• Vyzkoušeli si práci architekta

     • Žáci prvního stupně v rámci Člověk a svět práce, byli seznámeni se základy architektonických návrhů interiéru, poznali termíny jako půdorys, bokorys a sami si mohli zkusit navrhnout vlastní interiér v předem připraveném domku. Úpravu interiéru si každý pojímal dle svého. Dosazovaly se příčky i přistavovala zimní zahrada. Někteří se opravdu vyřádili i s bazénem v obyváku a s nejrůznějšími vychytávkami, o kterých se nám dospělým může jenom zdát:) Velkou výzvou pro některé, byla i orientace v prostoru, kdy svět vidíme chvilku z výšky a chvilku opět z našeho pohledu. Dalším úkolem bylo postavit ze stavebnice vlastní byt/dům a představit ho spolužákům. Vždyť bydlení je naše základní potřeba :)

     • Divadelní představení

     • V pátek 10. 6. se třídy 1. C, 2. A, 2. C a 2. D slavnostně oblékly a vyrazily za kulturním zážitkem do Karlovarského městského divadla na představení „Rumcajs a Manka“. Pro většinu žáků to byla první návštěva takového divadla. Všichni žáci ocenili představení potleskem. Po návštěvě divadla nechyběla jak oplatka, tak ani procházka po kolonádě.

     • Informace vedoucí školní jídelny

     • Od nového školního roku jsme nuceni zdražit obědy o 2,00 Kč na porci. Cena oběda pro I. stupeň (6-10 let) bude 26,00 Kč , jistina 26,00 x 30 = 780,00 Kč, II. stupeň (11-14 let) 27,00 Kč, jistina 27,00 x 30 = 810,00 Kč, 9.třídy (15 a více) 28,00 Kč, jistina 28,00 x 30 = 840,00 Kč.

      Od září končí platnost kartiček a k vyzvedávání obědů budou sloužit jen čipy. Děti, které používaly karty, si musí zakoupit čip. Zatím je cena čipu 115,00 Kč, ale jen do vyprodání zásob. Pak bude cena čipu 122,00 Kč.

      Děkuji za pochopení. Andrejsová J., vedoucí ŠJ

     • DEN BEZ TAŠEK

     • Jaké by to bylo přinést si učebnice, sešity či jiné školní pomůcky jinak než v aktovce nebo školním batohu? Proto se zástupci školního parlamentu dohodli, že 1. června proběhne „DEN BEZ TAŠEK“. Kreativita žáků I. stupně neznala mezí. Před vstupem do školy to vypadalo, jak před odletem na dovolenou, kdy byly vidět nejčastěji kufry různých velikostí. Nechyběly ani různé krabice, košíky, pytle či dětské kočárky. Těšíme se na další netradiční akci, kterou pro nás školní parlament vymyslí.

     • Restaurátorské dílny v muzeu

     • Ve čtvrtek 2.6 jsme s naší 8.A navštívili karlovarské muzeum. Zde jsme si prohlédli výstavu Obnovená krása, doplněnou komentovanou prohlídkou. Také jsme si pod vedením týmu odborníků prošli restauratérskou dílnou. Vyzkoušeli jsme si mravenčí práci restauratéra, snažili jsme se poskládat střípky porcelánu, obnovit krásu středověkých obrazů a také jsme si zaposilovali při čištění kovových předmětů. Akce se nám líbila, jen časová dotace jedna hodina na tak nabitý program, nám přišla velmi krátká.

      Programu "restaurátorství" se pod vedením odborníků zúčastnily i další třídy prvního i druhého stupně.

     • Projektový týden na II. stupni

     • V letošním školním roce jsme se s pedagogy a vedením školy rozhodli vyčlenit týden projektovému vyučování na téma „Slavné karlovarské rody“. Věnovali jsme mnoho času plánování a diskutování nad celkovým pojetím této formy práce s dětmi. Cílem bylo rozvíjet v co největší možné míře klíčové kompetence při naplnění stanovených výstupů.

      Vzhledem k tomu, že jsme se do tak velkého projektu pustili poprvé, nemíchali jsme žáky napříč ročníky, ale pracovní skupinou se stala vždy kmenová třída. Třídní učitel společně s dalším pedagogem školy byli pro tento týden žákům průvodci. Sami žáci byli aktivními tvůrci. Mohli vybírat v rámci zadaného tématu z těchto slavných karlovarských rodů: Bayerovi, Becherovi, Knollovi, Mattoniovi, Moserovi, Puppovi, Weberovi. Nástěnka s tématem, doporučeným časovým harmonogramem a možnostmi výstupů byla připravena již týden před zahájením samotného projektového týdne. Následovala samotná práce – plánování a rozdělení rolí, určení výstupu, sběr a zpracování informací. Toto vše bylo potřeba stihnout ve třech dnech. Čtvrtý den byl věnován prezentacím výstupů a zhodnocení průběhu projektového týdne. Této události byla přítomna Mgr. Dominika Kožešníková, ředitelka muzea Karlovy Vary. Paní ředitelka poskytovala žákům zpětnou vazbu a doplnila vždy velmi zajímavé historické i aktuální informace k prezentovanému tématu.

      Třída 6. A vybrala pro svou práci téma rodu Moserových, žáci nás při závěrečné prezentaci provedli všemi činnostmi, kterým se věnovali. Zpracovali prezentaci, fiktivní rozhovor, připravili pracovní listy pro mladší žáky, vytvořili soubor fotografií současné nabídky firmy Moser a přidali soubor vlastních návrhů možných výrobků.

      Třída 6.B zpracovala velmi originálně téma rodiny Bayerů a seznámila nás s historií i současností karlovarské oplatky. Vedle fiktivního rozhovoru s majitelem firmy a prezentace sehráli žáci úžasné scénky k tématu.

      Třída 6.C se rozhodla pracovat v malých skupinách a představila nám velké množství výstupů. Vybrali si rod Puppů. Žáci této třídy vytvořili deskovou hru, prezentaci, video, myšlenkové mapy, komiks a únikovou hru. Třída do projektového dne výborně zapojila ukrajinské spolužáky.

      7.A se pustila do nelehkého úkolu. Historii rodu Becherů zpracovala v prezentaci a to hned ve třech jazycích. V prezentaci zazněl hlas každého žáka třídy. Bohužel při projekci se nepodařilo spustit anglickou a ukrajinskou verzi, proto žáci zaimprovizovali a přečetli nám část verze v angličtině.

      7.B připravila informace o členech rodu Weberů. Pro mnohé z nás byli velkou neznámou. Žáci natočili fiktivní rozhovor s Antonem Weberem, kterého profesionálně ztvárnil jeden z nich. Rozhovor začal v němčině, nicméně zkušené reportérky poprosily pana Webera, aby pro naše posluchače mluvil česky. Třída v rámci sběru informací připravila nádhernou květinovou vazbu a společně ji uložili na rodinnou hrobku Weberových.

      Třída 7.C připravila prezentaci a reklamu na téma rodu Mattoniových. Dále nás provedla tématem v soutěži podobné A-Z kvízu. Otázky byly poměrně obtížné, soutěžící byli nicméně stateční a historii rodiny Mattoniů jsme si tak všichni zopakovali.

      I žáci 8.A zpracovali stejné téma, rod Mattoni. Natočili vtipnou reklamu. Pro ni zhotovili mnoho nápaditých plakátů. Následně proběhla soutěž v rozpoznání příchutí minerálních vod Mattoni. Výherkyní soutěže se stala paní ředitelka Kožešníková, která si odnesla láhev minerální vody a umělecký diplom.

      Třída 8.B si pro své bádání a práci vybrala život a práci Davida Bechera. Chtěli docílit toho, abychom jméno David Becher nespojovali se známým likérem, ale abychom si uvědomili, že  David Becher byl především vynikajícím lázeňským lékařem. Žáci se v průběhu týdne věnovali měření teplot pramenů i sledování změn PH a velmi efektivně pracovali s časem. Celé téma bylo profesionálně zpracováno.

      Třídu 8.C zaujala historie rodu Bayerů. Třída opět pracovala ve skupinách dle zaměření. Zpracovali dokument, vytvořili prezentaci, plakát s informacemi o Bayerových, pracovní list a sadu her pro žáky prvního stupně.

      Třída 9.A nás formou herecké etudy přenesla do minulosti. V rozhovorech jednotlivých postav jsme se dozvěděli zajímavosti ze života rodiny Mattoni. Zároveň žáci zpracovali tělovýchovné video s názvem „Cvičení s Mattoni“.

