• RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT

      Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, který je pod záštitou MŠMT. Tento program podporuje environmentální výchovu, prohlubuje znalost žáků v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

     • Exkurze do muzea Jana Bechera

      V rámci příprav na projektový týden se třída 9.B vydala již v úterý 17.5.2022 na exkurzi do místního muzea Jana Bechera. Následně se skupina žáků třídy 9.B pod dohledem třídního učitele Mgr. Martina Beneše a vyučující zeměpisu Mgr. Viery Gavlasové vydala po stopách rodiny Becherových v centru Karlových Varů. Získané informace žáci v týdnu od 23.5.2022 zpracují v rámci projektu a následně 24.5.2022 odprezentují ostatním třídam.

     • Dopravní soutěž mladých cyklistů - krajské kolo

      V úterý dne 17.5.2022 se konalo krajské kolo DSMC, ve kterém nás reprezentovala naše vítězná družstva z okresního kola. V mladší kategorii Karolína Kučerová, Lucie Lehnertová, Petr Smrčka a Jan Šustr obsadili druhé místo jen minimálním bodovým rozdílem. Starší žáci Lenka Baťková, Natálie Džupinová, Václav Prošek a Vašek Václav opět uhájili první místo a naše škola opět získala Putovní pohár hejtmana za nejlepší výsledek v soutěži. Za nejlepší výsledek byly oceněny Natka a Kája. Děkujeme všem zúčastněným za přípravu na soutěž a skvělé výsledky.

     • Kurz bruslení

      Posledních sedm týdnů žáci 1., 2., a 5. tříd zdokonalovali pod vedením svých paních učitelek bruslařské dovednosti v tréninkové hale v KV Areně. Na slavnostním zakončení děti na památku dostaly dres a hokejku, které budou vystaveny na 1. stupni. Vedení KV Areny přislíbilo snahu akci zopakovat i příští rok. Všichni žáci byli z bruslení nadšeni. Děkujeme všem rodičům za pomoc.

     • Post Bellum

      Ve středu 11.5.2022 se v aule 1.českého gymnázia uskutečnil již sedmý ročník slavnostní prezentace pamětnických příběhů, které na základě jejich vyprávění zpracovali žáci základních škol Karlovarského kraje. Akce proběhla pod záštitou organizace Post Bellum – Příběhy našich sousedů.

      Již tradičně se této akce zúčastnila i naše škola. Tentokráte ji reprezentovaly žákyně 9.A – Marie Schäferová a Natálie Nyčová. Formou komiksu vyprávěly zajímavý příběh pana Jiřího Fuchse, který prožil značnou část svého života v období komunismu. Děkujeme oběma dívkám za čas, který nad tímto nelehkým úkolem strávily, a za úspěšnou reprezentaci naší školy.

     • České korunovační klenoty v Lokti...

      Dne 11. 5. vyrazili žáci tříd 7. A a 7. B do starobylého města Lokte. Nejdříve navštívili hrad, kde žákům pan průvodce velmi poutavou formou vylíčil historii města a hradu Lokte. Poté si mohli hrad sami projít a nakonec navštívili expozici s replikami českých korunovacnich klenotů. Nakonec se žáci s vyučujícími prošli po malebném loketskem náměstí a po kouzelné přírodní stezce kolem řeky Ohře. Počasí přálo a akce se velmi vydařila.

     • Dopravní soutěž mladých cyklistů

      A mimořádný úspěch žáků 1. i 2. stupně...

      Po dvouleté přestávce způsobené covidem byla obnovena DSMC. Počasí nám moc nepřálo, na tréninky bylo tedy málo času. Scházeli jsme se i o víkendech a snažili se zvládnout všechny čtyři disciplíny co nejlépe. V pátek 6.5.2022 jsme se zúčastnili okresního kola. V kategorii 10 - 12 let reprezentovali Karolína Kučerová 5.B, Lucie Lehnertová 6.B, Dominik Ondr 5.B a Petr Smrčka 5.B, v kategorii13 - 16 let pak Lenka Baťková 8.B, Natálie Džupinová 8.C, Václav Prošek 8.B a Václav Vašek 8.B. Obě družstva obsadila ve svých kategoriích první místo a postoupila do krajského kola. Karolína, Vašek Vašek a Petr byli oceněni jako nejlepší jednotlivci . Petr byl úplně nejlepším účastníkem celé soutěže s nejmenším počtem trestných bodů.

