• Adaptační pobyt 6.A

     • PO STOPÁCH SNĚŽNÉHO MUŽE

      V týdnu od 12. do 16. září probíhá adaptační kurz třídy 6.A na Božím Daru v penzionu „Houda Bouda“. Hlavním cílem je stmelení nově vznikajícího kolektivu, vzájemná spolupráce, odhalení schopností jedince i skupiny a seznámení mezi sebou. Náplní jsou různé společenské, strategické, seznamovací, zážitkové hry a kreativní činnosti, ve kterých se spolužáci lépe poznají. Soustředíme se na rozvoj komunikace a spolupráce. Vše je zakomponované do možností okolního terénu.

      Každý den získáváme nové dovednosti a rozvíjíme schopnosti získané. Seznamujeme se s historií města Boží Dar, na okruhu BOŽÍDARSKÉ RAŠELINIŠTĚ jsme kompletovali ve skupinách informace o místní fauně a floře. Vytvořili jsme společně naučné panely. Podmínkou bylo domluvit se a umět předat informace spolužákům ve srozumitelné podobě.

       „Každý jeden přiložil ruku k dílu.“

      Průběžně jsou zařazovány pohybové hry a týmové úkoly. V dalších dnech nás čeká: přednáška na stanici HORSKÉ SLUŽBY BOŽÍ DAR, hry na rozvoj spolupráce a nenásilné komunikace s lektorkou Jitkou Rozhoňovou, “Indiánská stopovačka v lese“, sběr a třídění přírodnin - koláž, dále pak „Pyžama - Party“, návštěva MUZEA Boží Dar. Na turistice využíváme aplikace: Živé hory, Krušné hory, Léčivé byliny a učíme se je funkčně využívat.

      Mgr. Lucie Haaková

     • VARYZÁŘÍ

     • Jak možná už mnozí víte, tento víkend 9. 9. – 10. 9. probíhá v Karlových Varech již několikátý ročník světelné instalace VARYZÁŘÍ. V letošním roce byla naše škola požádána o to, zda by s touto akcí nepomohla. Jedná se o světelnou instalaci u Alžbětiných lázní, která bude zahrnovat velké množství lampionů s karlovarskou tématikou. Na výrobě lampionů se podílela 5.A, 5.B a 4.B a byla to chvilkama opravdu makačka 😊. V pátek ihned po ránu vyrazila třída 4. A s paní učitelkou Pavlou Celerovou a Jitkou Strykovou na pomoc s instalací přímo do lázeňské zóny. Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří se na akci podíleli a pomohli městu Karlovy Vary s přípravou této krásné a zajímavé umělecké akce. Užijte si VARY ZÁŘÍ 2022 😊a snad nás počasí moc nepřekvapí. 

     • Informace školní družiny

     •  

      Žáci jsou do školní družiny pro rok 2022/23 přijímáni do naplnění kapacity na základě řádně vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání v ŠD zákonným zástupcem žáka.


      PROVOZ ŠD

      Ranní            6:00 – 8:00 hodin                                           

      Odpolední   11:40 – 16:30 hodin

      Provoz ranní ŠD probíhá v přízemí budovy ZŠ Školní ve IV. oddělení ŠD pro všechny řádně přihlášené žáky, včetně přípravných ročníků, které mají nově umístěny své třídy i oddělení ŠD v budově II. stupně ZŠ Truhlářská. Žádáme Vás o dodržování provozní doby ŠD a včasném vyzvedávání vašich dětí z ŠD. 

      V souladu s prováděcí Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy výši úhrady za zájmové vzdělávání ŠD na měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2022 se splatností do 15. září ve výši 1000,- Kč (tj. 250,- Kč /měsíčně) a na další měsíce leden až červen bude platba vypočtena podle vývoje aktuální ekonomické situace v ČR. Úhrada se zasílá na bankovní účet školy. Pokud nebude stanovená částka uhrazena včas, nebude moci být vaše dítě přijato do ŠD!

      Číslo účtu: 35–731 86 00 227/0100

      Částka (září–prosinec): 1000,- Kč

      Variabilní symbol 1

      Specifický symbol katalogové číslo žáka

      Do poznámky jméno žáka

       

      Kdo se bude o vaše děti starat ve školní družině?

      oddělení          vychovatel                              třída                             umístění/budova

      I.                     Mgr. Irena Volfová, DiS.          4. A, 2.B, 5.C              1. patro/I. stupeň

      II.                    Denisa Pavlasová                     3. A, 3. D                    1. patro/I. stupeň

      III.                   Jana Puchýřová                        1. C, 1. B                    1. patro/I. stupeň

      IV.                   M. M. Matysová                        2. C, 2. B                     přízemí/I. stupeň

      V.                    Ivana Vítová                              2. A, 2. B                     2. patro/I. stupeň

      VI.                   František Skoták                       1. A, 1. B                    2. patro/I. stupeň

      VII.                  Jana Tatarková                        4. B, 4. C, 5.A              1. patro/II. stupeň

      VIII.                 Terezie Pokorná                      3. B, 3. C, 5. B             1. patro/II. stupeň

      IX.                   Romana Vicanová                   0. A, 0. B                    1. patro/II. stupeň

       

     • Volno ředitele školy

     • V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů na dny 1. 9. 2022 a 2. 9. 2022 volno ředitele školy.

      Školní rok bude zahájen dne 5. 9. 2022, vyučování pro všechny ročníky 8:00 - 8:45.

      Obědy budou vydávány od 10:30 - 12:30. Na tento den je nutné si oběd individuálně přihlásit.

      Třídní schůzky 6. ročníků proběhnou dne 5. 9. 2022 od 17:00.

      Ve dnech 6. a 7. 9. 2022 výuka na prvním stupni 8:00 - 11:40, na druhém stupni 8:00 - 12:35.

      Od 8. 9. 2022 výuka dle rozvrhu ve všech třídách.

      Prosím o sdílení této informace s ohledem na prázdninový čas a děkuji za pochopení.

      Mgr. Jana Krausová, ředitelka školy 

     • Školní výlet 1.A

     • Žáci 1. A s paní učitelkou Novotnou a šesti rodiči navštívili 28.6. Zoopark v Chomutově. Dětem se líbila nejen zvířata a dětská hřiště, ale i cesta vlakem.

     • 7.B na výletě...

     • Dne 24. 6. se žáci 7. B vydali na pěší výlet po Karlových Varech. Autobus nás dopravil do ulice Na Vyhlídce. Naše kroky vedly na stezku Jeana de Carro, kterou většina z nás navštívila vůbec poprvé. Prohlédli jsme si nově opravené Vřídlo a pak jsme pokračovali lanovkou k rozhledně Diana. Po návštěvě zookoutku, rozhledny a motýlího domu jsme se po nezbytném občerstvení vydali pěšky zpět do Staré Role.

     • Provoz školy

     •                  PROVOZNÍ DOBA SEKRETARIÁTU ŠKOLY BĚHEM HLAVNÍCH ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN

      2022   v pracovní dny 9:00 – 12:00

       

      1.7. - 14.7.           budova Školní (777 362 938)

      15.7. - 25.7.                   d o v o l e n á

      26.7. - 5.8.            budova Truhlářská (775 851 620)

      8.8. - 13.8.            budova Školní (777 362 938)

      15.8. - 22.8.          budova Truhlářská (775 851 620)

      od 23.8.                 provoz na obou budovách

     • Procházka 1.A po Karlových Varech

     • Žáčci 1.A se 21.6. prošli údolím řeky Teplé. Nejprve se svezli lanovkou od Imperiálu na Divadelní náměstí, potom prošli karlovarské kolonády, prohlédli si nově otevřené karlovarské Vřídlo a další prameny. Nechyběla ani oplatka se zmrzlinou. 

     • Školní výlet 2.A a 2.C

     • Ve středu 22. června vyrazili žáci třídy 2. A a 2.C vlakem na zasloužený školní výlet. Náš cíl byl státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou, kde nás čekala komentovaná prohlídka Relikviáře svatého Maura. Expozice nás vrátila do minulosti a provedla nás napínavým příběhem, který se pojí s tajemstvím tohoto skrytého pokladu. Užili jsme si i zámeckou zahradu, kde jsme zkoušeli chůzi na chůdách. Nechyběla ani zmrzlina, penízek hozený do fontány pro štěstí a nějaký ten drobný suvenýr na památku. 

     • Peer program

     • Na páteční dopoledne jsme si spolu s kamarády z parlamentu připravili peer program na téma první pomoc. Akce byla zaměřena na 3. ročníky, postupně se na našich šesti stanovištích vystřídali žáci 3.A, 3.B a 3.C. Počasí nám přálo, proto jsme akci mohli připravit na hřišti prvního stupně.

      Děti si mohly prakticky vyzkoušet ošetření popálenin, zlomeniny, oživování, pomoc při epileptickém záchvatu, transport zraněného medvěda a volání na linku první pomoci. Na konci byli vždy vyhlášeni nejlepší malí zdravotníci, každý byl odměněn certifikátem a malou sladkostí.

      Velké díky patří zúčastněním parlamenťákům, kteří působili jako moderátoři, mentoři i jako figuranti. Také bych velmi ráda poděkovala Lucce Hrabákové z 8.A, která nám pro třeťačky diplomy navrhla a namalovala.

     • Ocenění Města Karlovy Vary

     • Ve středu 15.6.2022 v prostorách auly ZŠ Šmeralova ocenilo Město Karlovy Vary nejúspěšnější žáky a pedagogy. Pamětní listy a drobné dárky převzaly vybrané osobnosti jednotlivých škol, které vynikají svými výsledky, úspěchy a věnují se práci nad rámec svých povinností.

      Za naši školu ocenění obdržela za I. stupeň žákyně 5. C Karolína Kučerová, za II. stupeň získal cenu Adam Kučera z 8. C. Oba žáci skvěle reprezentují školu. Vynikají svými vědomostmi a znalostmi. Jsou oblíbení v třídním kolektivu, spolehliví, učí se s chutí a se zájmem.

      Za vynikající práci učitele a přístup k žákům získala ocenění Mgr. Světlana Ševčíková. Gratulujeme!

     • Pozvánka na akci města "Škola končí!"

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      Statutární město Karlovy Vary v rámci projektu Karlovarské kulturní léto 2022 připravilo pro žáky základních škol a studenty středních škol koncert, který se pod názvem ŠKOLA KONČÍ! uskuteční na konci školního roku, konkrétně dne 30. června 2022 od 17:00 hodin v karlovarské KV Areně.

       

      Rámcový časový program:

      16:00                     otevření areálu
      17:00 - 18:00      Hlavolamy
      18:30 - 19:30      Adam Mišík
      20:15 - 21:15      Richard Krajčo
      21:45 - 23:00     Poetika

       

      Vstupenky na tuto akci lze zakoupit přes Infocentrum města Karlovy Vary, odkaz zde: Škola končí! (karlovyvary.cz)

     • Informace ze školní jídelny - konec školního roku

     • V pondělí 27.6.2022ve 14,00 hodin se uzavírají odhlášky a přihlášky obědů. Poté už obědy nebudu moci odhlásit ani přihlásit. Vyúčtování jistin pro odcházející žáky a vrácení peněz na účty bude provedeno začátkem července 2022. Přeplatky ostatních strávníků se převádějí do následujícího školního roku. Seznamte s tímto rodiče, aby se předešlo zbytečnému nedorozumění a dohadům.

      Nemocným dětem budou moci rodiče vyzvednout obědy do jídlonosiče v době od 11,30 – 12,00 hod.

      Děkuji za pochopení. Andrejsová J., ved. ŠJ.

     • 3.C v Mariánských Lázních

     • Třeťáci s písmenem C se s paní učitelkou M. Frantovou a paní asistentkou E. Fričovou vydali 16.6. vlakem do Mariánských Lázní. Děti si poslechly zpívající fontánu, splnily úkoly Karolíny a Rudy a za správné odpovědi získaly v infocentru odměnu. Poté se všichni přemístili do přírodního parku Prelát, kde se děti příjemně vyřádily na přírodních atrakcích. Byl to moc pěkný výlet.

     • KRAJ DOKOŘÁN

     • V pátek 17.6. se třída 2.D zúčastnila akce „KRAJ DOKOŘÁN“, která se konala v areálu Krajského úřadu. Pro děti byl připraven bohatý program v několika sektorech- soutěžily, tvořily, hrály si, zhlédly divadelní představení. Žáci si také zkusili dojení. Dověděli se spoustu informací o Karlovarském kraji. Všichni si užili pěkné dopoledne.

     • 3. C v Mariánských Lázních

     • Třeťáci s písmenem C se s paní učitelkou M. Frantovou a paní asistentkou E. Fričovou vydali 16.6. vlakem do Mariánských Lázní. Děti si poslechly zpívající fontánu, splnily úkoly Karolíny a Rudy a za správné odpovědi získaly v infocentru odměnu. Poté se všichni přemístili do přírodního parku Prelát, kde se děti příjemně vyřádily na přírodních atrakcích. Byl to moc pěkný výlet.

     • Školní výlet 3.B a 4.A

     • 15.6.2022 strávili žáci  3. B a 4.A příjemné dopoledne v Techmanii v Plzni. Vyzkoušeli si většinu exponátů, rozhlédli se po vesmíru, byli poučeni o ohnivém tornádu. Snad se i přesvědčili, že fyzika, chemie, matematika jsou vlastně krásné vědy.​​​​​​​​​​​​​​

     • Letní slavnost

      Školní rok se blíží ke konci a všichni již netrpělivě vyhlížíme prázdniny. Přijďte s námi nasát letní atmosféru a neformálně se rozloučit se školním rokem v areálu II. stupně naší základní školy.

     • Květnové události II. stupně

      Dopravní soutěž mladých cyklistů a velké úspěchy mladších i starších žáků naší ZŠ.

      V květnu se konalo okresní a krajské kolo DSMC. V okresním kole obě naše družstva s převahou zvítězila a postoupila do krajského kola. V krajském kole zvítězili mladší žáci: Šimon Záhořík, Dominika Trnčáková, Veronika Altmanová a Antonín Rampas. Byli nejlepším družstvem soutěže, získali Pohár hejtmana a postoupili do republikového finále. Nejlepším účastníkem se stala Veronika a odvezla si nové kolo.

     • Květen na I. stupni

      O úspěch chlapců z druhých a třetích tříd, kteří reprezentovali školu v minikopané, jsme již psali. Kluci ze čtvrtých a pátých tříd sice nepostoupili do dalších kol, ale uznání a pochvalu za reprezentaci také zaslouží.

      Jsou to: Tomáš Štycha (5. B), Max Mištuna (5. B), Dominik Zahrádka (5. C), Miroslav Škarda (5. C), Patrik Hofman (5. C), Michael Godžo (IV. C), Šimon Záhořík (IV. D), Maxim Kozel (IV. D).

     • Literární soutěž- úspěch žáků 4. B

      V měsíci dubnu byla vyhlášena celorepubliková literární soutěž "Rosteme s knihou" na téma : V co, nebo koho bych se chtěl(a) proměnit.

      Soutěžilo se ve třech kategoriích. Ze třídy 4.B se zapojilo 7 žáků a s napětím jsme čekali na výsledek. Velkým překvapením byl pro nás e-mail, ve kterém nám bylo oznámeno, že dva naši žáci (Sebastian Mockl a Tobias Prudil) se probojovali do desítky nejlepších z celé republiky. Kolikátí v té desítce skončili, se měli dozvědět v pátek 24.5. v Praze na knižním veletrhu.

     • Květen v družině!

      V pátek 17.5. dopoledne s paní vychovatelkou Volfovou a Tatarkovou navštívilo několik z nás Domov seniorů ve Staré Roli, abychom potěšili svým vystoupením klienty tohoto domova. Zahráli jsme a zazpívali spoustu lidových i současných písniček a došlo i na moderní tanec.

      Odpoledne se stihlo ještě I. oddělení s paní Volfovou královsky pobavit na Laser game ve Staré Roli. Vítězem byl každý kdo se odvážil vstoupit do arény plné překážek. Nejlepší hráči byli oceněni medailemi a na každého hráče čekala také sladká odměna za odvahu.

     • Fotbalový úspěch

      Chlapci ve složení Šimon Uhrin (3. C), Alexander Zakreničnyj (3. C), Václav Zloch (3. C), Nicolas Edr (3. C), Lukas Mištuna (2. A), Jan Zahrádka (3. A), David Nguyen 3. A), Miroslav Holub (3. B), Samuel Skala (3. A), Denis Vítek (3. A), Matyáš Brančík (2. A) reprezentovali školu McDonald’s Cupu- celorepublikový školní fotbalový turnaj. Kluci svým nasazením vybojovali 2. místo v Karlovarském kraji v kategorii prvních až třetích tříd. Těsně unikl postup do celorepublikového finále.

     • Naše škola má maratonce

      Na konci dubna se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili během dvou dnů hned tří akcí. A byli vidět.

      Jmenovitě: Marie Pavlová, Nikola Kůsová, Hana Fremlová, Karolína Rybárová, Zoja Uhrinová, David Brynda, Ilja Maksymenko, Šimon Uhrin, Natálie Zemanová, Alexandr Zakreničnyj, Jana Slouková Karolína Hartmanová, Zora Fremlová, Veronika Pavlová, Nicolas Edr, Petr Šott, Max Přikryl, Sebastian Mockl, Dan Nikodým a Dan Rybníček.

     • Den Země

      Projektový "Den Země" na druhém stupni proběhl dne 22. 4. 2024. Počasí bylo velmi chladné. Některé třídy zima neodradila a vyrazily na Linhart či na Andělskou horu a výlet spojily s úklidem okolí, jiné zrealizovaly exkurzi na letiště Karlovy Vary, do Císařských lázní či do Centra záchranářů, některé pracovaly ve škole ať už na přípravě prezentací na téma "Země a národy světa", tvořily z odpadů, hrály únikovou hru či kvízy s tématem recyklace.

     • Duben na I. stupni

      Přípravné třídy a 2. B se vypravily na výlet do Botanické zahrady v Bečově, kde plnily úkoly na téma Z pohádky do pohádky.

      Třídy 4. C a 4. D navštívily knihařskou dílnu v Klášteře premonstrátů v Teplé. Žáci si prohlédli krásné prostory opatství, vyzkoušeli si, jak vypadala škola za doby Marie Terezie, zkusili si číst ve stovkách let starých knih. Také se seznámili s knihařskými stroji a různými technikami tisku. Nakonec si každá třída vyrobila svou vlastní knihu- Bestiář.

     • Čarodějnický rej v ŠD

      V pátek 26.4. se celé odpoledne ve školní družině rojili čarodějové a čarodějnice, aby si změřili své síly v deseti záludných úkolech. Jaké úkoly to byly? Let na koštěti, vaření kouzelného letkvaru, překonání bažiny na chůdách, rozpoznání brouků vhodných do čarovných nápojů, hod žábím stehýnkem, vyslovení kouzla věčného mládí, průchod černočernou jeskyní, sběr bylinek jedovatek, překonání lávy po kamenech nebo ropuší skákání v pytli. Za každý splněný úkol se získala část kouzelného hesla k otevření pokladu. Odměnou nám byly nejen jedlé myšky a zuby, barvící lízátka a skleněné drahokamy, ale také jsme si užili spoustu legrace!

     • Ohlédnutí za karnevalem 5.4.2024

      Ohlédnutí za karnevalem: Pestrý večer plný zábavy a pohádkového kouzla

      Začátkem dubna jsme v Lidovém domě ve Staré Roli prožili nezapomenutelný večer, karneval plný radosti, barev a skvělé atmosféry!

      Zahájení celého večera bylo skvěle symbolizováno zvučnými tóny fanfáry z pohádky "Tři oříšky pro Popelku", které vtiskly večeru pohádkový nádech.

     • Pozvání na Majáles a prodej vstupenek

      Vážení čtenáři našeho webu, máme pro Vás krásnou novinku! Blíží se druhý ročník "Majálesu", tedy plesu žáků II. stupně. Organizační tým žákovského parlamentu již pilně pracuje na přípravách a za SRPŠ i celý II. stupeň Vás srdečně na akci zve!

      Prodej vstupenek bude zahájen v pondělí dne 22. 4. 2024 v sekretariátu budovy II. stupně u paní Táborské ve 14 hodin. Lístky bude možné zakoupit v průběhu následujících týdnu vždy od pondělí do čtvrtka mezi 14h a 15h.

     • Vystoupení ŠD pro klienty Farní charity.

      Ve středu 17.4. se skupinka dětí ze školní družiny paní Tatarkové a Volfové vydala potěšit svým bezmála hodinovým vystoupením klienty Týdenního stacionáře Farní charity v Karlových Varech. Děti hrály na hudební nástroje, zpívaly lidové písničky i současné moderní písně známých zpěváků a tančily vlastní choreografii. A kdo vystupoval? Míša Regner, Markétka Chalupníková, Gazárková Julinka i Valinka, Lísová Eliška, Jeřábková Leontýnka, Viki Dědičová, Jelínková Leontýnka, Zorka Fremlová, Procházková Sylvinka a Milana Bazai. Všichni si zaslouží velkou pochvalu!

     • Březen, měsíc knihy...

      V rámci měsíce knihy jsme na druhém stupni uspořádali "snídani s knihou", kdy třídní učitelé a učitelé českého jazyka s žáky nejen četli, ale o knihách i vyprávěli. Cílem bylo se vzájemně inspirovat a podpořit zájem o čtení.

      Dále vznikla nástěnka přečtených knih, kde žáci sdíleli základní informace o přečtené knize a zároveň doporučení, proč právě danou knihu číst. Z některých knih dále připravili ukázky, připojili QR kód s odkazem na knihu a vylepili na stěny v budově druhého stupně. Opět šlo o inspiraci ke čtení...

     • Březnové ohlédnutí na I. stupni

      Snídaně s Andersenem

      Každoročně se po celé republice koná "Noc s Andersenem". Jedná se o událost, která se snaží v dětech probudit zájem o četbu a alespoň na chvíli je odvést od počítačů a mobilních telefonů. První stupeň se do této akce zapojil projektovým dnem "Snídaní s Andersenem". Snídalo se, předčítalo se v oblíbených knihách, ilustrovalo se, vymýšlely se příběhy, vyhledávaly se informace o životě Hanse Christiana Andersena a nejmladší žáci se seznamovali s Andersenovými pohádkami. Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav občerstvení a dobrot.

     • Pohádkový bál 5.4.2024

      Milí rodiče a milé děti, Lidový dům, kde bude náš POHÁDKOVÝ BÁL, se pro vás otevře 5.4.2024 v 16:30 hod. Těšit se můžete na velmi bohatou tombolu ( 20 Kč/lístek do tomboly). Letos bude i bohatší výběr občerstvení ( řízky, hranolky, párek v rohlíku, kanapky, koláčky). Těšíme se na vás.
      za SRPŠ Martina Procházková

     • Lístky na KARNEVAL 5.4.2024

      Milí rodiče, vzhledem k obrovskému zájmu o karneval přidáváme 50 lístků do prodeje. Cena lístku 50 Kč, jde o lístky bez nároku na místo. Lístky lze od zítra koupit u paní sekretářky na 1. stupni. Všechna místa k sezení jsou vyprodaná.

      Děkujeme všem, kteří se podíleli na tombole. Do pátku 22.3. lze ještě nosit dary do tomboly.

     • VSTUPENKY NA POHÁDKOVÝ BÁL

      5.4.2024 od 17 do 20:30hod. proběhne 2. ročník KARNEVALU pro 1. stupeň. Lístky jsou v prodeji od 5.3. na sekretariátu 1. stupně. Cena lístků: 50 Kč za dítě platící SRPŠ + 50 Kč za jeden dospělý doprovod k dítěti, ostatní 130 Kč za jednu vstupenku. Sourozenci do 5 let bez nároku na místo zdarma. Program: děti roztančí růžový panter a jednorožec, dětské soutěže a dětská vystoupení naší školy, muzikál Popelka, bohatá tombola. Rodiče v maskách jsou vítáni, ale samozřejmě to není podmínkou. 🤗 Těšíme se na vás.