      Třída 9.B nás pozvala do Kavárny u Becherů, kde jednotliví členové rodu, které ztvárnili žáci třídy, promlouvali o svém životě. V kavárničce se podávala výborná káva a muffiny značky Becher. Historii jsme mohli zrekapitulovat díky připraveným nástěnkám.

      Rod Becherů se objevil i v prezentaci třídy 9.C. Tentokrát nás žáci provedli historií formou prezentace, kterou moderátoři doplnili o zajímavosti ze života tohoto rodu, které jsme si mohli následně přečíst na nástěnkách. Pozornost posluchačů prověřili v krátkém kvízu.

       

      Materiály vypracované žáky jsou k nahlédnutí ZDE.

       

      FOTO Matěj Klíma, 7.A

     • Soutěž žáků základních škol v tvůrčím psaní v cizích jazycích

     • Na Krajský úřad Karlovarského kraje byli v úterý 31.5. pozváni žáci, kteří byli oceněni na prvních třech místech, vč. speciální ceny, v Soutěži základních škol v tvůrčím psaní v cizích jazycích.

      Slavnostního vyhlášení se účastnili za první stupeň Antonín Šlagorský ze 4. C, který získal 1. místo, Martin Veselý z 5. A 3. místo a Roman Verbiy ze 4. C, kterému byla udělena speciální cena za výtvarné zpracování.

      Druhý stupeň reprezentovaly Kamila Schützová z 9. C za 1. místo a Nikola Staňková též z 9. C za 2. místo.

      Z rukou zástupců MAP Sokolovsko, Goethe Institutu České republiky a za účasti člena Rady Karlovarského kraje Mgr. Jindřicha Čermáka bylo všem úspěšným pogratulováno a předány ceny.

      Děkujeme za výborné práce, reprezentaci školy a gratulujeme ke krásnému umístění!

     • Pohár volejbalových mistrů

     • Nejen extraligový hokej, ale i extraligový volejbal patří do Karlových Varů. Již potřetí za sebou volejbalový klub VK Karlovarsko obhájil mistrovský titul. V pátek do školy zavítali hráči i s vítězným pohárem, který byl vyšší než někteří žáci. VK Karlovarsko si dne 3.6. od 17 hodin připravilo pro děti zábavný a sportovní program v Beacharealu v Tuhnicích. Všichni jste srdečně zváni.

     • RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT

     • Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, který je pod záštitou MŠMT. Tento program podporuje environmentální výchovu, prohlubuje znalost žáků v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

      Ve školním roce 2021/2022 byla spuštěna celoroční hra, kdy školy zapojené do projektu získávají body za sběr vysloužilého elektra, baterií, mobilních telefonů a tonerů do tiskáren. Jen třída 1.B nasbírala za jeden měsíc 183 kg tužkových baterií. ZŠ Truhlářská se umístila na 9. místě mezi školami Karlovarského kraje. O tento projekt se starají Mgr. Eva Záhoříková a Mgr. Linda Hrochová.

     • Krajské kolo vybíjené

     • Žáci prvního stupně obsadili v minulém týdnu krásné 3. místo ve vybíjené. Šlo již o krajské kolo soutěže. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

     • Exkurze do muzea Jana Bechera

     • V rámci příprav na projektový týden se třída 9.B vydala již v úterý 17.5.2022 na exkurzi do místního muzea Jana Bechera. Následně se skupina žáků třídy 9.B pod dohledem třídního učitele Mgr. Martina Beneše a vyučující zeměpisu Mgr. Viery Gavlasové vydala po stopách rodiny Becherových v centru Karlových Varů. Získané informace žáci v týdnu od 23.5.2022 zpracují v rámci projektu a následně 24.5.2022 odprezentují ostatním třídam. 

     • Dopravní soutěž mladých cyklistů - krajské kolo

     • V úterý dne 17.5.2022 se konalo krajské kolo DSMC, ve kterém nás reprezentovala naše vítězná družstva z okresního kola. V mladší kategorii Karolína Kučerová, Lucie Lehnertová, Petr Smrčka a Jan Šustr obsadili druhé místo jen minimálním bodovým rozdílem. Starší žáci Lenka Baťková, Natálie Džupinová, Václav Prošek a Vašek Václav opět uhájili první místo a naše škola opět získala Putovní pohár hejtmana za nejlepší výsledek v soutěži. Za nejlepší výsledek byly oceněny Natka a Kája. Děkujeme všem zúčastněným za přípravu na soutěž a skvělé výsledky.

      Zásluhu na úspěchu mají i paní učitelky Mgr. Jarmila Šantorová a Ing. Marcela Kafková, které žáky na soutěž dobře připravily.

     • Kurz bruslení

     • Posledních sedm týdnů žáci 1., 2., a 5. tříd zdokonalovali pod vedením svých paních učitelek bruslařské dovednosti v tréninkové hale v KV Areně. Na slavnostním zakončení děti na památku dostaly dres a hokejku, které budou vystaveny na 1. stupni. Vedení KV Areny přislíbilo snahu akci zopakovat i příští rok. Všichni žáci byli z bruslení nadšeni. Děkujeme všem rodičům za pomoc.

     • Post Bellum

     • Ve středu 11.5.2022 se v aule 1.českého gymnázia uskutečnil již sedmý ročník slavnostní prezentace pamětnických příběhů, které na základě jejich vyprávění zpracovali žáci základních škol Karlovarského kraje. Akce proběhla pod záštitou organizace Post Bellum – Příběhy našich sousedů.

      Již tradičně se této akce zúčastnila i naše škola. Tentokráte ji reprezentovaly žákyně 9.A – Marie Schäferová a Natálie Nyčová. Formou komiksu vyprávěly zajímavý příběh pana Jiřího Fuchse, který prožil značnou část svého života v období komunismu. Děkujeme oběma dívkám za čas, který nad tímto nelehkým úkolem strávily, a za úspěšnou reprezentaci naší školy.

     • České korunovační klenoty v Lokti...

     • Dne 11. 5. vyrazili žáci tříd 7. A a 7. B do starobylého města Lokte. Nejdříve navštívili hrad, kde žákům pan průvodce velmi poutavou formou vylíčil historii města a hradu Lokte. Poté si mohli hrad sami projít a nakonec navštívili expozici s replikami českých korunovacnich klenotů. Nakonec se žáci s vyučujícími prošli po malebném loketskem náměstí a po kouzelné přírodní stezce kolem řeky Ohře. Počasí přálo a akce se velmi vydařila.

     • Letní slavnost

      Školní rok se blíží ke konci a všichni již netrpělivě vyhlížíme prázdniny. Přijďte s námi nasát letní atmosféru a neformálně se rozloučit se školním rokem v areálu II. stupně naší základní školy.

     • Květnové události II. stupně

      Dopravní soutěž mladých cyklistů a velké úspěchy mladších i starších žáků naší ZŠ.

      V květnu se konalo okresní a krajské kolo DSMC. V okresním kole obě naše družstva s převahou zvítězila a postoupila do krajského kola. V krajském kole zvítězili mladší žáci: Šimon Záhořík, Dominika Trnčáková, Veronika Altmanová a Antonín Rampas. Byli nejlepším družstvem soutěže, získali Pohár hejtmana a postoupili do republikového finále. Nejlepším účastníkem se stala Veronika a odvezla si nové kolo.

     • Květen na I. stupni

      O úspěch chlapců z druhých a třetích tříd, kteří reprezentovali školu v minikopané, jsme již psali. Kluci ze čtvrtých a pátých tříd sice nepostoupili do dalších kol, ale uznání a pochvalu za reprezentaci také zaslouží.

      Jsou to: Tomáš Štycha (5. B), Max Mištuna (5. B), Dominik Zahrádka (5. C), Miroslav Škarda (5. C), Patrik Hofman (5. C), Michael Godžo (IV. C), Šimon Záhořík (IV. D), Maxim Kozel (IV. D).

     • Literární soutěž- úspěch žáků 4. B

      V měsíci dubnu byla vyhlášena celorepubliková literární soutěž "Rosteme s knihou" na téma : V co, nebo koho bych se chtěl(a) proměnit.

      Soutěžilo se ve třech kategoriích. Ze třídy 4.B se zapojilo 7 žáků a s napětím jsme čekali na výsledek. Velkým překvapením byl pro nás e-mail, ve kterém nám bylo oznámeno, že dva naši žáci (Sebastian Mockl a Tobias Prudil) se probojovali do desítky nejlepších z celé republiky. Kolikátí v té desítce skončili, se měli dozvědět v pátek 24.5. v Praze na knižním veletrhu.

     • Květen v družině!