     • Soutěž žáků základních škol v tvůrčím psaní v cizích jazycích

      Dnes jsme obdrželi výsledky soutěže žáků základních škol v tvůrčím psaní v angličtině a němčině.

      Žáci naší školy obsadili krásná místa, viz. foto - přehled.

      Letos byly tři kategorie v angličtině: pro žáky prvního stupně acrostic poem, žáci druhého stupně mohli psát esej nebo tvořit komiks. Soutěž v němčině byla určena pro žáky druhého stupně ZŠ, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk, žáci tvořili komiks. Hodnocení kategorie v němčině zpracovali lektoři jazykového oddělení Goethe-Institutu Praha. Hodnocení prací v angličtině prováděla čtyřčlenná komise, z toho dva rodilí mluvčí.

     • Fyzika, někdy i trochu jinak

      Fyzika, předmět dětmi neoblíbený, se dá občas vyučovat i tak, aby děti alespoň trochu zabavila Nejde o to děti „pobavit“, ale alespoň trochu zatraktivnit výuku. Proč třeba nevyjít na chvíli na školní dvůr, na sluníčko. Místo letitých aparátů k výuce optiky využít ten nejkrásnější zdroj světla – Slunce a k „výzkumu“ použít pomůcky za pár korun. Myslím, že děti pochopily lom a odraz světla mnohem lépe, když si všechno zkusily samy, než kdyby pasivně sledovaly demonstrační pokus. Navíc se u výuky i dobře bavily.

     • CANISTERAPIE

      První stupeň navštívil pan Bohumil Stránský společně se svými psími společníky plemene Leonberg. Pan Stránský se věnuje výcviku a chovu psů, ale hlavně canisterapii.

      Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A dobrou náladu pejsci vyvolali i u nás ve škole, jak u dětí, tak u dospělých. Pan Stránský měl vždy připravenou hodinovou ukázku, kde děti seznámil nejen s tím, co je canisterapie, ale poučil nás všechny o tom, jak se chovat ke psům v různých situacích. Co dělat, když se setkáme s agresivním psem, jak se chovat, pokud si chceme cizího psa pohladit. Děti byly do programu zapojeny a mohly si vyzkoušet, jaké to je zažít canisterapii. Některé děti si poležely na měkké, teplé srsti pejsků a jiné byly zase součástí ukázek, při nichž pan Stránský vysvětloval, jak se ke psům chovat. Nakonec si vždy

     • Polytechnika

      Žáci II. stupně využili příležitosti a zúčastnili se v tomto školním roce polytechnické soutěže, kterou vyhlásila a zorganizovala Krajská hospodářská komora. Na tvorbu dvou výrobků zde dřeva dle zadání měli přibližně tři měsíce.

      První výrobek byl zadán pro všechny stejný a hodnotila se tedy především kvalita provedení: klasický věšák nebo věšák na klíče.

    • Den Země na 1. stupni
     • Den Země na 1. stupni

      V pátek 22.4. proběhl na I. stupni projektový den. Celý den jsme se věnovali naší planetě v rámci svátku „DNE ZEMĚ“. Jednotlivé třídy se zabývaly možnostmi, jak mohou přispět ke zlepšení životního prostředí, tříděním a recyklací odpadu, ochranou životního prostředí. Projektovému dni přálo počasí, proto se třídy vybavily rukavicemi a pytli a postaraly se o úklid nejen školního pozemku, ale i blízkého okolí. Žáci byli překvapeni, co vše našli a co lidé jsou schopni vyhodit.

     • Den Země anglicky...

      Žáci 8. a 9. ročníků spojili své síly a ke Dni Země vypracovali prezentaci v anglickém jazyce. Dokumentují a shrnují školní projektový den zaměřený na úklid okolí školy, který proběhl v pátek dne 22.4.2022. Prezentace bude zaslána do soutěže nakladatelství a vydavatelství anglické literatury Macmillan.

     • Okresní finále ve vybíjené

      Dne 26.dubna se žáci prvního stupně zúčastnili okresního finále ve vybíjené, které proběhlo v hale míčových sportů. Děvčata se umístila na 3. místě, chlapci získali stříbro a postupují do krajského kola, které se uskuteční v květnu. Všem žákům děkujeme za reprezentaci.

      Za AŠSK Lukáš Jankovský a Lucie Novotná

  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Přihlášení

  • Zvonění

   Pondělí 30. 1. 2023
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje