní charity v Karlových Varech. Děti hrály na hudební nástroje, zpívaly lidové písničky i současné moderní písně známých zpěváků a tančily vlastní choreografii. A kdo vystupoval? Míša Regner, Markétka Chalupníková, Gazárková Julinka i Valinka, Lísová Eliška, Jeřábková Leontýnka, Viki Dědičová, Jelínková Leontýnka, Zorka Fremlová, Procházková Sylvinka a Milana Bazai. Všichni si zaslouží velkou pochvalu!