      V pátek 17.5. dopoledne s paní vychovatelkou Volfovou a Tatarkovou navštívilo několik z nás Domov seniorů ve Staré Roli, abychom potěšili svým vystoupením klienty tohoto domova. Zahráli jsme a zazpívali spoustu lidových i současných písniček a došlo i na moderní tanec.

      Odpoledne se stihlo ještě I. oddělení s paní Volfovou královsky pobavit na Laser game ve Staré Roli. Vítězem byl každý kdo se odvážil vstoupit do arény plné překážek. Nejlepší hráči byli oceněni medailemi a na každého hráče čekala také sladká odměna za odvahu.

     • Fotbalový úspěch

      Chlapci ve složení Šimon Uhrin (3. C), Alexander Zakreničnyj (3. C), Václav Zloch (3. C), Nicolas Edr (3. C), Lukas Mištuna (2. A), Jan Zahrádka (3. A), David Nguyen 3. A), Miroslav Holub (3. B), Samuel Skala (3. A), Denis Vítek (3. A), Matyáš Brančík (2. A) reprezentovali školu McDonald’s Cupu- celorepublikový školní fotbalový turnaj. Kluci svým nasazením vybojovali 2. místo v Karlovarském kraji v kategorii prvních až třetích tříd. Těsně unikl postup do celorepublikového finále.

     • Naše škola má maratonce

      Na konci dubna se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili během dvou dnů hned tří akcí. A byli vidět.

      Jmenovitě: Marie Pavlová, Nikola Kůsová, Hana Fremlová, Karolína Rybárová, Zoja Uhrinová, David Brynda, Ilja Maksymenko, Šimon Uhrin, Natálie Zemanová, Alexandr Zakreničnyj, Jana Slouková Karolína Hartmanová, Zora Fremlová, Veronika Pavlová, Nicolas Edr, Petr Šott, Max Přikryl, Sebastian Mockl, Dan Nikodým a Dan Rybníček.

     • Den Země

      Projektový "Den Země" na druhém stupni proběhl dne 22. 4. 2024. Počasí bylo velmi chladné. Některé třídy zima neodradila a vyrazily na Linhart či na Andělskou horu a výlet spojily s úklidem okolí, jiné zrealizovaly exkurzi na letiště Karlovy Vary, do Císařských lázní či do Centra záchranářů, některé pracovaly ve škole ať už na přípravě prezentací na téma "Země a národy světa", tvořily z odpadů, hrály únikovou hru či kvízy s tématem recyklace.

     • Duben na I. stupni

      Přípravné třídy a 2. B se vypravily na výlet do Botanické zahrady v Bečově, kde plnily úkoly na téma Z pohádky do pohádky.

      Třídy 4. C a 4. D navštívily knihařskou dílnu v Klášteře premonstrátů v Teplé. Žáci si prohlédli krásné prostory opatství, vyzkoušeli si, jak vypadala škola za doby Marie Terezie, zkusili si číst ve stovkách let starých knih. Také se seznámili s knihařskými stroji a různými technikami tisku. Nakonec si každá třída vyrobila svou vlastní knihu- Bestiář.

     • Čarodějnický rej v ŠD

      V pátek 26.4. se celé odpoledne ve školní družině rojili čarodějové a čarodějnice, aby si změřili své síly v deseti záludných úkolech. Jaké úkoly to byly? Let na koštěti, vaření kouzelného letkvaru, překonání bažiny na chůdách, rozpoznání brouků vhodných do čarovných nápojů, hod žábím stehýnkem, vyslovení kouzla věčného mládí, průchod černočernou jeskyní, sběr bylinek jedovatek, překonání lávy po kamenech nebo ropuší skákání v pytli. Za každý splněný úkol se získala část kouzelného hesla k otevření pokladu. Odměnou nám byly nejen jedlé myšky a zuby, barvící lízátka a skleněné drahokamy, ale také jsme si užili spoustu legrace!

     • Ohlédnutí za karnevalem 5.4.2024

      Ohlédnutí za karnevalem: Pestrý večer plný zábavy a pohádkového kouzla

      Začátkem dubna jsme v Lidovém domě ve Staré Roli prožili nezapomenutelný večer, karneval plný radosti, barev a skvělé atmosféry!

      Zahájení celého večera bylo skvěle symbolizováno zvučnými tóny fanfáry z pohádky "Tři oříšky pro Popelku", které vtiskly večeru pohádkový nádech.

     • Pozvání na Majáles a prodej vstupenek

      Vážení čtenáři našeho webu, máme pro Vás krásnou novinku! Blíží se druhý ročník "Majálesu", tedy plesu žáků II. stupně. Organizační tým žákovského parlamentu již pilně pracuje na přípravách a za SRPŠ i celý II. stupeň Vás srdečně na akci zve!

      Prodej vstupenek bude zahájen v pondělí dne 22. 4. 2024 v sekretariátu budovy II. stupně u paní Táborské ve 14 hodin. Lístky bude možné zakoupit v průběhu následujících týdnu vždy od pondělí do čtvrtka mezi 14h a 15h.

     • Vystoupení ŠD pro klienty Farní charity.

      Ve středu 17.4. se skupinka dětí ze školní družiny paní Tatarkové a Volfové vydala potěšit svým bezmála hodinovým vystoupením klienty Týdenního stacionáře Farní charity v Karlových Varech. Děti hrály na hudební nástroje, zpívaly lidové písničky i současné moderní písně známých zpěváků a tančily vlastní choreografii. A kdo vystupoval? Míša Regner, Markétka Chalupníková, Gazárková Julinka i Valinka, Lísová Eliška, Jeřábková Leontýnka, Viki Dědičová, Jelínková Leontýnka, Zorka Fremlová, Procházková Sylvinka a Milana Bazai. Všichni si zaslouží velkou pochvalu!

     • Březen, měsíc knihy...

      V rámci měsíce knihy jsme na druhém stupni uspořádali "snídani s knihou", kdy třídní učitelé a učitelé českého jazyka s žáky nejen četli, ale o knihách i vyprávěli. Cílem bylo se vzájemně inspirovat a podpořit zájem o čtení.

      Dále vznikla nástěnka přečtených knih, kde žáci sdíleli základní informace o přečtené knize a zároveň doporučení, proč právě danou knihu číst. Z některých knih dále připravili ukázky, připojili QR kód s odkazem na knihu a vylepili na stěny v budově druhého stupně. Opět šlo o inspiraci ke čtení...

     • Březnové ohlédnutí na I. stupni

      Snídaně s Andersenem

      Každoročně se po celé republice koná "Noc s Andersenem". Jedná se o událost, která se snaží v dětech probudit zájem o četbu a alespoň na chvíli je odvést od počítačů a mobilních telefonů. První stupeň se do této akce zapojil projektovým dnem "Snídaní s Andersenem". Snídalo se, předčítalo se v oblíbených knihách, ilustrovalo se, vymýšlely se příběhy, vyhledávaly se informace o životě Hanse Christiana Andersena a nejmladší žáci se seznamovali s Andersenovými pohádkami. Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav občerstvení a dobrot.

     • Pohádkový bál 5.4.2024

      Milí rodiče a milé děti, Lidový dům, kde bude náš POHÁDKOVÝ BÁL, se pro vás otevře 5.4.2024 v 16:30 hod. Těšit se můžete na velmi bohatou tombolu ( 20 Kč/lístek do tomboly). Letos bude i bohatší výběr občerstvení ( řízky, hranolky, párek v rohlíku, kanapky, koláčky). Těšíme se na vás.
      za SRPŠ Martina Procházková

     • Lístky na KARNEVAL 5.4.2024

      Milí rodiče, vzhledem k obrovskému zájmu o karneval přidáváme 50 lístků do prodeje. Cena lístku 50 Kč, jde o lístky bez nároku na místo. Lístky lze od zítra koupit u paní sekretářky na 1. stupni. Všechna místa k sezení jsou vyprodaná.

      Děkujeme všem, kteří se podíleli na tombole. Do pátku 22.3. lze ještě nosit dary do tomboly.

     • VSTUPENKY NA POHÁDKOVÝ BÁL

      5.4.2024 od 17 do 20:30hod. proběhne 2. ročník KARNEVALU pro 1. stupeň. Lístky jsou v prodeji od 5.3. na sekretariátu 1. stupně. Cena lístků: 50 Kč za dítě platící SRPŠ + 50 Kč za jeden dospělý doprovod k dítěti, ostatní 130 Kč za jednu vstupenku. Sourozenci do 5 let bez nároku na místo zdarma. Program: děti roztančí růžový panter a jednorožec, dětské soutěže a dětská vystoupení naší školy, muzikál Popelka, bohatá tombola. Rodiče v maskách jsou vítáni, ale samozřejmě to není podmínkou. 🤗 Těšíme se na vás.